ขีดจำกัดของ SharePoint Online

อัปเดตล่าสุด: เมษายน 2018

บทความนี้อธิบายถึงขีดจำกัดของ SharePoint Online ที่นำไปใช้กับแผนทั้งหมด สำหรับขีดจำกัดของที่เก็บข้อมูลและผู้ใช้สำหรับแผน Office 365 ปัจจุบันและแผนสแตนด์อโลน SharePoint Online ให้ดู คำอธิบายบริการ SharePoint Online สำหรับขีดจำกัดของที่เก็บข้อมูลและผู้ใช้สำหรับแผนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของ Office 365 ก่อนหน้านี้ ให้ดู ขีดจำกัดสำหรับแผน Office 365 สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ในภายหลังในบทความนี้

หมายเหตุ: 

ข้อจำกัดบริการ

 • รายการและไฟล์ - รายการสามารถมีข้อมูลได้สูงสุดถึง 30 ล้านรายการและไลบรารีสามารถมีได้สูงสุดถึง 30 ล้านไฟล์และโฟลเดอร์ มุมมองสามารถมีได้สูงสุดถึง 12 คอลัมน์การค้นหา เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดอื่นๆ สำหรับการดูรายการที่มีขนาดใหญ่ ให้ดู จัดการรายการและไลบรารีขนาดใหญ่ใน Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอักขระที่ไม่สามารถใช้ในชื่อไฟล์ได้ ให้ดู อักขระที่ไม่ถูกต้องในชื่อไฟล์และโฟลเดอร์

 • ไซต์ย่อย - สูงสุด 2,000 ต่อไซต์คอลเลกชัน

 • ความยาวของเส้นทางไฟล์ - ความยาวทั้งหมดของ URL รวมถึงชื่อไฟล์ ต้องมีอักขระน้อยกว่า 400 ตัว ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้คือเส้นทาง URL ทั่วไปไปยังไฟล์ที่จัดเก็บไว้ใน SharePoint:
  http://www.contoso.com/sites/marketing/documents/Shared%20Documents/Promotion/Holiday%202018.xlsx

 • ขนาดไฟล์ - น้อยกว่า 15 GB ต่อไฟล์ ไฟล์ที่แนบลงในรายการอาจมีขนาดได้สูงสุด 250 MB

 • ซิงค์ สำหรับประสิทธิภาพการซิงค์ที่เหมาะสม เราแนะนำให้จัดเก็บไฟล์ไม่เกิน 300,000 ใน OneDrive เดียวหรือไลบรารีไซต์ทีม แม้ว่า SharePoint Online สามารถจัดเก็บเอกสารได้ 30 ล้านฉบับต่อไลบรารี สำหรับประสิทธิภาพการซิงค์ที่เหมาะสม เราแนะนำให้จัดเก็บไฟล์ไม่เกิน 300,000 ในไลบรารีเอกสารทั้งหมด นอกจากนี้ ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเดียวกันอาจเกิดขึ้นถ้าคุณมีรายการ 300,000 รายการหรือมากกว่านั้นในไลบรารีทั้งหมดที่คุณกำลังซิงค์ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ซิงค์รายการทั้งหมดในไลบรารีเหล่านั้นก็ตาม ถ้าคุณใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive for Business ก่อนหน้านี้ (Groove.exe) ขีดจำกัดการซิงต์ต่อไลบรารีคือ 20,000 รายการ (รวมทั้ง 5,000 รายการต่อไซต์ทีม)

 • เวอร์ชัน - เวอร์ชันหลัก 50,000 เวอร์ชันและเวอร์ชันย่อย 511 เวอร์ชัน

 • กลุ่ม SharePoint - ผู้ใช้สามารถผู้ในกลุ่ม 5,000 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มสามารถมีผู้ใช้ได้สูงสุด 5,000 คน คุณสามารถมีกลุ่มได้สูงสุด 10,000 กลุ่มต่อไซต์คอลเลกชัน

 • แอปพลิเคชันที่โฮสต์โดย SharePoint – 20,000 อินสแตนซ์ต่อผู้เช่า

 • ผู้ใช้ - 2 ล้านต่อไซต์คอลเลกชัน

 • Term Store ของเมตาดาต้าที่จัดการแล้ว (ฐานข้อมูล): 200000 คำ, 1000 ชุดคำส่วนกลาง, 1000 กลุ่ม

หมายเหตุ: ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้ภายนอกที่คุณสามารถเชิญไปยังไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู จัดการการแชร์ภายนอกสำหรับสภาพแวดล้อม SharePoint Online ของคุณ

ขีดจำกัดสำหรับแผน Office 365 สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

แผนเหล่านี้ไม่มีวางจำหน่ายอีกต่อไป ให้ดูที่ สลับไปยังแผนหรือการสมัครใช้งาน Office 365 อื่น สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตแผนของคุณเป็นแผนใหม่แผนใดแผนหนึ่ง

ฟีเจอร์   

Office 365 สำหรับธุรกิจขนาดกลาง   

Office 365 Small Business และ Small Business Premium   

ที่เก็บข้อมูล

หมายเหตุ: เราจะแนะนำให้ตรวจดูถังรีไซเคิลและล้างเป็นประจำ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดที่เก็บข้อมูลไฟล์รวมขององค์กร

1 TB ต่อองค์กรกับ 0.5 GB ต่อผู้ใช้ที่สมัครใช้งาน

คุณสามารถซื้อที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 20 TB

เมื่อต้องการซื้อที่เก็บข้อมูล ให้ดูที่ เปลี่ยนพื้นที่เก็บข้อมูลของการสมัครใช้งานของคุณ

1 TB ต่อองค์กร

ที่เก็บข้อมูลสำหรับไซต์คอลเลกชันและกลุ่ม Office 365

สูงสุด 1 TB ต่อไซต์คอลเลกชันหรือกลุ่ม

1 TB

ไซต์คอลเลกชันและกลุ่ม Office 365

20 ต่อองค์กร (ไม่รวม OneDrive สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิการใช้งานแต่ละราย)

1 ต่อองค์กร (ไม่รวม OneDrive สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิการใช้งานแต่ละราย)

จำนวนผู้ใช้

1 - 250

1 - 25

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนี้

ให้ไปที่นี่

ขีดจำกัดในการเชื่อมต่อของ Office 365

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อพิจารณาในเรื่องแบนด์วิดท์ของอินเทอร์เน็ต พอร์ต และโพรโทคอลสำหรับแผน Office 365 ให้ดู พอร์ตและโพรโทคอลของ Office 365

ความพร้อมใช้งานฟีเจอร์ SharePoint

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการของฟีเจอร์ SharePoint และบริการ SharePoint Online ใน Office 365 ให้ดู คำอธิบายบริการ SharePoint Online

ข้อจำกัดการค้นหา SharePoint Online

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการค้นหาสำหรับ SharePoint Online ให้ดู ขีดจำกัดการค้นหาสำหรับ SharePoint Online

ข้อจำกัดและขีดจำกัดของ OneDrive for Business

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดและขีดจำกัดเมื่อใช้ ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่ (OneDrive.exe) ให้ดู ข้อจำกัดและขีดจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไฟล์และโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดและขีดจำกัดขณะใช้งานไคลเอ็นต์การซิงค์รุ่นก่อนหน้าของ OneDrive for Business (Groove.exe) ให้ดู ข้อจำกัดและขีดจำกัดเมื่อเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint ไปยังคอมพิวเตอร์ผ่าน OneDrive for Business

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์ใดอยู่ ให้ดู คุณกำลังใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์ใดของ OneDrive อยู่

ชนิดของไฟล์

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดไฟล์ที่ไม่สามารถเพิ่มไปยังรายการ ให้ดู ชนิดของไฟล์ที่ไม่สามารถเพิ่มไปยังรายการหรือไลบรารี

URL แบบออนไลน์

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่ของ SharePoint Online ให้ดู URL และที่อยู่ IP ของ SharePoint Online

ภาษาของไซต์

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการตั้งค่าภาษาให้กับไซต์ของคุณ ให้ดูที่ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษาและภูมิภาคของคุณ

การวางแผนและการปรับใช้ SharePoint Online

คู่มือการวางแผน SharePoint Online สำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจ

การเพิ่มหรือการลดที่เก็บข้อมูล

เปลี่ยนพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×