ขยายคอลัมน์ที่ประกอบด้วยตารางเกี่ยวข้อง (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Queryจะเรียกว่าได้รับ และแปลงExcel 2016 ข้อมูลต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองอย่าง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูต้น และแปลงใน Excel 2016

คอลัมน์ของค่าที่ซับซ้อน เช่น ตาราง, รายการ, ระเบียน หรือลิงก์ สามารถขยายเพื่อแสดงค่าต่างๆ ที่มีอยู่ในค่าที่ซับซ้อนได้ คอลัมน์ที่ซับซ้อนซึ่งสามารถขยายเพื่อแสดงองค์ประกอบภายในได้นั้น จะมีไอคอนขยาย ( ไอคอนขยายคอลัมน์ ) ที่ส่วนหัวของคอลัมน์

ใน Microsoft Power Query สำหรับ Excel ให้คุณใช้การดำเนินการ ขยาย เพื่อนำตารางที่เกี่ยวข้องกันกลับมาอยู่ด้วยกันได้ ตัวอย่างเช่น ในการออกแบบ ใบสั่งซื้อ การดำเนินการ ขยาย จะนำระเบียน รายละเอียดใบสั่งซื้อ ที่เกี่ยวโยงกับตาราง ใบสั่งซื้อ ให้มาอยู่ด้วยกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลบรรทัดคำสั่งซื้อไว้กับใบสั่งซื้อแต่ละใบได้ การดำเนินการ ขยาย จะขยายตารางเรื่องให้กว้างขึ้นเพื่อใส่คอลัมน์จากตารางที่เกี่ยวข้องและขยายตารางเรื่องที่มีค่าจากตารางที่เกี่ยวข้องกัน อธิบายด้วยภาพได้ดังนี้

ตารางเรื่องที่มีคอลัมน์ A และ B

คอลัมน์ A และ B

ตารางที่เกี่ยวข้องมีคอลัมน์ C

คอลัมน์ A, B และ คอลัมน์ C ที่เกี่ยวข้องกัน

การดำเนินการ ขยาย จะขยายตารางเรื่องให้กว้างขึ้นเพื่อใส่คอลัมน์ C และขยายตารางชื่อเรื่องด้วยค่าที่เกี่ยวข้องกันจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ C

ABC

ในตัวอย่าง ใบสั่งซื้อ การดำเนินการ ขยาย จะขยายตาราง ใบสั่งซื้อ เพื่อใส่คอลัมน์ รายละเอียดใบสั่งซื้อ.รหัสผลิตภัณฑ์, รายละเอียดใบสั่งซื้อ.ราคาต่อหน่วย และ รายละเอียดใบสั่งซื้อ.ปริมาณ เพื่อนำทั้งระเบียน ใบสั่งซื้อ และระเบียน รายละเอียดใบสั่งซื้อ ที่เกี่ยวข้องมาไว้ด้วยกัน สำหรับบทช่วยสอนที่แสดงการดำเนินการ ขยาย ให้ดูที่ รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

ตัวอย่างการขยาย

ด้านบนของหน้า

ขยายคอลัมน์

  1. คลิกไอคอนขยาย ( ขยาย ) ที่ส่วนหัวของคอลัมน์

  2. ในรายการดรอปดาวน์ชื่อคอลัมน์ ให้ล้างคอลัมน์ใดๆ ที่คุณไม่สนใจ
    เลือกชื่อคอลัมน์

  3. คลิก ตกลง
    ตอนนี้ตารางจะมีคอลัมน์ใหม่สำหรับแต่ละคอลัมน์ที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 คอลัมน์ใหม่จะถูกตั้งชื่อว่า <ชื่อคอลัมน์ที่ซับซ้อน>.<ชื่อคอลัมน์>

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×