ข้อกำหนดและขีดจำกัดสำหรับ Excel 2011

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อกำหนดเวิร์กบุ๊กและแผ่นงาน

คุณลักษณะ

ค่าสูงสุด

สมุดงานที่เปิด

ถูกจำกัดโดยจำนวนความจำที่มีอยู่ และทรัพยากรของระบบ

ขนาดแผ่นกระดาษ

1,048,576 แถวคูณ 16,384 คอลัมน์

ความกว้างของแถว

255 อักขระ

ความสูงของคอลัมน์

409 จุด

ตัวแบ่งหน้า

ตามแนวนอนและแนวตั้งอย่างละ 1,026 ตัว

จำนวนอักขระรวมที่เซลล์มีได้

32767 อักขระ (สามารถ 1024 เท่านั้นที่สามารถแสดงในเซลล์ สามารถ 32767 ทั้งหมดจะปรากฏในแถบสูตร)

อักขระในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

255

แผ่นงานในสมุดงาน

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

สีในสมุดงาน

16 ล้านสี (32 บิตโดยมีการเข้าถึงสเปกตรัมสี 24 บิตอย่างเต็มที่)

รูปแบบ/ลักษณะเซลล์ที่ไม่ซ้ำกัน

32,735

มุมมองที่มีชื่อในเวิร์กบุ๊ก

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

น้ำหนักและลักษณะเส้น

256

ชนิดแบบอักษรที่ไม่ซ้ำกัน

มีแบบอักษรส่วนกลางให้ใช้ทั้งหมด 1,024 แบบ และ 512 แบบต่อสมุดงาน

ระดับการเยื้องของเซลล์

250

รูปแบบตามเงื่อนไข

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

รูปแบบตัวเลขในสมุดงาน

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

ชื่อในสมุดงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

หน้าต่างในสมุดงาน

ถูกจำกัด โดยทรัพยากรระบบเท่านั้น

บานหน้าต่างในหน้าต่าง

4

แผ่นงานที่เชื่อมโยง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

สถานการณ์

ถูกจำกัดโดยจำนวนความจำที่มีอยู่ โดยที่รายงานสรุปจะแสดงสถานการณ์สมมติแค่ 251 สถานการณ์แรกเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเซลล์ในสถานการณ์สมมติ

32

ฟังก์ชันที่กำหนดเอง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงของการย่อ/ขยาย

10 เปอร์เซ็นต์ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

การเรียงลำดับการอ้างอิง

64 ในการเรียงลำดับเดียว ไม่จำกัดสำหรับการเรียงลำดับ

ระดับการเลิกทำ

16

เขตข้อมูลในฟอร์มข้อมูล

100

พารามิเตอร์สมุดงาน

255 พารามิเตอร์ต่อสมุดงาน

รายการแบบหล่นลงตัวกรอง

รายการ 10000

แถบเครื่องมือแบบกำหนดเองในเวิร์กบุ๊ก

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

ปุ่มแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

ข้อกำหนดของการคำนวณ

คุณลักษณะ

ค่าสูงสุด

ความเที่ยงตรงของตัวเลข

15 หลัก

จำนวนบวกมากที่สุดที่อนุญาต

9.99999999999999E+307

จำนวนบวกมากที่สุดที่อนุญาต ที่ป้อนผ่านสูตร

1.7976931348623158e+308

จำนวนลบมากที่สุดที่อนุญาต

– 9.99999999999999E + 307

จำนวนลบมากที่สุดที่อนุญาต ที่ป้อนผ่านสูตร

– 1.7976931348623158e + 308

จำนวนบวกน้อยที่สุดที่อนุญาต

2.2251E-308

จำนวนลบมากที่สุดที่อนุญาต

– 2.2251E-308

ความยาวของเนื้อหาของสูตร

8,192 อักขระ

ความยาวภายในของสูตร

16,384 ไบต์

การคำนวณซ้ำ

32,767 ครั้ง

อาร์เรย์แผ่นงาน

จำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงที่เลือก

2,048 ช่วง

อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

255

ระดับฟังก์ชันที่ซ้อนกัน

64

ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

255

ขนาดของกองตัวถูกดำเนินการ

1,024 ตัว

การอ้างอิงข้ามเวิร์กชีต

64000 แผ่นงานที่สามารถอ้างอิงไปยังแผ่นงานอื่น

การอ้างอิงพื้นที่

เซลล์ถึง 8000 ที่สามารถอ้างอิงอยู่บนพื้นที่รูปเดียว

การอ้างอิงพื้นที่ต่อแผ่น

64000 พื้นที่ที่สามารถอ้างอิงอยู่บนกระดาษแผ่นเดียว

การอ้างอิงในเซลล์เดียว

4 พันล้านสูตรที่สามารถอ้างอิงไปยังเซลล์เดียว

ความยาวของเนื้อหาของเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงจากสมุดงานที่ปิด

32,767 อักขระ

วันที่แรกสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการคำนวณ

1 มกราคม 1900 (1 มกราคม 1904 เมื่อใช้ระบบวันที่แบบ 1904)

วันที่สุดท้ายที่อนุญาตสำหรับการคำนวณ

31 ธันวาคม 9999

จำนวนเวลาที่สูงที่สุดที่สามารถป้อนได้

9999:59:59

ข้อกำหนดของรายงาน PivotTable

คุณลักษณะ

ค่าสูงสุด

PivotTables บนแผ่นงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รายการที่ไม่ซ้ำต่อหนึ่งเขตข้อมูล

1,048,576 รายการ

แถวหรือคอลัมน์เขตข้อมูลใน PivotTable

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

ตัวกรองรายงานใน PivotTable

256 (สามารถถูกเพิ่มเติมจำกัด โดยหน่วยความจำที่พร้อมใช้งาน)

ค่าเขตข้อมูลใน PivotTable

256

สูตรของรายการจากการคำนวณใน PivotTable

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

ควาามยาวสำหรับสตริง PivotTable ที่มีความสัมพันธ์กัน

32,767 อักขระ

รายการที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000 รายการ

ข้อกำหนดแผนภูมิ

คุณลักษณะ

ค่าสูงสุด

แผนภูมิในเวิร์กบุ๊ก

255

ลิงก์ไปยังแผ่นงานแผนภูมิ

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

แผ่นงานที่อ้างอิง โดยแผนภูมิ

255

ชุดข้อมูลในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

255

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลของแผนภูมิแบบสองมิติ

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลของแผนภูมิสามมิติ

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

จุดข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดในหนึ่งแผนภูมิ

256,000 จุด

จำนวนสูงสุดของชนิดฟอนต์ในแผนภูมิ

255

สไตล์ของเส้น

8

รูปแบบพื้นที่ (แสดงหน้าจอ)

18

พื้นที่ทั้งหมดลวดลายสีชุดและ (แสดงสี)

56,448

ชุดรูปแบบและสี (เครื่องพิมพ์สี)

56,448 (จำนวนจริงขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ของคุณและซอฟต์แวร์)

ข้อกำหนดของเวิร์กบุ๊กที่แชร์

คุณลักษณะ

ค่าสูงสุด

ผู้ใช้ที่สามารถเปิด และแชร์เวิร์กบุ๊กที่ใช้ร่วมกันในเวลาเดียวกัน

256

มุมมองส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊กที่แชร์

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

วันที่ประวัติการเปลี่ยนแปลงถูกรักษาไว้

32767 (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วัน)

เวิร์กบุ๊กที่สามารถผสานกันในเวลาเดียวกัน

จำกัดโดยหน่วยความจำที่เหลืออยู่

จำนวนเซลล์ที่สามารถเน้นได้ในสมุดงานที่ใช้ร่วมกัน

32,767 เซลล์

สีที่ใช้ในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยผู้ใช้รายอื่นเมื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้งาน

32 (ระบุผู้ใช้แต่ละสีแยกกัน เปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยผู้ใช้ปัจจุบันจะถูกเน้น ด้วยสีน้ำเงิน)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×