ข้อกำหนด access 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดของไฟล์ฐานข้อมูล Microsoft Access และวัตถุ ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อฐานข้อมูลที่มีขนาดเกินขีดจำกัดต่อไปนี้ จะมีการระบุปัญหาการออกแบบ ใช้ข้อมูลในบทความนี้และการตรวจสอบระวังดีไซน์ฐานข้อมูลของคุณอาจช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขสำหรับการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น การนำเข้าข้อมูลโดยตรงจาก Microsoft Excel ลงใน Access โดยไม่ต้องปรับมาตรฐานสามารถผลลัพธ์ในการสร้างเขตข้อมูลเพิ่มเติม (คอลัมน์) ถ้าคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลหรือปรับมาตรฐาน โปรดดูที่ทรัพยากรในส่วนข้อมูลเพิ่มเติม

ในบทความนี้

ข้อกำหนดของฐานข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดของฐานข้อมูล

รายการตารางต่อไปนี้นำไปใช้กับฐานข้อมูล Access 2016:

General

แอตทริบิวต์

ค่ามากที่สุด

ขนาดโดยรวมสำหรับฐานข้อมูล Access 2016 (.accdb), รวมถึงวัตถุฐานข้อมูลและข้อมูลทั้งหมด

2 กิกะไบต์ ลบช่องว่างที่จำเป็นสำหรับระบบวัตถุนั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถทำงานรอบขีดจำกัดของขนาดนี้ ด้วยการลิงก์ไปยังตารางในฐานข้อมูล Access อื่น ๆ คุณสามารถลิงก์ไปยังตารางต่าง ๆ ในไฟล์ฐานข้อมูลหลาย ซึ่งสามารถมีขนาดใหญ่ 2 กิกะไบต์

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดของฐานข้อมูลของคุณ ดูช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟล์ฐานข้อมูล โดยใช้การกระชับและซ่อมแซม

จำนวนวัตถุในฐานข้อมูลทั้งหมด

32768

จำนวนของมอดูลตัว (รวมทั้งฟอร์มและรายงานที่มีการตั้งค่าเป็นTrueคุณสมบัติ)

 1,000

จำนวนอักขระในชื่อวัตถุ

64

จำนวนอักขระในรหัสผ่าน

14

จำนวนอักขระในชื่อผู้ใช้หรือชื่อกลุ่ม

20

จำนวนของผู้ใช้พร้อมกัน

255

ด้านบนของหน้า

ตาราง

แอตทริบิวต์

ค่ามากที่สุด

จำนวนอักขระในชื่อตาราง

64

จำนวนอักขระในชื่อเขตข้อมูล

64

จำนวนของเขตข้อมูลในตาราง

255

จำนวนของตารางที่เปิดอยู่

2,048 รวมถึงตารางที่ลิงก์และตารางที่เปิด ด้วย Access ภายใน

ขนาดตาราง

2 กิกะช่องว่างที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ

จำนวนอักขระในเขตข้อมูลข้อความ

255

จำนวนอักขระในเขตข้อมูลข้อความยาว

เมื่อใส่ข้อมูลผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ 65535
1 กิกะไบต์ของพื้นที่จัดเก็บอักขระเมื่อใส่ข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรม

ขนาดของเขตข้อมูลวัตถุ OLE

1 กิกะไบต์

จำนวนของดัชนีในตาราง

32 ตลอดจนดัชนีที่สร้างขึ้นภายในเพื่อคงความสัมพันธ์ของตาราง เขตข้อมูลเดียวดัชนีแบบรวม

จำนวนของเขตข้อมูลในคอลัมน์ดัชนีหรือคีย์หลัก

10

จำนวนอักขระในข้อความตรวจสอบ

255

จำนวนอักขระในกฎการตรวจสอบรวมถึง punctuations และตัวดำเนินการ

2,048

จำนวนอักขระในคำอธิบายเขตข้อมูลหรือตาราง

255

จำนวนอักขระในระเบียน (ไม่รวมเขตข้อมูลข้อความยาวและวัตถุ OLE) เมื่อUnicodeCompressionคุณสมบัติของเขตข้อมูลถูกตั้งค่าเป็นใช่

4000

จำนวนอักขระในการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล

255

ด้านบนของหน้า

Query

แอตทริบิวต์

ค่ามากที่สุด

จำนวนของความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับใช้

32 ต่อตาราง ลบกับจำนวนของดัชนีซึ่งอยู่บนตารางสำหรับเขตข้อมูลหรือชุดของเขตข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ *

จำนวนของตารางในแบบสอบถาม

32 *

จำนวนของการรวมในคิวรี

16 *

จำนวนของเขตข้อมูลในชุดระเบียน

255

ขนาดชุดระเบียน

1 กิกะไบต์

ขีดจำกัดของการเรียงลำดับ

ในเขตข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่ง 255 อักขระ

จำนวนของระดับของแบบสอบถามที่ซ้อนกัน

50 *

จำนวนอักขระในเซลล์ในตารางออกแบบแบบสอบถาม

1,024

จำนวนอักขระสำหรับพารามิเตอร์ในคิวรีพารามิเตอร์

255

จำนวนของตัวดำเนินการและในตำแหน่งหรือคำสั่ง HAVING

99 *

จำนวนอักขระในคำสั่ง SQL

64000 ประมาณ *

* ค่ามากที่สุดอาจคิวรีมีเขตข้อมูลการค้นหาที่ด้านล่าง

ด้านบนของหน้า

ฟอร์มและรายงาน

แอตทริบิวต์

ค่ามากที่สุด

จำนวนอักขระในป้ายชื่อ

2,048

จำนวนอักขระในกล่องข้อความ

65535

ความกว้างของฟอร์มหรือรายงาน

22,75 นิ้ว (57.79 เซนติเมตร)

ความสูงของส่วน

นิ้ว 22.75 (57.79 เซนติเมตร)

ความสูงของส่วนทั้งหมดรวมส่วนหัว (ในมุมมองออกแบบ)

200 นิ้ว (508 เซนติเมตร)

จำนวนของระดับการซ้อนกันของฟอร์มหรือรายงาน

7

จำนวนของเขตข้อมูล หรือนิพจน์ที่คุณสามารถเรียงลำดับ หรือการจัดกลุ่มในรายงาน

10

จำนวนของหัวกระดาษและท้ายกระดาษในรายงาน

หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ รายงาน 1
หน้า 1 หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ
10 กลุ่มหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

จำนวนของหน้าที่พิมพ์ในรายงาน

65,536

จำนวนของตัวควบคุมและส่วนที่คุณสามารถเพิ่มเหนือชีวิตของฟอร์มหรือรายงาน

754

จำนวนอักขระในคำสั่ง SQL ที่ทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติแหล่งระเบียนหรือแหล่งข้อมูลแถวของข้อมูลฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม

32,750

ด้านบนของหน้า

Macro

แอตทริบิวต์

ค่ามากที่สุด

จำนวนของแอคชันในแมโคร

999

จำนวนอักขระในเงื่อนไข

255

จำนวนอักขระในข้อคิดเห็น

255

จำนวนอักขระในอาร์กิวเมนต์แอคชัน

255

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×