ข้อกำหนดและข้อจำกัดของ Excel

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อกำหนดและข้อจำกัดของแผ่นงานและสมุดงาน

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

สมุดงานที่เปิด

ถูกจำกัดโดยจำนวนความจำที่มีอยู่ และทรัพยากรของระบบ

จำนวนแถวและคอลัมน์บนแผ่นงาน

1,048,576 แถวคูณ 16,384 คอลัมน์

ความกว้างของแถว

255 อักขระ

ความสูงของคอลัมน์

409 จุด

ตัวแบ่งหน้า

ตามแนวนอนและแนวตั้งอย่างละ 1,026 ตัว

จำนวนอักขระรวมที่เซลล์มีได้

32,767 อักขระ

อักขระในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

255

จำนวนสูงสุดของบรรทัดตัวดึงข้อมูลสำหรับแต่ละเซลล์

253

จำนวนแผ่นงานในหนึ่งเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ (ค่าเริ่มต้นคือ 1 แผ่นงาน)

สีในสมุดงาน

16 ล้านสี (32 บิตโดยมีการเข้าถึงสเปกตรัมสี 24 บิตอย่างเต็มที่)

มุมมองที่มีชื่อในเวิร์กบุ๊ก

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รูปแบบ/ลักษณะเซลล์ที่ไม่ซ้ำกัน

64,000 รูปแบบ/ลักษณะ

ลักษณะการเติม

256

น้ำหนักเส้นและสไตล์เส้น

256

ชนิดแบบอักษรที่ไม่ซ้ำกัน

มีแบบอักษรส่วนกลางให้ใช้ทั้งหมด 1,024 แบบ และ 512 แบบต่อสมุดงาน

รูปแบบตัวเลขในสมุดงาน

ระหว่าง 200 และ 250 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับรุ่นภาษาของ Excel ที่คุณได้ติดตั้ง

ชื่อในสมุดงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

หน้าต่างในสมุดงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กชีต

66,530 ไฮเปอร์ลิงก์

บานหน้าต่างในหน้าต่าง

4

แผ่นงานที่เชื่อมโยง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

สถานการณ์

ถูกจำกัดโดยจำนวนความจำที่มีอยู่ โดยที่รายงานสรุปจะแสดงสถานการณ์สมมติแค่ 251 สถานการณ์แรกเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเซลล์ในสถานการณ์สมมติ

32

เซลล์ที่ปรับเปลี่ยนได้ใน Solver

200

ฟังก์ชันที่กำหนดเอง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงของการย่อ/ขยาย

10 เปอร์เซ็นต์ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

รายงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การเรียงลำดับการอ้างอิง

64 การอ้างอิงในการเรียงลำดับหนึ่งๆ และไม่จำกัดเมื่อใช้การเรียงลำดับแบบตามลำดับ

ระดับการเลิกทำ

100

เขตข้อมูลในฟอร์มข้อมูล

32

พารามิเตอร์สมุดงาน

255 พารามิเตอร์ต่อสมุดงาน

รายการที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

เซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันที่สามารถเลือกได้

2,147,483,648 เซลล์

ขีดจำกัดสูงสุดของขนาดอุปกรณ์หน่วยความจำและขนาดไฟล์สำหรับเวิร์กบุ๊กตัวแบบข้อมูล

ระบบ 32 บิตจะต้องมีพื้นที่สำหรับที่อยู่เสมือนขนาด 2 กิกะไบต์ (GB) ซึ่งแชร์โดย Excel, เวิร์กบุ๊ก และ Add-in ที่เรียกใช้ในกระบวนการเดียวกัน การแชร์พื้นที่ที่อยู่ของตัวแบบข้อมูลอาจมากถึง 500 - 700 เมกะไบต์ (MB) แต่อาจน้อยกว่านั้นถ้าได้โหลดตัวแบบข้อมูลและ Add-in อื่นๆ

ระบบ 64 บิตไม่มีการกำหนดขีดจำกัดตายตัวเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ ขนาดของเวิร์กบุ๊กจะถูกจำกัดตามหน่วยความจำและทรัพยากรต่างๆ ของระบบที่มีอยู่เท่านั้น

Excel 2016 มีขนาดใหญ่อยู่ทราบหน้าที่การใช้งานที่ทำให้เวอร์ชัน 32 บิตExcel 2016 ใช้สองหน่วยความจำเมื่อผู้ใช้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชัน 64 บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูขนาดใหญ่อยู่ทราบความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Excel

หมายเหตุ: การเพิ่มตารางไปยังตัวแบบข้อมูลจะเพิ่มขนาดไฟล์ ถ้าคุณไม่มีแผนที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ตัวแบบข้อมูลโดยใช้แหล่งข้อมูลและชนิดข้อมูลมากมายในเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่กล่อง เพิ่มข้อมูลนี้ลงในตัวแบบข้อมูล เมื่อคุณนำเข้าหรือสร้างตาราง, Pivot Table หรือการเชื่อมต่อกับข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อกำหนดและขีดจำกัดของตัวแบบข้อมูล

ตัวประมวลผลแกน

64

ข้อกำหนดและข้อจำกัดในการคำนวณ

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

ความเที่ยงตรงของตัวเลข

15 หลัก

จำนวนลบมากที่สุดที่อนุญาต

-2.2251E-308

จำนวนบวกน้อยที่สุดที่อนุญาต

2.2251E-308

จำนวนบวกมากที่สุดที่อนุญาต

9.99999999999999E+307

จำนวนลบมากที่สุดที่อนุญาต

-9.99999999999999E+307

จำนวนบวกมากที่สุดที่อนุญาต ที่ป้อนผ่านสูตร

1.7976931348623158e+308

จำนวนลบมากที่สุดที่อนุญาต ที่ป้อนผ่านสูตร

-1.7976931348623158e+308

ความยาวของเนื้อหาของสูตร

8,192 อักขระ

ความยาวภายในของสูตร

16,384 ไบต์

การคำนวณซ้ำ

32,767 ครั้ง

อาร์เรย์แผ่นงาน

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงที่เลือก

2,048 ช่วง

อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

255

ระดับฟังก์ชันที่ซ้อนกัน

64

ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

255

จำนวนสูงสุดของฟังก์ชันแผ่นงานที่มีอยู่

341

ขนาดของกองตัวถูกดำเนินการ

1,024 ตัว

การอ้างอิงข้ามแผ่นงาน

แผ่นงาน 64,000 แผ่นที่สามารถอ้างอิงไปยังแผ่นงานอื่น

การอ้างอิงสูตรอาร์เรย์ข้ามแผ่นงาน

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่ต่อแผ่นงานหนึ่งแผ่น

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงในเซลล์เดียว

4 พันล้านสูตรที่สามารถอ้างอิงไปยังเซลล์เดียว

ความยาวของเนื้อหาของเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงจากสมุดงานที่ปิด

32,767 อักขระ

วันที่แรกสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการคำนวณ

1 มกราคม 1900 (1 มกราคม 1904 ถ้าใช้ระบบวันที่ที่เริ่มนับจากปี 1904)

วันที่สุดท้ายที่อนุญาตสำหรับการคำนวณ

31 ธันวาคม 9999

จำนวนเวลาที่สูงที่สุดที่สามารถป้อนได้

9999:59:59

ข้อกำหนดและข้อจำกัดในการทำแผนภูมิ

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

แผนภูมิที่เชื่อมโยงไปยังแผ่นงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

แผ่นงานที่อ้างอิงโดยแผนภูมิ

255

ชุดข้อมูลในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

255

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลของแผนภูมิแบบสองมิติ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลสำหรับแผนภูมิแบบสามมิติ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จุดข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ข้อกำหนดและข้อจำกัดของ PivotTable และรายงาน PivotChart

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

รายงาน PivotTable บนแผ่นงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รายการที่ไม่ซ้ำต่อหนึ่งเขตข้อมูล

1,048,576 รายการ

แถว หรือ เขตข้อมูลคอลัมน์ ในรายงาน PivotTable

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotTable

256 ตัว (อาจถูกจำกัดโดยจำนวนหน่วยความจำที่มี)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotTable

256

สูตรของรายการจากการคำนวณในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotChart

256 ตัว (อาจถูกจำกัดโดยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotChart

256

สูตรรายการจากการคำนวณในรายงาน PivotChart

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ความยาวของชื่อ MDX สำหรับรายการ PivotTable

32,767 อักขระ

ควาามยาวสำหรับสตริง PivotTable ที่มีความสัมพันธ์กัน

32,767 อักขระ

รายการที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

เวิร์กบุ๊กที่ มีการตั้งค่า "อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง..." เปิดใช้งาน

ถ้าการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง... อยู่สำหรับเวิร์กบุ๊ก แล้วข้อมูลต่อไปนี้ใช้ ตั้งค่านี้จะสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการคลิกแท็บตรวจทาน >แชร์เวิร์กบุ๊ก โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการแชร์เวิร์กบุ๊กถูกซ่อน เมื่อต้องการยกเลิกซ่อน คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >แถบเครื่องมือด่วน เปิดรายการภายใต้เลือกคำสั่งจาก แล้วเลือกคำสั่งทั้งหมด เลื่อนลงมาตามรายการจนกว่าคุณเห็นการแชร์เวิร์กบุ๊ก (ดั้งเดิม) เลือกรายการนั้น แล้วคลิกเพิ่ม คลิกตกลง ขณะนี้ที่ด้านบนของหน้าต่าง Excel ปุ่มการแชร์เวิร์กบุ๊ก และมีลักษณะดังนี้: แชร์เวิร์กบุ๊ก

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

ผู้ใช้ที่สามารถเปิดไฟล์ในเวลาเดียวกัน

256

มุมมองส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จำนวนวันที่เก็บเปลี่ยนประวัติไว้

32,767 วัน (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วัน)

จำนวนสมุดงานที่สามารถผสานกันได้ในคราวเดียวกัน

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

เซลล์ที่ถูกเน้น

32,767 เซลล์

จำนวนสีที่ใช้ระบุการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้คนละคน เมื่อการเน้นการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้งาน

32 สี (ระบุผู้ใช้แต่ละคนด้วยสีที่แยกกัน การเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ปัจจุบันจะถูกเน้นด้วยสีกรมท่า)

ตาราง Excel ในเวิร์กบุ๊ก

0 (ศูนย์)

หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งตาราง Excel ไม่มีการตั้งค่าอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง... ที่เปิดใช้งาน

ข้อกำหนดและข้อจำกัดของแผ่นงานและสมุดงาน

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

สมุดงานที่เปิด

ถูกจำกัดโดยจำนวนความจำที่มีอยู่ และทรัพยากรของระบบ

จำนวนแถวและคอลัมน์บนแผ่นงาน

1,048,576 แถวคูณ 16,384 คอลัมน์

ความกว้างของแถว

255 อักขระ

ความสูงของคอลัมน์

409 จุด

ตัวแบ่งหน้า

ตามแนวนอนและแนวตั้งอย่างละ 1,026 ตัว

จำนวนอักขระรวมที่เซลล์มีได้

32,767 อักขระ

อักขระในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

255

จำนวนสูงสุดของบรรทัดตัวดึงข้อมูลสำหรับแต่ละเซลล์

253

แผ่นงานในสมุดงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ (ค่าเริ่มต้นคือ 3 แผ่น)

สีในสมุดงาน

16 ล้านสี (32 บิตโดยมีการเข้าถึงสเปกตรัมสี 24 บิตอย่างเต็มที่)

มุมมองที่มีชื่อในเวิร์กบุ๊ก

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รูปแบบ/ลักษณะเซลล์ที่ไม่ซ้ำกัน

64,000 รูปแบบ/ลักษณะ

ลักษณะการเติม

256

น้ำหนักเส้นและสไตล์เส้น

256

ชนิดแบบอักษรที่ไม่ซ้ำกัน

มีแบบอักษรส่วนกลางให้ใช้ทั้งหมด 1,024 แบบ และ 512 แบบต่อสมุดงาน

รูปแบบตัวเลขในสมุดงาน

ระหว่าง 200 และ 250 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับรุ่นภาษาของ Excel ที่คุณได้ติดตั้ง

ชื่อในสมุดงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

หน้าต่างในสมุดงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กชีต

66,530 ไฮเปอร์ลิงก์

บานหน้าต่างในหน้าต่าง

4

แผ่นงานที่เชื่อมโยง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

สถานการณ์

ถูกจำกัดโดยจำนวนความจำที่มีอยู่ โดยที่รายงานสรุปจะแสดงสถานการณ์สมมติแค่ 251 สถานการณ์แรกเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเซลล์ในสถานการณ์สมมติ

32

เซลล์ที่ปรับเปลี่ยนได้ใน Solver

200

ฟังก์ชันที่กำหนดเอง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงของการย่อ/ขยาย

10 เปอร์เซ็นต์ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

รายงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การเรียงลำดับการอ้างอิง

64 การอ้างอิงในการเรียงลำดับหนึ่งๆ และไม่จำกัดเมื่อใช้การเรียงลำดับแบบตามลำดับ

ระดับการเลิกทำ

100

เขตข้อมูลในฟอร์มข้อมูล

32

พารามิเตอร์สมุดงาน

255 พารามิเตอร์ต่อสมุดงาน

รายการที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

เซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันที่สามารถเลือกได้

2,147,483,648 เซลล์

ตัวประมวลผลแกน

64

ข้อกำหนดและข้อจำกัดในการคำนวณ

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

ความเที่ยงตรงของตัวเลข

15 หลัก

จำนวนลบมากที่สุดที่อนุญาต

-2.2251E-308

จำนวนบวกน้อยที่สุดที่อนุญาต

2.2251E-308

จำนวนบวกมากที่สุดที่อนุญาต

9.99999999999999E+307

จำนวนลบมากที่สุดที่อนุญาต

-9.99999999999999E+307

จำนวนบวกมากที่สุดที่อนุญาต ที่ป้อนผ่านสูตร

1.7976931348623158e+308

จำนวนลบมากที่สุดที่อนุญาต ที่ป้อนผ่านสูตร

-1.7976931348623158e+308

ความยาวของเนื้อหาของสูตร

8,192 อักขระ

ความยาวภายในของสูตร

16,384 ไบต์

การคำนวณซ้ำ

32,767 ครั้ง

อาร์เรย์แผ่นงาน

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงที่เลือก

2,048 ช่วง

อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

255

ระดับฟังก์ชันที่ซ้อนกัน

64

ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

255

จำนวนสูงสุดของฟังก์ชันแผ่นงานที่มีอยู่

341

ขนาดของกองตัวถูกดำเนินการ

1,024 ตัว

การอ้างอิงข้ามแผ่นงาน

แผ่นงาน 64,000 แผ่นที่สามารถอ้างอิงไปยังแผ่นงานอื่น

การอ้างอิงสูตรอาร์เรย์ข้ามแผ่นงาน

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่ต่อแผ่นงานหนึ่งแผ่น

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงในเซลล์เดียว

4 พันล้านสูตรที่สามารถอ้างอิงไปยังเซลล์เดียว

ความยาวของเนื้อหาของเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงจากสมุดงานที่ปิด

32,767 อักขระ

วันที่แรกสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการคำนวณ

1 มกราคม 1900 (1 มกราคม 1904 ถ้าใช้ระบบวันที่ที่เริ่มนับจากปี 1904)

วันที่สุดท้ายที่อนุญาตสำหรับการคำนวณ

31 ธันวาคม 9999

จำนวนเวลาที่สูงที่สุดที่สามารถป้อนได้

9999:59:59

ข้อกำหนดและข้อจำกัดในการทำแผนภูมิ

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

แผนภูมิที่เชื่อมโยงไปยังแผ่นงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

แผ่นงานที่อ้างอิงโดยแผนภูมิ

255

ชุดข้อมูลในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

255

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลของแผนภูมิแบบสองมิติ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลสำหรับแผนภูมิแบบสามมิติ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จุดข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ข้อกำหนดและข้อจำกัดของ PivotTable และรายงาน PivotChart

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

รายงาน PivotTable บนแผ่นงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รายการที่ไม่ซ้ำต่อหนึ่งเขตข้อมูล

1,048,576 รายการ

แถว หรือ เขตข้อมูลคอลัมน์ ในรายงาน PivotTable

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotTable

256 ตัว (อาจถูกจำกัดโดยจำนวนหน่วยความจำที่มี)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotTable

256

สูตรของรายการจากการคำนวณในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotChart

256 ตัว (อาจถูกจำกัดโดยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotChart

256

สูตรรายการจากการคำนวณในรายงาน PivotChart

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ความยาวของชื่อ MDX สำหรับรายการ PivotTable

32,767 อักขระ

ควาามยาวสำหรับสตริง PivotTable ที่มีความสัมพันธ์กัน

32,767 อักขระ

รายการที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

เวิร์กบุ๊กที่ มีการตั้งค่า "อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง..." เปิดใช้งาน

ถ้าการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง... อยู่สำหรับเวิร์กบุ๊ก แล้วข้อมูลต่อไปนี้ใช้ ตั้งค่านี้จะสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการคลิกแท็บตรวจทาน >แชร์เวิร์กบุ๊ก

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

ผู้ใช้ที่สามารถเปิด และแชร์ไฟล์ในเวลาเดียวกัน

256

มุมมองส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จำนวนวันที่เก็บเปลี่ยนประวัติไว้

32,767 วัน (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วัน)

จำนวนสมุดงานที่สามารถผสานกันได้ในคราวเดียวกัน

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

เซลล์ที่สามารถเน้นได้ในเวิร์กบุ๊ก

32,767 เซลล์

จำนวนสีที่ใช้ระบุการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้คนละคน เมื่อการเน้นการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้งาน

32 สี (ระบุผู้ใช้แต่ละคนด้วยสีที่แยกกัน การเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ปัจจุบันจะถูกเน้นด้วยสีกรมท่า)

ตาราง Excel ในเวิร์กบุ๊ก

0 (ศูนย์)

หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งตาราง Excel ไม่มีการตั้งค่าอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง... ที่เปิดใช้งาน

ข้อกำหนดและข้อจำกัดของแผ่นงานและสมุดงาน

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

สมุดงานที่เปิด

ถูกจำกัดโดยจำนวนความจำที่มีอยู่ และทรัพยากรของระบบ

จำนวนแถวและคอลัมน์บนแผ่นงาน

1,048,576 แถวคูณ 16,384 คอลัมน์

ความกว้างของแถว

255 อักขระ

ความสูงของคอลัมน์

409 จุด

ตัวแบ่งหน้า

ตามแนวนอนและแนวตั้งอย่างละ 1,026 ตัว

จำนวนอักขระรวมที่เซลล์มีได้

32,767 อักขระ

อักขระในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

255

จำนวนสูงสุดของบรรทัดตัวดึงข้อมูลสำหรับแต่ละเซลล์

253

แผ่นงานในสมุดงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ (ค่าเริ่มต้นคือ 3 แผ่น)

สีในสมุดงาน

16 ล้านสี (32 บิตโดยมีการเข้าถึงสเปกตรัมสี 24 บิตอย่างเต็มที่)

มุมมองที่มีชื่อในเวิร์กบุ๊ก

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รูปแบบ/ลักษณะเซลล์ที่ไม่ซ้ำกัน

64,000 รูปแบบ/ลักษณะ

ลักษณะการเติม

256

น้ำหนักเส้นและสไตล์เส้น

256

ชนิดแบบอักษรที่ไม่ซ้ำกัน

มีแบบอักษรส่วนกลางให้ใช้ทั้งหมด 1,024 แบบ และ 512 แบบต่อสมุดงาน

รูปแบบตัวเลขในสมุดงาน

ระหว่าง 200 และ 250 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับรุ่นภาษาของ Excel ที่คุณได้ติดตั้ง

ชื่อในสมุดงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

หน้าต่างในสมุดงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กชีต

66,530 ไฮเปอร์ลิงก์

บานหน้าต่างในหน้าต่าง

4

แผ่นงานที่เชื่อมโยง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

สถานการณ์

ถูกจำกัดโดยจำนวนความจำที่มีอยู่ โดยที่รายงานสรุปจะแสดงสถานการณ์สมมติแค่ 251 สถานการณ์แรกเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเซลล์ในสถานการณ์สมมติ

32

เซลล์ที่ปรับเปลี่ยนได้ใน Solver

200

ฟังก์ชันที่กำหนดเอง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงของการย่อ/ขยาย

10 เปอร์เซ็นต์ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

รายงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การเรียงลำดับการอ้างอิง

64 การอ้างอิงในการเรียงลำดับหนึ่งๆ และไม่จำกัดเมื่อใช้การเรียงลำดับแบบตามลำดับ

ระดับการเลิกทำ

100

เขตข้อมูลในฟอร์มข้อมูล

32

พารามิเตอร์สมุดงาน

255 พารามิเตอร์ต่อสมุดงาน

รายการแบบหล่นลงตัวกรอง

10,000 รายการ

ข้อกำหนดและข้อจำกัดในการคำนวณ

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

ความเที่ยงตรงของตัวเลข

15 หลัก

จำนวนลบมากที่สุดที่อนุญาต

-2.2251E-308

จำนวนบวกน้อยที่สุดที่อนุญาต

2.2251E-308

จำนวนบวกมากที่สุดที่อนุญาต

9.99999999999999E+307

จำนวนลบมากที่สุดที่อนุญาต

-9.99999999999999E+307

จำนวนบวกมากที่สุดที่อนุญาต ที่ป้อนผ่านสูตร

1.7976931348623158e+308

จำนวนลบมากที่สุดที่อนุญาต ที่ป้อนผ่านสูตร

-1.7976931348623158e+308

ความยาวของเนื้อหาของสูตร

8,192 อักขระ

ความยาวภายในของสูตร

16,384 ไบต์

การคำนวณซ้ำ

32,767 ครั้ง

อาร์เรย์แผ่นงาน

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงที่เลือก

2,048 ช่วง

อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

255

ระดับฟังก์ชันที่ซ้อนกัน

64

ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

255

จำนวนสูงสุดของฟังก์ชันแผ่นงานที่มีอยู่

341

ขนาดของกองตัวถูกดำเนินการ

1,024 ตัว

การอ้างอิงข้ามแผ่นงาน

แผ่นงาน 64,000 แผ่นที่สามารถอ้างอิงไปยังแผ่นงานอื่น

การอ้างอิงสูตรอาร์เรย์ข้ามแผ่นงาน

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่ต่อแผ่นงานหนึ่งแผ่น

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงในเซลล์เดียว

4 พันล้านสูตรที่สามารถอ้างอิงไปยังเซลล์เดียว

ความยาวของเนื้อหาของเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงจากสมุดงานที่ปิด

32,767 อักขระ

วันที่แรกสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการคำนวณ

1 มกราคม 1900 (1 มกราคม 1904 ถ้าใช้ระบบวันที่ที่เริ่มนับจากปี 1904)

วันที่สุดท้ายที่อนุญาตสำหรับการคำนวณ

31 ธันวาคม 9999

จำนวนเวลาที่สูงที่สุดที่สามารถป้อนได้

9999:59:59

ข้อกำหนดและข้อจำกัดในการทำแผนภูมิ

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

แผนภูมิที่เชื่อมโยงไปยังแผ่นงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

แผ่นงานที่อ้างอิงโดยแผนภูมิ

255

ชุดข้อมูลในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

255

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลของแผนภูมิแบบสองมิติ

32,000 จุด

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลของแผนภูมิสามมิติ

4,000 จุด

จุดข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดในหนึ่งแผนภูมิ

256,000 จุด

ข้อกำหนดและข้อจำกัดของ PivotTable และรายงาน PivotChart

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

รายงาน PivotTable บนแผ่นงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รายการที่ไม่ซ้ำต่อหนึ่งเขตข้อมูล

1,048,576 รายการ

แถว หรือ เขตข้อมูลคอลัมน์ ในรายงาน PivotTable

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotTable

256 ตัว (อาจถูกจำกัดโดยจำนวนหน่วยความจำที่มี)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotTable

256

สูตรของรายการจากการคำนวณในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotChart

256 ตัว (อาจถูกจำกัดโดยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotChart

256

สูตรรายการจากการคำนวณในรายงาน PivotChart

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ความยาวของชื่อ MDX สำหรับรายการ PivotTable

32,767 อักขระ

ควาามยาวสำหรับสตริง PivotTable ที่มีความสัมพันธ์กัน

32,767 อักขระ

เวิร์กบุ๊กที่ มีการตั้งค่า "อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง..." เปิดใช้งาน

ถ้าการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง... อยู่สำหรับเวิร์กบุ๊ก แล้วข้อมูลต่อไปนี้ใช้ ตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งานเมื่อใช้สมุดงานร่วมกัน

คุณลักษณะ

ค่าจำกัดมากสุด

ผู้ใช้ที่สามารถเปิด และแชร์เวิร์กบุ๊กในเวลาเดียวกัน

256

มุมมองส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จำนวนวันที่เก็บเปลี่ยนประวัติไว้

32,767 วัน (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วัน)

จำนวนสมุดงานที่สามารถผสานกันได้ในคราวเดียวกัน

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

เซลล์ที่ถูกเน้น

32,767 เซลล์

จำนวนสีที่ใช้ระบุการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้คนละคน เมื่อการเน้นการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้งาน

32 สี (ระบุผู้ใช้แต่ละคนด้วยสีที่แยกกัน การเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ปัจจุบันจะถูกเน้นด้วยสีกรมท่า)

ตาราง Excel ในเวิร์กบุ๊ก

0 (ศูนย์)

หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งตาราง Excel ไม่มีการตั้งค่าอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง... ที่เปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×