ข้อกำหนดและข้อจำกัดของ Power Query

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

ฟีเจอร์

ข้อจำกัด

ความยาวชื่อแบบสอบถาม

80 อักขระ

อักขระที่ไม่ถูกต้องในชื่อแบบสอบถาม

เครื่องหมายอัญประกาศคู่ (") เครื่องหมายมหัพภาค (.) ช่องว่างนำหน้าหรือต่อท้าย

จำนวนเซลล์ในการแสดงตัวอย่างข้อมูลของตัวแก้ไขแบบสอบถาม

3,000 เซลล์

รายการของบานหน้าต่างนำทางที่แสดงต่อหนึ่งระดับได้แก่ ฐานข้อมูลต่อเซิร์ฟเวอร์ และตารางต่อฐานข้อมูล

1,000 รายการแรกตามลำดับตัวอักษร คุณจะสามารถเพิ่มรายการที่มองไม่เห็นได้ด้วยตนเองโดยการปรับเปลี่ยนสูตรสำหรับขั้นตอนนี้

ขนาดของข้อมูลที่ถูกประมวลผลโดยกลไก

จำกัดไว้ที่หน่วยความจำเสมือนที่พร้อมใช้งาน (สำหรับเวอร์ชัน 64 บิต) หรือประมาณ 1 กิกะไบต์สำหรับเวอร์ชัน 32 บิต ถ้าข้อมูลไม่สามารถสตรีมได้ทั้งหมด เช่น เมื่อเรียงลำดับชุดข้อมูลภายในเครื่องก่อนการกรอกข้อมูล

จำนวนคอลัมน์ต่อตาราง

16,384

ขนาดสูงสุดของข้อความในเซลล์การแสดงตัวอย่าง

1 ล้านอักขระ

ขนาดสูงสุดของข้อความที่ถูกเติมลงใน Excel หรือตัวแบบข้อมูล

ไม่จำกัดโดย Power Query

จำนวนสูงสุดของแถวที่ถูกเติมลงในเวิร์กชีต

1,048,576

ขีดจำกัดแบบยืดหยุ่นของการแคชที่คงอยู่ ขีดจำกัดแบบยืดหยุ่นสามารถเกินเป็นระยะเวลาได้

4 กิกะไบต์

รายการแต่ละรายการในแคช

1 กิกะไบต์

แบบสอบถามและการขึ้นต่อกันที่ถูกบีบอัดตามที่จัดเก็บไว้ในสตริงการเชื่อมต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อ ให้ดูที่ แสดงข้อมูลการเชื่อมต่อ

64000 อักขระ

นำเข้าจาก.xls และ.xlsb สมุดงาน

255 คอลัมน์

นำเข้าจากเวิร์กบุ๊ก xlsx

ไม่มีขีดจำกัด

แสดงข้อมูลการเชื่อมต่อ

  1. บนแท็บ Ribbon ข้อมูล ให้คลิก การเชื่อมต่อ

  2. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊ก ให้เลือกการเชื่อมต่อ แล้วคลิก คุณสมบัติ เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ              

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×