ขีดเส้นใต้ข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อความขีดเส้นใต้ในWord ชุดคำหรือวลีที่แตกต่างจากข้อความอื่น ๆ ของคุณ คุณสามารถขีดเส้นใต้คำ โดยใช้เครื่องมือฟอนต์ หรือ โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + u

ในบทความนี้

ขีดเส้นใต้ข้อความ โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

 1. เลือกข้อความคุณต้องการขีดเส้นใต้

 2. กด Ctrl + u

  หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถกด Ctrl + คุณ และเริ่มพิมพ์การขีดเส้นใต้ขณะที่คุณพิมพ์ กด Ctrl + U อีกครั้งเพื่อหยุดการขีดเส้นใต้

ขีดเส้นใต้ข้อความ โดยใช้เครื่องมือแบบอักษร

 1. เลือกข้อความคุณต้องการขีดเส้นใต้

  เครื่องมือฟอนต์อยู่บนแท็บหน้าแรก
 2. คลิกหน้าแรก และในกลุ่มฟอนต์ คลิกขีดเส้นใต้ ไอคอนขีดเส้นใต้

เปลี่ยนสีและสไตล์ขีดเส้นใต้

คุณยังสามารถปรับปรุงสไตล์และสีของเส้นใต้ภายในข้อความของคุณ

 1. เลือกข้อความคุณต้องการขีดเส้นใต้

 2. คลิกหน้าแรก คลิกไอคอนศรภายใต้ฟอนต์ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอนต์

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + d

  คลิกลูกศรเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอนต์
 3. เลือกเมนูดรอปดาวน์สไตล์ขีดเส้นใต้ ในการเข้าถึงตัวเลือกข้อความที่ขีดเส้นใต้ ใช้เมนูดรอปดาวน์สีขีดเส้นใต้ เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของบรรทัด

  คุณสามารถเลือกสไตล์เส้นใต้และสีได้

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเส้นใต้ หรือขีดเส้นใต้สี คุณต้องเลือกข้อความขีดเส้นใต้ในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×