ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์สำหรับ Microsoft OneNote

ขอบคุณที่เลือกใช้ Microsoft OneNote นี่คือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานระหว่างคุณและ Microsoft Corporation (หรือบริษัทในเครือยริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่พำนักของคุณ) ซึ่งอธิบายสิทธิ์ของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ OneNote เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้จัดระเบียบข้อตกลงนี้ออกเป็นสองส่วนได้แก่ ในสองหน้าแรกจะเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น ข้อกำหนดนี้จะอยู่ในรูปแบบคำถามและคำตอบ และกล่าวถึงคำถามของสิทธิ์การใช้งานทั่วไป ในส่วนที่สอง จะเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมและการรับประกันที่จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดมากขึ้น เรายังรวมข้อกำหนดเป็นลิงก์ที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้ด้วย คุณควรรีวิวข้อตกลงทั้งหมดเนื่องจากข้อกำหนดทั้งหมดนั้นมีความสำคัญ และเมื่อรวมกัน จะเป็นสัญญานี้ที่นำไปใช้กับคุณ นอกจากนี้ คุณควรรีวิวข้อกำหนดที่ลิงก์ เมื่อซอฟต์แวร์ทำงาน ถ้าคุณพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการที่ให้ผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ข้อกำหนดเหล่านั้นมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับวิธีแก้ไขข้อพิพาทกับไมโครซอฟท์ โปรดอ่านข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้

ด้วยการดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์ คุณยอมรับกับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด และยินยอมให้มีการส่งข้อมูลบางอย่างในระหว่างการใช้งานครั้งแรก การอัปเดต และสำหรับฟีเจอร์บนอินเทอร์เน็ตของซอฟต์แวร์ ด้วยการใช้ฟีเจอร์ที่ถูกควบคุมโดยข้อกำหนดที่ลิงก์ในข้อตกลงนี้ คุณยอมรับข้อกำหนดที่ลิงก์เหล่านั้น และให้คำมั่นว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดแล้ว ถ้าคุณไม่ยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่มีสิทธิ์และต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์หรือฟีเจอร์นั้น

ฉันสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างไร    เราไม่จำหน่ายซอฟต์แวร์ของเราหรือสำเนาของซอฟต์แวร์ของคุณ แต่เราให้เฉพาะสิทธิ์การใช้งานเท่านั้น ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถติดตั้งและใช้หนึ่งสำเนาของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 8 ได้สูงสุดสิบห้า (15) เครื่อง (หรือจำนวนอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานของ Windows Store ที่ http://windows.microsoft.com/th-th/windows/store-terms-of-use) (อุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ไมโครซอฟท์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ Windows Store ของคุณ สิทธิ์เหล่านี้จะสิ้นสุดเมื่อคุณถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้ สิทธิ์การใช้งานนี้เป็นการใช้ซอฟต์แวร์โดยตรงเฉพาะทางกลไกอินพุตต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน เช่น หน้าจอสัมผัส เท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ภายใต้ "การใช้งานจากระยะไกล" สิทธิ์การใช้งานไม่ได้ให้สิทธิ์สำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ หรือสำหรับการใช้งานโดยหรือผ่านทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายภายในหรือภายนอก ซอฟท์แวร์ยังไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับการโฮสต์เชิงพาณิชย์ด้วย ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถทำให้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานบนเครือข่ายสำหรับการใช้งานพร้อมๆ กันโดยผู้ใช้หลายคนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีผู้ใช้หลายคนและการจำลองเสมือน ให้ดูที่ ข้อกำหนดเพิ่มเติม

แล้วการอัปเกรดซอฟต์แวร์ล่ะ    ถ้าคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นการอัปเกรดของซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ของคุณ การอัปเกรดจะแทนที่ซอฟต์แวร์ดั้งเดิมที่คุณกำลังอัปเกรด คุณไม่มีสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ดั้งเดิมหลังจากที่คุณได้อัปเกรดแล้ว และคุณไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปหรือถ่ายโอนด้วยวิธีการใดๆ ข้อตกลงนี้ควบคุมสิทธิ์ของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ที่อัปเกรด และแทนที่ข้อตกลงสำหรับซอฟต์แวร์ที่คุณได้อัปเกรด

ฉันสามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์ลงในอุปกรณ์อื่นหรือให้กับผู้ใช้อื่นได้ไหม    สิทธิ์การใช้งานมีสิทธิ์ในการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานสูงสุดสิบห้า (15) เครื่อง (หรือจำนวนอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานของ Windows Store) พร้อมกัน ถ้าคุณพยายามติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนอุปกรณ์มากกว่านั้น อาจมีอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งถูกปิดใช้งานไปโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้มีการใช้งานในช่วงเวลาหนึ่งมากกว่าจำนวนสูงสุดของอินสแตนซ์

มีข้อจำกัดใดๆ ในจำนวนของบันทึกย่อที่ฉันสามารถสร้าง เข้าถึง หรือแก้ไขด้วย OneNote หรือไม่    ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนของบันทึกย่อที่คุณสามารถสร้าง เข้าถึง หรือแก้ไข อย่างไรก็ตาม คุณอาจถูกจำกัดโดยข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ของคุณ หรือข้อจำกัดด้านที่จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่บันทึกย่อของคุณถูกเก็บไว้ได้

ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของฉันหรือไม่    ถ้าคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต ฟีเจอร์บางอย่างของซอฟต์แวร์อาจเชื่อมต่อกับไมโครซอฟท์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเพื่อส่งหรือรับข้อมูล คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งที่แยกต่างหากในทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อ ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ฟีเจอร์ใดๆ เหล่านี้ คุณยอมรับในการส่งหรือรับข้อมูลนี้เมื่อใช้ฟีเจอร์นั้น คุณสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์จำนวนมากเหล่านี้ได้ หรือคุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้งานก็ได้

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร    ไมโครซอฟท์ใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์เพื่ออัปเกรดหรือแก้ไขซอฟต์แวร์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ในบางกรณี เรายังแชร์ข้อมูลนั้นกับผู้อื่นด้วย ตัวอย่างเช่น เราแชร์รายงานข้อผิดพลาดกับผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทำงานกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ คุณยินยอมว่าเราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ OneNote

ข้อตกลงนี้นำไปใช้กับอะไรบ้าง    ข้อตกลงนี้นำไปใช้กับซอฟต์แวร์และการอัปเดต ส่วนเสริม และบริการใดๆ ของไมโครซอฟท์สำหรับซอฟต์แวร์ เว้นแต่ว่ามีข้อกำหนดอื่นมากับรายการเหล่านั้น ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ อาจนำไปใช้กับการใช้บริการอื่นๆ รวมถึงข้อตกลงการใช้งานของ Windows Store ด้วย

มีอะไรที่ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำกับซอฟต์แวร์หรือไม่    มี เนื่องจากซอฟต์แวร์เป็นสิทธิ์การใช้งาน ไม่ใช่การขาย ไมโครซอฟท์จึงสงวนสิทธิ์ทั้งหมด (เช่น สิทธิ์ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิ์ในการใช้งานนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์กับคุณในการ และคุณไม่สามารถ ใช้หรือจำลองฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์แยกต่างหาก ประกาศ คัดลอก (นอกเหนือจากสำเนาสำรองที่ได้รับอนุญาต) ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือให้ยืมซอฟต์แวร์ ถ่ายโอนซอฟต์แวร์ (ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงนี้) พยายามหลีกเลี่ยงมาตรการการคุ้มครองทางเทคนิคในซอฟต์แวร์ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางวิศวกรรมให้เป็นตรงกันข้าม แยกส่วน หรือถอดแยกซอฟต์แวร์ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายในสถานที่ที่คุณพำนักอนุญาตให้ทำ แม้ว่าข้อตกลงของเราจะไม่อนุญาตก็ตาม ในกรณีนี้ คุณอาจทำได้เฉพาะสิ่งที่กฎหมายของคุณอนุญาตเท่านั้น เมื่อใช้ฟีเจอร์บนอินเทอร์เน็ต คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นในลักษณะใดๆ ที่อาจรบกวนการใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นของผู้อื่น หรือพยายามเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ หรือเครือข่ายใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 1. สิทธิ์การใช้งานและสถานการณ์ที่มีผู้ใช้หลายคน

 2. คอมพิวเตอร์    ในข้อตกลงนี้ "คอมพิวเตอร์" หมายถึงระบบฮาร์ดแวร์ (ไม่ว่าทั้งแบบจริงหรือแบบเสมือน) ที่มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีความสามารถในการเรียกใช้ซอฟต์แวร์ พาร์ติชันหรือเบลดของฮาร์ดแวร์ก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เช่นกัน

 3. การเชื่อมต่อแบบรวมหรือหลายรายการ    คุณไม่สามารถใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์กับการเชื่อมต่อแบบรวมหรือมัลติเพล็กซ์ หรืออนุญาตให้ผู้ใช้หลายรายหรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์หลายเครื่องในการเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์โดยอ้อมผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน

 4. การใช้ในสภาพแวดล้อมเสมือน    ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์แบบการจำลองเสมือน รวมทั้ง Hyper-V ไคลเอ็นต์ เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนอย่างน้อยหนึ่งเครื่องบนระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เดี่ยว คอมพิวเตอร์เสมือนและคอมพิวเตอร์จริงแต่ละเครื่องจะถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหากสำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ ถ้าคุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เสมือนมากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณต้องมีสำเนาของซอฟต์แวร์แยกต่างหาก และสิทธิ์การใช้งานที่แยกต่างหากสำหรับสำเนาแต่ละรายการ เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองจากเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับดิสก์ไดรฟ์แบบเต็มอื่นๆ อาจมีความปลอดภัยน้อยลงในสภาพแวดล้อมเสมือน

 5. การใช้งานจากระยะไกล    อุปกรณ์ Windows 8 อาจมาพร้อมกับเทคโนโลยีเดสก์ท็อประยะไกลและความช่วยเหลือระยะไกล ที่เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์การใช้งาน เพื่อให้เข้าถึงได้จากอุปกรณ์อื่นจากระยะไกล

  • เดสก์ท็อประยะไกล    เดสก์ท็อประยะไกลหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันจะมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับการใช้ขาออกจากอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์การใช้งาน คุณอาจเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนพีซีโฮสต์ที่มีสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหากจากอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์การใช้งานนี้ โดยการใช้เดสก์ท็อประยะไกล

  • ความช่วยเหลือระยะไกล    คุณอาจใช้ความช่วยเหลือระยะไกลหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อแชร์เซสชันที่ใช้งานอยู่โดยไม่ต้องมีสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมสำหรับซอฟต์แวร์ ความช่วยเหลือระยะไกลอนุญาตให้ผู้ใช้หนึ่งรายสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อื่น ซึ่งโดยปกติแล้วเพื่อแก้ไขปัญหา

 6. การใช้อนุญาโตตุลาการที่ให้ผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม

 7. แอปพลิเคชัน    ส่วน ข นี้จะนำไปใช้กับข้อขัดแย้งใดๆ ยกเว้นที่ไม่มีข้อพิพาทซึ่งเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือความถูกต้องของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ ของไมโครซอฟท์ หรือของผู้ให้สิทธิ์การใช้งานรายใดรายหนึ่งของเรา ข้อพิพาทหมายถึงข้อพิพาท การกระทำ หรือข้อโต้เถียงอื่นใดๆ ระหว่างคุณและไมโครซอฟท์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (รวมถึงราคาของซอฟต์แวร์) หรือข้อตกลงนี้ ไม่ว่าในสัญญา การรับประกัน การละเมิด พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ กฤษฎีกา หรือทางกฎหมายหรือที่เทียบเท่าอื่นๆ "ข้อพิพาท" จะได้รับการตีความที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย

 8. การแจ้งข้อพิพาท    ในกรณีที่มีข้อพิพาท คุณหรือไมโครซอฟท์ต้องให้ การแจ้งข้อพิพาท กับอีกราย ซึ่งเป็นข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลที่ติดต่อของบุคคลที่แจ้งข้อพิพาท ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาท และการบรรเทาทุกข์ที่ร้องขอ คุณต้องส่ง การแจ้งข้อพิพาท ทางไปรษณีย์ของสหรัฐฯ ไปยังMicrosoft Corporation, ATTN:LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA98052-6399 มีฟอร์มพร้อมใช้งานที่การแจ้งข้อพิพาทของซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของไมโครซอฟท์ที่มีข้อตกลงการใช้อนุญาโตตุลาการ ไมโครซอฟท์จะส่ง การแจ้งข้อพิพาท ให้คุณทางไปรษณีย์ของสหรัฐฯ ไปยังที่อยู่ของคุณถ้าเรามีที่อยู่นั้น หรือมิฉะนั้นจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ คุณและไมโครซอฟท์จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ผ่านทางการเจรจาแบบไม่เป็นทางการภายใน 60 วันนับจากวันที่ส่ง การแจ้งข้อพิพาท หลังจาก 60 วัน คุณหรือไมโครซอฟท์อาจเริ่มการใช้อนุญาโตตุลาการได้

 9. ศาลคดีมโนสาเร่ (Small Claims Court)    คุณอาจดำเนินคดีข้อพิพาทใดๆ ในศาลคดีมโนสาเร่ในเขตที่คุณอาศัยอยู่ หรือในเมืองคิงส์ เคาน์ตี้ รัฐวอชิงตัน ถ้าข้อพิพาทนั้นตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่จะพิจารณาในศาลคดีมโนสาเร่ คุณอาจดำเนินคดีในศาลคดีมโนสาเร่ ไม่ว่าคุณได้เจรจาอย่างไม่เป็นทางการก่อนหรือไม่

 10. การใช้อนุญาโตตุลาการที่ให้ผลผูกพัน    ถ้าคุณและไมโครซอฟท์ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ได้โดยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการหรือในศาลคดีมโนสาเร่ ความพยายามอื่นใดๆ ในการแก้ไขข้อพิพาทจะทำได้เฉพาะการใช้อนุญาโตตุลาการที่ให้ผลผูกพันเท่านั้น คุณสละสิทธิ์ในการดำเนินคดี (หรือเข้าร่วมในฐานะคู่กรณีหรือสมาชิกของกลุ่ม) ข้อพิพาททั้งหมดในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน แต่ข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการแก้ไขต่อหน้าอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลาง ซึ่งการตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุด ยกเว้นสำหรับสิทธิ์ที่จำกัดในการอุทธรณ์ภายใต้กฎหมายการใช้อนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) ศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจศาลเหนือทั้งสองฝ่ายสามารถบังคับใช้คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้

 11. การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม   กระบวนพิจารณาใดๆ ในการแก้ไขหรือดำเนินคดีข้อพิพาทใดๆ ในถิ่นใดๆ ที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีจะถูกดำเนินการเป็นรายบุคคลเท่านั้น ทั้งคุณและไมโครซอฟท์จะไม่หาทางให้ข้อพิพาทใดๆ ถูกพิจารณาเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การดำเนินคดีโดยคณะเอกชนในนามของสาธารณชน (Private Attorney General Action) หรือในกระบวนพิจารณาอื่นใดๆ ที่ฝ่ายใดดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการในนาม จะไม่มีการรวมการใช้อนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาเข้าด้วยกันโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของทุกฝ่ายไปยังอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

 12. กระบวนการ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และสิ่งจูงใจของการใช้อนุญาโตตุลาการ    การใช้อนุญาโตตุลาการใดๆ จะดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association - AAA) ภายใต้ข้อบังคับการใช้อนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ และในหลายกรณี ภายใต้กระบวนการเพิ่มเติมสำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เว็บไซต์ American Arbitration Association หรือโทร 1-800-778-7879 ในข้อพิพาทที่มีมูลค่า $75,000 หรือน้อยกว่า ไมโครซอฟท์จะจ่ายค่าดำเนินคดีของคุณและค่าธรรมเนียมของ AAA และอนุญาโตตุลาการในทันที คุณและไมโครซอฟท์ยอมรับข้อกำหนดที่ควบคุมกระบวนการ ค่าธรรมเนียม และสิ่งจูงใจ ตามที่อยู่ในเว็บไซต์ฝ่ายกฎหมายและบรรษัทภิบาลของไมโครซอฟท์ เมื่อต้องการเริ่มการใช้อนุญาโตตุลาการ ให้ส่งฟอร์มที่พร้อมใช้งานที่ ต้องการใช้อนุญาโตตุลาการต่อหน้าสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association-AAA) สำหรับซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของไมโครซอฟท์ที่มีข้อตกลงการใช้อนุญาโตตุลาการ ไปที่ AAA คุณยินยอมที่จะเริ่มการใช้อนุญาโตตุลาการเฉพาะในเขตที่คุณอาศัยอยู่หรือในเมืองคิงส์ เคาน์ตี้ รัฐวอชิงตันเท่านั้น ไมโครซอฟท์ยินยอมที่จะเริ่มการใช้อนุญาโตตุลาการเฉพาะในเขตที่คุณอาศัยอยู่เท่านั้น

 13. ต้องยื่นการเรียกร้องหรือข้อพิพาทภายในหนึ่งปี    ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ซึ่งส่วน ข นำไปใช้ ต้องยื่นภายในหนึ่งปีกับศาลคดีมโนสาเร่ (ส่วน ข.3) หรือกับอนุญาโตตุลาการ (ส่วน ข.4) ระยะเวลาหนึ่งปีเริ่มต้นเมื่อมีการยื่นการเรียกร้องหรือการแจ้งข้อพิพาทก่อน ถ้าการเรียกร้องหรือข้อพิพาทไม่ได้ยื่นภายในหนึ่งปี การเรียกร้องหรือข้อพิพาทนั้นจะถูกห้ามอย่างถาวร

 14. การแยกออกจากกันได้    ถ้าพบว่าการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มในส่วน ข.5 ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้กับข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ส่วน ข (การใช้อนุญาโตตุลาการ) จะไม่นำไปใช้กับส่วนเหล่านั้น ส่วนเหล่านั้นจะถูกแยกออกและดำเนินการในศาลยุติธรรม โดยส่วนที่เหลือจะดำเนินการในการใช้อนุญาโตตุลาการ ถ้าพบว่าข้อกำหนดอื่นใดๆ ของส่วน ข ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกแยกออก โดยข้อกำหนดที่เหลือของส่วน ข ยังคงบังคับใช้และมีผลอย่างสมบูรณ์

 15. การเลือกกฎหมาย

กฎหมายของรัฐหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่จะควบคุมการเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงการเรียกร้องของการละเมิดสัญญา และการเรียกร้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายการรับประกันโดยนัย สำหรับลาภมิควรได้ และการละเมิดสิทธิ์ ถ้าคุณได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ในประเทศอื่น กฎหมายของประเทศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ข้อตกลงนี้อธิบายสิทธิ์ทางกฎหมายบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์อื่น รวมถึงสิทธิ์ของผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศของคุณ คุณยังอาจมีสิทธิ์ที่เกี่ยวกับบุคคลหรือบริษัทที่คุณได้มาซึ่งซอฟต์แวร์นั้นอีกด้วย ข้อตกลงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิ์เหล่านั้นถ้ากฎหมายของรัฐหรือประเทศของคุณไม่อนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้น

 1. การใช้ครั้งแรกและการอัปเดต

 2. การใช้ครั้งแรก    คุณรับซอฟต์แวร์ได้จาก Windows Store เท่านั้น เมื่อคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว คุณอาจเยี่ยมชม "ตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน" ภายใต้ "การตั้งค่า" ภายในซอฟต์แวร์เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน

 3. การอัปเดต    คุณรับการอัปเดตหรือการอัปเกรดสำหรับซอฟต์แวร์ได้จาก Microsoft Windows Store เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อตกลงการใช้งานของ Windows Store

 4. ฟีเจอร์บนอินเทอร์เน็ตและความเป็นส่วนตัว

ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ซึ่งส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของคุณ ชนิดของระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ และชื่อและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้งาน และรหัสภาษาของคอมพิวเตอร์ที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นไปยังไมโครซอฟท์ (หรือผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของไมโครซอฟท์) ไมโครซอฟท์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้ฟีเจอร์บนอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานสำหรับคุณ โดยเป็นไปตามคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ OneNote ฟีเจอร์บนอินเทอร์เน็ตบางอย่างอาจถูกนำส่งในภายหลังผ่านทางบริการ Windows Update ของไมโครซอฟท์

 1. การยินยอมสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ต    ฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ด้านล่างและในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลจะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของไมโครซอฟท์หรือผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ในบางกรณี คุณจะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบใดๆ เพิ่มเติมเมื่อมีการเชื่อมต่อดังกล่าว ในบางกรณี คุณสามารถปิดหรือไม่ใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้ ให้ดูที่คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ OneNote โดยการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ คุณยินยอมให้มีการส่งข้อมูลนี้ ไมโครซอฟท์จะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนของคุณหรือติดต่อคุณ

 2. โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า (CEIP)    ซอฟต์แวร์นี้ใช้ CEIP CEIP จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณและวิธีที่คุณใช้ซอฟต์แวร์นี้ไปให้ไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติ เราจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนของคุณหรือติดต่อคุณ CEIP จะดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเล็กไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระยะๆ ไฟล์นี้จะช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่คุณพบในขณะที่ใช้งานซอฟต์แวร์ เมื่อมีข้อมูลความช่วยเหลือใหม่ๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาด ระบบอาจจะดาวน์โหลดข้อมูลใหม่นั้นโดยอัตโนมัติเช่นกัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CEIP ให้ดูที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้าของไมโครซอฟท์

 3. ฟีเจอร์และเนื้อหาแบบออนไลน์    ฟีเจอร์ในซอฟต์แวร์สามารถเรียกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากไมโครซอฟท์ให้กับคุณได้ ตัวอย่างของฟีเจอร์เหล่านี้คือ คลิปอาร์ต เทมเพลต การฝึกอบรมแบบออนไลน์ ความช่วยเหลือและวิธีใช้แบบออนไลน์ ข้อมูลนี้จะใช้ในการจัดหาเนื้อหาที่คุณร้องขอและเพื่อปรับปรุงบริการของเรา คุณอาจเลือกที่จะไม่ใช้ฟีเจอร์และเนื้อหาออนไลน์เหล่านี้ ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราที่ลิงก์ที่ส่วนท้ายของข้อตกลงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 4. คุกกี้    ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ฟีเจอร์ออนไลน์ในซอฟต์แวร์ เช่น ความช่วยเหลือและวิธีใช้แบบออนไลน์ และเทมเพลต อาจมีการตั้งค่าคุกกี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการบล็อก ควบคุม และลบคุกกี้ โปรดอ่านส่วนคุกกี้ของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ OneNote ที่ลิงก์ที่ส่วนท้ายของข้อตกลงนี้

 5. OneNote บน Windows 8    ถ้าคุณกำลังใช้งานซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ Windows 8 และคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์และเนื้อหาแบบออนไลน์ของซอฟต์แวร์ การลงชื่อเข้าใช้ Windows 8 ด้วยบัญชีผู้ใช้ไมโครซอฟท์จะลงชื่อคุณเข้าใช้ซอฟต์แวร์โดยการใช้บัญชีผู้ใช้ไมโครซอฟท์เดียวกันโดยอัตโนมัติ การกระทำนี้จะช่วยให้คุณจัดเก็บและเข้าถึงไฟล์แบบออนไลน์ใน OneDrive โดยที่ไม่ต้องถูกขอให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ไมโครซอฟท์ของคุณใหม่อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราที่ลิงก์ที่ส่วนท้ายของข้อตกลงนี้

 6. การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด    คุณต้องไม่ใช้บริการเหล่านี้ในลักษณะใดๆ ที่สามารถก่อให้เกิดผลเสียกับบริการนั้น หรือทำให้การใช้บริการของบุคคลอื่นด้อยคุณภาพลง คุณต้องไม่ใช้บริการนี้เพื่อพยายามเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ หรือเครือข่ายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม

 • ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และ/หรือ สิทธิ์การใช้เพิ่มเติม

  1. โปรแกรมของบริษัทอื่น    ซอฟต์แวร์อาจประกอบด้วยโปรแกรมของบริษัทอื่นที่ไมโครซอฟท์ ไม่ใช่บริษัทอื่น ให้สิทธิ์การใช้งานกับคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ ถ้ามีการแจ้งให้ทราบสำหรับโปรแกรมของบริษัทอื่น การแจ้งนั้นจะถูกรวมไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณเท่านั้น

  2. คอมโพเนนต์ฟอนต์    ในขณะที่ซอฟต์แวร์ทำงานอยู่ คุณอาจใช้ฟอนต์ของซอฟต์แวร์เพื่อแสดงเนื้อหาได้ คุณอาจฝังฟอนต์ในเนื้อหาได้เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตโดยข้อจำกัดการฝังในฟอนต์เท่านั้น

  3. องค์ประกอบสื่อ    ไมโครซอฟท์ให้สิทธิ์การใช้งานกับคุณในการคัดลอก แจกจ่าย ดำเนินการ และแสดงองค์ประกอบสื่อ (รูป คลิปอาร์ต ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง คลิปวิดีโอ เทมเพลต และเนื้อหารูปแบบอื่นๆ) ที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ในโครงการและเอกสาร ยกเว้นว่าคุณไม่สามารถ (i) ขาย ให้สิทธิ์การใช้งาน หรือแจกจ่ายสำเนาขององค์ประกอบสื่อใดๆ ด้วยตัวสื่อเองหรือเป็นผลิตภัณฑ์ถ้ามูลค่าหลักของผลิตภัณฑ์นั้นคือองค์ประกอบสื่อ (ii) ให้สิทธิ์ลูกค้าของคุณในการให้สิทธิ์การใช้งานหรือแจกจ่ายองค์ประกอบสื่อเพิ่มเติม (iii) ให้สิทธิ์การใช้งานหรือแจกจ่ายองค์ประกอบสื่อเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ที่มีการแสดงของบุคคล รัฐบาล โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือตราสัญลักษณ์ที่สามารถระบุได้ หรือใช้ชนิดรูปเหล่านี้ในลักษณะที่อาจแสดงนัยถึงการรับรองหรือความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ เอนทิตี หรือกิจกรรมนั้นของคุณ หรือ (iv) สร้างงานอนาจารหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยใช้องค์ประกอบสื่อ องค์ประกอบสื่ออื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บน Office.com หรือบนเว็บไซต์อื่นๆ ผ่านฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดบนเว็บไซต์เหล่านั้น

 • ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และการส่งออก

ถ้ามีขอบเขตทางภูมิศาสตร์ระบุไว้สำหรับซอฟต์แวร์ของคุณ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้เฉพาะในขอบเขตนั้นเท่านั้น คุณยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของการส่งออกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมด ที่นำไปใช้กับซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดของปลายทาง ผู้ใช้ และการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และการส่งออก ให้เยี่ยมชม เว็บไซต์ How to tell และเว็บไซต์การส่งออกของไมโครซอฟท์

 1. ขั้นตอนการสนับสนุนและการคืนเงิน

ไมโครซอฟท์ให้บริการการสนับสนุนที่จำกัดสำหรับซอฟต์แวร์ที่มีสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้องตามที่ได้อธิบายไว้ที่ฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์

 1. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ (พร้อมด้วยข้อกำหนดที่มากับส่วนเพิ่มเติม การอัปเดต และบริการของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดเตรียมโดยไมโครซอฟท์ และที่คุณใช้งาน) และข้อกำหนดที่มีในลิงก์เว็บที่แสดงอยู่ในข้อตกลงนี้ จะเป็นข้อตกลงทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์และส่วนเพิ่มเติม การอัปเดต และบริการนั้น (เว้นแต่ว่าไมโครซอฟท์ให้ข้อกำหนดอื่นกับส่วนเพิ่มเติม การอัปเดต หรือบริการนั้น) คุณสามารถรีวิวข้อตกลงนี้หลังจากซอฟต์แวร์ของคุณทำงานได้โดยไปที่ "ตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน" ภายใต้ "การตั้งค่า" ในซอฟต์แวร์ คุณยังสามารถรีวิวข้อกำหนดของลิงก์ใดๆ ในข้อตกลงนี้ หลังจากซอฟต์แวร์ของคุณทำงาน และคุณยินยอมตามข้อกำหนดนั้น คุณยินยอมว่าสำหรับบริการหรือแอปที่รวมอยู่แต่ละรายการ ที่ถูกควบคุมโดยข้อตกลงนี้ และข้อกำหนดเฉพาะที่ลิงก์ในข้อตกลงนี้ คุณจะอ่านข้อกำหนดสำหรับบริการนั้นก่อนที่จะใช้บริการ คุณเข้าใจว่าโดยการใช้บริการ คุณอนุมัติข้อตกลงนี้และข้อกำหนดที่ลิงก์ ลิงก์เหล่านั้นคือ

ไม่มีการรับประกัน

ซอฟต์แวร์ นี้จะให้สิทธิ์ใช้งาน "ตามที่เป็น" ซึ่งคุณต้องรับความเสี่ยงในการใช้เอง ไมโครซอฟท์ไม่ได้ให้การรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ โดยชัดแจ้ง ความเสี่ยงด้านคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งหมดของซอฟต์แวร์จะอยู่กับคุณ ถ้าซอฟต์แวร์ชำรุด คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการบริการ หรือการซ่อมแซมที่จำเป็นทั้งหมด คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณซึ่งข้อตกลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไมโครซอฟท์ไม่ขอรับประกันโดยนัยทั้งหมด รวมถึงความเหมาะสมเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ เท่าที่กฎหมายท้องถิ่นของคุณจะอนุญาต

ข้อจำกัดและการยกเว้นของการเยียวยาและค่าเสียหาย ถ้าคุณมีหลักฐานสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายจากไมโครซอฟท์ หรือผู้จำหน่ายของไมโครซอฟท์ คุณสามารถเรียกร้องได้เฉพาะค่าเสียหายโดยตรงได้สูงสุด 5.00 ดอลลาร์สหรัฐ คุณไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ รวมถึงค่าเสียหายที่ตามมา ค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ

ข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้กับ

 • สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ การบริการ เนื้อหา (รวมถึงโค้ด) บนไซต์อินเทอร์เน็ตของบริษัทอื่น หรือโปรแกรมของบริษัทอื่น และ

 • ข้อเรียกร้องสำหรับการละเมิดสัญญา การรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไข สำหรับความรับผิดโดยเคร่งครัด การละเลย การแถลงที่ไม่เป็นจริง การละเว้น การบุกรุก หรือการละเมิดอื่นๆ การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับ หรือลาภมิควรได้ เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต

นอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้ ถึงแม้ว่าไมโครซอฟท์ได้ทราบหรือควรทราบโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแล้วก็ตาม การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่บังคับใช้กับคุณ ถ้าประเทศของคุณไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ความเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือความเสียหายอื่นๆ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×