ข้อความของข้อความอีเมลของฉันจะมีขนาดใหญ่ หรือเล็กกว่าปกติ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเรียบเรียง ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมล และเนื้อหาของข้อความ (รวมถึงข้อความ) ปรากฏขึ้นใหญ่กว่า หรือเล็กกว่าขนาดที่คุณจะเห็น คุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามุมมองย่อ/ขยาย

ตัวอย่างของข้อความอีเมลที่ซูมเข้าและซูมออก

การย่อ/ขยายจะมีผลกับรายการปัจจุบันเท่านั้น เมื่อคุณเลือกรายการหรือโฟลเดอร์อื่น บานหน้าต่างการอ่าน จะกลับคืนขนาด 100% เริ่มต้น

มีสองวิธีในการเพิ่ม หรือลดระดับการย่อ/ขยายใน Outlook บานหน้าต่างการอ่าน ชั่วคราว

 • ใช้ตัวควบคุมย่อ/ขยาย ที่ด้านล่างขวา ของหน้าต่าง Outlook

  ตัวเลื่อนย่อ/ขยาย

 • ถ้าคุณใช้เมาส์ที่มีตัวควบคุมล้อเลื่อน ให้คลิก บานหน้าต่างการอ่าน และกด Ctrl แล้วหมุนล้อเลื่อน การหมุนล้อออกจากตัวทำให้เนื้อหามีขนาดใหญ่ขึ้น การหมุนล้อเข้าหาตัวทำให้เนื้อหามีขนาดเล็กลง

หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความสำหรับส่วนหัวของบานหน้าต่างการอ่านได้

เมื่อมีเปลี่ยนมุมมองการย่อ/ขยาย การตั้งค่าเป็นแบบถาวรบนข้อความในอนาคตทั้งหมดคุณเรียบเรียง ตอบกลับ หรือส่งต่อ

หมายเหตุ: ตั้งค่ามุมมองย่อ/ขยายไม่มีผลต่อวิธีที่ผู้รับจะเห็นข้อความ เปิดข้อความเสมอขนาดมุมมองการย่อ/ขยายทุกที่

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเมื่อคุณกำลังเขียน หรืออ่านข้อความ คุณมีสองตัวเลือกซึ่งใช้ล้อเลื่อนเมาส์ของคุณหรือคำสั่งย่อ/ขยาย บน ribbon คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของเนื้อหาในบานหน้าต่างการอ่าน

ใช้ปุ่มล้อเลื่อนเมาส์เพื่อเปลี่ยนการย่อ/ขยาย

ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์กับตัวควบคุมล้อ คุณสามารถใช้ปุ่มล้อเพื่อขยายบน หรือ สำนัก เนื้อความของข้อความได้

 1. คลิกเนื้อหาข้อความ

 2. กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณหมุนปุ่มล้อเลื่อนของเมาส์เพื่อขยายหรือย่อ

ใช้ตัวควบคุม ribbon เพื่อเปลี่ยนการย่อ/ขยาย

คุณสามารถเปลี่ยนระดับการย่อ/ขยายของมุมมองข้อความใน ribbon

 1. คลิกเนื้อหาข้อความ

 2. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการจัดรูปแบบ คลิกย่อ/ขยาย

 3. ขยาย กล่องโต้ตอบ ภายใต้ย่อ/ขยายให้ คลิก100% สำหรับขนาดเริ่มต้น หรือใช้ตัวเลือกอื่นเพื่อระบุขนาดย่อ/ขยายแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนขนาดของเนื้อหาในบานหน้าต่างการอ่าน

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของเนื้อหาในบานหน้าต่างการอ่าน ใช้ตัวเลื่อนย่อ/ขยายที่ด้านล่างของหน้าต่าง

ตัวควบคุมการย่อ/ขยายมุมมอง

ย่อ/ขยายตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติเป็น 100% เมื่ออีกรายการหนึ่งถูกเลือกอยู่ ไม่มีวิธีในการตั้งค่าระดับการย่อ/ขยายอย่างถาวร

เมื่อมีเปลี่ยนมุมมองการย่อ/ขยาย การตั้งค่าเป็นแบบถาวรบนข้อความในอนาคตทั้งหมดคุณเรียบเรียง ตอบกลับ หรือส่งต่อ

หมายเหตุ: ตั้งค่ามุมมองย่อ/ขยายไม่มีผลต่อวิธีที่ผู้รับจะเห็นข้อความ มีเปิดข้อความเสมอขนาดมุมมองการย่อ/ขยายทุกที่

ใช้ปุ่มล้อเลื่อนเมาส์เพื่อเปลี่ยนการย่อ/ขยาย

ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์กับตัวควบคุมล้อ คุณสามารถใช้ปุ่มล้อเพื่อขยายบน หรือ สำนัก เนื้อความของข้อความได้

 1. คลิกเนื้อหาข้อความ

 2. กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณหมุนปุ่มล้อเลื่อนของเมาส์เพื่อขยายหรือย่อ

ใช้ตัวควบคุม ribbon เพื่อเปลี่ยนการย่อ/ขยาย

คุณสามารถเปลี่ยนระดับการย่อ/ขยายของมุมมองข้อความใน ribbon

 1. คลิกเนื้อหาข้อความ

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มย่อ/ขยาย คลิกย่อ/ขยาย

 3. ขยาย กล่องโต้ตอบ ภายใต้ย่อ/ขยายให้ คลิก100% สำหรับขนาดเริ่มต้น หรือใช้ตัวเลือกอื่นเพื่อระบุขนาดย่อ/ขยายแบบกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบย่อ/ขยาย

หมายเหตุ: เมื่อมีเปลี่ยนมุมมองการย่อ/ขยาย การตั้งค่าเป็นแบบถาวรบนข้อความในอนาคตทั้งหมดคุณเรียบเรียง ตอบกลับ หรือส่งต่อ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×