ขยาย หรือ ย่อเอกสาร งานนำเสนอ หรือแผ่นงานใน Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถขยายเพื่อดูมุมมองระยะใกล้ของไฟล์ของคุณ หรือย่อเพื่อดูหน้าอื่นเพิ่มเติมในขนาดย่อ คุณยังสามารถบันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเป็นเอกสารหรือเทมเพลต งานนำเสนอ หรือเวิร์กชีตได้ด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

การย่อหรือขยายเอกสาร งานนำเสนอ หรือเวิร์กชีตอย่างรวดเร็ว

 1. บนแถบสถานะ ให้คลิกตัวเลื่อน ย่อ/ขยาย

  ตัวเลื่อนย่อ/ขยาย
 2. เลื่อนการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์การย่อ/ขยายตามที่คุณต้องการ

ปุ่ม ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เลือกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

คุณสามารถเลือกจำนวนของเอกสาร งานนำเสนอ หรือเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูบนหน้าจอได้

เลือกการตั้งค่าการย่อ/ขยายใน Microsoft Office Word

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย 100%

  ย่อ/ขยายกลุ่มบน Ribbon ของ Word
 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก หนึ่งหน้า, หลายหน้า หรือเต็มความกว้าง

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

เลือกการตั้งค่าการย่อ/ขยายใน Microsoft Office PowerPoint

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก จัดพอดีกับหน้าต่าง

  ย่อ/ขยายกลุ่มบน Ribbon ของ PowerPoint
 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

เลือกการตั้งค่าการย่อ/ขยายใน Microsoft Office Excel

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย 100%

  ย่อ/ขยายกลุ่มบน Ribbon ของ Excel
 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยายส่วนที่เลือก

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ปุ่ม ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

บันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายได้ และในครั้งถัดไปที่คุณเปิดแอป Office คุณจะพบงานที่มีการย่อ/ขยายตามที่คุณได้ตั้งค่าไว้

บันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายใน Word

เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะกับเอกสารหรือเทมเพลตของคุณ เพื่อให้เอกสารหรือเทมเพลตเปิดใช้งานตามการตั้งค่าย่อ/ขยายที่คุณได้ตั้งค่าไว้เสมอ คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารหรือเทมเพลตก่อน การเพิ่มและการลบช่องว่างหนึ่งช่องเป็นเพียงขั้นตอนเดียวที่จำเป็นต้องทำเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการแก้ไขเอกสารหรือเทมเพลต และได้มีการบันทึกการตั้งค่าแล้ว

 1. เปิดเอกสารหรือเทมเพลตที่คุณต้องการบันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

 2. ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย

  ย่อ/ขยายกลุ่มบน Ribbon ของ Word
 3. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการบันทึกการตั้งค่าแล้ว ให้เพิ่มและลบช่องว่างหนึ่งช่องในเอกสารหรือเทมเพลต

 5. คลิก ไฟล์ > บันทึก

บันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายใน PowerPoint และ Excel

 1. เปิดงานนำเสนอหรือเวิร์กชีตที่คุณต้องการบันทึกกับการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

 2. ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย

 3. คลิก ไฟล์ > บันทึก

ปุ่ม ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×