ขยาย ยุบ หรือแสดงรายละเอียดใน PivotTable หรือ PivotChart

ใน PivotTable หรือ PivotChart คุณสามารถขยายหรือยุบไปที่ระดับใดๆ ของรายละเอียดข้อมูล และแม้แต่ในทุกระดับของรายละเอียดได้ด้วยการดำเนินการเดียวเท่านั้น คุณยังสามารถขยายหรือยุบไปที่ระดับของรายละเอียดที่เกินกว่าระดับถัดไปได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อเริ่มต้นที่ระดับประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถขยายไปที่ระดับเมือง ซึ่งจะขยายทั้งระดับรัฐ/จังหวัดและระดับเมืองได้ โดยจะช่วยประหยัดเวลาเมื่อคุณทำงานกับรายละเอียดในหลายระดับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถขยายหรือยุบสมาชิกทั้งหมดของแต่ละเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล Online Analytical Processing (OLAP) ได้อีกด้วย

คุณยังสามารถดูรายละเอียดที่ถูกใช้เพื่อรวมค่าในเขตข้อมูลค่าได้เช่นกัน

ใน PivotTable หรือ PivotChart คุณสามารถขยายหรือยุบไปที่ระดับใดๆ ของรายละเอียดข้อมูล และแม้แต่ในทุกระดับของรายละเอียดได้ด้วยการดำเนินการเดียวเท่านั้น คุณยังสามารถขยายหรือยุบไปที่ระดับของรายละเอียดที่เกินกว่าระดับถัดไปได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อเริ่มต้นที่ระดับประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถขยายไปที่ระดับเมือง ซึ่งจะขยายทั้งระดับรัฐ/จังหวัดและระดับเมืองได้ โดยจะช่วยประหยัดเวลาเมื่อคุณทำงานกับรายละเอียดในหลายระดับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถขยายหรือยุบสมาชิกทั้งหมดของแต่ละเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล OLAP ได้อีกด้วย

ขยายหรือยุบระดับใน PivotTable

ใน PivotTable ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกปุ่มขยายหรือยุบถัดจากรายการที่คุณต้องการขยายหรือยุบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มขยายหรือยุบ ให้ดูที่ส่วน แสดงหรือซ่อนปุ่มขยายและยุบใน PivotTable ในหัวข้อนี้

 • คลิกสองครั้งที่รายที่คุณต้องการขยายหรือยุบ

 • คลิกขวา (Ctrl+คลิก บน Mac) ที่รายการ คลิก ขยาย/ยุบ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการดูรายละเอียดของรายการปัจจุบัน ให้คลิก ขยาย

  • เมื่อต้องการซ่อนรายละเอียดของรายการปัจจุบัน ให้คลิก ยุบ

  • เมื่อต้องการซ่อนรายละเอียดของรายการทั้งหมดในเขตข้อมูล ให้คลิก ยุบทั้งเขตข้อมูล

  • เมื่อต้องการดูรายละเอียดของรายการทั้งหมดในเขตข้อมูล ให้คลิก ขยายทั้งเขตข้อมูล

  • เมื่อต้องการดูรายละเอียดระดับหลังจากระดับถัดไป ให้คลิก ขยายไปยัง "<ชื่อเขตข้อมูล>"

  • เมื่อต้องการซ่อนรายละเอียดระดับหลังจากระดับถัดไป ให้คลิก ยุบไปยัง "<ชื่อเขตข้อมูล>"

ขยายหรือยุบระดับใน PivotChart

ใน PivotChart ให้คลิกขวา (Ctrl+คลิก บน Mac) ที่ป้ายชื่อประเภทที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนรายละเอียดของระดับ คลิก ขยาย/ยุบ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการดูรายละเอียดของรายการปัจจุบัน ให้คลิก ขยาย

 • เมื่อต้องการซ่อนรายละเอียดของรายการปัจจุบัน ให้คลิก ยุบ

 • เมื่อต้องการซ่อนรายละเอียดของรายการทั้งหมดในเขตข้อมูล ให้คลิก ยุบทั้งเขตข้อมูล

 • เมื่อต้องการดูรายละเอียดของรายการทั้งหมดในเขตข้อมูล ให้คลิก ขยายทั้งเขตข้อมูล

 • เมื่อต้องการดูรายละเอียดระดับหลังจากระดับถัดไป ให้คลิก ขยายไปยัง "<ชื่อเขตข้อมูล>"

 • เมื่อต้องการซ่อนรายละเอียดระดับหลังจากระดับถัดไป ให้คลิก ยุบไปยัง "<ชื่อเขตข้อมูล>"

แสดงหรือซ่อนปุ่มขยายและยุบใน PivotTable

ตามค่าเริ่มต้นปุ่มขยายและยุบจะแสดงอยู่ แต่คุณอาจซ่อนปุ่มเหล่านี้ได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณไม่ต้องการให้ปุ่มปรากฏในรายงานที่พิมพ์) เมื่อต้องการใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อขยายหรือยุบระดับของรายละเอียดในรายงาน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มเหล่านี้แสดงอยู่

 • ใน Excel 2016 และ Excel 2013: บนแท็บ วิเคราะห์ ในกลุ่ม แสดง ให้คลิกปุ่ม +/- เพื่อแสดงหรือซ่อนปุ่มขยายและยุบ

 • ใน Excel 2010 บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ปุ่ม +/- เพื่อแสดงหรือซ่อนปุ่มขยายและยุบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 • ใน Excel 2007 บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ปุ่ม +/- เพื่อแสดงหรือซ่อนปุ่มขยายและยุบ

หมายเหตุ: ปุ่มขยายและยุบจะใช้งานได้กับเขตข้อมูลที่มีข้อมูลรายละเอียดเท่านั้น

แสดงหรือซ่อนรายละเอียดของเขตข้อมูลค่าใน PivotTable

ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกในการแสดงรายละเอียดของเขตข้อมูลใน PivotTable จะเปิดอยู่ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเห็นข้อมูลนี้ คุณสามารถปิดการแสดงรายละเอียดได้

แสดงรายละเอียดเขตข้อมูลค่า

 • ใน PivotTable ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวา (Ctrl+คลิก บน Mac) ที่เขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของ PivotTable แล้วคลิก แสดงรายละเอียด

  • คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของ PivotTable

   ข้อมูลรายละเอียดที่เขตข้อมูลค่ายึดตามอยู่จะถูกวางบนเวิร์กชีตใหม่

ซ่อนรายละเอียดเขตข้อมูลค่า

 • คลิกขวา (Ctrl+คลิก บน Mac) ที่แท็บแผ่นงานของเวิร์กชีตที่มีข้อมูลของเขตข้อมูลค่า แล้วคลิก ซ่อน หรือ ลบ

ปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานตัวเลือกในการแสดงรายละเอียดเขตข้อมูลค่า

 1. คลิกที่ได้ก็ได้ใน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก หรือ วิเคราะห์ (ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Excel ที่คุณกำลังใช้) บน Ribbon ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable ให้คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ภายใต้ ข้อมูล PivotTable ให้ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแสดงรายละเอียด เพื่อปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานตัวเลือกนี้

  หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะใช้งานไม่ได้ในแหล่งข้อมูล OLAP

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotTable

ใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable

สร้าง PivotChart

ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล

สร้างไทม์ไลน์ของ PivotTable เพื่อกรองวันที่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×