ขยายคอลัมน์ที่ประกอบด้วยตารางเกี่ยวข้อง (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

คอลัมน์ของค่าที่ซับซ้อน เช่นตาราง รายการ ระเบียน หรือเชื่อม โยง สามารถขยายเพื่อแสดงค่าที่อยู่ในค่าซับซ้อน คอลัมน์ที่ซับซ้อนที่สามารถขยายเพื่อแสดงองค์ประกอบภายในมีไอคอนขยาย ( ไอคอนขยายคอลัมน์ ) ในส่วนหัวของคอลัมน์

ใน Microsoft Power Query สำหรับ Excel ให้คุณใช้การดำเนินการ ขยาย เพื่อนำตารางที่เกี่ยวข้องกันกลับมาอยู่ด้วยกันได้ ตัวอย่างเช่น ในการออกแบบ ใบสั่งซื้อ การดำเนินการ ขยาย จะนำระเบียน รายละเอียดใบสั่งซื้อ ที่เกี่ยวโยงกับตาราง ใบสั่งซื้อ ให้มาอยู่ด้วยกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลบรรทัดคำสั่งซื้อไว้กับใบสั่งซื้อแต่ละใบได้ การดำเนินการ ขยาย จะขยายตารางเรื่องให้กว้างขึ้นเพื่อใส่คอลัมน์จากตารางที่เกี่ยวข้องและขยายตารางเรื่องที่มีค่าจากตารางที่เกี่ยวข้องกัน อธิบายด้วยภาพได้ดังนี้

ตารางเรื่องที่มีคอลัมน์ A และ B

คอลัมน์ A และ B

ตารางที่เกี่ยวข้องมีคอลัมน์ C

คอลัมน์ A, B และ คอลัมน์ C ที่เกี่ยวข้องกัน

การดำเนินการ ขยาย จะขยายตารางเรื่องให้กว้างขึ้นเพื่อใส่คอลัมน์ C และขยายตารางชื่อเรื่องด้วยค่าที่เกี่ยวข้องกันจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ C

ABC

ในตารางใบสั่ง จะรวมคอลัมน์Order_Details.ProductID, Order_Details.UnitPrice และOrder_Details.Quantity เพื่อนำเข้าด้วยกันลำดับขยายในตัวอย่างลำดับ การดำเนินการขยาย ระเบียนและระเบียนOrder_Details ที่เกี่ยวข้อง สำหรับบทช่วยสอนที่แสดงให้เห็นการดำเนินการขยาย ดูรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

ตัวอย่างการขยาย

ด้านบนของหน้า

ขยายคอลัมน์

  1. คลิกที่ไอคอนขยาย ( ขยาย ) ในส่วนหัวของคอลัมน์

  2. ในรายการดรอปดาวน์ชื่อคอลัมน์ ล้างคอลัมน์ใด ๆ ที่คุณจะไม่สนใจนิ้ว
    เลือกชื่อคอลัมน์

  3. คลิก ตกลง
    ตอนนี้ตารางจะมีคอลัมน์ใหม่สำหรับแต่ละคอลัมน์ที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 คอลัมน์ใหม่จะถูกตั้งชื่อว่า <ชื่อคอลัมน์ที่ซับซ้อน>.<ชื่อคอลัมน์>

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×