ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของ Excel

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

เวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่

ถูกจำกัดด้วยหน่วยความจำที่มีอยู่และทรัพยากรของระบบ

จำนวนแถวและคอลัมน์ทั้งหมดบนเวิร์กชีต

1,048,576 แถว คูณ 16,384 คอลัมน์

ความกว้างของแถว

255 อักขระ

ความสูงของแถว

409 จุด

ตัวแบ่งหน้า

แนวนอนและแนวตั้ง 1,026 ตัว

จำนวนรวมอักขระที่เซลล์สามารถมีได้

32,767 อักขระ

จำนวนอักขระในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

๒๕๕

จำนวนสูงสุดของตัวดึงข้อมูลบรรทัดต่อเซลล์

๒๕๓

จำนวนแผ่นงานในหนึ่งเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ (ค่าเริ่มต้นคือ 1 แผ่นงาน)

สีในเวิร์กบุ๊ก

16 ล้านสี (32 บิตที่สามารถเข้าถึงสเปกตรัมสี 24 บิตอย่างเต็มที่)

มุมมองที่มีชื่อในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รูปแบบเซลล์/สไตล์เซลล์ที่ไม่ซ้ำกัน

64,000

สไตล์การเติม

๒๕๖

น้ำหนักเส้นและสไตล์เส้น

๒๕๖

ชนิดฟอนต์ที่ไม่ซ้ำกัน

มีฟอนต์ส่วนกลางให้ใช้ทั้งหมด 1,024 แบบ และ 512 แบบต่อเวิร์กบุ๊ก

รูปแบบตัวเลขในเวิร์กบุ๊ก

ระหว่าง 200 และ 250 ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันภาษาของ Excel ที่คุณได้ติดตั้งไว้

ชื่อในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

หน้าต่างในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กชีต

66,530 ไฮเปอร์ลิงก์

บานหน้าต่างในหน้าต่าง

4

แผ่นงานที่ลิงก์

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

สถานการณ์

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ โดยรายงานสรุปจะแสดงสถานการณ์สมมติเพียง 251 สถานการณ์แรกเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเซลล์ในสถานการณ์สมมติ

๓๒

เซลล์ที่ปรับได้ใน Solver

๒๐๐

ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงย่อ/ขยาย

10 เปอร์เซ็นต์ ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

รายงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงการเรียงลำดับ

64 การอ้างอิงในการเรียงลำดับหนึ่งครั้ง และไม่จำกัดเมื่อใช้การเรียงลำดับแบบเป็นลำดับ

ระดับการเลิกทำ

๑๐๐

เขตข้อมูลในหนึ่งฟอร์มข้อมูล

๓๒

พารามิเตอร์เวิร์กบุ๊ก

255 พารามิเตอร์ต่อเวิร์กบุ๊ก

รายการที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

เซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันที่สามารถเลือกได้

2,147,483,648 เซลล์

ขีดจำกัดสูงสุดของขนาดอุปกรณ์หน่วยความจำและขนาดไฟล์สำหรับเวิร์กบุ๊กตัวแบบข้อมูล

ระบบ 32 บิตจะต้องมีพื้นที่สำหรับที่อยู่เสมือนขนาด 2 กิกะไบต์ (GB) ซึ่งแชร์โดย Excel, เวิร์กบุ๊ก และ Add-in ที่เรียกใช้ในกระบวนการเดียวกัน การแชร์พื้นที่ที่อยู่ของตัวแบบข้อมูลอาจมากถึง 500 - 700 เมกะไบต์ (MB) แต่อาจน้อยกว่านั้นถ้าได้โหลดตัวแบบข้อมูลและ Add-in อื่นๆ

ระบบ 64 บิตไม่มีการกำหนดขีดจำกัดตายตัวเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ ขนาดของเวิร์กบุ๊กจะถูกจำกัดตามหน่วยความจำและทรัพยากรต่างๆ ของระบบที่มีอยู่เท่านั้น

จุดเริ่มต้นด้วย Excel ๒๐๑๖ฟังก์ชันการทำงานที่มีขนาดใหญ่จะช่วยให้๓๒บิตใช้หน่วยความจำเป็นสองเท่าของหน่วยความจำเมื่อผู้ใช้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows แบบ๖๔บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การเปลี่ยนความสามารถในการทราบที่อยู่ขนาดใหญ่สำหรับ Excel

หมายเหตุ: การเพิ่มตารางไปยังตัวแบบข้อมูลจะเพิ่มขนาดไฟล์ ถ้าคุณไม่มีแผนที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ตัวแบบข้อมูลโดยใช้แหล่งข้อมูลและชนิดข้อมูลมากมายในเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่กล่อง เพิ่มข้อมูลนี้ลงในตัวแบบข้อมูล เมื่อคุณนำเข้าหรือสร้างตาราง, Pivot Table หรือการเชื่อมต่อกับข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อกำหนดและขีดจำกัดของตัวแบบข้อมูล

แกนประมวลผล

๖๔

ความยาวของชื่อไฟล์

อักขระ๒๑๘-ซึ่งรวมถึงเส้นทางของไฟล์ ตัวอย่างเช่น C:\Username\Documents\FileName.xlsx.

ข้อกำหนดและขีดจำกัดในการคำนวณ

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

ความแม่นยำของตัวเลข

15 หลัก

เลขจำนวนลบที่น้อยที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

-2.2251E-308

เลขจำนวนบวกที่น้อยที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

2.2251E-308

เลขจำนวนบวกที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

9.99999999999999E+307

เลขจำนวนลบที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

-9.99999999999999E+307

เลขจำนวนบวกที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้ผ่านทางสูตร

1.7976931348623158e+308

เลขจำนวนลบที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้ผ่านทางสูตร

-1.7976931348623158e+308

ความยาวของเนื้อหาสูตร

8,192 อักขระ

ความยาวภายในของสูตร

16,384 ไบต์

รอบการคำนวณซ้ำ

32,767

อาร์เรย์เวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงที่เลือก

2,048

อาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชัน

๒๕๕

ระดับฟังก์ชันที่ซ้อนกัน

๖๔

ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

๒๕๕

จำนวนของฟังก์ชันเวิร์กชีตที่พร้อมใช้งาน

๓๔๑

ขนาดของกองซ้อนตัวถูกดำเนินการ

1,024

การอ้างอิงข้ามเวิร์กชีต

64,000 เวิร์กชีตที่สามารถอ้างอิงไปยังแผ่นงานอื่น

การอ้างอิงสูตรอาร์เรย์ข้ามเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่ต่อหนึ่งเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงในเซลล์เดียว

4 พันล้านสูตรที่สามารถอ้างอิงไปยังเซลล์เดียว

ความยาวของเนื้อหาของเซลล์ที่มีลิงก์จากเวิร์กบุ๊กที่ปิด

32,767

วันเริ่มแรกสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการคำนวณ

1 มกราคม 1900 (หรือ 1 มกราคม 1904 ถ้าใช้ระบบวันที่แบบ 1904)

วันที่ล่าสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการคำนวณ

วันที่ 31 ธันวาคม 9999

จำนวนเวลาสูงสุดที่สามารถใส่ได้

9999:59:59

ข้อกำหนดและขีดจำกัดในการทำแผนภูมิ

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

แผนภูมิที่ลิงก์ไปยังเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

เวิร์กชีตที่อ้างอิงโดยแผนภูมิ

๒๕๕

ชุดข้อมูลในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

๒๕๕

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลของแผนภูมิแบบสองมิติ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลสำหรับแผนภูมิแบบสามมิติ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จุดข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของ PivotTable และรายงาน PivotChart

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

รายงาน PivotTable บนแผ่นงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รายการที่ไม่ซ้ำต่อหนึ่งเขตข้อมูล

1,048,576

แถว หรือ เขตข้อมูลคอลัมน์ ในรายงาน PivotTable

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotTable

256 (อาจถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotTable

๒๕๖

สูตรของรายการจากการคำนวณในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานใน รายงาน PivotChart

256 (อาจถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotChart

๒๕๖

สูตรของรายการจากการคำนวณ ในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ความยาวของชื่อ MDX สำหรับรายการ PivotTable

32,767

ความยาวสำหรับสตริง PivotTable เชิงสัมพันธ์

32,767

รายการที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

เวิร์กบุ๊กที่มีผู้ใช้ "อนุญาตการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนึ่งคน ..." เปิดใช้งานการตั้งค่า

ถ้าการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคน... การตั้งค่าเปิดใช้งานสำหรับเวิร์กบุ๊กแล้วข้อมูลต่อไปนี้จะถูกนำไปใช้ การตั้งค่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยการคลิกแท็บตรวจทาน>เวิร์กบุ๊กที่แชร์ โปรดสังเกตว่าใน Excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่าปุ่มแชร์เวิร์กบุ๊กถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนให้คลิกตัวเลือก>ไฟล์>แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน เปิดรายการภายใต้r เลือกคำสั่งจาก แล้วเลือก คำสั่งทั้งหมด เลื่อนลงไปที่รายการนั้นจนกว่าคุณจะเห็นเวิร์กบุ๊กที่แชร์ (แบบดั้งเดิม) เลือกรายการนั้นแล้วคลิกเพิ่ม คลิก ตกลง ปุ่มแชร์เวิร์กบุ๊กจะอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง Excel และมีลักษณะดังนี้: แชร์เวิร์กบุ๊ก

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

ผู้ใช้ที่สามารถเปิดไฟล์ได้ในเวลาเดียวกัน

๒๕๖

มุมมองส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

วันที่เปลี่ยนประวัติถูกเก็บไว้

32,767 วัน (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วัน)

เวิร์กบุ๊กที่สามารถผสานกันได้ในคราวเดียวกัน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

เซลล์ที่สามารถถูกเน้นได้

32,767

สีที่ใช้ในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้รายอื่น เมื่อการเน้นการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้งาน

32 สี (ระบุผู้ใช้แต่ละคนด้วยสีที่แยกกัน การเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ปัจจุบันจะถูกเน้นด้วยสีกรมท่า)

ตาราง Excel ในเวิร์กบุ๊ก

0 (ศูนย์)

หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊กที่มีตาราง Excel อย่างน้อยหนึ่งตารางไม่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคน... การตั้งค่าที่เปิดใช้งาน

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

เวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่

ถูกจำกัดด้วยหน่วยความจำที่มีอยู่และทรัพยากรของระบบ

จำนวนแถวและคอลัมน์ทั้งหมดบนเวิร์กชีต

1,048,576 แถว คูณ 16,384 คอลัมน์

ความกว้างของแถว

255 อักขระ

ความสูงของแถว

409 จุด

ตัวแบ่งหน้า

แนวนอนและแนวตั้ง 1,026 ตัว

จำนวนรวมอักขระที่เซลล์สามารถมีได้

32,767 อักขระ

จำนวนอักขระในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

๒๕๕

จำนวนสูงสุดของตัวดึงข้อมูลบรรทัดต่อเซลล์

๒๕๓

จำนวนแผ่นงานในหนึ่งเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ (ค่าเริ่มต้นคือ3แผ่น)

สีในเวิร์กบุ๊ก

16 ล้านสี (32 บิตที่สามารถเข้าถึงสเปกตรัมสี 24 บิตอย่างเต็มที่)

มุมมองที่มีชื่อในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รูปแบบเซลล์/สไตล์เซลล์ที่ไม่ซ้ำกัน

64,000

สไตล์การเติม

๒๕๖

น้ำหนักเส้นและสไตล์เส้น

๒๕๖

ชนิดฟอนต์ที่ไม่ซ้ำกัน

มีฟอนต์ส่วนกลางให้ใช้ทั้งหมด 1,024 แบบ และ 512 แบบต่อเวิร์กบุ๊ก

รูปแบบตัวเลขในเวิร์กบุ๊ก

ระหว่าง 200 และ 250 ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันภาษาของ Excel ที่คุณได้ติดตั้งไว้

ชื่อในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

หน้าต่างในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กชีต

66,530 ไฮเปอร์ลิงก์

บานหน้าต่างในหน้าต่าง

4

แผ่นงานที่ลิงก์

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

สถานการณ์

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ โดยรายงานสรุปจะแสดงสถานการณ์สมมติเพียง 251 สถานการณ์แรกเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเซลล์ในสถานการณ์สมมติ

๓๒

เซลล์ที่ปรับได้ใน Solver

๒๐๐

ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงย่อ/ขยาย

10 เปอร์เซ็นต์ ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

รายงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงการเรียงลำดับ

64 การอ้างอิงในการเรียงลำดับหนึ่งครั้ง และไม่จำกัดเมื่อใช้การเรียงลำดับแบบเป็นลำดับ

ระดับการเลิกทำ

๑๐๐

เขตข้อมูลในหนึ่งฟอร์มข้อมูล

๓๒

พารามิเตอร์เวิร์กบุ๊ก

255 พารามิเตอร์ต่อเวิร์กบุ๊ก

รายการที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

เซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันที่สามารถเลือกได้

2,147,483,648 เซลล์

แกนประมวลผล

๖๔

ข้อกำหนดและขีดจำกัดในการคำนวณ

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

ความแม่นยำของตัวเลข

15 หลัก

เลขจำนวนลบที่น้อยที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

-2.2251E-308

เลขจำนวนบวกที่น้อยที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

2.2251E-308

เลขจำนวนบวกที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

9.99999999999999E+307

เลขจำนวนลบที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

-9.99999999999999E+307

เลขจำนวนบวกที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้ผ่านทางสูตร

1.7976931348623158e+308

เลขจำนวนลบที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้ผ่านทางสูตร

-1.7976931348623158e+308

ความยาวของเนื้อหาสูตร

8,192 อักขระ

ความยาวภายในของสูตร

16,384 ไบต์

รอบการคำนวณซ้ำ

32,767

อาร์เรย์เวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงที่เลือก

2,048

อาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชัน

๒๕๕

ระดับฟังก์ชันที่ซ้อนกัน

๖๔

ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

๒๕๕

จำนวนของฟังก์ชันเวิร์กชีตที่พร้อมใช้งาน

๓๔๑

ขนาดของกองซ้อนตัวถูกดำเนินการ

1,024

การอ้างอิงข้ามเวิร์กชีต

64,000 เวิร์กชีตที่สามารถอ้างอิงไปยังแผ่นงานอื่น

การอ้างอิงสูตรอาร์เรย์ข้ามเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่ต่อหนึ่งเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงในเซลล์เดียว

4 พันล้านสูตรที่สามารถอ้างอิงไปยังเซลล์เดียว

ความยาวของเนื้อหาของเซลล์ที่มีลิงก์จากเวิร์กบุ๊กที่ปิด

32,767

วันเริ่มแรกสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการคำนวณ

1 มกราคม 1900 (หรือ 1 มกราคม 1904 ถ้าใช้ระบบวันที่แบบ 1904)

วันที่ล่าสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการคำนวณ

วันที่ 31 ธันวาคม 9999

จำนวนเวลาสูงสุดที่สามารถใส่ได้

9999:59:59

ข้อกำหนดและขีดจำกัดในการทำแผนภูมิ

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

แผนภูมิที่ลิงก์ไปยังเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

เวิร์กชีตที่อ้างอิงโดยแผนภูมิ

๒๕๕

ชุดข้อมูลในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

๒๕๕

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลของแผนภูมิแบบสองมิติ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลสำหรับแผนภูมิแบบสามมิติ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

จุดข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของ PivotTable และรายงาน PivotChart

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

รายงาน PivotTable บนแผ่นงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รายการที่ไม่ซ้ำต่อหนึ่งเขตข้อมูล

1,048,576

แถว หรือ เขตข้อมูลคอลัมน์ ในรายงาน PivotTable

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotTable

256 (อาจถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotTable

๒๕๖

สูตรของรายการจากการคำนวณในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานใน รายงาน PivotChart

256 (อาจถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotChart

๒๕๖

สูตรของรายการจากการคำนวณ ในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ความยาวของชื่อ MDX สำหรับรายการ PivotTable

32,767

ความยาวสำหรับสตริง PivotTable เชิงสัมพันธ์

32,767

รายการที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

เวิร์กบุ๊กที่มีผู้ใช้ "อนุญาตการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนึ่งคน ..." เปิดใช้งานการตั้งค่า

ถ้าการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคน... การตั้งค่าเปิดใช้งานสำหรับเวิร์กบุ๊กแล้วข้อมูลต่อไปนี้จะถูกนำไปใช้ การตั้งค่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยการคลิกแท็บตรวจทาน>เวิร์กบุ๊กที่แชร์

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

ผู้ใช้ที่สามารถเปิดและแชร์ไฟล์ได้ในเวลาเดียวกัน

๒๕๖

มุมมองส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

วันที่เปลี่ยนประวัติถูกเก็บไว้

32,767 วัน (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วัน)

เวิร์กบุ๊กที่สามารถผสานกันได้ในคราวเดียวกัน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

เซลล์ที่สามารถถูกเน้นในเวิร์กบุ๊กได้

32,767

สีที่ใช้ในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้รายอื่น เมื่อการเน้นการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้งาน

32 สี (ระบุผู้ใช้แต่ละคนด้วยสีที่แยกกัน การเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ปัจจุบันจะถูกเน้นด้วยสีกรมท่า)

ตาราง Excel ในเวิร์กบุ๊ก

0 (ศูนย์)

หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊กที่มีตาราง Excel อย่างน้อยหนึ่งตารางไม่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคน... การตั้งค่าที่เปิดใช้งาน

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

เวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่

ถูกจำกัดด้วยหน่วยความจำที่มีอยู่และทรัพยากรของระบบ

จำนวนแถวและคอลัมน์ทั้งหมดบนเวิร์กชีต

1,048,576 แถว คูณ 16,384 คอลัมน์

ความกว้างของแถว

255 อักขระ

ความสูงของแถว

409 จุด

ตัวแบ่งหน้า

แนวนอนและแนวตั้ง 1,026 ตัว

จำนวนรวมอักขระที่เซลล์สามารถมีได้

32,767 อักขระ

จำนวนอักขระในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

๒๕๕

จำนวนสูงสุดของตัวดึงข้อมูลบรรทัดต่อเซลล์

๒๕๓

จำนวนแผ่นงานในหนึ่งเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ (ค่าเริ่มต้นคือ3แผ่น)

สีในเวิร์กบุ๊ก

16 ล้านสี (32 บิตที่สามารถเข้าถึงสเปกตรัมสี 24 บิตอย่างเต็มที่)

มุมมองที่มีชื่อในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รูปแบบเซลล์/สไตล์เซลล์ที่ไม่ซ้ำกัน

64,000

สไตล์การเติม

๒๕๖

น้ำหนักเส้นและสไตล์เส้น

๒๕๖

ชนิดฟอนต์ที่ไม่ซ้ำกัน

มีฟอนต์ส่วนกลางให้ใช้ทั้งหมด 1,024 แบบ และ 512 แบบต่อเวิร์กบุ๊ก

รูปแบบตัวเลขในเวิร์กบุ๊ก

ระหว่าง 200 และ 250 ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันภาษาของ Excel ที่คุณได้ติดตั้งไว้

ชื่อในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

หน้าต่างในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กชีต

66,530 ไฮเปอร์ลิงก์

บานหน้าต่างในหน้าต่าง

4

แผ่นงานที่ลิงก์

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

สถานการณ์

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่ โดยรายงานสรุปจะแสดงสถานการณ์สมมติเพียง 251 สถานการณ์แรกเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเซลล์ในสถานการณ์สมมติ

๓๒

เซลล์ที่ปรับได้ใน Solver

๒๐๐

ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงย่อ/ขยาย

10 เปอร์เซ็นต์ ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

รายงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงการเรียงลำดับ

64 การอ้างอิงในการเรียงลำดับหนึ่งครั้ง และไม่จำกัดเมื่อใช้การเรียงลำดับแบบเป็นลำดับ

ระดับการเลิกทำ

๑๐๐

เขตข้อมูลในหนึ่งฟอร์มข้อมูล

๓๒

พารามิเตอร์เวิร์กบุ๊ก

255 พารามิเตอร์ต่อเวิร์กบุ๊ก

รายการดรอปดาวน์ของตัวกรอง

10,000

ข้อกำหนดและขีดจำกัดในการคำนวณ

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

ความแม่นยำของตัวเลข

15 หลัก

เลขจำนวนลบที่น้อยที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

-2.2251E-308

เลขจำนวนบวกที่น้อยที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

2.2251E-308

เลขจำนวนบวกที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

9.99999999999999E+307

เลขจำนวนลบที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้

-9.99999999999999E+307

เลขจำนวนบวกที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้ผ่านทางสูตร

1.7976931348623158e+308

เลขจำนวนลบที่มากที่สุดที่อนุญาตให้มีได้ผ่านทางสูตร

-1.7976931348623158e+308

ความยาวของเนื้อหาสูตร

8,192 อักขระ

ความยาวภายในของสูตร

16,384 ไบต์

รอบการคำนวณซ้ำ

32,767

อาร์เรย์เวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ช่วงที่เลือก

2,048

อาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชัน

๒๕๕

ระดับฟังก์ชันที่ซ้อนกัน

๖๔

ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

๒๕๕

จำนวนของฟังก์ชันเวิร์กชีตที่พร้อมใช้งาน

๓๔๑

ขนาดของกองซ้อนตัวถูกดำเนินการ

1,024

การอ้างอิงข้ามเวิร์กชีต

64,000 เวิร์กชีตที่สามารถอ้างอิงไปยังแผ่นงานอื่น

การอ้างอิงสูตรอาร์เรย์ข้ามเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงพื้นที่ต่อหนึ่งเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

การอ้างอิงในเซลล์เดียว

4 พันล้านสูตรที่สามารถอ้างอิงไปยังเซลล์เดียว

ความยาวของเนื้อหาของเซลล์ที่มีลิงก์จากเวิร์กบุ๊กที่ปิด

32,767

วันเริ่มแรกสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการคำนวณ

1 มกราคม 1900 (หรือ 1 มกราคม 1904 ถ้าใช้ระบบวันที่แบบ 1904)

วันที่ล่าสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการคำนวณ

วันที่ 31 ธันวาคม 9999

จำนวนเวลาสูงสุดที่สามารถใส่ได้

9999:59:59

ข้อกำหนดและขีดจำกัดในการทำแผนภูมิ

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

แผนภูมิที่ลิงก์ไปยังเวิร์กชีต

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

เวิร์กชีตที่อ้างอิงโดยแผนภูมิ

๒๕๕

ชุดข้อมูลในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

๒๕๕

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลของแผนภูมิแบบสองมิติ

๓๒,๐๐๐

จุดข้อมูลในชุดข้อมูลสำหรับแผนภูมิแบบสามมิติ

4,000

จุดข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดในแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิ

๒๕๖,๐๐๐

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของ PivotTable และรายงาน PivotChart

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

รายงาน PivotTable บนแผ่นงาน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

รายการที่ไม่ซ้ำต่อหนึ่งเขตข้อมูล

1,048,576

แถว หรือ เขตข้อมูลคอลัมน์ ในรายงาน PivotTable

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotTable

256 (อาจถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotTable

๒๕๖

สูตรของรายการจากการคำนวณในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ตัวกรองรายงานใน รายงาน PivotChart

256 (อาจถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่)

เขตข้อมูลค่าในรายงาน PivotChart

๒๕๖

สูตรของรายการจากการคำนวณ ในรายงาน PowerPivot

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

ความยาวของชื่อ MDX สำหรับรายการ PivotTable

32,767

ความยาวสำหรับสตริง PivotTable เชิงสัมพันธ์

32,767

เวิร์กบุ๊กที่มีผู้ใช้ "อนุญาตการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนึ่งคน ..." เปิดใช้งานการตั้งค่า

ถ้าการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคน... การตั้งค่าเปิดใช้งานสำหรับเวิร์กบุ๊กแล้วข้อมูลต่อไปนี้จะถูกนำไปใช้ การตั้งค่านี้จะเปิดใช้งานเมื่อใช้เวิร์กบุ๊กที่แชร์

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

ผู้ใช้ที่สามารถเปิดและแชร์เวิร์กบุ๊กในเวลาเดียวกันได้

๒๕๖

มุมมองส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊ก

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

วันที่เปลี่ยนประวัติถูกเก็บไว้

32,767 วัน (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วัน)

เวิร์กบุ๊กที่สามารถผสานกันได้ในคราวเดียวกัน

ถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่มีอยู่

เซลล์ที่สามารถถูกเน้นได้

32,767

สีที่ใช้ในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้รายอื่น เมื่อการเน้นการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้งาน

32 สี (ระบุผู้ใช้แต่ละคนด้วยสีที่แยกกัน การเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ปัจจุบันจะถูกเน้นด้วยสีกรมท่า)

ตาราง Excel ในเวิร์กบุ๊ก

0 (ศูนย์)

หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊กที่มีตาราง Excel อย่างน้อยหนึ่งตารางไม่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคน... การตั้งค่าที่เปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×