ข้อควรพิจารณาในการโยกย้าย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

ในWindows SharePoint Services 3.0 ไซต์และส่วนต่าง ๆ ของไซต์เช่นรายการ เลือกรายการ รวม ถึงโฟลเดอร์สามารถถูกโยกย้ายไปยังไซต์Windows SharePoint Services 3.0 อื่น ๆ ไซต์เหล่านี้สามารถใช้งานบนด้านเดียวกันกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นไซต์ต้นฉบับ บนเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่นในฟาร์มเดียวกัน หรือ บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ในการปรับใช้Windows SharePoint Services 3.0 แตกต่างกันทั้งหมด สิทธิ์อื่นจำเป็นสำหรับวิธีต่าง ๆ ในการโยกย้ายไซต์

ถ้าคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบของไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถทำงานบางอย่างของการโยกย้าย เจ้าของไซต์และนักออกแบบอื่น ๆ สามารถใช้หัวข้อนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการโยกย้าย แล้วให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการโยกย้ายไซต์ของพวกเขา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการโยกย้ายสำหรับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ ดูวิธีใช้บนหน้าการดูแลจากศูนย์กลางหรือหน้า Windows SharePoint Services บน TechNet เว็บไซต์ของ Microsoft

วิธีการโยกย้าย

Windows SharePoint Services 3.0 มีวิธีต่าง ๆ ในการโยกย้ายไซต์คอลเลกชัน ไซต์ หรือการผสมกันของวัตถุภายในไซต์ SharePoint Web application อื่นที่ขยายด้วยWindows SharePoint Services 3.0 เมื่อต้องการ โยกย้ายนำไปใช้กับการย้ายวัตถุต่าง ๆ จากWindows SharePoint Services 3.0 ไปWindows SharePoint Services 3.0 เท่านั้น คุณไม่สามารถโยกย้ายไซต์ เนื้อหา หรือวัตถุอื่น ๆ ออกจากเวอร์ชันก่อนหน้าของ Windows SharePoint Services เพื่อWindows SharePoint Services 3.0 ได้อีกด้วย

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีต่างๆ ในการโยกย้ายเนื้อหา

หมายเหตุ: คอลัมน์สิทธิ์ขั้นต่ำในตารางต่อไปนี้แสดงสิทธิ์ที่จำเป็นต้องมีสำหรับวิธีการโยกย้ายแต่ละวิธี ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่ต้องการ ให้ถามสมาชิกในทีมที่เหมาะสมเพื่อให้สิทธิ์ที่จำเป็นแก่คุณหรือไม่ก็ให้ทำการโยกย้ายให้คุณ

Metho d

หมายเหตุ

สิทธิ์ขั้นต่ำ

ใช้การสำรองข้อมูล -o และดำเนินการคืนค่า -o ของเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe

ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโยกย้ายทั้งไซต์คอลเลกชัน เนื่องจากเป็นวิธีเดียวที่จะโยกย้ายเวิร์กโฟลว์ การแจ้งเตือน และ Metadata ที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

สมาชิกของกลุ่ม 'ผู้ดูแลระบบ' ภายในเครื่อง หรือสมาชิกของกลุ่ม 'ผู้ดูแลระบบฟาร์ม' ที่ระดับการดูแลจากศูนย์กลาง

ใช้การเชื่อมโยง ทำการสำรอง และ คืนค่าจากการสำรอง บนเพจ 'การดำเนินการ' ในการดูแลจากศูนย์กลาง

วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการโยกย้ายแต่ละไซต์

สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบฟาร์มที่ระดับการดูแลจากศูนย์กลาง

ใช้รูปแบบวัตถุของ Windows SharePoint Services

นี่คือวิธีการใหม่ในWindows SharePoint Services 3.0 และความยืดหยุ่นมากที่สุด ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายแอปพลิเคชันเขียนโปรแกรมติดต่อ (Api) ในรูปแบบวัตถุสามารถใช้การโยกย้ายไซต์และการผสมกันของวัตถุที่ด้านล่างระดับไซต์

ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันที่มีสิทธิ์อันเหมาะสมในการอ่านวัตถุที่ถูกโยกย้ายและมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัตถุในไซต์ที่คุณกำลังโยกย้าย

ใช้ตัวแก้ไขเว็บเพจที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007

เฉพาะทั้งเว็บไซต์เท่านั้นที่จะถูกโยกย้าย สังเกตว่า Globally Unique Identifier (GUID) จะไม่ถูกโยกย้ายสำหรับวัตถุใดๆ ซึ่งหมายความว่าวัตถุที่ถูกโยกย้ายทั้งหมดอาจจะมีค่าซ้ำกันได้ในส่วนกลาง

ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันที่มีสิทธิ์อันเหมาะสมในการอ่านวัตถุที่ถูกโยกย้ายและมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัตถุในไซต์ที่คุณกำลังโยกย้าย

ขั้นตอนการโยกย้าย (รูปแบบวัตถุ)

รูปแบบวัตถุของ Windows SharePoint Services สามารถใช้เพื่อโยกย้ายวัตถุภายในเว็บเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเดียวกัน หรือระหว่างเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม ส่วนนี้จะอธิบายสถานการณ์สมมติทั่วไปที่ใช้รูปแบบวัตถุเพื่อโยกย้ายไซต์และวัตถุอื่นจากเซิร์ฟเวอร์จัดเตรียมไปยังเซิร์ฟเวอร์ใช้งาน การใช้รูปแบบวัตถุจำเป็นต้องมีคนที่เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ทั้งบนเซิร์ฟเวอร์จัดเตรียมและเซิร์ฟเวอร์ใช้งาน อย่างไรก็ตาม การเข้าใจสถานการณ์สมมติในการโยกย้ายนี้ในระดับสูงอาจเป็นประโยชน์กับเจ้าของไซต์ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถทำงานร่วมกับบุคคลที่จะทำการโยกย้าย ในสถานการณ์สมมตินี้ ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้ เซิร์ฟเวอร์จัดเตรียมถูกใช้เพื่อสร้างและทดสอบการเปลี่ยนแปลงกับไซต์ SharePoint ของบริษัท หลังจากการเปลี่ยนแปลงถูกทดสอบ การเปลี่ยนแปลงจะถูกโยกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ใช้งานซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงไซต์ได้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้รูปแบบวัตถุสำหรับโยกย้ายไซต์และวัตถุอื่นๆ จากเซิร์ฟเวอร์จัดเตรียมไปยังเซิร์ฟเวอร์ใช้งาน คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม (แสดงเป็นรายการในตารางด้านบน) สำหรับทั้งเซิร์ฟเวอร์จัดเตรียมและเซิร์ฟเวอร์ใช้งาน ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ขั้นต่ำสุดที่ต้องการ ให้ขอให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณอนุญาตให้คุณมีสิทธิ์นั้นหรือเป็นผู้ดำเนินการโยกย้ายให้คุณ

เวิร์กโฟลว์การโยกย้ายโดยใช้ PRIME

1. ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ระบบในเซิร์ฟเวอร์จัดเตรียม และเขียนและเรียกใช้สคริปต์ที่จะเข้าถึงรูปแบบวัตถุซึ่งกำลังใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์จัดเตรียม สคริปต์ที่กำลังทำงานบนเซิร์ฟเวอร์จัดเตรียมจะสร้างแพคเกจการโยกย้ายในรูปของแฟ้ม .cab บนแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: ผู้ที่สร้างแฟ้ม .cab นี้ต้องมีสิทธิ์ในการเขียน และผู้ที่นำเข้าแฟ้ม .cab นี้ต้องมีสิทธิ์ในการอ่านบนแฟ้มที่ใช้ร่วมกันนี้

2. ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ระบบในเซิร์ฟเวอร์ใช้งานและใช้ API ที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายเพื่อปรับใช้แพคเกจการโยกย้ายบนเซิร์ฟเวอร์ใช้งาน

หลังจากที่แพคเกจถูกโยกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ใช้งาน ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบว่าไซต์ถูกโยกย้ายอย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการเชื่อมโยง การตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัย และการตรวจสอบหน้าที่การใช้งานของ Web Part

เนื่องจากรูปแบบวัตถุสามารถถูกใช้เพื่อเลือกการรวมกันของวัตถุใดๆ ที่คุณต้องการ จากระดับไซต์และระดับที่ต่ำลงมา รูปแบบวัตถุสามารถใช้เพื่อโยกย้ายเฉพาะรายการที่ถูกเปลี่ยนแปลงบนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางเท่านั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×