ขยาย หรือย่อบนรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถขยายเพื่อขยายรูปภาพ หรือย่อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของรูปภาพ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับการขยายค่อย ๆ ในมุมมองภาพหรือรูปภาพเดียว ใช้ตัวเลื่อนย่อ/ขยาย

    Zoom slider .

  • เมื่อต้องการดูรูปภาพที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เฉพาะเจาะจง ในมุมมองภาพหรือรูปภาพเดียว บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องที่ขยาย Button image และเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: 

  • ย่อ/ขยายมีผลต่อวิธีที่คุณดูรูป ไม่ได้เปลี่ยนขนาดของรูปภาพในไฟล์หรือฉันจะพิมพ์

  • ถ้าคุณขยาย หรือย่อบนรูปภาพในมุมมองรูปขนาดย่อ คุณจะขยาย หรือย่อบนรูปภาพทั้งหมดในครั้งเดียว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×