ขีดเส้นใต้ข้อความหรือพื้นที่เว้นวรรค

วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการขีดเส้นใต้ข้อความคือการกด CTRL+U และเริ่มการพิมพ์ เมื่อคุณต้องการยกเลิกการขีดเส้นใต้ ให้กด CTRL + U อีกครั้ง

คุณยังสามารถขีดเส้นใต้ข้อความและพื้นที่เว้นวรรคได้อีกหลายวิธี

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตัวอย่าง

ขีดเส้นใต้คำและพื้นที่ระหว่างคำ

ตัวอย่างของเส้นใต้เดี่ยว

ขีดเส้นใต้คำ แต่ไม่ขีดเส้นใต้พื้นที่ระหว่างคำ

ตัวอย่างของการขีดเส้นใต้ที่คำเท่านั้น

ใช้การขีดเส้นใต้คู่

ตัวอย่างของเส้นใต้สองเส้น

ขีดเส้นใต้พื้นที่ว่าง

ตัวอย่างของช่องว่างที่ถูกขีดเส้นใต้

เพิ่มเส้นใต้สำหรับตกแต่ง

ตัวอย่างของเส้นใต้สำหรับตกแต่ง

นำการขีดเส้นใต้ออก

ข้อความที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ขีดเส้นใต้คำและพื้นที่ระหว่างคำ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการขีดเส้นใต้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้คลิก ขีดเส้นใต้ หรือกด CTRL+U

  รูป Ribbon ของ Word

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์หรือสีของการขีดเส้นใต้ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ และคลิกแท็บ ฟอนต์ จากนั้นจึงเปลี่ยน สไตล์เส้นใต้ หรือการตั้งค่า สีเส้นใต้

ด้านบนของหน้า

ขีดเส้นใต้คำ แต่ไม่ขีดเส้นใต้พื้นที่เว้นวรรคระหว่างคำ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการขีดเส้นใต้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จากนั้นจึงคลิกแท็บ ฟอนต์

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

 3. ในกล่อง สไตล์เส้นใต้ ให้คลิก คำเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ใช้การขีดเส้นใต้คู่

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการขีดเส้นใต้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จากนั้นจึงคลิกแท็บ ฟอนต์

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

 3. ในกล่อง สไตล์การขีดเส้นใต้ ให้คลิก การขีดเส้นใต้คู่

ด้านบนของหน้า

ขีดเส้นใต้พื้นที่ว่าง

คุณสามารถขีดเส้นใต้ช่องว่างที่ว่างเปล่าด้วยการกด SHIFT + ยัติภังค์ (-) แต่วิธีนี้จะจัดแนวของเส้นใต้ได้ยาก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังสร้างฟอร์มแบบ Fill-in นอกจากนี้ ถ้ามีการเปิดตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวอักขระขีดล่างให้เป็นเส้นขอบ การกด SHIFT+ ยัติภังค์ (-) ในแถวอย่างน้อยสามครั้งจะทำให้มีเส้นที่ขยายความกว้างของย่อหน้า ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ

วิธีที่ดีกว่าในการขีดเส้นใต้ช่องว่างที่ว่างเปล่าสำหรับเอกสารที่พิมพ์คือการใช้แป้นแท็บ และนำการจัดรูปแบบเส้นใต้ไปใช้กับอักขระแท็บ

เมื่อคุณต้องการสร้างการขีดเส้นใต้ในฟอร์มออนไลน์ ให้แทรกเซลล์ตารางโดยเปิดเส้นขอบล่าง

ขีดเส้นใต้ช่องว่างที่ว่างเปล่าสำหรับเอกสารที่พิมพ์

เมื่อต้องการขีดเส้นใต้พื้นที่ว่างของเอกสารที่พิมพ์ ให้ใช้แป้น TAB และใช้การจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ของอักขระแท็บ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน ¶ เพื่อให้คุณเห็นเครื่องหมายที่ระบุเว้นวรรคและแท็บหยุด

  รูป Ribbon ของ Word

 2. กดแป้น TAB

 3. เลือกอักขระแท็บที่คุณต้องการขีดเส้นใต้ อักขระแท็บจะมีลักษณะเหมือนลูกศรขนาดเล็ก

  แท็บ

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กด CTRL+U เพื่อนำรูปแบบการขีดเส้นใต้อย่างง่ายไปใช้

  • เมื่อต้องการนำการขีดเส้นใต้ในลักษณะต่างๆ ไปใช้ บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเริ่มกล่องโต้ตอบ แบบอักษร คลิกแท็บ แบบอักษร แล้วคลิก ลักษณะเส้นใต้ เพื่อเลือกลักษณะเส้นใต้แบบต่างๆ

ขีดเส้นใต้ช่องว่างที่ว่างเปล่าสำหรับเอกสารแบบออนไลน์

เมื่อต้องการสร้างเส้นใต้ในเอกสารหรือฟอร์มแบบออนไลน์ ให้แทรกเซลล์ตารางที่มีเส้นขอบล่างเปิดอยู่ วิธีการนี้ทำให้แน่ใจว่าเมื่อมีบุคคลใดพิมพ์บนเส้น เส้นดังกล่าวยังคงอยู่ในตำแหน่งนั้น

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเส้นใต้เปล่า

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 3. คลิกกล่องด้านซ้ายบนเพื่อแทรก ตาราง 1x1

  หากคุณต้องการเพิ่มข้อความเกริ่นนำ เช่น ชื่อหรือหมายเลขประกันสังคมก่อนการขีดเส้นใต้ ให้แทรก ตาราง 2x1

  เมื่อต้องการเปลี่ยนความยาวของเส้น ให้ย้ายตัวชี้ไปที่ท้ายตารางจนกว่าตัวชี้นั้นจะเปลี่ยนเป็นตัวชี้สำหรับปรับขนาด ตัวชี้แบบแยกในแนวตั้ง (ลูกศรสองหัว) จากนั้นย้ายลูกศรไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อปรับความยาวเส้นให้ยาวขึ้นหรือสั้นลง

 4. คลิกในตาราง (หรือในเซลล์ตารางที่ 2 หากคุณสร้างตาราง 2x1)

 5. คลิกขวาและคลิก เส้นขอบและแรเงา จากนั้นคลิกแท็บ เส้นขอบ

 6. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก ไม่มี

 7. ภายใต้ ลักษณะ ให้คลิกชนิดเส้น สี และความกว้างที่คุณต้องการ

 8. ในไดอะแกรมภายใต้ แสดงตัวอย่าง ให้คลิกระหว่างตัวทำเครื่องหมายระยะขอบล่างเพื่อเพิ่มเส้นขอบล่าง ให้ดูว่าระบบแสดงเฉพาะเส้นขอบล่างเท่านั้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแสดงตารางโดยไม่มีเส้นตารางสีเทาอ่อนที่ไม่ได้พิมพ์ บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก แสดงเส้นตาราง

  ถ้าคุณใช้ตาราง 2x1 เพื่อสร้างที่ว่างให้กับข้อความเกริ่นนำ คุณสามารถพิมพ์ข้อความก่อนเส้น

ด้านบนของเพจ

เพิ่มเส้นใต้สำหรับตกแต่ง

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการขีดเส้นใต้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จากนั้นจึงคลิกแท็บ ฟอนต์

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

 3. ในกล่อง สไตล์เส้นใต้ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นใต้ ให้คลิก สีเส้นใต้ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

เอาการขีดเส้นใต้ออก

เมื่อต้องการเอาการขีดเส้นใต้เดี่ยวออกจากคำและพื้นที่ ให้เลือกข้อความที่ขีดเส้นใต้และกด CTRL+U

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอาสไตล์การขีดเส้นใต้อื่นๆ ออก ให้กด CTRL + U สองครั้ง

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×