ขยาย ยุบ หรือแสดงรายละเอียดในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart คุณสามารถขยาย หรือยุบระดับก็รายละเอียดข้อมูล และแม้แต่ สำหรับรายละเอียดในการดำเนินงานหนึ่งในระดับทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถขยาย หรือยุบระดับรายละเอียดนอกเหนือจากระดับถัดไป ตัวอย่างเช่น โดยเริ่มจากระดับประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถขยายไประดับเมืองที่ขยายรัฐ/จังหวัดและเมืองระดับ ซึ่งอาจเป็นการดำเนินการและช่วยประหยัดเวลาเมื่อคุณทำงานกับรายละเอียดในระดับมากมาย นอกจากนี้ คุณสามารถขยาย หรือยุบสมาชิกทั้งหมดสำหรับแต่ละเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล Online Analytical Processing (OLAP)

คุณยังสามารถดูรายละเอียดที่ใช้ในการรวมค่าในเขตข้อมูลค่า

ขยายหรือยุบไปที่ระดับอื่นๆ ของรายละเอียด

ในรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart คุณสามารถขยายหรือยุบเป็นรายละเอียดของข้อมูลระดับใดก็ได้ และแม้แต่ทุกระดับรายละเอียดในการดำเนินการเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถขยายหรือยุบเป็นรายละเอียดระดับเกินกว่าระดับถัดไปได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นที่ระดับประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถขยายเป็นระดับจังหวัดซึ่งจะขยายทั้งระดับรัฐ/จังหวัด และเมือง ซึ่งอาจเป็นการดำเนินการที่ประหยัดเวลาเมื่อคุณทำงานกับรายละเอียดหลายระดับ นอกจากนี้ คุณสามารถขยายหรือยุบสมาชิกทั้งหมดสำหรับเขตข้อมูลแต่ละเขตในแหล่งข้อมูล OLAP ด้วย

ขยายหรือยุบระดับใน PivotTable

ใน PivotTable ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกปุ่มขยายหรือยุบถัดจากรายการที่คุณต้องการขยายหรือยุบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการขยาย หรือยุบปุ่ม ดูในส่วนแสดงหรือซ่อนปุ่มขยายและยุบใน PivotTableในหัวข้อนี้

 • คลิกสองครั้งที่รายที่คุณต้องการขยายหรือยุบ

 • คลิกขวาที่รายการ คลิก ขยาย/ยุบ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูรายละเอียดของรายการปัจจุบัน ให้คลิก ขยาย

  • เมื่อต้องการซ่อนรายละเอียดของรายการปัจจุบัน ให้คลิก ยุบ

  • เมื่อต้องการซ่อนรายละเอียดของรายการทั้งหมดในเขตข้อมูล ให้คลิก ยุบทั้งเขตข้อมูล

  • เมื่อต้องการดูรายละเอียดของรายการทั้งหมดในเขตข้อมูล ให้คลิก ขยายทั้งเขตข้อมูล

  • เมื่อต้องการดูรายละเอียดระดับหลังจากระดับถัดไป ให้คลิก ขยายไปยัง "<ชื่อเขตข้อมูล>"

  • เมื่อต้องการซ่อนรายละเอียดระดับหลังจากระดับถัดไป ให้คลิก ยุบไปยัง "<ชื่อเขตข้อมูล>"

ขยายหรือยุบระดับใน PivotChart

ใน PivotChart ให้คลิกขวาที่ป้ายชื่อประเภทที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนรายละเอียดของระดับ คลิก ขยาย/ยุบ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการดูรายละเอียดของรายการปัจจุบัน ให้คลิก ขยาย

 • เมื่อต้องการซ่อนรายละเอียดของรายการปัจจุบัน ให้คลิก ยุบ

 • เมื่อต้องการซ่อนรายละเอียดของรายการทั้งหมดในเขตข้อมูล ให้คลิก ยุบทั้งเขตข้อมูล

 • เมื่อต้องการดูรายละเอียดของรายการทั้งหมดในเขตข้อมูล ให้คลิก ขยายทั้งเขตข้อมูล

 • เมื่อต้องการดูรายละเอียดระดับหลังจากระดับถัดไป ให้คลิก ขยายไปยัง "<ชื่อเขตข้อมูล>"

 • เมื่อต้องการซ่อนรายละเอียดระดับหลังจากระดับถัดไป ให้คลิก ยุบไปยัง "<ชื่อเขตข้อมูล>"

แสดงหรือซ่อนปุ่มขยายและยุบใน PivotTable

ตามค่าเริ่มต้นปุ่มขยายและยุบจะแสดงอยู่ แต่คุณอาจซ่อนปุ่มเหล่านี้ได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณไม่ต้องการให้ปุ่มปรากฏในรายงานที่พิมพ์) เมื่อต้องการใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อขยายหรือยุบระดับของรายละเอียดในรายงาน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มเหล่านี้แสดงอยู่

 • ในExcel 2016 และExcel 2013: บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มแสดง คลิที่+/ปุ่ม เพื่อแสดง หรือซ่อนการขยาย และยุบปุ่ม

 • ในExcel 2010: บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มแสดง คลิที่+/ปุ่ม เพื่อแสดง หรือซ่อนการขยาย และยุบปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

 • ในExcel 2007: บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิที่+/ปุ่ม เพื่อแสดง หรือซ่อนการขยาย และยุบปุ่ม

หมายเหตุ: ขยาย และยุบปุ่มจะพร้อมใช้งานสำหรับเขตข้อมูลที่มีข้อมูลรายละเอียดเท่านั้น

แสดงหรือซ่อนรายละเอียดของเขตข้อมูลค่าใน PivotTable

ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกในการแสดงรายละเอียดของเขตข้อมูลใน PivotTable จะเปิดอยู่ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเห็นข้อมูลนี้ คุณสามารถปิดการแสดงรายละเอียดได้

แสดงรายละเอียดเขตข้อมูลค่า

 • ใน PivotTable ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่เขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของ PivotTable แล้วคลิก แสดงรายละเอียด

  • คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของ PivotTable

   ข้อมูลรายละเอียดที่เขตข้อมูลค่าเป็นไปตาม จะถูกวางในแผ่นงานใหม่

ซ่อนรายละเอียดเขตข้อมูลค่า

 • คลิกขวาแท็บแผ่นงานของเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลในเขตข้อมูลค่า แล้ว คลิ กซ่อน หรือลบ

ปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานตัวเลือกในการแสดงรายละเอียดเขตข้อมูลค่า

 1. คลิกที่ได้ก็ได้ใน PivotTable

 2. บนตัวเลือก การวิเคราะห์ แท็บ (ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Excel คุณกำลังใช้) บน ribbon ในกลุ่มPivotTable คลิกตัวเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable ให้คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ภายใต้ ข้อมูล PivotTable ให้ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแสดงรายละเอียด เพื่อปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานตัวเลือกนี้

  หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูล OLAP

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×