ข้อควรพิจารณาผู้ดูแลระบบสำหรับฟีเจอร์แปลทันสมัยใน Office

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เริ่มต้น มีการวางจำหน่าย 1710 เวอร์ชันOffice 365 ProPlus เรากำลังแทนฟีเจอร์การแปลในไคลเอ็นต์ปัจจุบัน ด้วยทันสมัยแปลฟีเจอร์ชุดเปิดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล โดยบริการแปล Microsoft cloud น

เป็นผู้ดูแลระบบหรือ IT Pro ความรับผิดชอบสำหรับการปรับใช้ และการจัดการOffice ในองค์กรของคุณ คุณกำลังไวยากรณ์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้หมายความว่า คุณ

ภาพรวมของการแปล

ฟีเจอร์แปลใหม่มีประโยชน์ที่สำคัญหลายสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ ต่อไปนี้:

 • ภาษาแหล่งตรวจหาโดยอัตโนมัติ

 • เอกสารหลายภาษาที่ได้รับการสนับสนุน

 • ผู้ใช้สามารถค้นหาคำแปลสำหรับคำที่เลือก วลี และเลือกเอกสารอื่น ๆ

 • ผู้ใช้สามารถแทรกการแปลกลับเข้าไปในเอกสารที่มีการจัดรูปแบบและรักษาความเที่ยงตรง

 • ผู้ใช้สามารถสร้างสำเนาแปลอนดีมานด์ของเอกสารได้โดยตรงในแอป

โปรดสังเกตว่า รายการข้างบนเป็นเพียงตัวอย่าง หน้าที่การใช้งานที่เฉพาะเจาะจงและลักษณะการทำงานของตัวแปลอาจขึ้นอยู่กับแอป เพื่อแยกความแตกต่างของสถานการณ์สมมติหรือเวิร์กโฟลว์

นอกจากนี้ สนับสนุนภาษาสำหรับการแปลข้อความเริ่มต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นภาษา 60 ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน โดยแปล Microsoft รวมถึงภาษา 11 ตัวเริ่มต้นด้วยการทำงาน โดยใช้เครือข่าย Neural Microsoft แปล และที่ มีภาษาเพิ่มเติม เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไป

ช่วงเวลา ฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมอาจถูกเพิ่มลงในตัวแปลเพื่อช่วยทำงานในภาษาเริ่มต้นไม่ใช่ของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์แปลดั้งเดิมใน Office

จะสูญเสียหน้าที่การใช้งานในการเปลี่ยนแปลงแปลทันสมัย การเปรียบเทียบกับฟีเจอร์แปลดั้งเดิมบางอย่าง ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่สามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้มีการวางจำหน่ายเริ่มต้นของตัวแปลทันสมัย:

 • ดำเนินการ look-ups แบบออฟไลน์ หรือภายในเครื่องของคำหรือวลีที่ใช้พจนานุกรมสองภาษาติดตั้ง

 • ใช้ตัวแปลขนาดเล็กเพื่อแปลคำในแต่ละเมื่อโฮเวอร์เหนือคำนั้น

 • กำหนดค่าแบบกำหนดเองให้บริการการแปล เช่นภายในองค์กรหรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่น ซึ่งคือการกำหนดค่าได้ในขณะนี้สำหรับแต่ละคู่ภาษา (โดยใช้บานหน้าต่างการค้นคว้า)

 • เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานภาษาที่ระบุหรือคู่ภาษานอกเหนือจากการตั้งค่าเริ่มต้น ตัวอย่าง ปิดใช้งานภาษา หรือเปิดใช้งานภาษาเพิ่มเติม

แอคชันผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการเพื่อกำหนดค่าความสามารถแปลมีพร้อมใช้งานใน Office

ถ้าคุณต้องการใช้ฟีเจอร์แปลทันสมัยใหม่ในOffice ไม่มีสิ่งใดคุณจำเป็นต้องทำเมื่อต้องการเตรียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ เมื่อคุณอัปเดกับเวอร์ชัน 1710 แปลจะพร้อมใช้งาน

แต่ ถ้าคุณต้องการเวลาเพิ่มเติมในการเตรียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ หรือกำหนดค่าการแปลในองค์กรของคุณได้ดียิ่งขึ้น คุณอาจต้องการพิจารณาตัวเลือกต่อไปนี้:

 • ปรับใช้ ribbon แบบกำหนดเองถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อให้ง่ายในการเข้าถึงคำสั่งแปลใหม่ โปรดสังเกตว่า ฟีเจอร์แปลใหม่ใช้ตัวควบคุมแถบเครื่องมือที่แตกต่างกันรหัส (TCIDs) กว่าคุณลักษณะการแปลดั้งเดิม

 • การใช้อยู่แปลฟีเจอร์Office แทนที่เป็นฟีเจอร์แปลทันสมัยใหม่ต่อไป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตนโยบายกลุ่มล่าสุดและเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายคุณลักษณะการแปลสืบทอดมาใช้ ใหม่

 • ปิดใช้งานฟีเจอร์แปล online นทั้งหมด รวมถึงการแปลและฟีเจอร์แปลดั้งเดิม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้นโยบายกลุ่ม และเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายใช้การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบออนไลน์ และปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายใช้พจนานุกรมการแปลแบบออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านโยบายกลุ่มสำหรับฟีเจอร์การแปล

ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านโยบายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแปล

หมายเหตุ: ไม่เกิดขึ้น โดยข้อเท็จจริงบางส่วนของชื่อไฟล์และเส้นทางอาจพูดว่า "Word" การตั้งค่าจะยังนำไปใช้กับ Excel และ PowerPoint

ชื่อของการตั้งค่านโยบาย

คำอธิบาย

ชื่อไฟล์ ADMX/ADML

เส้นทาง1

ใช้คุณลักษณะการแปลดั้งเดิม

ตั้งค่านโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะการแปลดั้งเดิมในแอป Office เช่น Word แทนที่จะแปลคุณลักษณะ ซึ่งใช้บริการแปล Microsoft cloud น

ฟีเจอร์แปลดั้งเดิมประกอบต่อไปนี้:

 • การแปลเอกสารทั้งหมด โดยใช้ Viewer สองภาษาที่ใช้เบราว์เซอร์

 • การแปลข้อความที่เลือก โดยใช้บานหน้าต่างการค้นคว้า

 • การแปลคำในแต่ละเมื่อโฮเวอร์เหนือ word โดยใช้ตัวแปลขนาดเล็ก

คุณอาจจำเป็นต้องใช้คุณลักษณะการแปลรดั้งเดิมในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ configurability พิเศษ เช่นเมื่อใช้ผู้ให้บริการการแปลลูกค้าได้

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ คำสั่งแปล เช่นเหล่านั้น บน ribbon หรือ ใน เมนูทางลัด จะใช้คุณลักษณะการแปลดั้งเดิมแทนการใช้คุณลักษณะการแปล

ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ คำสั่งแปล เช่นเหล่านั้น บน ribbon หรือ ใน เมนูทางลัด จะใช้คุณลักษณะการแปลแทนการใช้คุณลักษณะการแปลดั้งเดิม

หมายเหตุ: ตั้งค่านโยบายนี้ใช้กับโปรแกรม Office รุ่นและ เช่น Office 365 ProPlus ที่สนับสนุนฟีเจอร์การแปลเท่านั้น

Office

Microsoft Office 2016\Miscellaneous

ใช้การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบออนไลน์2

ตั้งค่านโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้ถูกใช้สำหรับการแปลของเอกสารและข้อความทางบานหน้าต่างการค้นคว้าบริการแปลภาษาด้วยเครื่องแบบออนไลน์

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ บริการแปลภาษาด้วยเครื่อง online ไม่สามารถใช้การแปลเอกสารและข้อความทางบานหน้าต่างการค้นคว้า

ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ สามารถใช้บริการแปลภาษาด้วยเครื่องแบบออนไลน์เพื่อแปลข้อความทางบานหน้าต่างการค้นคว้า

Word

2016\Miscellaneous Microsoft Word

ใช้พจนานุกรมแปล online3

ตั้งค่านโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้พจนานุกรม online ถูกใช้สำหรับการแปลข้อความทางบานหน้าต่างการค้นคว้า

ถ้าคุณเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ คุณสามารถใช้พจนานุกรมแบบออนไลน์เพื่อแปลข้อความทางบานหน้าต่างการค้นคว้า

ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ พจนานุกรม online ไม่สามารถใช้เพื่อแปลข้อความทางบานหน้าต่างการค้นคว้า

Word

2016\Miscellaneous Microsoft Word

1เส้นทางทั้งหมดที่เริ่มต้น ด้วย Templates\ Configuration\Policies\Administrative ผู้ใช้

2เหตุผล ย้อนหลังความเข้ากันได้ถ้าการตั้งค่านโยบายนี้ถูกเปิดใช้งาน แต่การตั้งค่านโยบาย "ใช้คุณลักษณะการแปลดั้งเดิม" ไม่ได้เปิดใช้ งาน คุณลักษณะการแปลทันสมัยจะสามารถทั้งหมดถูกปิดใช้งาน เนื่องจากตัวแปลไม่สนับสนุนในขณะนี้มี โหมดออฟไลน์ เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะการแปลดั้งเดิม แต่โดยไม่ต้องการแปลภาษาด้วยเครื่อง online การตั้งค่านโยบายนี้และการตั้งค่านโยบาย "ใช้คุณลักษณะการแปลดั้งเดิม" เปิดใช้งาน

3ถ้าการตั้งค่านโยบายนี้ถูกเปิดใช้งาน แต่ไม่ได้เปิดใช้งานการตั้งค่านโยบาย "ใช้คุณลักษณะการแปลดั้งเดิม" มีไม่มีผลกับฟีเจอร์แปลทันสมัย เนื่องจากตัวแปลเป็นการแปลภาษาด้วยเครื่องไว้ และไม่ได้ใช้พจนานุกรมการแปล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×