ข้อกำหนดและขีดจำกัดของตัวแบบข้อมูล

ข้อกำหนดและขีดจำกัดของตัวแบบข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในตัวแบบข้อมูลมีข้อมูลที่ฝังตัวอยู่ภายในเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ยกกำลังแสดงภาพข้อมูลเช่นรายงาน PivotTable, PivotChart และ Power View บทความนี้เอกสารขีดจำกัดสูงสุด และกำหนดค่าได้สำหรับเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ประกอบด้วยตัวแบบข้อมูล

ขนาดจำกัดของไฟล์

เวิร์กบุ๊กที่มีตัวแบบข้อมูลและการแสดงข้อมูลเป็นภาพมักจะมีขนาดใหญ่ และในบางครั้ง ก็เกินขีดจำกัดขนาดของไฟล์ที่กำหนดโดย SharePoint Online หรือ Office Online ใน Office 365

ตารางต่อไปนี้ระบุขีดจำกัดสูงสุดของหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลและขนาดไฟล์สำหรับเวิร์กบุ๊ก ใน Excel และ บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน สำหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการลดขนาดของรูปแบบ ดูที่สร้างตัวแบบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยความจำโดยใช้ Excel และ Power Pivot add-in

ให้พิจารณาการเรียกใช้ Workbook Size Optimizer วิเคราะห์เวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณ และถ้าเป็นไปได้ นั่นเพิ่มเติม ดาวน์โหลดWorkbook Size Optimizer

ผลิตภัณฑ์หรือแพลตฟอร์ม

ขนาดจำกัดสูงสุด

Excel 2013

ระบบ 32 บิตจะต้องมีพื้นที่สำหรับที่อยู่เสมือนขนาด 2 กิกะไบต์ (GB) ซึ่งแชร์โดย Excel, เวิร์กบุ๊ก และ Add-in ที่เรียกใช้ในกระบวนการเดียวกัน การแชร์พื้นที่ที่อยู่ของตัวแบบข้อมูลอาจมากถึง 500 - 700 เมกะไบต์ (MB) แต่อาจน้อยกว่านั้นถ้าได้โหลดตัวแบบข้อมูลและ Add-in อื่นๆ

ระบบ 64 บิตไม่มีการกำหนดขีดจำกัดตายตัวเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ ขนาดของเวิร์กบุ๊กจะถูกจำกัดตามหน่วยความจำและทรัพยากรต่างๆ ของระบบที่มีอยู่เท่านั้น

SharePoint Server 2013 1

ขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับการอัปโหลดไปยังไลบรารีเอกสาร:

 • เริ่มต้น 50 เมกะไบต์ (MB)

 • 2 กิกะไบต์ (GB) 2 สูงสุด

ขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับการแสดงเวิร์กบุ๊กใน Excel Services:

 • ค่าเริ่มต้น 10 เมกะไบต์ (MB)

 • สูงสุด 2 กิกะไบต์ (GB) 2

Excel Online ใน Office 365 3

ผลรวมของขีดจำกัดของขนาดไฟล์ 250 เมกะไบต์ (MB) ขนาดของเนื้อหาเวิร์กชีตหลัก (ทุกสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในตัวแบบข้อมูล) จำกัดตามขีดจำกัดของขนาดไฟล์สำหรับเวิร์กบุ๊กใน SharePoint Online

Power BI Pro หรือบริการฟรี

0-250 MB

ดูวิธีการลดขนาดของเวิร์กบุ๊ก Excel สำหรับ Power BI

ผลิตภัณฑ์หรือแพลตฟอร์ม

ขนาดจำกัดสูงสุด

OneNote 2013

ระบบ 32 บิตจะต้องมีพื้นที่สำหรับที่อยู่เสมือนขนาด 2 กิกะไบต์ (GB) ซึ่งแชร์โดย Excel, เวิร์กบุ๊ก และ Add-in ที่เรียกใช้ในกระบวนการเดียวกัน การแชร์พื้นที่ที่อยู่ของตัวแบบข้อมูลอาจมากถึง 500 - 700 เมกะไบต์ (MB) แต่อาจน้อยกว่านั้นถ้าได้โหลดตัวแบบข้อมูลและ Add-in อื่นๆ

ระบบ 64 บิตไม่มีการกำหนดขีดจำกัดตายตัวเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ ขนาดของเวิร์กบุ๊กจะถูกจำกัดตามหน่วยความจำและทรัพยากรต่างๆ ของระบบที่มีอยู่เท่านั้น

SharePoint Server 2013 1

ขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับการอัปโหลดไปยังไลบรารีเอกสาร:

 • เริ่มต้น 50 เมกะไบต์ (MB)

 • 2 กิกะไบต์ (GB) 2 สูงสุด

ขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับการแสดงเวิร์กบุ๊กใน Excel Services:

 • ค่าเริ่มต้น 10 เมกะไบต์ (MB)

 • สูงสุด 2 กิกะไบต์ (GB) 2

Excel Online ใน Office 365 3

ผลรวมของขีดจำกัดของขนาดไฟล์ 250 เมกะไบต์ (MB) ขนาดของเนื้อหาเวิร์กชีตหลัก (ทุกสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในตัวแบบข้อมูล) จำกัดตามขีดจำกัดของขนาดไฟล์สำหรับเวิร์กบุ๊กใน SharePoint Online

1 บน SharePoint Server โปรดสังเกตว่าเป็นค่าเริ่มต้นที่มากต่ำกว่าค่ามากที่สุดที่อนุญาต ขอให้ผู้ดูแลระบบ SharePoint ของคุณเกี่ยวกับการทำให้เกิดขีดจำกัดของขนาดไฟล์ถ้าไฟล์ของคุณมีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อต้องการอัปโหลด หรือแสดง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ขอบเขตและขีดจำกัดสำหรับ SharePoint Server 2013

2ขนาดสูงสุดที่อัปโหลด ต้องกำหนดค่าสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันบนเว็บ โดยผู้ดูแล SharePoint ต้องกำหนดค่าขนาดสูงสุดของเวิร์กบุ๊ก ใน Excel Services โดยผู้ดูแลการบริการ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบสามารถอ่านได้ในการกำหนดค่าสูงสุดอัปโหลดขนาดไฟล์บน TechNet

ขีดจำกัดของ 3 ใน Office 365 จะไม่สามารถกำหนดค่า แต่สามารถเปลี่ยนไปตามเวลา ตรวจสอบของ Office 365 สำหรับคำอธิบายบริการขององค์กรสำหรับข้อมูลล่าสุด คุณยังสามารถดูขีดจำกัดของแบบออนไลน์ของ SharePoint

ด้านบนของหน้า

ขีดจำกัดอื่นๆ

ตารางต่อไปนี้ระบุขนาดสูงสุดและจำนวนของวัตถุต่างๆ ที่กำหนดในตัวแบบข้อมูล

วัตถุ

ขีดจำกัดสูงสุด

อักขระในชื่อตารางหรือชื่อคอลัมน์

100 อักขระ

จำนวนของตารางในตัวแบบ

2147483647

จำนวนคอลัมน์และคอลัมน์จากการคำนวณในตาราง

2147483647

การร้องขอพร้อมกันต่อหนึ่งเวิร์กบุ๊ก

6

จำนวนการเชื่อมต่อ

5

จำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในคอลัมน์

1,999,999,997

จำนวนแถวในหนึ่งตาราง

1,999,999,997

ความยาวสตริง

536,870,912 ไบต์ (ขนาด 512 เมกะไบต์) เทียบเท่ากับอักขระ Unicode 268,435,456 อักขระ (256 ล้านอักขระ)

ข้อควรระวัง: 
ข้อยกเว้นสำหรับขีดจำกัดของสตริงที่นำไปใช้กับฟังก์ชันต่อไปนี้ ที่สตริงจะถูกจำกัดอักขระ Unicode ไว้ที่ 2097152 อักขระ:

 • CONCATENATE และตัวดำเนินการเชื่อมต่อแบบฝัง

 • DATEVALUE

 • EXACT

 • FIND

 • FORMAT

 • LEFT

 • LEN

 • LOWER

 • MID

 • REPLACE

 • REPT, ข้อจำกัดครอบคลุมพารามิเตอร์ค่านำเข้าและผลลัพธ์

 • RIGHT

 • SEARCH

 • SUBSTITUTE, ข้อจำกัดครอบคลุมพารามิเตอร์ค่านำเข้าและผลลัพธ์

 • TIMEVALUE

 • TRIM

 • UPPER

ด้านบนของหน้า

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สร้างตัวแบบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยความจำโดยใช้ Excel และ Power Pivot add-in

ดาวน์โหลดworkbook Size Optimizer

PowerPivot: การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel อย่างมีประสิทธิภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×