ข้อความการสะท้อนและรูปภาพบนต้นแบบหน้าประชิด

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ทุกสิ่งพิมพ์มีอย่าง น้อยหนึ่งหน้าต้นแบบองค์ประกอบปรากฏบนทุกหน้าที่ถูกนำไปใช้หน้าต้นแบบ เมื่อต้องการสร้างหน้าต้นแบบสองหน้าองค์ประกอบเหมือนกันบนหน้าประชิด ทำต่อไปนี้

 1. บนแท็บมุมมอง ดับเบิลคลิกที่หน้าต้นแบบ บานหน้าต่างด้านขวาจะสลับไปยังหน้าต้นแบบ และกล่องโต้ตอบหน้าต้นแบบใหม่ จะปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบหน้าต้นแบบใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบสร้างหน้าต้นแบบ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในตัวID ของหน้า (อักขระ 1) กล่อง พิมพ์ตัวระบุอักขระเดี่ยวสำหรับหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ นี้สามารถมีอักขระใด ๆ หนึ่งUnicode

  • ในกล่องคำอธิบาย พิมพ์คำอธิบายสั้น ๆ ของหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ

 3. คลิก ตกลง

 4. บนแท็บออกแบบหน้า คลิกระยะขอบ

 5. เลือกหนึ่งในตัวเลือกระยะขอบ หรือคลิกระยะขอบแบบกำหนดเอง และในกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง พิมพ์ หรือเลือกค่าคุณต้องการสำหรับเส้นบอกแนวระยะขอบและเส้นบอกแนว

  กล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง

  หมายเหตุ: เลือกหน้าต้นแบบสองหน้า

 6. คลิก ตกลง

 7. บนหน้าต้นแบบใหม่ เพิ่มข้อความและรูปภาพที่คุณต้องการให้หน้าคู่บนหน้าเน็ต

 8. บนแท็บหน้าต้นแบบ คลิกต้นแบบหน้าสอง

  หน้าต้นแบบหน้าเดียวจะเปลี่ยนเป็นหน้าต้นแบบสองหน้ามีองค์ประกอบบนหน้าเน็ตที่ถูกจัดรูปแบบเพื่อให้พวกเขาเหมือนกัน

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้สมมติว่า คุณกำลังทำงานในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ ถ้าคุณกำลังทำงานในสิ่งพิมพ์เว็บ คุณสามารถดูเฉพาะหน้าที่เดียว และสามารถสร้างเพียงหน้าเดียวหน้าต้นแบบ

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกหน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ คลิกหน้าต้นแบบใหม่

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขหน้าต้นแบบ ของ Publisher

  กล่องโต้ตอบหน้าต้นแบบใหม่ จะปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มหน้าต้นแบบ ของ Publisher

 3. ในกล่องโต้ตอบสร้างหน้าต้นแบบ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในตัวID ของหน้า (อักขระ 1) กล่อง พิมพ์ตัวระบุอักขระเดี่ยวสำหรับหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ นี้สามารถมีอักขระใด ๆ หนึ่งUnicode

  • ในกล่องคำอธิบาย พิมพ์คำอธิบายสั้น ๆ ของหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ

 4. ล้างแบบสองหน้าต้นแบบ

 5. คลิก ตกลง

 6. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากหน้าต้นแบบใหม่ แล้ว คลิ กเส้นบอกแนวเค้าโครง

 7. พิมพ์ หรือเลือกค่าคุณต้องการสำหรับเส้นบอกแนวระยะขอบ และเส้นบอกแนวหลัก แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: เลือกหน้าต้นแบบสองหน้า

 8. บนหน้าต้นแบบใหม่ เพิ่มข้อความและรูปภาพที่คุณต้องการให้หน้าคู่บนหน้าเน็ต

 9. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากหน้าต้นแบบใหม่ แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงแบบสองหน้า

  หน้าต้นแบบหน้าเดียวจะเปลี่ยนเป็นหน้าต้นแบบสองหน้ามีองค์ประกอบบนหน้าเน็ตที่ถูกจัดรูปแบบเพื่อให้พวกเขาเหมือนกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×