ขั้นตอนที่ 3 - เรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณได้เรียนรู้ วิธีการบันทึกแมโคร และ ดูที่ใต้ปกเพื่อดูวิธีการสร้างกระบวนงาน VBA แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรม VBA ให้แน่น

แนวคิดพื้นฐานของ VBA: วัตถุ วิธีการ และคุณสมบัติ

สิ่งแรกที่ต้องทราบคือ โค้ด VBA ถูกรวบรวมขึ้นในลักษณะที่เลียนแบบวิธีการที่คุณใช้อธิบายสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ซึ่งสร้างขึ้นโดยทำตามแนวคิดสี่อย่างต่อไปนี้:

แนวคิด

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

วัตถุ

"สิ่ง"

เวิร์กชีต

วิธีการ

การกระทำ หรือสิ่งที่ "สิ่ง" สามารถทำได้

เพิ่ม "สิ่ง"

คุณสมบัติ

คำอธิบาย หรือลักษณะของ "สิ่ง"

ชื่อ

คอลเลกชัน

กลุ่ม "สิ่ง"

เวิร์กชีต

แนวคิดสี่อย่างนี้คือสิ่งที่โปรแกรมเมอร์เรียกรวมกันว่าโมเดลการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งเป็นวิธีการทำงานโดยอธิบาย "สิ่ง" หรือ"วัตถุ/คอลเลกชัน" ที่คุณต้องการกระทำด้วย ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงหรือ "คุณสมบัติ" เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการกระทำด้วย และวิธีหรือ "วิธีการ" ที่คุณต้องการใช้เพื่อดำเนินการกระทำของคุณ

ลองมาดูโค้ดของเราจาก ขั้นตอนที่ 2:

Sub DeleteRow()
'
' DeleteRow Macro
'
'
    Selection.Rows.Delete
 
End Sub

ในบรรทัด Selection.Rows.Delete จะเห็นว่า Selectionคือวัตถุ หรือ "สิ่ง" ที่คุณกำลังอ้างถึงในโค้ดของคุณ คณอธิบายรายละเอียดของ “สิ่ง” นั้นเพิ่มเติมโดยการบอกว่าคุณต้องการทำการกระทำกับคุณสมบัติ Rows จากนั้น คุณนำวิธีการลบแถวไปใช้กับแถวที่มีไวยากรณ์ Delete

ในตอนแรก แนวคิดเหล่านี้อาจดูเหมือนขนาดเล็กทำให้สับสน แต่ลองพูดออกจากสิ่งที่คุณกำลังพยายามทำ และระบุอะไรคือ "กสิ่ง" คุณกำลังพยายามทำงานบนลักษณะที่ "สิ่งที่" คืออะไร และแอคชันใดคุณต้องการดำเนินการ บนนั้น "สิ่งที่" แนวทางปฏิบัติและ perseverance เล็ก ๆ คุณจะอยู่ในลักษณะของคุณเพื่อสร้างแมโคร VBA บางอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุ วิธี และคุณสมบัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลเลกชัน

คำสั่งโฟลว์ควบคุมพื้ยฐาน

ต่อไปนี้คือแนวคิดเพิ่มเติมอีกสองอย่างที่คุณจะต้องเรียนรู้เพื่อให้สามารถสร้างแมโคร VBA ที่เป็นประโยชน์ได้

If this, then that: คำสั่ง If… Then เป็นเครื่องมือเขียนโปรแกรมซึ่งทำให้คุณสามารถควบคุมประเภทการกระทำที่ต้องการดำเนินการได้ โดยอิงจากเกณฑ์บางประเภท ตัวอย่าง สมมติว่า คุณต้องการให้ข้อความหัวเรื่อง 1 ทั้งหมดมีรูปแบบ Helvetica ตัวหนา 16 พอยต์ และข้อความหัวเรื่อง 2 ทั้งหมดมีรูปแบบ Helvetica ตัวเอียง 12 พอยต์ คำสั่ง If… Then เป็นเครื่องมือที่จะทำให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อความเป็นสไตล์หัวเรื่อง 1 หรือหัวเรื่อง 2 แล้วปรับใช้รูปแบบที่เหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ If แล้วว่าแนวคิดนี้

 For Each Loop: คำสั่งนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการดำเนินการผ่านคอลเลกชัน หรือชุดของ "สิ่ง" และดำเนินการกระทำ และยังสามารถนำแนวคิด If This, Then That ไปใช้กับการกระทำ เพื่อคุณสามารถควบคุมได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางและต้องการมองหาคำหนึ่งในแต่ละแถว และเมื่อใดที่คุณพบคำนั้นเป็นสีเหลือง คุณต้องการทำให้เซลล์นั้นเป็นสีเหลือง และเมื่อใดที่พบคำนั้นเป็นสีแดง คุณจะทำให้เซลล์ตารางนั้นเป็นสีแดง คุณจะใช้คำสั่ง For Each loop และ If… Then ร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนงานนี้

ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VBA 

เมื่อคุณได้เรียนรู้พื้นฐานแล้ว ต่อไปนี้จะเป็นลิงก์บางส่วนสำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VBA สำหรับแอป Office แต่ละแอป

VBA ใน Office for Mac ไม่สนับสนุนอะไรบ้าง

ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่ VBA ใน Office for Mac ไม่สนับสนุน:

  • Active-X ไม่ได้รับการสนุนสนุนบน Mac

  • Outlook for Mac ไม่สนับสนุน VBA

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×