ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งาน Outlook สำหรับฟีเจอร์ Exchange

ฟีเจอร์ต่อไปนี้จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Outlook เฉพาะและบัญชีผู้ใช้Microsoft Exchange Onlineหรือสิทธิ์การใช้งาน microsoft exchange Serverที่มีสิทธิ์การใช้งานไคลเอ็นต์ MICROSOFT exchange server (CAL):

  • การเก็บถาวรในสถานที่

  • นโยบายการเก็บข้อมูล

  • การนำการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ไปใช้

  • กล่องจดหมายของไซต์

  • เคล็ดลับนโยบาย DLP

สิทธิ์การใช้งานแบบซื้อปลีกของ Outlook

สามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้ผ่านการซื้อปลีกได้ แม้ว่า Outlook เวอร์ชันสิทธิ์การใช้งานแบบซื้อปลีกไม่มี Exchange Server หรือ Exchange Online แต่สามารถเชื่อมต่อกับ Exchange เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์บางอย่างได้

การเก็บถาวรในสถานที่1

นโยบายการเก็บข้อมูล

นำ IRM2 ไปใช้

กล่องจดหมายของไซต์3

เคล็ดลับนโยบาย DLP4

Outlook ๒๐๑๙แบบสแตนด์อโลน

Outlook ๒๐๑๙รวมอยู่ใน Microsoft Office Home and Business ๒๐๑๙

Outlook ๒๐๑๖แบบสแตนด์อโลน

Outlook ๒๐๑๖รวมอยู่ใน Microsoft Office Standard ๒๐๑๖

Outlook ๒๐๑๖รวมอยู่ใน Microsoft Office Professional ๒๐๑๖

Outlook ๒๐๑๖รวมอยู่ใน Microsoft Office Home and Business ๒๐๑๖

Outlook 2013 สแตนด์อโลน

Outlook 2013 รวมอยู่ใน Microsoft Office Standard 2013

Outlook 2013 รวมอยู่ใน Microsoft Office Professional 2013

Outlook 2013 รวมอยู่ใน Microsoft Office Home and Business 2013

Outlook ๒๐๑๐แบบสแตนด์อโลน6

Outlook ๒๐๑๐รวมอยู่ใน Microsoft Office Professional Plus ๒๐๑๐6

Outlook ๒๐๑๐รวมอยู่ใน Microsoft Office ๒๐๑๐

Outlook 2007 สแตนด์อโลน5

Outlook 2007รวมอยู่ใน Microsoft Office Ultimate 20075

Outlook แบบ Volume License

สิทธิ์การใช้งานเหล่านี้จะพร้อมใช้งานผ่าน volume licensing เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่โปรแกรม Volume Licensing ของไมโครซอฟท์

การเก็บถาวรในสถานที่1

นโยบายการเก็บข้อมูล

นำ IRM2 ไปใช้

กล่องจดหมายของไซต์3

เคล็ดลับนโยบาย DLP4

Outlook ๒๐๑๖แบบสแตนด์อโลน

Outlook ๒๐๑๖รวมอยู่ใน Microsoft Office Professional ๒๐๑๖

Outlook ๒๐๑๖รวมอยู่ใน Microsoft Office Standard ๒๐๑๖

Outlook 2013 สแตนด์อโลน

Outlook 2013 รวมอยู่ใน Microsoft Office Professional Plus 2013

Outlook 2013 รวมอยู่ใน Microsoft Office Standard 2013

Outlook 2010 สแตนด์อโลน

Outlook 2010 รวมอยู่ใน Microsoft Office Professional Plus 2010

Outlook 2010 มีอยู่ใน Microsoft Office 20106

Outlook 2007 สแตนด์อโลน5

Outlook 2007 รวมอยู่ใน Microsoft Office Professional Plus 20075

Outlook 2007รวมอยู่ใน Microsoft Office Enterprise 20075

Outlook 2007 รวมอยู่ใน Microsoft Office 20075

Outlook ในการสมัครใช้งาน Office 365

การสมัครใช้งานเหล่านี้จะพร้อมใช้งานผ่านทางออนไลน์ซื้อและเลือกแชนเนล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่คำอธิบายบริการของ Office ๓๖๕

การเก็บถาวรในสถานที่1

นโยบายการเก็บข้อมูล

นำ IRM2 ไปใช้

กล่องจดหมายของไซต์3

เคล็ดลับนโยบาย DLP4

Outlook ใน Office 365 ProPlus

Outlook ใน Office 365 Enterprise E3

Outlook ใน Office 365 Business

Outlook ใน Office 365 Business Premium

หมายเหตุ: Outlook ยังมีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของ Office ๓๖๕ Small Business Premium และ Business ขนาดกลาง Office ๓๖๕ Business Premium จะแทนที่แผนเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป ไปที่ศูนย์ข้อความของคุณในศูนย์การจัดการ Microsoft ๓๖๕สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณหรือพูดคุยกับผู้ให้บริการ Office ๓๖๕ของคุณ

1 การเก็บถาวรในสถานที่และนโยบายการเก็บข้อมูลจำเป็นต้องมี Exchange Server ๒๐๑๓, Exchange Online archive (EOA), Exchange Online หรือ Office ๓๖๕ โปรดดูคำอธิบายบริการ Exchange onlineเพื่อค้นหาว่าแผนออนไลน์ใดบ้างที่มีฟังก์ชันการทำงานนี้

2 ใช้ IRM จำเป็นต้องใช้บริการการจัดการสิทธิ์ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD RMS) โปรดดูคำอธิบายบริการ Exchange onlineเพื่อค้นหาว่าแผนออนไลน์ใดบ้างที่มีฟังก์ชันการทำงานนี้

3 กล่องจดหมายของไซต์จำเป็นต้องมี Exchange Server ๒๐๑๓ + SharePoint Server ๒๐๑๓, Exchange Online + SharePoint Online หรือ Office ๓๖๕ โปรดดูคำอธิบายบริการ Exchange onlineและคำอธิบายบริการ SharePoint onlineเพื่อค้นหาว่าแผนออนไลน์ใดบ้างที่มีฟังก์ชันการทำงานนี้

4 เคล็ดลับนโยบาย DLP จำเป็นต้องมี Exchange Server ๒๐๑๓, Exchange Online หรือ Office ๓๖๕ โปรดดูคำอธิบายบริการ Exchange Onlineเพื่อค้นหาว่าแผนใดบ้างที่มีฟังก์ชันการทำงานนี้

5 นโยบายการเก็บถาวรจะไม่ปรากฏในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Outlook 2007 นโยบายเหล่านั้นสามารถนำมาปรับใช้หรือเปลี่ยนแปลงโดยผู้ดูแลระบบ Exchange Server เท่านั้น ผู้ใช้ Outlook 2007 สามารถดูหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายได้เฉพาะใน Outlook Web App (OWA) และเฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน OWA

ถ้าไม่มีนโยบาย จะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • ลากแล้วปล่อยข้อความไปยังและมาจากการเก็บถาวรในสถานที่

  • คัดลอกและวางข้อความไปยังและมาจากที่เก็บถาวรในสถานที่

  • ใช้เมนู ย้าย เพื่อย้ายหรือคัดลอกข้อความไปยังการเก็บถาวรในสถานที่

  • สร้างกฎด้านไคลเอ็นต์เพื่อย้ายหรือคัดลอกข้อความไปยังการเก็บถาวรในสถานที่

ผู้ใช้สามารถค้นหาได้เฉพาะในโฟลเดอร์ที่เลือกในการเก็บถาวรในสถานที่เท่านั้น นอกจากนี้ การค้นหาที่ใช้การค้นหาทันทีในโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้ Exchange Server หลัก จะไม่ส่งกลับรายการในการเก็บถาวรในสถานที่ แม้เมื่อระบุ รายการจดหมายทั้งหมด

6 ผู้ใช้ Microsoft Office Standard 2010 สามารถเข้าถึงการเก็บถาวรในสถานที่ได้ด้วย Outlook Web App (OWA)

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×