ขยาย หรือออก จากบันทึกย่อใน OneNote for Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยการขยายเข้า หรือออก บนหน้าใน OneNote คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของสิ่งที่อยู่บนหน้าโดยไม่ต้องวุ่นวายค่าใด ๆ การจัดรูปแบบชั่วคราว ถ้าคุณมีหน้าจอสัมผัส คุณสามารถใช้นิ้วของคุณเพื่อบีบ และยืดหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถขยาย หรือลดเนื้อหาของหน้าบนเมนูมุมมอง ต่อไปนี้เป็นวิธี:

  1. บนหน้าที่คุณต้องการขยายหรือย่อ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ขยาย เพื่อขยายหน้าปัจจุบัน และดูเฉพาะส่วนของบันทึกย่อที่คุณต้องการดู

    • บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ย่อ เพื่อย่อหน้าปัจจุบัน และดูบันทึกย่อของคุณทั้งหน้า

  2. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ มุมมอง > 100% เพื่อกลับไปยังการตั้งค่าปกติ

เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม ขยาย และ ย่อ ได้หลายครั้งเพื่อให้ได้ขนาดที่คุณต้องการ ถ้าคุณยังไม่พอใจกับระดับการย่อ/ขยายที่ OneNote นำไปใช้ในการคลิกปุ่มแต่ละครั้ง คุณสามารถตั้งค่าให้ OneNote ย่อ/ขยายในระดับที่คุณกำหนดได้ คลิก มุมมอง แล้วคลิกดรอปดาวน์ ย่อ/ขยาย ถัดจากแว่นขยายขนาดเล็ก แล้วพิมพ์ค่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการแทนเปอร์เซ็นต์ที่แสดงอยู่ เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Enter

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×