ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์สำหรับ Microsoft OneNote

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ขอบคุณที่เลือกใช้ Microsoft OneNote นี่คือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานระหว่างคุณและ Microsoft Corporation (หรือบริษัทในเครือยริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่พำนักของคุณ) ซึ่งอธิบายสิทธิ์ของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ OneNote เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้จัดระเบียบข้อตกลงนี้ออกเป็นสองส่วนได้แก่ ในสองหน้าแรกจะเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น ข้อกำหนดนี้จะอยู่ในรูปแบบคำถามและคำตอบ และกล่าวถึงคำถามของสิทธิ์การใช้งานทั่วไป ในส่วนที่สอง จะเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมและการรับประกันที่จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดมากขึ้น เรายังรวมข้อกำหนดเป็นลิงก์ที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้ด้วย คุณควรรีวิวข้อตกลงทั้งหมดเนื่องจากข้อกำหนดทั้งหมดนั้นมีความสำคัญ และเมื่อรวมกัน จะเป็นสัญญานี้ที่นำไปใช้กับคุณ นอกจากนี้ คุณควรรีวิวข้อกำหนดที่ลิงก์ เมื่อซอฟต์แวร์ทำงาน ถ้าคุณพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการที่ให้ผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ข้อกำหนดเหล่านั้นมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับวิธีแก้ไขข้อพิพาทกับไมโครซอฟท์ โปรดอ่านข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้

ด้วยการดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์ คุณยอมรับกับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด และยินยอมให้มีการส่งข้อมูลบางอย่างในระหว่างการใช้งานครั้งแรก การอัปเดต และสำหรับฟีเจอร์บนอินเทอร์เน็ตของซอฟต์แวร์ ด้วยการใช้ฟีเจอร์ที่ถูกควบคุมโดยข้อกำหนดที่ลิงก์ในข้อตกลงนี้ คุณยอมรับข้อกำหนดที่ลิงก์เหล่านั้น และให้คำมั่นว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดแล้ว ถ้าคุณไม่ยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่มีสิทธิ์และต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์หรือฟีเจอร์นั้น

ฉันสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างไร    เราขายซอฟต์แวร์ของเราหรือสำเนาของ-เราเฉพาะสิทธิ์การใช้งานได้ ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน คุณอาจติดตั้ง และใช้สำเนาหนึ่งของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ Windows 8 ได้ถึงห้า (15) (หรืออุปกรณ์ตามอาจมิฉะนั้นจัดเตรียมไว้สำหรับในMicrosoft Store เงื่อนไขของการใช้งาน ที่https://windows.microsoft.com/en-us/windows/ จำนวนดังกล่าว ที่เก็บคำใช้) (มีสิทธิ์การใช้อุปกรณ์) ที่ถูกเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณMicrosoft Store สิทธิ์เหล่านี้จะสิ้นสุดเมื่อคุณถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากอุปกรณ์เหล่านี้มีสิทธิ์การใช้ ยกเว้นใช้อนุญาตที่อธิบายไว้ภายใต้ "เข้าถึงระยะไกล" ด้านล่าง สิทธิ์การใช้งานนี้จะใช้ซอฟต์แวร์ผ่านทางกลไกการป้อนข้อมูลของอุปกรณ์มีสิทธิ์การใช้เช่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้นโดยตรง ไม่ให้สิทธิ์ สำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ หรือ สำหรับการใช้งานโดย หรือผ่าน ทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายภายใน หรือที่อยู่ภายนอก ซอฟต์แวร์ยังจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับเชิงพาณิชย์โฮสต์ - ดังนั้นคุณอาจไม่ทำซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานบนเครือข่ายสำหรับใช้งานโดยผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติผู้ใช้หลายและ virtualization ดูข้อกำหนดเพิ่มเติม

แล้วการอัปเกรดซอฟต์แวร์ล่ะ    ถ้าคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นการอัปเกรดของซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ของคุณ การอัปเกรดจะแทนที่ซอฟต์แวร์ดั้งเดิมที่คุณกำลังอัปเกรด คุณไม่มีสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ดั้งเดิมหลังจากที่คุณได้อัปเกรดแล้ว และคุณไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปหรือถ่ายโอนด้วยวิธีการใดๆ ข้อตกลงนี้ควบคุมสิทธิ์ของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ที่อัปเกรด และแทนที่ข้อตกลงสำหรับซอฟต์แวร์ที่คุณได้อัปเกรด

ฉันสามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์ลงในอุปกรณ์อื่นหรือผู้ใช้ได้อย่างไร    สิทธิ์การใช้งานมีสิทธิ์ในการติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์อุปกรณ์มีสิทธิ์ใช้งานได้ถึงห้า (15) (เช่นหมายเลขโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ตามอาจมิฉะนั้นจัดเตรียมไว้สำหรับในMicrosoft Store เงื่อนไขของการใช้งาน) พร้อมกัน ถ้าคุณพยายามติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เพิ่มเติม นั้นอาจถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติจากหนึ่งในอุปกรณ์ เหล่านี้เพื่อให้เปิดใช้งานไม่เกินจำนวนสูงสุดของอินสแตนซ์ตลอดเวลาหนึ่ง

มีข้อจำกัดใดๆ ในจำนวนของบันทึกย่อที่ฉันสามารถสร้าง เข้าถึง หรือแก้ไขด้วย OneNote หรือไม่    ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนของบันทึกย่อที่คุณสามารถสร้าง เข้าถึง หรือแก้ไข อย่างไรก็ตาม คุณอาจถูกจำกัดโดยข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ของคุณ หรือข้อจำกัดด้านที่จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่บันทึกย่อของคุณถูกเก็บไว้ได้

ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของฉันหรือไม่    ถ้าคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต ฟีเจอร์บางอย่างของซอฟต์แวร์อาจเชื่อมต่อกับไมโครซอฟท์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเพื่อส่งหรือรับข้อมูล คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งที่แยกต่างหากในทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อ ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ฟีเจอร์ใดๆ เหล่านี้ คุณยอมรับในการส่งหรือรับข้อมูลนี้เมื่อใช้ฟีเจอร์นั้น คุณสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์จำนวนมากเหล่านี้ได้ หรือคุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้งานก็ได้

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร    ไมโครซอฟท์ใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์เพื่ออัปเกรดหรือแก้ไขซอฟต์แวร์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ในบางกรณี เรายังแชร์ข้อมูลนั้นกับผู้อื่นด้วย ตัวอย่างเช่น เราแชร์รายงานข้อผิดพลาดกับผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทำงานกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ คุณยินยอมว่าเราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ OneNote

อะไรไม่ข้อตกลงนี้นำไปใช้ได้อย่างไร    ข้อตกลงนี้นำไปใช้กับ ซอฟต์แวร์ และยังตใด ๆ Microsoft ส่วนเพิ่มเติม และบริการสำหรับซอฟต์แวร์ เว้นแต่ว่าเงื่อนไขอื่นมาพร้อมกับพวกเขา ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ อาจนำไปใช้กับบริการอื่น ๆ รวมถึงMicrosoft Store เงื่อนไขของการใช้งานใช้

มีอะไรที่ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำกับซอฟต์แวร์หรือไม่    มี เนื่องจากซอฟต์แวร์เป็นสิทธิ์การใช้งาน ไม่ใช่การขาย ไมโครซอฟท์จึงสงวนสิทธิ์ทั้งหมด (เช่น สิทธิ์ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิ์ในการใช้งานนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์กับคุณในการ และคุณไม่สามารถ ใช้หรือจำลองฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์แยกต่างหาก ประกาศ คัดลอก (นอกเหนือจากสำเนาสำรองที่ได้รับอนุญาต) ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือให้ยืมซอฟต์แวร์ ถ่ายโอนซอฟต์แวร์ (ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงนี้) พยายามหลีกเลี่ยงมาตรการการคุ้มครองทางเทคนิคในซอฟต์แวร์ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางวิศวกรรมให้เป็นตรงกันข้าม แยกส่วน หรือถอดแยกซอฟต์แวร์ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายในสถานที่ที่คุณพำนักอนุญาตให้ทำ แม้ว่าข้อตกลงของเราจะไม่อนุญาตก็ตาม ในกรณีนี้ คุณอาจทำได้เฉพาะสิ่งที่กฎหมายของคุณอนุญาตเท่านั้น เมื่อใช้ฟีเจอร์บนอินเทอร์เน็ต คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นในลักษณะใดๆ ที่อาจรบกวนการใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นของผู้อื่น หรือพยายามเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ หรือเครือข่ายใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 1. สิทธิ์การใช้งานและสถานการณ์ที่มีผู้ใช้หลายคน

 2. คอมพิวเตอร์    ในข้อตกลงนี้ "คอมพิวเตอร์" หมายถึงระบบฮาร์ดแวร์ (ไม่ว่าทั้งแบบจริงหรือแบบเสมือน) ที่มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีความสามารถในการเรียกใช้ซอฟต์แวร์ พาร์ติชันหรือเบลดของฮาร์ดแวร์ก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เช่นกัน

 3. การเชื่อมต่อแบบรวมหรือหลายรายการ    คุณไม่สามารถใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์กับการเชื่อมต่อแบบรวมหรือมัลติเพล็กซ์ หรืออนุญาตให้ผู้ใช้หลายรายหรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์หลายเครื่องในการเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์โดยอ้อมผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน

 4. การใช้ในสภาพแวดล้อมเสมือน    ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์แบบการจำลองเสมือน รวมทั้ง Hyper-V ไคลเอ็นต์ เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนอย่างน้อยหนึ่งเครื่องบนระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เดี่ยว คอมพิวเตอร์เสมือนและคอมพิวเตอร์จริงแต่ละเครื่องจะถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหากสำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ ถ้าคุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เสมือนมากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณต้องมีสำเนาของซอฟต์แวร์แยกต่างหาก และสิทธิ์การใช้งานที่แยกต่างหากสำหรับสำเนาแต่ละรายการ เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองจากเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับดิสก์ไดรฟ์แบบเต็มอื่นๆ อาจมีความปลอดภัยน้อยลงในสภาพแวดล้อมเสมือน

 5. การใช้งานจากระยะไกล    อุปกรณ์ Windows 8 อาจมาพร้อมกับเทคโนโลยีเดสก์ท็อประยะไกลและความช่วยเหลือระยะไกล ที่เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์การใช้งาน เพื่อให้เข้าถึงได้จากอุปกรณ์อื่นจากระยะไกล

  • เดสก์ท็อประยะไกล    เดสก์ท็อประยะไกลหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันจะมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับการใช้ขาออกจากอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์การใช้งาน คุณอาจเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนพีซีโฮสต์ที่มีสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหากจากอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์การใช้งานนี้ โดยการใช้เดสก์ท็อประยะไกล

  • ความช่วยเหลือระยะไกล    คุณอาจใช้ความช่วยเหลือระยะไกลหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อแชร์เซสชันที่ใช้งานอยู่โดยไม่ต้องมีสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมสำหรับซอฟต์แวร์ ความช่วยเหลือระยะไกลอนุญาตให้ผู้ใช้หนึ่งรายสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อื่น ซึ่งโดยปกติแล้วเพื่อแก้ไขปัญหา

 6. การใช้อนุญาโตตุลาการที่ให้ผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม

 7. แอปพลิเคชัน    ส่วน ข นี้จะนำไปใช้กับข้อขัดแย้งใดๆ ยกเว้นที่ไม่มีข้อพิพาทซึ่งเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือความถูกต้องของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ ของไมโครซอฟท์ หรือของผู้ให้สิทธิ์การใช้งานรายใดรายหนึ่งของเรา ข้อพิพาทหมายถึงข้อพิพาท การกระทำ หรือข้อโต้เถียงอื่นใดๆ ระหว่างคุณและไมโครซอฟท์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (รวมถึงราคาของซอฟต์แวร์) หรือข้อตกลงนี้ ไม่ว่าในสัญญา การรับประกัน การละเมิด พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ กฤษฎีกา หรือทางกฎหมายหรือที่เทียบเท่าอื่นๆ "ข้อพิพาท" จะได้รับการตีความที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย

 8. แจ้งข้อพิพาท    ในกรณีข้อพิพาท คุณหรือ Microsoft ต้องมอบอื่นการแจ้งเตือนของข้อพิพาท ซึ่งเป็นคำสั่งการเขียนซึ่งตั้งค่าได้หลายครั้งชื่อ ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อของบุคคลแก่ ข้อเท็จจริงช่วยให้เพิ่มขึ้นถึงข้อพิพาท และนูนที่ร้องขอ คุณต้องส่งใด ๆ แจ้งให้ทราบของข้อพิพาท โดย Mail สหรัฐอเมริกาMicrosoft Corporation แก่:อนุญาโตตุลาการ LCA หนึ่ง Microsoft วิธี Redmond, WA98052 6399 ในฟอร์มจะพร้อมใช้งานที่แจ้งให้ทราบของข้อพิพาท — ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ มีข้อตกลงการใช้อนุญาโตตุลาการ Microsoft จะส่งใด ๆ แจ้งให้ทราบของข้อพิพาทคุณ โดยสหรัฐอเมริกาจดหมายไปยังที่อยู่ของคุณถ้าเรามี หรือมิฉะนั้นให้ไปที่อยู่อีเมลของคุณ คุณและ Microsoft จะพยายามที่จะแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ โดยไม่เป็นทางการเจรจา 60 วันจากวันจะส่งการแจ้งเตือนของข้อพิพาทภายใน หลังจาก 60 วัน Microsoft หรือคุณอาจค้างอนุญาโตตุลาการ

 9. ศาลคดีมโนสาเร่ (Small Claims Court)    คุณอาจดำเนินคดีข้อพิพาทใดๆ ในศาลคดีมโนสาเร่ในเขตที่คุณอาศัยอยู่ หรือในเมืองคิงส์ เคาน์ตี้ รัฐวอชิงตัน ถ้าข้อพิพาทนั้นตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่จะพิจารณาในศาลคดีมโนสาเร่ คุณอาจดำเนินคดีในศาลคดีมโนสาเร่ ไม่ว่าคุณได้เจรจาอย่างไม่เป็นทางการก่อนหรือไม่

 10. การใช้อนุญาโตตุลาการที่ให้ผลผูกพัน    ถ้าคุณและไมโครซอฟท์ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ได้โดยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการหรือในศาลคดีมโนสาเร่ ความพยายามอื่นใดๆ ในการแก้ไขข้อพิพาทจะทำได้เฉพาะการใช้อนุญาโตตุลาการที่ให้ผลผูกพันเท่านั้น คุณสละสิทธิ์ในการดำเนินคดี (หรือเข้าร่วมในฐานะคู่กรณีหรือสมาชิกของกลุ่ม) ข้อพิพาททั้งหมดในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน แต่ข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการแก้ไขต่อหน้าอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลาง ซึ่งการตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุด ยกเว้นสำหรับสิทธิ์ที่จำกัดในการอุทธรณ์ภายใต้กฎหมายการใช้อนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) ศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจศาลเหนือทั้งสองฝ่ายสามารถบังคับใช้คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้

 11. การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม   กระบวนพิจารณาใดๆ ในการแก้ไขหรือดำเนินคดีข้อพิพาทใดๆ ในถิ่นใดๆ ที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีจะถูกดำเนินการเป็นรายบุคคลเท่านั้น ทั้งคุณและไมโครซอฟท์จะไม่หาทางให้ข้อพิพาทใดๆ ถูกพิจารณาเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การดำเนินคดีโดยคณะเอกชนในนามของสาธารณชน (Private Attorney General Action) หรือในกระบวนพิจารณาอื่นใดๆ ที่ฝ่ายใดดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการในนาม จะไม่มีการรวมการใช้อนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาเข้าด้วยกันโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของทุกฝ่ายไปยังอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

 12. กระบวนการใช้อนุญาโตตุลาการ ต้นทุน ค่าธรรมเนียม และสิ่งจูงใจ    การใช้อนุญาโตตุลาการใด ๆ จะดำเนินการ โดยการ American สมาคมอนุญาโตตุลาการ ("AAA") ภายใต้กฎของการใช้อนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ และในหลายกรณีของกระบวนงานส่งเสริมการขายสำหรับข้อพิพาท Consumer-Related สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เห็นเว็บไซต์สมาคมอนุญาโตตุลาการ Americanหรือโทร 1-800-778-7879 ในข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับ $75000 หรือน้อย กว่า Microsoft จะพิจารณาชำระเงินคืนค่าธรรมเนียมการจัดเก็บของคุณ และจ่ายค่าธรรมเนียมของ AAA และของ arbitrator คุณและ Microsoft ยอมรับเงื่อนไขที่ควบคุมกระบวนงาน ค่าธรรมเนียม และสิ่งจูงใจที่ฝ่ายกฎหมายและบรรษัทภิบาลของไมโครซอฟท์เว็บไซต์ เมื่อต้องการใช้อนุญาโตตุลาการที่ค้าง ส่งฟอร์มพร้อมคำร้องประสงค์อนุญาโตตุลาการก่อนสมาคมอนุญาโตตุลาการ American สำหรับซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีข้อตกลงการใช้อนุญาโตตุลาการไปยัง AAA คุณยินยอมเพื่อค้างอนุญาโตตุลาการเท่านั้น ในเขตของคุณที่อยู่ของ หรือเขตคิง วอชิงตัน ค้างอนุญาโตตุลาการเท่านั้นในเขตของคุณที่อยู่ของ Microsoft ยอมรับ

 13. ต้องยื่นการเรียกร้องหรือข้อพิพาทภายในหนึ่งปี    ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ซึ่งส่วน ข นำไปใช้ ต้องยื่นภายในหนึ่งปีกับศาลคดีมโนสาเร่ (ส่วน ข.3) หรือกับอนุญาโตตุลาการ (ส่วน ข.4) ระยะเวลาหนึ่งปีเริ่มต้นเมื่อมีการยื่นการเรียกร้องหรือการแจ้งข้อพิพาทก่อน ถ้าการเรียกร้องหรือข้อพิพาทไม่ได้ยื่นภายในหนึ่งปี การเรียกร้องหรือข้อพิพาทนั้นจะถูกห้ามอย่างถาวร

 14. การแยกออกจากกันได้    ถ้าพบว่าการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มในส่วน ข.5 ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้กับข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ส่วน ข (การใช้อนุญาโตตุลาการ) จะไม่นำไปใช้กับส่วนเหล่านั้น ส่วนเหล่านั้นจะถูกแยกออกและดำเนินการในศาลยุติธรรม โดยส่วนที่เหลือจะดำเนินการในการใช้อนุญาโตตุลาการ ถ้าพบว่าข้อกำหนดอื่นใดๆ ของส่วน ข ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกแยกออก โดยข้อกำหนดที่เหลือของส่วน ข ยังคงบังคับใช้และมีผลอย่างสมบูรณ์

 15. การเลือกกฎหมาย

กฎหมายของรัฐหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่จะควบคุมการเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงการเรียกร้องของการละเมิดสัญญา และการเรียกร้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายการรับประกันโดยนัย สำหรับลาภมิควรได้ และการละเมิดสิทธิ์ ถ้าคุณได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ในประเทศอื่น กฎหมายของประเทศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ข้อตกลงนี้อธิบายสิทธิ์ทางกฎหมายบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์อื่น รวมถึงสิทธิ์ของผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศของคุณ คุณยังอาจมีสิทธิ์ที่เกี่ยวกับบุคคลหรือบริษัทที่คุณได้มาซึ่งซอฟต์แวร์นั้นอีกด้วย ข้อตกลงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิ์เหล่านั้นถ้ากฎหมายของรัฐหรือประเทศของคุณไม่อนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้น

 1. การใช้ครั้งแรกและการอัปเดต

 2. ใช้ครั้งแรก    คุณอาจได้รับซอฟต์แวร์จากMicrosoft Store เท่านั้น เมื่อคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณอาจเยี่ยมชม "สิทธิ์การใช้งานตัวเลือก" ภายใต้ "ตั้งค่า" ภายในซอฟต์แวร์เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน

 3. ปรับปรุงความ    คุณอาจเท่านั้นได้อัปเดตหรือการอัปเกรดสำหรับซอฟต์แวร์จากMicrosoft Store สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อตกลงการใช้ Microsoft Store

 4. ฟีเจอร์บนอินเทอร์เน็ตและความเป็นส่วนตัว

ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ซึ่งส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของคุณ ชนิดของระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ และชื่อและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้งาน และรหัสภาษาของคอมพิวเตอร์ที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นไปยังไมโครซอฟท์ (หรือผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของไมโครซอฟท์) ไมโครซอฟท์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้ฟีเจอร์บนอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานสำหรับคุณ โดยเป็นไปตามคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ OneNote ฟีเจอร์บนอินเทอร์เน็ตบางอย่างอาจถูกนำส่งในภายหลังผ่านทางบริการ Windows Update ของไมโครซอฟท์

 1. การยินยอมสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ต    ฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ด้านล่างและในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลจะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของไมโครซอฟท์หรือผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ในบางกรณี คุณจะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบใดๆ เพิ่มเติมเมื่อมีการเชื่อมต่อดังกล่าว ในบางกรณี คุณสามารถปิดหรือไม่ใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้ ให้ดูที่คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ OneNote โดยการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ คุณยินยอมให้มีการส่งข้อมูลนี้ ไมโครซอฟท์จะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนของคุณหรือติดต่อคุณ

 2. โปรแกรมปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า (CEIP)    ซอฟต์แวร์นี้ใช้ CEIP CEIP ส่ง Microsoft ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณและวิธีที่คุณใช้ซอฟต์แวร์นี้โดยอัตโนมัติ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุ หรือที่ติดต่อของคุณ นอกจากนี้เป็นระยะ ๆ CEIP จะดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเล็กลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์นี้ช่วยเรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่คุณได้ในขณะที่ใช้งานซอฟต์แวร์ เมื่อข้อมูลพร้อมใช้งาน ใหม่ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อผิดพลาดอาจยังสามารถดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ

 3. ฟีเจอร์และเนื้อหาแบบออนไลน์    ฟีเจอร์ในซอฟต์แวร์สามารถเรียกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากไมโครซอฟท์ให้กับคุณได้ ตัวอย่างของฟีเจอร์เหล่านี้คือ คลิปอาร์ต เทมเพลต การฝึกอบรมแบบออนไลน์ ความช่วยเหลือและวิธีใช้แบบออนไลน์ ข้อมูลนี้จะใช้ในการจัดหาเนื้อหาที่คุณร้องขอและเพื่อปรับปรุงบริการของเรา คุณอาจเลือกที่จะไม่ใช้ฟีเจอร์และเนื้อหาออนไลน์เหล่านี้ ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราที่ลิงก์ที่ส่วนท้ายของข้อตกลงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 4. คุกกี้    ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ฟีเจอร์ออนไลน์ในซอฟต์แวร์ เช่น ความช่วยเหลือและวิธีใช้แบบออนไลน์ และเทมเพลต อาจมีการตั้งค่าคุกกี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการบล็อก ควบคุม และลบคุกกี้ โปรดอ่านส่วนคุกกี้ของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ OneNote ที่ลิงก์ที่ส่วนท้ายของข้อตกลงนี้

 5. OneNote บน Windows 8    ถ้าคุณกำลังใช้งานซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ Windows 8 และคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์และเนื้อหาแบบออนไลน์ของซอฟต์แวร์ การลงชื่อเข้าใช้ Windows 8 ด้วยบัญชีผู้ใช้ไมโครซอฟท์จะลงชื่อคุณเข้าใช้ซอฟต์แวร์โดยการใช้บัญชีผู้ใช้ไมโครซอฟท์เดียวกันโดยอัตโนมัติ การกระทำนี้จะช่วยให้คุณจัดเก็บและเข้าถึงไฟล์แบบออนไลน์ใน OneDrive โดยที่ไม่ต้องถูกขอให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ไมโครซอฟท์ของคุณใหม่อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราที่ลิงก์ที่ส่วนท้ายของข้อตกลงนี้

 6. การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด    คุณต้องไม่ใช้บริการเหล่านี้ในลักษณะใดๆ ที่สามารถก่อให้เกิดผลเสียกับบริการนั้น หรือทำให้การใช้บริการของบุคคลอื่นด้อยคุณภาพลง คุณต้องไม่ใช้บริการนี้เพื่อพยายามเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ หรือเครือข่ายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม

 • ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และ/หรือ สิทธิ์การใช้เพิ่มเติม

  1. โปรแกรมของบริษัทอื่น    ซอฟต์แวร์อาจประกอบด้วยโปรแกรมของบริษัทอื่นที่ไมโครซอฟท์ ไม่ใช่บริษัทอื่น ให้สิทธิ์การใช้งานกับคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ ถ้ามีการแจ้งให้ทราบสำหรับโปรแกรมของบริษัทอื่น การแจ้งนั้นจะถูกรวมไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณเท่านั้น

  2. คอมโพเนนต์ฟอนต์    ในขณะที่ซอฟต์แวร์ทำงานอยู่ คุณอาจใช้ฟอนต์ของซอฟต์แวร์เพื่อแสดงเนื้อหาได้ คุณอาจฝังฟอนต์ในเนื้อหาได้เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตโดยข้อจำกัดการฝังในฟอนต์เท่านั้น

  3. องค์ประกอบสื่อ    ไมโครซอฟท์ให้สิทธิ์การใช้งานกับคุณในการคัดลอก แจกจ่าย ดำเนินการ และแสดงองค์ประกอบสื่อ (รูป คลิปอาร์ต ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง คลิปวิดีโอ เทมเพลต และเนื้อหารูปแบบอื่นๆ) ที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ในโครงการและเอกสาร ยกเว้นว่าคุณไม่สามารถ (i) ขาย ให้สิทธิ์การใช้งาน หรือแจกจ่ายสำเนาขององค์ประกอบสื่อใดๆ ด้วยตัวสื่อเองหรือเป็นผลิตภัณฑ์ถ้ามูลค่าหลักของผลิตภัณฑ์นั้นคือองค์ประกอบสื่อ (ii) ให้สิทธิ์ลูกค้าของคุณในการให้สิทธิ์การใช้งานหรือแจกจ่ายองค์ประกอบสื่อเพิ่มเติม (iii) ให้สิทธิ์การใช้งานหรือแจกจ่ายองค์ประกอบสื่อเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ที่มีการแสดงของบุคคล รัฐบาล โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือตราสัญลักษณ์ที่สามารถระบุได้ หรือใช้ชนิดรูปเหล่านี้ในลักษณะที่อาจแสดงนัยถึงการรับรองหรือความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ เอนทิตี หรือกิจกรรมนั้นของคุณ หรือ (iv) สร้างงานอนาจารหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยใช้องค์ประกอบสื่อ องค์ประกอบสื่ออื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บน Office.com หรือบนเว็บไซต์อื่นๆ ผ่านฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดบนเว็บไซต์เหล่านั้น

 • ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และการส่งออก

ถ้ามีอยู่ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่ระบุสำหรับซอฟต์แวร์ของคุณ แล้วคุณอาจใช้ซอฟต์แวร์ในภูมิภาคนั้นเท่านั้น คุณต้องปฏิบัติตาม ด้วยส่งในประเทศ และนานาชาติกฎหมายและข้อบังคับที่นำไปใช้กับซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง ผู้ และสิ้นสุดใช้ ทั้งหมด สำหรับข้อมูลบนทางภูมิศาสตร์การเพิ่มเติม และส่งออกข้อจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์รู้ได้อย่างไรและเว็บไซต์ Microsoft ส่งออก

 1. ขั้นตอนการสนับสนุนและการคืนเงิน

ไมโครซอฟท์ให้บริการการสนับสนุนที่จำกัดสำหรับซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องมีสิทธิ์ใช้งานดังที่อธิบายไว้ที่ฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์

 1. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ (พร้อมด้วยข้อกำหนดที่มากับส่วนเพิ่มเติม การอัปเดต และบริการของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดเตรียมโดยไมโครซอฟท์ และที่คุณใช้งาน) และข้อกำหนดที่มีในลิงก์เว็บที่แสดงอยู่ในข้อตกลงนี้ จะเป็นข้อตกลงทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์และส่วนเพิ่มเติม การอัปเดต และบริการนั้น (เว้นแต่ว่าไมโครซอฟท์ให้ข้อกำหนดอื่นกับส่วนเพิ่มเติม การอัปเดต หรือบริการนั้น) คุณสามารถรีวิวข้อตกลงนี้หลังจากซอฟต์แวร์ของคุณทำงานได้โดยไปที่ "ตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน" ภายใต้ "การตั้งค่า" ในซอฟต์แวร์ คุณยังสามารถรีวิวข้อกำหนดของลิงก์ใดๆ ในข้อตกลงนี้ หลังจากซอฟต์แวร์ของคุณทำงาน และคุณยินยอมตามข้อกำหนดนั้น คุณยินยอมว่าสำหรับบริการหรือแอปที่รวมอยู่แต่ละรายการ ที่ถูกควบคุมโดยข้อตกลงนี้ และข้อกำหนดเฉพาะที่ลิงก์ในข้อตกลงนี้ คุณจะอ่านข้อกำหนดสำหรับบริการนั้นก่อนที่จะใช้บริการ คุณเข้าใจว่าโดยการใช้บริการ คุณอนุมัติข้อตกลงนี้และข้อกำหนดที่ลิงก์ ลิงก์เหล่านั้นคือ

ไม่มีการรับประกัน

ตัว ได้รับอนุญาตซอฟต์แวร์"เป็น-คือ" คุณต้องเป็นผู้ความเสี่ยงของการใช้งาน Microsoft ให้ไม่มีการรับประกัน express, รับรอง หรือเงื่อนไขความความเสี่ยงทั้งหมดเป็นเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์คือกับคุณควรซอฟต์แวร์พิสูจน์บกพร่อง ต้นทุนทั้งหมดของทั้งหมดถือว่าคุณให้บริการที่จำเป็นหรือซ่อมแซมคุณอาจมีสิทธิ์ของผู้บริโภคเพิ่มเติมภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายภายในเครื่องของคุณที่ข้อตกลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ในกรณีได้รับอนุญาตภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายภายในเครื่องของคุณ Microsoft ไม่รวม การรับประกันโดยนัยทั้งหมดรวมถึงของสินค้า การออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและไม่ใช่ละเมิดความ

ข้อจำกัดและการยกเว้นของการเยียวยาและค่าเสียหาย ถ้าคุณมีหลักฐานสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายจากไมโครซอฟท์ หรือผู้จำหน่ายของไมโครซอฟท์ คุณสามารถเรียกร้องได้เฉพาะค่าเสียหายโดยตรงได้สูงสุด 5.00 ดอลลาร์สหรัฐ คุณไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ รวมถึงค่าเสียหายที่ตามมา ค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ

ข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้กับ

 • สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ การบริการ เนื้อหา (รวมถึงโค้ด) บนไซต์อินเทอร์เน็ตของบริษัทอื่น หรือโปรแกรมของบริษัทอื่น และ

 • ข้อเรียกร้องสำหรับการละเมิดสัญญา การรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไข สำหรับความรับผิดโดยเคร่งครัด การละเลย การแถลงที่ไม่เป็นจริง การละเว้น การบุกรุก หรือการละเมิดอื่นๆ การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับ หรือลาภมิควรได้ เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต

นอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้ ถึงแม้ว่าไมโครซอฟท์ได้ทราบหรือควรทราบโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแล้วก็ตาม การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่บังคับใช้กับคุณ ถ้าประเทศของคุณไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ความเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือความเสียหายอื่นๆ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×