ขนาดและการวัดที่พร้อมใช้งานในแดชบอร์ดคุณภาพการโทรสำหรับทีม Microsoft และ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การโทรหาคุณภาพแดชบอร์ด (CQD) สำหรับMicrosoft Teams และSkype for Business Online ช่วยให้คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกลงในคุณภาพของการเรียกใช้Microsoft Teams และ Skype สำหรับบริการ Business หัวข้อนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับมิติและการวัดที่แสดง โดย CQD เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานและ CQD ดูเปิดและใช้แดชบอร์คุณภาพการโทรสำหรับทีม Microsoft และ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

แรก และสิ้นสุดการจำแนกประเภทที่สอง

ขนาดและหน่วยวัดในการโทรคุณภาพแดชบอร์ด (CQD) จะมีป้ายชื่อเป็นหนึ่ง หรือสอง ตรรกะต่อไปนี้กำหนดปลายทางที่เกี่ยวข้องกับการสตรีม หรือโทรจะมีป้ายชื่อแรกเป็น:

 • ก่อน จะสิ้นสุด Server (AV MCU เซิร์ฟเวอร์ Mediation และอื่น ๆ) ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับการสตรีม/โทรเสมอ

 • ขั้นตอนที่สอง จะปลายทางไคลเอ็นต์ยกเว้นสตรีมเป็นระหว่างปลายทางเซิร์ฟเวอร์สองเสมอ

 • ถ้าทั้งสองปลายทางจะเป็นชนิดเดียวกัน ลำดับที่เป็นครั้งแรกเปรียบเทียบกับ ที่สองเป็นไปตามลำดับภายในของประเภทตัวแทนผู้ใช้ นี้ช่วยให้มั่นใจเรียงลำดับจะสอดคล้องกัน

ตัวอย่าง แต่ละแถวแสดงคู่ของตัวแทนผู้ใช้เกี่ยวข้องในสตรีม:

ประเภทตัวแทนผู้ใช้ของผู้โทรเข้า

ประเภทตัวแทนผู้ใช้ของการเรียก

สิ้นสุดแรก

สิ้นสุดที่สอง

ขั้นแรก คือผู้โทรเข้า

AV MCU

OC (Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business)

AV MCU

OC (Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business)

TRUE

OC (Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business)

AV MCU

AV MCU

OC (Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business)

FALSE

OC (Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business)

OC (Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business)

OC (Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business)

OC (Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business)

FALSE

AV MCU

เซิร์ฟเวอร์ mediation

เซิร์ฟเวอร์ mediation

AV MCU

เซิร์ฟเวอร์ mediation

AV MCU

เซิร์ฟเวอร์ mediation

AV MCU

TRUE

OC (Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business)

โทรศัพท์ OC (Skype สำหรับโทรศัพท์ IP Business)

OC (Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business)

โทรศัพท์ OC (Skype สำหรับโทรศัพท์ IP Business)

TRUE

โทรศัพท์ OC (Skype สำหรับโทรศัพท์ IP Business)

OC (Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business)

OC (Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business)

โทรศัพท์ OC (Skype สำหรับโทรศัพท์ IP Business)

FALSE

หมายเหตุ: การจำแนกประเภทแรกและวินาทีเป็นที่แยกต่างหากจากสิ้นสุดที่จะโทรหรือเรียก ขนาดแรกคือผู้โทรที่สามารถใช้เพื่อช่วยในการระบุปลายทางที่ถูกเรียกหรือเรียก

ขนาด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการมิติพร้อมใช้งานในปัจจุบันใน CQD:

ชื่อมิติ

ชนิดข้อมูล / หน่วย

คำอธิบาย

อะไรทำค่าว่างระบุหรือไม่

ค่าตัวอย่าง

เครือข่ายแรก

สตริง

เครือข่ายที่ใช้สำหรับการสตรีมสื่อปลายทางแรกถ้าเครือข่ายที่มีอยู่ในเครือข่ายย่อยไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง

10.0.1.12.0

ชื่อเครือข่ายแรก

สตริง

ชื่อของเครือข่ายที่ใช้สำหรับการสตรีมสื่อปลายทางแรกโดยยึดตามซับแมปกับผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทางหรือเครือข่ายมีชื่อเครือข่ายที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

สหรัฐอเมริกา / WA / REDMOND

ช่วงเครือข่ายแรก

สตริง

เครือข่ายและคำนำหน้า/ช่วงของเครือข่ายที่ใช้สำหรับการสตรีมสื่อปลายทางแรกโดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายที่รายงาน โดยปลายทางหรือเครือข่ายไม่มีช่วงเครือข่ายที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

24 ชั่วโมง

ชื่อแบบเอกสารสำเร็จรูปแรก

สตริง

ชื่อของแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อยู่ปลายทางแรกที่ถูกยึดซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายไม่มีการสร้างชื่อที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

หลัก

ชนิดของความเป็นเจ้าของแรก

สตริง

ชนิดของความเป็นเจ้าของของแบบเอกสารสำเร็จรูปที่จุดสิ้นสุดแรกอยู่โดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายได้ถูกกำหนดในซับแมปข้อมูลความเป็นเจ้าของ

Contoso IT

ชนิดของแบบเอกสารสำเร็จรูปแรก

สตริง

ชนิดของแบบเอกสารสำเร็จรูปที่จุดสิ้นสุดแรกอยู่โดยยึดตามซับแมปกับผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายไม่มีการสร้างชนิดที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

เปิด Office

ชนิดของ Office แบบเอกสารสำเร็จรูปแรก

สตริง

Office สร้างชนิดจุดสิ้นสุดแรกอยู่โดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายไม่มีการสร้างชนิด office ที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

Office

เมืองแรก

สตริง

เมืองจุดสิ้นสุดแรกอยู่โดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายมีเมืองที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

Redmond

รหัสไปรษณีย์แรก

สตริง

รหัสไปรษณีย์จุดสิ้นสุดแรกอยู่โดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายไม่มีรหัสไปรษณีย์ที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

98052

ประเทศแรก

สตริง

ประเทศจุดสิ้นสุดแรกอยู่โดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายมีประเทศที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

USA

รัฐแรก

สตริง

สถานะที่ซึ่งอยู่ที่อยู่ปลายทางแรกโดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายมีสถานะที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

WA

ภูมิภาคแรก

สตริง

ภูมิภาคจุดสิ้นสุดแรกอยู่โดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายมีภูมิภาคที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

North America

กำหนดเส้นทาง Express แรก

Boolean

ค่า true ถ้าเครือข่ายที่ใช้สำหรับการสตรีมสื่อแรกปลายทางถูกเปิดใช้งานสำหรับกำหนดเส้นทาง Express โดยยึดตามซับแมปกับผู้เช่า สร้างข้อมูลอัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายไม่มีค่าสถานะ express กระบวนการตั้งค่าในซับแมปข้อมูล

true

เครือข่ายที่สอง

สตริง

เครือข่ายที่ใช้สำหรับการสตรีมสื่อปลายทางสองเครือข่ายที่มีอยู่ในเครือข่ายย่อยไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง

10.0.1.12.0

ชื่อเครือข่ายที่สอง

สตริง

ชื่อของเครือข่ายที่ใช้สำหรับการสตรีมสื่อปลายทางที่สองโดยยึดตามซับแมปกับผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทางหรือเครือข่ายมีชื่อเครือข่ายที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

สหรัฐอเมริกา / WA / REDMOND

ช่วงเครือข่ายที่สอง

สตริง

เครือข่ายและคำนำหน้า/ช่วงของเครือข่ายที่ใช้สำหรับการสตรีมสื่อปลายทางที่สองโดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายที่รายงาน โดยปลายทางหรือเครือข่ายไม่มีช่วงเครือข่ายที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

24 ชั่วโมง

ชื่อแบบเอกสารสำเร็จรูปที่สอง

สตริง

ชื่อของแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อยู่ปลายทางที่สองที่ถูกยึดซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายไม่มีการสร้างชื่อที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

หลัก

ความเป็นเจ้าของสองชนิด

สตริง

ชนิดของความเป็นเจ้าของของแบบเอกสารสำเร็จรูปที่ถูกที่อยู่ปลายทางที่สองโดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายได้ถูกกำหนดในซับแมปข้อมูลความเป็นเจ้าของ

Contoso - IT

แบบเอกสารสำเร็จรูปที่สองชนิด

สตริง

ชนิดของแบบเอกสารสำเร็จรูปที่ถูกที่อยู่ปลายทางที่สองโดยยึดตามซับแมปกับผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายไม่มีการสร้างชนิดที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

เปิด Office

ชนิดของ Office แบบเอกสารสำเร็จรูปที่สอง

สตริง

อาคารชนิดสำนักงานที่ถูกที่อยู่ปลายทางที่สองโดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายไม่มีการสร้างชนิด office ที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

Office

เมืองที่สอง

สตริง

เมืองซึ่งถูกที่อยู่ปลายทางที่สองโดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายมีเมืองที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

Redmond

รหัสไปรษณีย์ที่สอง

สตริง

รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ปลายทางที่สองที่ถูกยึดซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายไม่มีรหัสไปรษณีย์ที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

98052

ประเทศที่สอง

สตริง

ประเทศที่อยู่ปลายทางที่สองที่ถูกยึดซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายมีประเทศที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

USA

สถานะที่สอง

สตริง

สถานะที่ซึ่งอยู่ที่อยู่ปลายทางที่สองโดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายมีสถานะที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

WA

ภูมิภาคที่สอง

สตริง

ภูมิภาคที่อยู่ปลายทางที่สองที่ถูกยึดซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายมีภูมิภาคที่กำหนดไว้ในซับแมปข้อมูล

North America

กำหนดเส้นทาง Express ที่สอง

Boolean

ค่า true ถ้าเครือข่ายที่ใช้สำหรับสื่อ สตรีม โดยสองปลายทางถูกเปิดใช้งานสำหรับกำหนดเส้นทาง Express โดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์

ค่าว่างระบุข้อมูลเครือข่ายไม่รายงาน โดยปลายทาง เครือข่ายไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร หรือเครือข่ายไม่มีค่าสถานะ express กระบวนการตั้งค่าในซับแมปข้อมูล

true

Corp ภายในครั้งแรก

การแจงนับ

ระบุถ้า ปลายทางแรกที่อยู่บนเครือข่ายย่อยภายในเครือข่ายขององค์กรโดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์ ตามค่าเริ่มต้น ปลายทางจะถือว่าเป็นภายนอก

ค่าที่เป็นไปได้:

 • ภายใน

 • ภายนอก

-

ภายใน

Corp ภายในที่สอง

การแจงนับ

ระบุถ้า ปลายทางที่สองที่อยู่บนเครือข่ายย่อยภายในเครือข่ายขององค์กรโดยยึดตามซับแมปไปยังผู้เช่าข้อมูลแบบเอกสารสำเร็จรูปที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์ ตามค่าเริ่มต้น ปลายทางจะถือว่าเป็นภายนอก

ค่าที่เป็นไปได้:

 • ภายใน

 • ภายนอก

-

ภายใน

รหัสผู้เช่าแรก

สตริง

ID ผู้เช่า office 365 สำหรับปลายทางแรก

ค่าว่างระบุว่า ไม่สามารถกำหนด id ผู้เช่าสำหรับปลายทางแรก นี่อาจแสดงปลายทางถูกลงชื่อเข้าใช้ Skype ในสถานที่สำหรับการปรับใช้ Business Server

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Id ผู้เช่าที่สอง

สตริง

ID ผู้เช่า office 365 สำหรับปลายทางที่สอง

ค่าว่างระบุว่า ไม่สามารถกำหนด id ผู้เช่าสำหรับปลายทางที่สอง นี่อาจแสดงปลายทางถูกลงชื่อเข้าใช้ Skype ในสถานที่สำหรับการปรับใช้ Business Server

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

กลุ่มแรก

สตริง

Skype สำหรับกลุ่ม Business Online FQDN มอบหมายไปยังจุดสิ้นสุดแรก

ค่าว่างระบุว่า ไม่สามารถกำหนด Skype สำหรับกลุ่ม Business แบบออนไลน์สำหรับปลายทางแรก นี่อาจแสดงปลายทางถูกลงชื่อเข้าใช้ Skype ในสถานที่สำหรับการปรับใช้ Business Server

pool1.lync.com

กลุ่มที่สอง

สตริง

Skype สำหรับกลุ่ม Business Online FQDN มอบหมายไปยังจุดสิ้นสุดที่สอง

ค่าว่างระบุว่า ไม่สามารถกำหนด Skype สำหรับกลุ่ม Business แบบออนไลน์สำหรับปลายทางที่สอง นี่อาจแสดงปลายทางถูกลงชื่อเข้าใช้ Skype ในสถานที่สำหรับการปรับใช้ Business Server

pool1.lync.com

มีการติดต่อกับภายนอก

Boolean

ค่า true ถ้าสตรีมเท่าได้ระหว่างสองติดต่อกับภายนอกผู้เช่า false มิฉะนั้น

ค่าว่างระบุว่า จะไม่สามารถกำหนด ถ้านี้ถูกสตรีมการติดต่อกับภายนอก หรือไม่มีการรวบรวมข้อมูลบางอย่าง signaling

เท็จ

ระเบียน QoE ที่พร้อมใช้งาน

Boolean

ค่า true ถ้ารายงานคุณภาพของประสบการณ์การใช้งานอย่างน้อยหนึ่งพร้อมใช้งานสำหรับโทร/เซสชัน ขนาดและการวัดจำนวนมากจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อระเบียน QoE พร้อมใช้งาน ถ้าการโทรสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว QoE ระเบียนจะไม่พร้อมใช้งาน

-

True

ระเบียน CDR ที่พร้อมใช้งาน

Boolean

ค่า true ถ้าระเบียนรายละเอียดการโทรหาอย่างน้อยหนึ่งพร้อมใช้งานสำหรับโทร/เซสชัน

-

True

ป้ายชื่อในบรรทัดสื่อ

จำนวนเต็ม

ป้ายชื่อใน SDP สำหรับเส้นสื่อ ใช้ชนิดสื่อเพื่อกำหนดถ้าใช้ป้ายชื่อสำหรับวิดีโอ เสียง การแชร์แอ หรือการแชร์หน้าจอตามวิดีโอ

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

0

ชนิดของสื่อ

สตริง

ชนิดของสื่อ (วิดีโอ เสียง การแชร์แอ หรือการแชร์หน้าจอตามวิดีโอ)

-

เสียง

ขั้นแรก คือเซิร์ฟเวอร์

Boolean

ค่า true ถ้าปลายทางแรกปลายทางเซิร์ฟเวอร์เช่นเซิร์ฟเวอร์การประชุม (AVMCU, ASMCU) หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ สื่อ (Mediation Server), หรือ ไคลเอ็นต์ปลายทาง ค่าที่เป็นไปได้: ไคลเอ็นต์ เซิร์ฟเวอร์

-

ไคลเอ็นต์

ขั้นตอนที่สอง คือเซิร์ฟเวอร์

Boolean

ค่า true ถ้าปลายทางที่สองเป็นปลายทางเซิร์ฟเวอร์เช่นเซิร์ฟเวอร์การประชุม (AVMCU, ASMCU) หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ สื่อ (Mediation Server), หรือ ไคลเอ็นต์ปลายทาง ค่าที่เป็นไปได้: ไคลเอ็นต์ เซิร์ฟเวอร์

-

ไคลเอ็นต์

ขั้นแรก คือผู้โทรเข้า

Boolean

ค่า true ถ้าปลายทางแรกถูกผู้โทรเข้า (เซสชันที่ตั้งเริ่มต้น)

-

True

รายละเอียดการเชื่อมต่อเครือข่ายแรก

สตริง

ชนิดของเครือข่ายที่ใช้ โดยปลายทางแรก ค่าที่เป็นไปได้:

 • แบบมีสาย

 • wifi

 • MobileBB

 • อุโมงค์

 • อื่นๆ

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

แบบมีสาย

รายละเอียดการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สอง

สตริง

ชนิดของเครือข่ายที่ใช้ โดยปลายทางที่สอง ค่าที่เป็นไปได้:

 • แบบมีสาย

 • wifi

 • MobileBB

 • อุโมงค์

 • อื่นๆ

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

แบบมีสาย

ทิศทางการสตรีม

สตริง

ระบุทิศทางของสตรีมระหว่างปลายทาง ค่าที่เป็นไปได้:

 • สองครั้งแรก

 • ก่อนที่สอง

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีข้อมูลที่มีการระบุทิศทางของสตรีมรายงาน

สองครั้งแรก

คำอธิบายส่วนของข้อมูล

สตริง

ชื่อของตัวแปลงสัญญาณที่ใช้ในการสตรีมล่าสุด

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีข้อมูลอยู่

SILKWide

การโทรด้วยเสียง และวิดีโอ

Boolean

ค่า true ถ้าโทรมีเสียง และวิดีโอกระแส false มิฉะนั้น

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีข้อมูลที่มีการระบุชนิดสื่อของสตรีมรายงาน

True

ระยะเวลา 5 วินาที หรือน้อยกว่า

Boolean

ค่า true ถ้าสตรีมมีระยะเวลา ของ 5 วินาที หรือน้อย กว่า false มิฉะนั้น

-

true

ระยะเวลา 60 วินาทีหรือมากกว่า

Boolean

ค่า true ถ้าสตรีมมีระยะเวลาของ 60 วินาทีของข้อมูลเพิ่มเติม false มิฉะนั้น

-

true

ระยะเวลา (วินาที)

ช่วง (วินาที)

ระยะเวลาของสตรีมในหน่วยวินาที ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

-

062: [1 -2)

ระยะเวลา (นาที)

ช่วง (นาที)

ระยะเวลาของสตรีมนาที ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

-

065: [3-4)

สิ้นสุด

วันและเวลา

สตรีมเวลาสิ้นสุดลง หมายเหตุมิตินี้อาจมีแถวที่จะใช้เป็นมิติในรายงานมากเกินไป สามารถใช้ตัวกรองแทนได้

-

T00:00:01 2017-02-01

ปี

จำนวนเต็ม

ปีของจุดเริ่มต้นของสตรีม

-

2017

เดือน

จำนวนเต็ม

เดือนเริ่มต้นของสตรีม

-

2

วัน

จำนวนเต็ม

วันเริ่มต้นของสตรีม

-

1

ชั่วโมง

จำนวนเต็ม

ชั่วโมงเริ่มต้นของสตรีม

-

1

นาที

จำนวนเต็ม

นาทีเริ่มต้นของสตรีม

-

30

วินาที

จำนวนเต็ม

วินาทีเริ่มต้นของสตรีม

-

12

วันของปี

จำนวนเต็ม

วันของปีเริ่มต้นของสตรีม

-

32

วันของสัปดาห์

สตริง

วันของสัปดาห์เริ่มต้นของสตรีม

-

วันพุธ

จำนวนวันของสัปดาห์

จำนวนเต็ม

จำนวนวันของสัปดาห์เริ่มต้นของสตรีม

-

3

ปีเดือน

สตริง

เดือนและปีเริ่มต้นของสตรีม

-

2017 02

เดือนแบบเต็ม

วันและเวลา

เดือนแบบเต็มของจุดเริ่มต้นของสตรีม

-

T00:00:00 2017-02-01

โดเมนแรก

สตริง

โดเมนของผู้ใช้ปลายทางแรก ถ้าปลายทางแรกคือ เซิร์ฟเวอร์การประชุม คือโดเมนของตัวจัดระเบียบของการประชุม นอกจากนี้อาจมีโดเมนของบัญชีผู้ใช้บริการที่ใช้ในสถานการณ์สมมติ

-

contoso.com

โดเมนที่สอง

สตริง

โดเมนของผู้ใช้ปลายทางที่สอง ถ้าปลายทางที่สองคือ เซิร์ฟเวอร์การประชุม คือโดเมนของตัวจัดระเบียบของการประชุม นอกจากนี้อาจมีโดเมนของบัญชีผู้ใช้บริการที่ใช้ในสถานการณ์สมมติ

-

contoso.com

ประเภทตัวแทนผู้ใช้แรก

สตริง

ประเภทของตัวแทนผู้ใช้ของปลายทางแรก

ค่าว่างระบุตัวแทนผู้ใช้ที่ไม่ได้แมปเช่นตัวแทนผู้ใช้ของบริษัทที่ 3

OC

ประเภทตัวแทนผู้ใช้ที่สอง

สตริง

ประเภทของตัวแทนผู้ใช้ของปลายทางที่สอง

ค่าว่างระบุตัวแทนผู้ใช้ที่ไม่ได้แมปเช่นตัวแทนผู้ใช้ของบริษัทที่ 3

OC

ตัวแทนผู้ใช้แรก

สตริง

สตริตัวแทนผู้ใช้ของปลายทางแรก

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีตัวแทนผู้ใช้ที่รายงาน โดยปลายทางแรก

OC/16.0.7766.2047 UCCAPI/16.0.7766.5281 (Skype สำหรับธุรกิจ)

ตัวแทนผู้ใช้ที่สอง

สตริง

สตริตัวแทนผู้ใช้ของปลายทางที่สอง

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีตัวแทนผู้ใช้ที่รายงาน โดยปลายทางที่สอง

OC/16.0.7766.2047 UCCAPI/16.0.7766.5281 (Skype สำหรับธุรกิจ)

ชนิดของการประชุม

สตริง

ชนิดของการประชุม URI ค่าที่เป็นไปได้:

 • conf:applicationsharing

 • conf:audio-วิดีโอ

 • conf:focus

ค่าว่างบ่งชี้สถานการณ์ประชุมไม่ใช่หรือไม่

conf:audio-วิดีโอ

Id การประชุม

สตริง

ID การประชุมที่เกี่ยวข้องกับการสตรีมเท่า หมายเหตุมิตินี้อาจมีแถวที่จะใช้เป็นมิติในรายงานมากเกินไป สามารถใช้ตัวกรองแทนได้

ค่าว่างบ่งชี้สถานการณ์ประชุมไม่ใช่หรือไม่

0001P6GK

เวอร์ชันของแอปไคลเอ็นต์แรก

สตริง

เวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับปลายทางแรก ข้อมูลถูกแยกวิเคราะห์จากสตริตัวแทนผู้ใช้

ระบุค่าว่างไม่สามารถแยกวิเคราะห์สตริงเวอร์ชันได้ หรือไม่มีรายงานค่า

16.0.7766.2047

เวอร์ชันของแอปไคลเอ็นต์ที่สอง

สตริง

เวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับปลายทางที่สอง ข้อมูลถูกแยกวิเคราะห์จากสตริตัวแทนผู้ใช้

ระบุค่าว่างไม่สามารถแยกวิเคราะห์สตริงเวอร์ชันได้ หรือไม่มีรายงานค่า

16.0.7766.2047

การส่ง

สตริง

ชนิดการขนส่งเครือข่ายที่ใช้ โดยสตรีม ค่าที่เป็นไปได้:

 • UDP

 • TCP

 • ไม่รู้จัก

 • ไม่รู้จักระบุว่า ระบบไม่สามารถกำหนดถ้าชนิดการขนส่งถูก TCP หรือ UDP

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานชนิดการขนส่ง หรือว่า เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

UDP

น้ำแข็ง Connectivity แรก

สตริง

น้ำแข็งชนิดการเชื่อมต่อที่จุดสิ้นสุดแรก ค่าที่เป็นไปได้:

 • เส้นทางเครือข่ายโดยตรงแบบโดยตรง

 • รีเลย์ - ผ่านรีเลย์

 • HTTP - ผ่านพร็อกซี HTTP

 • ล้มเหลว - connectivity ล้มเหลว

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานชนิดการเชื่อมต่อ หรือว่า เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

โดยตรง

น้ำแข็งเชื่อมต่อที่สอง

สตริง

น้ำแข็งชนิดการเชื่อมต่อที่ปลายทางที่สอง ค่าที่เป็นไปได้:

 • เส้นทางเครือข่ายโดยตรงแบบโดยตรง

 • รีเลย์ - ผ่านรีเลย์

 • HTTP - ผ่านพร็อกซี HTTP

 • ล้มเหลว - connectivity ล้มเหลว

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานชนิดการเชื่อมต่อ หรือว่า เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

โดยตรง

ที่อยู่ IP แรก

สตริง

ที่อยู่ IP สำหรับปลายทางแรก หมายเหตุมิตินี้อาจมีแถวที่จะใช้เป็นมิติในรายงานมากเกินไป จะสามารถใช้เป็นตัวกรองแทน

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

10.0.0.10

ที่อยู่ IP ที่สอง

สตริง

ที่อยู่ IP สำหรับปลายทางที่สอง

หมายเหตุ: ขนาดนี้อาจมีแถวที่จะใช้เป็นมิติในรายงานมากเกินไป จะสามารถใช้เป็นตัวกรองแทน

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

10.0.0.10

ความเร็วลิงก์แรก

บิตต่อวินาที

ลิงก์ความเร็วในบิตต่อวินาทีรายงาน โดยการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้ โดยปลายทางแรก

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

10000000

ความเร็วในการเชื่อมโยงที่สอง

บิตต่อวินาที

ลิงก์ความเร็วในบิตต่อวินาทีรายงาน โดยการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้ โดยปลายทางที่สอง

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

10000000

พอร์ตแรก

หมายเลขพอร์ต

หมายเลขพอร์ตของเครือข่ายที่ใช้ โดยปลายทางแรกสำหรับสื่อ

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

50018

พอร์ตวินาที

หมายเลขพอร์ต

หมายเลขพอร์ตของเครือข่ายที่ใช้ โดยปลายทางที่สองสำหรับสื่อ

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

50018

IP ท้องถิ่นสะท้อนกลับแรก

สตริง

ที่อยู่ IP ของปลายแรกที่มองเห็น โดยเซิร์ฟเวอร์รีเลย์สื่อ โดยปกติแล้วจะอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่อยู่ IP ที่เกี่ยวข้องไปยังจุดสิ้นสุดแรกสำหรับสตรีม

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

104.43.195.251

IP ท้องถิ่นสะท้อนกลับที่สอง

สตริง

ที่อยู่ IP ของปลายสองที่มองเห็น โดยเซิร์ฟเวอร์รีเลย์สื่อ โดยปกติแล้วจะอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่อยู่ IP ที่เกี่ยวข้องไปยังจุดสิ้นสุดที่สองสำหรับสตรีม

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

104.43.195.251

กระบวนการ IP ก่อน

สตริง

ที่อยู่ IP ของสื่อสับเปลี่ยนกับเซิร์ฟเวอร์ที่จัดสรร โดยปลายทางแรก

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

104.43.195.251

กระบวนการ IP ที่สอง

สตริง

ที่อยู่ IP ของสื่อสับเปลี่ยนกับเซิร์ฟเวอร์ที่จัดสรร โดยปลายทางที่สอง

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

104.43.195.251

พอร์ตรีเลย์แรก

จำนวนเต็ม

พอร์ตสื่อที่จัดสรรบนเซิร์ฟเวอร์รีเลย์สื่อ โดยปลายทางแรก

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

3478

พอร์ตสับเปลี่ยนที่สอง

จำนวนเต็ม

พอร์ตสื่อที่จัดสรรบนเซิร์ฟเวอร์รีเลย์สื่อ โดยปลายทางที่สอง

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

3478

ซับแรก

สตริง

เครือข่ายที่ใช้สำหรับการสตรีมสื่อปลายทางแรก ด้วยเส้นประแยก octet แต่ละรายการ

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

104.43.195.0

เครือข่ายที่สอง

สตริง

เครือข่ายที่ใช้สำหรับการสตรีมสื่อปลายทางสอง ด้วยเส้นประแยก octet แต่ละรายการ

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

104.43.195.0

VPN แรก

Boolean

ค่า true ถ้าระบุการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้ โดยปลายทางแรกจะถูกเชื่อมต่อ VPN, false มิฉะนั้น VPN บางอย่างไม่ถูกต้องรายข้อมูลนี้ได้อย่างถูกต้องได้อีกด้วย

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

True

VPN ที่สอง

Boolean

ค่า true ถ้าระบุการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้ โดยปลายทางที่สองจะถูกเชื่อมต่อ VPN, false มิฉะนั้น VPN บางอย่างไม่ถูกต้องรายข้อมูลนี้ได้อย่างถูกต้องได้อีกด้วย

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

True

แหล่งข้อมูลแบนด์วิดท์ที่นำไปใช้

สตริง

ระบุแหล่งมาของแบนด์วิดท์ที่นำไปใช้กับสตรีม ค่าที่เป็นไปได้:

 • Max คง

 • API Modality

 • API Modality_All

 • Api SendSide BWLimit

 • ค่าการกำหนดลักษณะ

 • เปิดใช้งาน

 • ReceiveSide เปิด

 • Modality API SDP, RecvSide BWLimit ระยะไกล

 • API ServiceQuality

 • API SDP

 • รับ SidePDP

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

StaticMax

ประมาณแบนด์วิดท์

ช่วง (บิตต่อวินาที)

หาค่าเฉลี่ยโดยประมาณแบนด์วิดท์ระหว่างแรก และสองปลายทางในบิตต่อวินาที

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

026: [260000-270000)

ตั้งค่าสถานะการเลี่ยงผ่านเซิร์ฟเวอร์ mediation

Boolean

ค่า true ถ้าสตรีมสื่อเลี่ยงผ่านเซิร์ฟเวอร์ Mediation และไปตรงระหว่างไคลเอ็นต์และเกตเวย์ PSTN/PBX, false มิฉะนั้น

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

True

ชนิดการเชื่อมต่อ Cdr แรก

สตริง

ระบุเส้นทางการเชื่อมต่อเป็นน้ำแข็งจุดสิ้นสุดแรกสำหรับการใช้สตรีมนี้ว่างไว้ ค่าที่เป็นไปได้:

 • ระบบปฏิบัติการ

 • PeerDerived

 • Stun

 • เปิดใช้งาน

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

ระบบปฏิบัติการ

ชนิดการเชื่อมต่อ Cdr ที่สอง

สตริง

ระบุเส้นทางการเชื่อมต่อเป็นน้ำแข็งถูกเลือกไว้ตามปลายทางที่สองสำหรับการใช้สตรีมนี้ ค่าที่เป็นไปได้:

 • ระบบปฏิบัติการ

 • PeerDerived

 • Stun

 • เปิดใช้งาน

ว่างเปล่าค่าระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง หรือที่เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง

ระบบปฏิบัติการ

จับภาพแรกสูง

สตริง

ชื่อของอุปกรณ์จับที่ใช้ โดยปลายทางแรก สำหรับ:

 • สตรีมเท่าเสียง - อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับไมโครโฟน

 • วิดีโอสตรีมเท่า - อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกล้อง

 • ใช้หน้าจอแชร์วิดีโอ scraper สตรีมเท่า – หน้าจอ

 • แชร์สตรีมเท่า - เปล่าแอป

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่รายงาน โดยปลายทาง ว่า เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง หรือสตรีมเท่าถูกแชร์หน้าจอที่ใช้เล่นวิดีโอหรือการแชร์แอปพลิเคชัน

ชุดหูฟังไมโครโฟน (Microsoft LifeChat LX-6000)

จับภาพสูงที่สอง

สตริง

ชื่อของอุปกรณ์จับที่ใช้ โดยปลายทางที่สอง สำหรับ:

 • สตรีมเท่าเสียง - อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับไมโครโฟน

 • วิดีโอสตรีมเท่า - อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกล้อง

 • ใช้หน้าจอแชร์วิดีโอ scraper สตรีมเท่า – หน้าจอ

 • แชร์สตรีมเท่า - เปล่าแอป

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่รายงาน โดยปลายทาง ว่า เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง หรือสตรีมเท่าถูกแชร์หน้าจอที่ใช้เล่นวิดีโอหรือการแชร์แอปพลิเคชัน

ชุดหูฟังไมโครโฟน (Microsoft LifeChat LX-6000)

โปรแกรมควบคุมสูงก่อน การจับภาพ

สตริง

ชื่อของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จับภาพที่ใช้ โดยปลายทางแรกในรูปแบบ "ผู้ผลิต: เวอร์ชัน" สำหรับ:

 • สตรีมเท่าเสียง - โปรแกรมควบคุมตัวใช้สำหรับไมโครโฟน

 • วิดีโอสตรีมเท่า - โปรแกรมควบคุมตัวใช้สำหรับกล้อง

 • ใช้หน้าจอแชร์วิดีโอและแชร์สตรีมเท่า - เปล่าแอป

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่รายงาน โดยปลายทาง ว่า เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง หรือสตรีมเท่าถูกแชร์หน้าจอที่ใช้เล่นวิดีโอหรือการแชร์แอปพลิเคชัน

Microsoft: 10.0.14393.0

Second จับโปรแกรมควบคุมสูง

สตริง

ชื่อของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จับภาพที่ใช้ โดยปลายทางที่สองในรูปแบบ "ผู้ผลิต: เวอร์ชัน" สำหรับ:

 • สตรีมเท่าเสียง - โปรแกรมควบคุมตัวใช้สำหรับไมโครโฟน

 • วิดีโอสตรีมเท่า - โปรแกรมควบคุมตัวใช้สำหรับกล้อง

 • ใช้หน้าจอแชร์วิดีโอและแชร์สตรีมเท่า - เปล่าแอป

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่รายงาน โดยปลายทาง ว่า เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง หรือสตรีมเท่าถูกแชร์หน้าจอที่ใช้เล่นวิดีโอหรือการแชร์แอปพลิเคชัน

Microsoft: 10.0.14393.0

ขั้นแรก แสดงสูง

สตริง

ชื่อของอุปกรณ์การแสดงที่ใช้ โดยปลายทางแรก สำหรับ:

 • สตรีมเท่าเสียง - โปรแกรมควบคุมตัวใช้สำหรับไมโครโฟน

 • วิดีโอสตรีมเท่า - โปรแกรมควบคุมตัวใช้สำหรับกล้อง

 • ใช้หน้าจอแชร์วิดีโอและแชร์สตรีมเท่า - เปล่าแอป

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่รายงาน โดยปลายทาง ว่า เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง หรือสตรีมเท่าถูกแชร์หน้าจอที่ใช้เล่นวิดีโอหรือการแชร์แอปพลิเคชัน

ชุดหูฟังไมโครโฟน (Microsoft LifeChat LX-6000)

Second แสดงสูง

สตริง

ชื่อของอุปกรณ์การแสดงที่ใช้ โดยปลายทางที่สอง สำหรับ:

 • สตรีมเท่าเสียง - โปรแกรมควบคุมตัวใช้สำหรับไมโครโฟน

 • วิดีโอสตรีมเท่า - โปรแกรมควบคุมตัวใช้สำหรับกล้อง

 • ใช้หน้าจอแชร์วิดีโอและแชร์สตรีมเท่า - เปล่าแอป

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่รายงาน โดยปลายทาง ว่า เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง หรือสตรีมเท่าถูกแชร์หน้าจอที่ใช้เล่นวิดีโอหรือการแชร์แอปพลิเคชัน

ชุดหูฟังไมโครโฟน (Microsoft LifeChat LX-6000)

ขั้นแรก แสดงโปรแกรมควบคุมสูง

สตริง

ชื่อของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์การแสดงที่ใช้ โดยปลายทางแรก สำหรับ:

 • สตรีมเท่าเสียง - โปรแกรมควบคุมตัวใช้สำหรับไมโครโฟน

 • วิดีโอสตรีมเท่า - โปรแกรมควบคุมตัวใช้สำหรับกล้อง

 • ใช้หน้าจอแชร์วิดีโอและแชร์สตรีมเท่า - เปล่าแอป

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่รายงาน โดยปลายทาง ว่า เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง หรือสตรีมเท่าถูกแชร์หน้าจอที่ใช้เล่นวิดีโอหรือการแชร์แอปพลิเคชัน

Microsoft: 10.0.14393.0

Second แสดงโปรแกรมควบคุมสูง

สตริง

ชื่อของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์การแสดงใช้ปลายทางที่สอง สำหรับ:

 • สตรีมเท่าเสียง - โปรแกรมควบคุมตัวใช้สำหรับไมโครโฟน

 • วิดีโอสตรีมเท่า - โปรแกรมควบคุมตัวใช้สำหรับกล้อง

 • ใช้หน้าจอแชร์วิดีโอและแชร์สตรีมเท่า - เปล่าแอป

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่รายงาน โดยปลายทาง ว่า เส้นทางสื่อที่ถูกสร้าง หรือสตรีมเท่าถูกแชร์หน้าจอที่ใช้เล่นวิดีโอหรือการแชร์แอปพลิเคชัน

Microsoft: 10.0.14393.0

ชื่อ CPU แรก

สตริง

ชื่อของ CPU ที่ใช้ โดยปลายทางแรก

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

Contoso CPU X11 @ 1.80 GHz

ชื่อของ CPU ที่สอง

สตริง

ชื่อของ CPU ที่ใช้ โดยปลายทางที่สอง

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

Contoso CPU X11 @ 1.80 GHz

จำนวน CPU แรกของแกน

จำนวนแกน

จำนวนของแกน CPU พร้อมใช้งานบนปลายทางแรก

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

8

สอง CPU จำนวนแกน

จำนวนแกน

จำนวนของแกน CPU พร้อมใช้งานบนปลายทางที่สอง

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

8

ความเร็วการประมวลผล CPU แรก

ความเร็วของ CPU ใน MHz

ความเร็วใน MHz ของ CPU ที่ใช้ โดยปลายทางแรก

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

1800

ความเร็วการประมวลผล CPU ที่สอง

ความเร็วของ CPU ใน MHz

ความเร็วใน MHz ของ CPU ที่ใช้ โดยปลายทางที่สอง

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

1800

สิ้นสุดแรก

สตริง

ชื่อเครื่องที่รายงาน โดยปลายทางแรกถ้า ปลายทางเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือบริการ cloud ลูกค้า

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

MACHINENAME

สิ้นสุดที่สอง

สตริง

ชื่อเครื่องที่รายงาน โดยปลายทางสองถ้า ปลายทางเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือบริการ cloud ลูกค้า

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

MACHINENAME

OS แรก

สตริง

เต็มปฏิบัติระบบและโครงสร้างสตริงที่รายงาน โดยปลายทางแรก

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

SP Windows 10.0.14996: ชนิด 0.0: ชุด 1(Workstation): หา 256:x64 WOW64: จริง

ระบบปฏิบัติการที่สอง

สตริง

เต็มปฏิบัติระบบและโครงสร้างสตริงที่รายงาน โดยปลายทางที่สอง

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

SP Windows 10.0.14996: ชนิด 0.0: ชุด 1(Workstation): หา 256:x64 WOW64: จริง

OS แรกที่ถูกกรอง

สตริง

การดำเนินการของระบบชื่อและเวอร์ชันหลัก และ เวอร์ชันรองรายงาน โดยปลายทางแรก อาจมีกรณีที่นี้สตริงที่ประกอบด้วยอักขระมากกว่าชื่อ OS และเวอร์ชัน

ค่าว่างระบุปลายทางรายงานนี้ข้อมูลหรือรายงานจากปลายทางนี้ไม่ได้รับ

Windows 10

ระบบปฏิบัติการที่สองที่ถูกกรอง

สตริง

การดำเนินการของระบบชื่อและเวอร์ชันหลัก และ เวอร์ชันรองรายงาน โดยปลายทางที่สอง อาจมีกรณีที่นี้สตริงที่ประกอบด้วยอักขระมากกว่าชื่อ OS และเวอร์ชัน

ค่าว่างระบุปลายทางรายงานนี้ข้อมูลหรือรายงานจากปลายทางนี้ไม่ได้รับ

Windows 10

สถาปัตยกรรม OS แรก

สตริง

รายงาน โดยปลายทางแรกสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์

ระบุค่าว่างปลายทางรายงานนี้ข้อมูล รายงานจากปลายทางนี้ไม่ได้รับ หรือรูปแบบของโครงสร้างไม่รู้จัก

x64

สถาปัตยกรรม OS ที่สอง

สตริง

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์รายงาน โดยปลายทางที่สอง

ระบุค่าว่างปลายทางรายงานนี้ข้อมูล รายงานจากปลายทางนี้ไม่ได้รับ หรือรูปแบบของโครงสร้างไม่รู้จัก

x64

ตั้งค่าสถานะ Virtualization แรก

สตริง

ตั้งค่าสถานะการแสดงชนิดของสภาพแวดล้อม virtualization รายงาน โดยปลายทางแรก ค่าที่เป็นไปได้:

 • "0x00" - ไม่มี "

 • "0x01 -" HyperV

 • "0x02 -" VMWare

 • "0x04 -" แบบ virtual PC

 • "0x08 -" Xen พีซี

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง

0x00

ตั้งค่าสถานะ Virtualization ที่สอง

สตริง

ตั้งค่าสถานะการแสดงชนิดของสภาพแวดล้อม virtualization รายงาน โดยปลายทางที่สอง ค่าที่เป็นไปได้:

 • "0x00" - ไม่มี "

 • "0x01 -" HyperV

 • "0x02 -" VMWare

 • "0x04 -" แบบ virtual PC

 • "0x08 -" Xen พีซี

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง

0x00

โปรแกรมควบคุม Wifi Microsoft แรก

สตริง

ชื่อของโปรแกรมควบคุม Microsoft WiFi ใช้รายงาน โดยปลายทางแรก ค่าอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นโดยยึดตามภาษาที่ใช้ปลายทาง

ค่าว่างระบุ WiFi ไม่ได้ถูกใช้ โดยปลายทาง หรือไม่มีรายงานข้อมูลโปรแกรมควบคุม

การ์ดเสมือนเครือข่ายถูกโฮสต์ Microsoft

โปรแกรมควบคุม Wifi Microsoft ที่สอง

สตริง

ชื่อของโปรแกรมควบคุม Microsoft WiFi ใช้รายงาน โดยปลายทางที่สอง ค่าอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นโดยยึดตามภาษาที่ใช้ปลายทาง

ค่าว่างระบุ WiFi ไม่ได้ถูกใช้ โดยปลายทาง หรือไม่มีรายงานข้อมูลโปรแกรมควบคุม

การ์ดเสมือนเครือข่ายถูกโฮสต์ Microsoft

โปรแกรมควบคุมผู้จัดจำหน่าย Wifi แรก

สตริง

ผู้จัดจำหน่ายและชื่อของโปรแกรมควบคุม WiFi รายงาน โดยปลายทางแรก

ค่าว่างระบุ WiFi ไม่ได้ถูกใช้ โดยปลายทาง หรือไม่มีรายงานข้อมูลโปรแกรมควบคุม

โปรแกรมควบคุมกระแสสลับ Wireless แถบสอง Contoso

โปรแกรมควบคุม Wifi ผู้จัดจำหน่ายที่สอง

สตริง

ผู้จัดจำหน่ายและชื่อของโปรแกรมควบคุม WiFi รายงาน โดยปลายทางที่สอง

ค่าว่างระบุ WiFi ไม่ได้ถูกใช้ โดยปลายทาง หรือไม่มีรายงานข้อมูลโปรแกรมควบคุม

โปรแกรมควบคุมกระแสสลับ Wireless แถบสอง Contoso

รุ่นของโปรแกรมควบคุม Wifi Microsoft แรก

สตริง

เวอร์ชันของ Microsoft WiFi โปรแกรมควบคุมรายงาน โดยปลายทางแรก

ค่าว่างระบุ WiFi ไม่ได้ถูกใช้ โดยปลายทาง หรือไม่มีรายงานข้อมูลโปรแกรมควบคุม

Microsoft: 10.0.14393.0

รุ่นของโปรแกรมควบคุม Wifi Microsoft ที่สอง

สตริง

เวอร์ชันของ Microsoft WiFi โปรแกรมควบคุมรายงาน โดยปลายทางที่สอง

ค่าว่างระบุ WiFi ไม่ได้ถูกใช้ โดยปลายทาง หรือไม่มีรายงานข้อมูลโปรแกรมควบคุม

Microsoft: 10.0.14393.0

รุ่นของโปรแกรมควบคุมผู้จัดจำหน่าย Wifi แรก

สตริง

ผู้จัดจำหน่ายและเวอร์ชันของโปรแกรมควบคุม WiFi รายงาน โดยปลายทางแรก

ค่าว่างระบุ WiFi ไม่ได้ถูกใช้ โดยปลายทาง หรือไม่มีรายงานข้อมูลโปรแกรมควบคุม

Contoso:15.1.1.0

รุ่นของโปรแกรมควบคุม Wifi ผู้จัดจำหน่ายที่สอง

สตริง

ผู้จัดจำหน่ายและโปรแกรมควบคุม WiFi รายงาน โดยปลายทางสองเวอร์ชัน

ค่าว่างระบุ WiFi ไม่ได้ถูกใช้ โดยปลายทาง หรือไม่มีรายงานข้อมูลโปรแกรมควบคุม

Contoso:15.1.1.0

แชนเนล Wifi แรก

สตริง

แชนเนล WiFi ที่ใช้ โดยปลายทางแรก

ค่าว่างระบุว่า ไม่ได้ใช้ WiFi หรือไม่มีรายงานช่องทางการ

10

แชนเนล Wifi วินาที

สตริง

แชนเนล WiFi ที่ใช้ โดยปลายทางที่สอง

ค่าว่างระบุว่า ไม่ได้ใช้ WiFi หรือไม่มีรายงานช่องทางการ

10

ชนิดวิทยุ Wifi แรก

สตริง

ชนิดของวิทยุ WiFi ที่ใช้ โดยปลายทางแรก HRDSSS จะเท่ากับ 802.11 b

ค่าว่างระบุว่า ไม่ได้ใช้ WiFi หรือไม่มีรายงานชนิด WiFi

802.11ac

วิทยุ Wifi สองชนิด

สตริง

ชนิดของวิทยุ WiFi ที่ใช้ โดยปลายทางที่สอง HRDSSS จะเท่ากับ 802.11 b

ค่าว่างระบุว่า ไม่ได้ใช้ WiFi หรือไม่มีรายงานชนิด WiFi

802.11ac

ส่วนต่อท้าย DNS แรก

สตริง

ส่วนต่อท้าย DNS ที่เกี่ยวข้องกับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่รายงาน โดยปลายทางแรก หมายเหตุค่านี้อาจมีรายงานสำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดใดก็

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานค่านี้ โดยปลายทาง

corp.contoso.com

ส่วนต่อท้าย DNS ที่สอง

สตริง

ส่วนต่อท้าย DNS ที่เกี่ยวข้องกับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่รายงาน โดยปลายทางที่สอง หมายเหตุค่านี้อาจมีรายงานสำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดใดก็

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานค่านี้ โดยปลายทาง

corp.contoso.com

แถบ Wifi แรก

สตริง

แถบ WiFi ใช้รายงาน โดยปลายทางแรก

ค่าว่างระบุค่าไม่มีคำนวณ โดยปลายทาง หรือไม่รายงาน

5.0 Ghz

แถบ Wifi ที่สอง

สตริง

แถบ WiFi ใช้รายงาน โดยปลายทางที่สอง

ค่าว่างระบุค่าไม่มีคำนวณ โดยปลายทาง หรือไม่รายงาน

5.0 Ghz

แรก Wifi สัญญาณ

สตริง

WiFi สัญญาณในหน่วยเปอร์เซ็นต์ [0-99] รายงาน โดยปลายทางแรก

ค่าว่างระบุค่าไม่มีคำนวณ โดยปลายทาง หรือไม่รายงาน

081: [90-100)

สอง Wifi สัญญาณ

สตริง

WiFi สัญญาณในหน่วยเปอร์เซ็นต์ [0-99] รายงาน โดยปลายทางที่สองออก

ค่าว่างระบุค่าไม่มีคำนวณ โดยปลายทาง หรือไม่รายงาน

081: [90-100)

แบตเตอรี่ Wifi แรก

ช่วง (เปอร์เซ็นต์)

ประเมินแบตเตอรี่ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ [0-99] รายงาน โดยปลายทางแรกที่เหลือ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง 0 ระบุว่า อุปกรณ์ที่เสียบ

ค่าว่างระบุว่า ไม่ได้ใช้ WiFi หรือไม่มีรายงานค่าใช้จ่ายค่า

081: [90-100)

แบตเตอรี่ Wifi ที่สอง

ช่วง (เปอร์เซ็นต์)

ประเมินที่เหลือ แบตเตอรี่ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ [0-99] รายงาน โดยปลายทางที่สอง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง 0 ระบุว่า อุปกรณ์ที่เสียบ

ค่าว่างระบุว่า ไม่ได้ใช้ WiFi หรือไม่มีรายงานค่าใช้จ่ายค่า

081: [90-100)

การลดเสียง Avg

ช่วง (หมายถึง ความคิดเห็นคะแนน 0-5)

สร้างเครือข่ายคะแนนความคิดเห็นหมายความว่าค่าเฉลี่ยสำหรับสตรีม แสดงปริมาณขาดทุนเครือข่ายและ jitter ได้รับผลกระทบคุณภาพเสียงที่ได้รับ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างบ่งชี้ประสิทธิภาพลดลง MOS เครือข่ายไม่มีรายงาน โดยได้รับการสตรีมปลายทาง หรือถ้า สตรีมจะไม่มีเสียง

015: [0.01-0.02)

Jitter

ช่วง (มิลลิวินาที)

Jitter เฉลี่ยสำหรับสตรีมเป็นมิลลิวินาที ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีข้อมูล jitter รายงาน โดยปลายทางที่ได้รับการสตรีม

065: [2-3)

Jitter Max

ช่วง (มิลลิวินาที)

Jitter สูงสุดสำหรับการสตรีมเป็นมิลลิวินาที ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีข้อมูล jitter รายงาน โดยปลายทางที่ได้รับการสตรีม

065: [2-3)

แพคเก็ตอัตราการสูญหาย

ช่วง (เปอร์เซ็นต์)

อัตราขาดทุนแพคเก็ตสูงเฉลี่ยสำหรับสตรีม ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีข้อมูลสูญหายแพคเก็ตรายงาน โดยปลายทางที่ได้รับการสตรีม

050: [1.8-1.9)

แพคเก็ตขาดทุนอัตรา Max

ช่วง (เปอร์เซ็นต์)

อัตราขาดทุนแพคเก็ตสูงสุดสำหรับการสตรีม ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีข้อมูลสูญหายแพคเก็ตรายงาน โดยปลายทางที่ได้รับการสตรีม

041: [0.95-1)

เครือข่าย Avg โดยรวม MOS

ช่วง (MOS)

ค่าเฉลี่ย MOS เครือข่ายสำหรับสตรีม ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างบ่งชี้ประสิทธิภาพลดลง MOS เครือข่ายไม่มีรายงาน โดยได้รับการสตรีมปลายทาง หรือถ้า สตรีมจะไม่มีเสียง

076: [4.4-4.5)

อัตราส่วน Concealed Avg ตัวอย่าง

ช่วง (อัตราส่วน)

อัตราส่วนระหว่างยอดจำนวนเฟรมเสียงกับตัวอย่างที่สร้างขึ้น โดยแพคเก็ต concealment สูญหายไปยังจำนวนรวมของเฟรมเสียง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง 0.1 บ่งชี้ 10% ของเฟรมอยู่ concealed ตัวอย่าง

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานนี้ค่า โดยผู้รับของสตรีม หรือไม่พบสตรีมสตรีมแอเสียง

015: [0.01-0.02)

อัตราส่วนท้าทาย Avg ตัวอย่าง

ช่วง (อัตราส่วน)

อัตราส่วนระหว่างยอดจำนวนเฟรมเสียงกับตัวอย่างที่ได้รับท้าทายเพื่อชดเชย jitter หรือขาดทุนเป็นตัวเลขทั้งหมดของเฟรมเสียง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง 0.1 บ่งชี้เฟรมเสียง 10% ยืดตัวอย่างที่มีอยู่

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานนี้ค่า โดยผู้รับของสตรีม หรือสตรีมไม่มีเสียง

017: [0.03-0.04)

ปัดเดินทาง

ช่วง (มิลลิวินาที)

เวลาประมาณเผยแพร่เครือข่ายเฉลี่ยถูกคำนวณตามที่ระบุใน RFC3550 เป็นมิลลิวินาที ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุค่าไม่มีคำนวณ โดยปลายทาง หรือไม่รายงาน

070: [15-20)

Max Round เดินทาง

ช่วง (มิลลิวินาที)

เครือข่ายสูงสุดประมาณระยะเวลาถูกคำนวณตามที่ระบุใน RFC3550 เป็นมิลลิวินาที ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุค่าไม่มีคำนวณ โดยปลายทาง หรือไม่รายงาน

098: [350-375)

Avg Jitter เครือข่าย

ช่วง (มิลลิวินาที)

ค่าเฉลี่ยของเครือข่าย jitter เป็นมิลลิวินาทีถูกคำนวณ windows สองมากกว่า 20 ระหว่างเซสชัน ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมไม่พบสตรีมแอเสียง หรือว่า มีรายงานข้อมูล ด้วยการรับสตรีมปลายทางไม่

066: [3-4)

วิดีโอข้อความติดประกาศ FECPLR

ช่วง (อัตราส่วน)

แพคเก็ตอัตราขาดทุนหลังจากที่มีการใช้ FEC สำหรับรวมข้ามสตรีมวิดีโอและตัวแปลงสัญญาณทั้งหมด ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมไม่พบสตรีมวิดีโอ หรือใช้หน้าจอ แชร์วิดีโอ หรือไม่มีรายงานข้อมูล ด้วยการรับสตรีมปลายทาง

014: [0-0.01)

Avg เปอร์เซ็นต์ขาดทุนเฟรมภายในวิดีโอ

ช่วง (เปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยของเฟรมวิดีโอสูญหายไปตามที่แสดงให้ผู้ใช้ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง ซึ่งรวมถึงเฟรมกู้จากเครือข่ายขาดทุน

ค่าว่างระบุสตรีมไม่พบสตรีมวิดีโอ หรือใช้หน้าจอ แชร์วิดีโอ หรือไม่มีรายงานข้อมูล ด้วยการรับสตรีมปลายทาง

160: [80-85)

ค่าเฉลี่ยอัตรารับเฟรม

ช่วง (เฟรมต่อวินาที)

คำนวณค่าเฉลี่ยเฟรมต่อวินาทีที่ได้รับสำหรับวิดีโอสตรีมเท่าเหนือระยะเวลาของเซสชัน ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมไม่พบสตรีมวิดีโอ หรือใช้หน้าจอ แชร์วิดีโอ หรือไม่มีรายงานข้อมูล ด้วยการรับสตรีมปลายทาง

101: [14.5-15)

เปอร์เซ็นต์โทรอัตราเฟรมต่ำ

ช่วง (เปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์ของเวลาของการโทรที่อัตราเฟรมจะน้อยกว่าเฟรม 7.5 ต่อวินาที ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมไม่พบสตรีมวิดีโอ หรือใช้หน้าจอ แชร์วิดีโอ หรือไม่มีรายงานข้อมูล ด้วยการรับสตรีมปลายทาง

099: [13.5-14)

ความละเอียดต่ำโทรเปอร์เซ็นต์

ช่วง (เปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์ของเวลาของการโทรที่เป็นความละเอียดต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง ขีดจำกัดคือ พิกเซล 120 สำหรับขนาดเล็กลง

ค่าว่างระบุสตรีมไม่พบสตรีมวิดีโอ หรือใช้หน้าจอ แชร์วิดีโอ หรือไม่มีรายงานข้อมูล ด้วยการรับสตรีมปลายทาง

อัตราขาดทุนแพคเก็ตวิดีโอ

ช่วง (อัตราส่วน)

คำนวณค่าเฉลี่ยเลขเศษส่วนของแพคเก็ตขาด เป็น RFC3550 ที่ระบุใน เหนือระยะเวลาของเซสชัน ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมไม่พบสตรีมวิดีโอ หรือใช้หน้าจอ แชร์วิดีโอ หรือไม่มีรายงานข้อมูล ด้วยการรับสตรีมปลายทาง

037: [0.75-0.8)

Avg อัตราเฟรมวิดีโอ

ช่วง (เฟรมต่อวินาที)

เฟรมเฉลี่ยต่อวินาทีที่ได้รับสำหรับสตรีมวิดีโอ ถูกคำนวณเหนือระยะเวลาของเซสชัน ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมไม่พบสตรีมวิดีโอ หรือใช้หน้าจอ แชร์วิดีโอ หรือไม่มีรายงานข้อมูล ด้วยการรับสตรีมปลายทาง

135: [31.5-32)

เปอร์เซ็นต์ความสามารถของแบบไดนามิก

ช่วง (เปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ไคลเอ็นต์กำลังทำงานอยู่ < 70% คาดความสามารถในการประมวลผลวิดีโอสำหรับชนิดของ CPU ที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมไม่พบสตรีมวิดีโอ หรือใช้หน้าจอ แชร์วิดีโอ หรือไม่มีรายงานข้อมูล ด้วยการรับสตรีมปลายทาง

122: [25-25.5)

ผลรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ spoiled

ช่วง (เปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ถูกละทิ้งแทนที่จะถูกส่งไปยังตัวแบบเพียร์ระยะไกล (ตัวอย่าง จาก MCU เมื่อต้องการแสดงตัว) ของ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง ไทล์ที่ถูกละทิ้งอาจเกิดขึ้น โดยข้อจำกัดด้านแบนด์วิดท์ระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์

ระบุค่าว่างสตรีมไม่พบสตรีมแชร์แอปพลิเคชัน หรือไม่มีรายงานข้อมูล ด้วยส่งสตรีมปลายทาง

140: [34-34.5)

ค่าเฉลี่ยของ AppSharing สัมพัทธ์ OneWay

ช่วง (มิลลิวินาที)

สัมพันธ์เฉลี่ยความล่าช้าวิธีหนึ่งระหว่างปลายทางเป็นมิลลิวินาทีสำหรับแอปพลิเคชันที่แชร์สตรีมเท่า ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ระบุค่าว่างสตรีมไม่พบสตรีมแชร์แอปพลิเคชัน หรือไม่มีรายงานข้อมูล ด้วยส่งสตรีมปลายทาง

126: [27-27.5)

ค่าเฉลี่ยของเวลาแฝงของการประมวลผลไทล์ AppSharing RDP

ช่วง (มิลลิวินาที)

เวลาแฝงของค่าเฉลี่ยเป็นมิลลิวินาทีประมวลผลการเรียงต่อกันบนกองซ้อน RDP ที่เซิร์ฟเวอร์การประชุม ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ระบุค่าว่างสตรีมไม่พบสตรีมแชร์แอปพลิเคชันในการประชุม หรือไม่มีรายงานข้อมูล ด้วยส่งสตรีมปลายทาง

103: [15.5-16)

ใช้ FEC เสียง

Boolean

True ระบุว่า มีใช้แก้ไขข้อผิดพลาดไปข้างหน้าเสียง (FEC) ณจุดใดจุดในระหว่างการโทร False มิฉะนั้น

ระบุค่าว่างสตรีมไม่พบสตรีมแอเสียง หรือไม่มีรายงานข้อมูล ด้วยส่งสตรีมปลายทาง

True

ClassifiedPoorCall

Boolean

ค่า true ถ้ามีการจัดประเภทสตรีมเป็นแย่ที่ยึดตามการประเมินแสดงไว้ที่นี่: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

ค่าว่างระบุสตรีมไม่มีการประเมินเพียงพอรายงานเพื่อจัดประเภทเป็นดี หรือไม่ดี

True

แย่วิดีโอได้เนื่องจาก VideoPostFecplr

Boolean

ค่า true ถ้ามีการจัดประเภทสตรีมเป็นแย่ที่ยึดตามเกณฑ์เมตริก PLR FEC โพสต์วิดีโอที่แสดงไว้ที่นี่: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับสตรีมวิดีโอไม่

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมสตรีมวิดีโอ

true

แย่วิดีโอได้เนื่องจากภายในเครื่องวิดีโอเฟรม Avg เปอร์เซ็นต์สูญหาย

Boolean

ค่า true ถ้ามีการจัดประเภทสตรีมวิดีโอเป็นแย่ที่ยึดตามวิดีโอภายในกรอบขาดทุนเปอร์เซ็นต์ Avg ขีดจำกัดเมตริกแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับสตรีมวิดีโอไม่

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมสตรีมวิดีโอ

true

ค่าเฉลี่ยแย่วิดีโอได้เนื่องจากเฟรมรับจัดอันดับ

Boolean

ค่า true ถ้ามีการจัดประเภทสตรีมวิดีโอเป็นแย่ที่ยึดตามการรับเฟรมอัตราค่าเฉลี่ยค่าเกณฑ์ของเมตริกแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับสตรีมวิดีโอไม่

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมสตรีมวิดีโอ

true

แย่วิดีโอได้เนื่องจากอัตราเฟรมต่ำสายเรียกเข้าเป็นเปอร์เซ็นต์

Boolean

ค่า true ถ้ามีการจัดประเภทสตรีมวิดีโอเป็นแย่ที่ยึดตามอัตราเฟรมต่ำโทรเปอร์เซ็นต์เมตริกขีดจำกัดแสดงไว้ที่นี่: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับสตรีมวิดีโอไม่

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมสตรีมวิดีโอ

true

แย่วิดีโอความละเอียดต่ำได้เนื่องจากโทรเปอร์เซ็นต์

Boolean

ค่า true ถ้ามีการจัดประเภทสตรีมวิดีโอเป็นแย่ที่ยึดตามความละเอียดต่ำโทรเปอร์เซ็นต์เมตริกขีดจำกัดแสดงไว้ที่นี่: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับสตรีมวิดีโอไม่

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมสตรีมวิดีโอ

true

แย่วิดีโอได้เนื่องจากอัตราขาดทุนแพคเก็ตวิดีโอ

Boolean

ค่า true ถ้ามีการจัดประเภทสตรีมวิดีโอเป็นแย่ที่ยึดตามวิดีโอแพคเก็ตขาดทุนอัตราส่วนขีดจำกัดเมตริกแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับสตรีมวิดีโอไม่

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมสตรีมวิดีโอ

true

จัดอันดับ Avg แย่วิดีโอได้เนื่องจากเฟรมวิดีโอ

Boolean

ค่า true ถ้ามีการจัดประเภทสตรีมวิดีโอเป็นแย่ที่ยึดตาม Avg วิดีโอของอัตราเฟรมขีดจำกัดเมตริกแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับสตรีมวิดีโอไม่

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมสตรีมวิดีโอ

true

แย่วิดีโอได้เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ความสามารถของแบบไดนามิก

Boolean

ค่า true ถ้ามีการจัดประเภทสตรีมวิดีโอเป็นแย่ที่ยึดตามความสามารถของแบบไดนามิกที่แสดงรายการขีดจำกัดการวัดเปอร์เซ็นต์ต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับสตรีมวิดีโอไม่

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมสตรีมวิดีโอ

true

Plr VBSS ต่ำถึงครบกำหนดวิดีโอโพสต์ Fec

Boolean

ค่า true ถ้าสตรีมโดยยึดแชร์หน้าจอวิดีโอถูกจัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตาม Fec โพสต์วิดีโอขีดจำกัดเมตริก plr แสดงไว้ที่นี่: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับยึดแชร์หน้าจอวิดีโอไม่ใช่สตรีมเท่านั้น

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมวิดีโอตามหน้าจอการแชร์สตรีม

true

แย่ VBSS ได้เนื่องจากภายในเครื่องวิดีโอเฟรม Avg เปอร์เซ็นต์สูญหาย

Boolean

ค่า true ถ้ามีการจัดประเภทสตรีมวิดีโอโดยยึดแชร์หน้าจอเป็นแย่ที่ยึดตามวิดีโอภายในกรอบขาดทุนเปอร์เซ็นต์ Avg ขีดจำกัดเมตริกแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับยึดแชร์หน้าจอวิดีโอไม่ใช่สตรีมเท่านั้น

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมวิดีโอตามหน้าจอการแชร์สตรีม

true

แย่ VBSS ได้เนื่องจากเฟรมรับอัตราค่าเฉลี่ย

Boolean

ค่า true ถ้ามีการจัดประเภทสตรีมวิดีโอโดยยึดแชร์หน้าจอเป็นแย่ที่ยึดตามการรับเฟรมอัตราค่าเฉลี่ยค่าเกณฑ์ของเมตริกแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับยึดแชร์หน้าจอวิดีโอไม่ใช่สตรีมเท่านั้น

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมวิดีโอตามหน้าจอการแชร์สตรีม

true

แย่ VBSS ได้เนื่องจากอัตราเฟรมต่ำสายเรียกเข้าเป็นเปอร์เซ็นต์

Boolean

ค่า true ถ้ามีการจัดประเภทสตรีมวิดีโอโดยยึดแชร์หน้าจอเป็นแย่ที่ยึดตามอัตราเฟรมต่ำโทรเปอร์เซ็นต์เมตริกขีดจำกัดแสดงไว้ที่นี่: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับยึดแชร์หน้าจอวิดีโอไม่ใช่สตรีมเท่านั้น

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมวิดีโอตามหน้าจอการแชร์สตรีม

true

แย่ VBSS ได้เนื่องจาก LowResolutionCallPercent

Boolean

ค่า true ถ้ามีการจัดประเภทสตรีม VBSS เป็นแย่ที่ยึดตามความละเอียดต่ำโทรเปอร์เซ็นต์เมตริกขีดจำกัดแสดงไว้ที่นี่: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับยึดแชร์หน้าจอวิดีโอไม่ใช่สตรีมเท่านั้น

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมวิดีโอตามหน้าจอการแชร์สตรีม

true

แย่ AppSharing ได้เนื่องจากผลรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ Spoiled

Boolean

ค่า true ถ้าแอปพลิเคชันที่แชร์สตรีมถูกจัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตาม Spoiled ไทล์เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดขีดจำกัดเมตริกแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับสตรีมเท่าที่ใช้ร่วมกันที่ไม่ใช่แอปพลิเคชัน

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมแอปพลิเคชันที่แชร์สตรีม

true

แย่ AppSharing ได้เนื่องจากค่าเฉลี่ย OneWay แบบสัมพัทธ์

Boolean

ค่า true ถ้าแอปพลิเคชันที่แชร์สตรีมถูกจัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตาม Wa หนึ่งแบบสัมพัทธ์ขีดจำกัดเมตริก yAverage แสดงไว้ที่นี่: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับสตรีมเท่าที่ใช้ร่วมกันที่ไม่ใช่แอปพลิเคชัน

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมแอปพลิเคชันที่แชร์สตรีม

true

แย่ AppSharing ได้เนื่องจากค่าเฉลี่ยของเวลาแฝงของการประมวลผลไทล์ RDP

Boolean

ค่า true ถ้าแอปพลิเคชันที่แชร์สตรีมถูกจัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตามตัว RDP ไทล์ประมวลผลเวลาแฝงของค่าเฉลี่ยค่าเกณฑ์ของเมตริกแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับสตรีมเท่าที่ใช้ร่วมกันที่ไม่ใช่แอปพลิเคชัน

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมแอปพลิเคชันที่แชร์สตรีม

true

เสียงต่ำได้เนื่องจาก Jitter

Boolean

ค่า true ถ้าสตรีมเสียงถูกจัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตาม Jitter ขีดจำกัดเมตริกแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับเสียงที่ไม่ใช่สตรีมเท่านั้น

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมเสียงแชร์สตรีม

true

เสียงต่ำได้เนื่องจาก RoundTrip

Boolean

ค่า true ถ้าสตรีมเสียงถูกจัดประเภทเป็นแย่โดยยึดตามการเดินทาง Round ขีดจำกัดเมตริกแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับเสียงที่ไม่ใช่สตรีมเท่านั้น

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมเสียงแชร์สตรีม

true

เสียงต่ำได้เนื่องจากสูญเสียแพคเก็ต

Boolean

ค่า true ถ้าสตรีมเสียงถูกจัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตามการสูญหายแพคเก็ตขีดจำกัดเมตริกแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับเสียงที่ไม่ใช่สตรีมเท่านั้น

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมเสียงแชร์สตรีม

true

เสียงต่ำได้เนื่องจากประสิทธิภาพลดลง

Boolean

ค่า true ถ้าสตรีมเสียงถูกจัดประเภทเป็นแย่โดยยึดตามการสร้างค่าเกณฑ์ของเมตริกแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับเสียงที่ไม่ใช่สตรีมเท่านั้น

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมเสียงแชร์สตรีม

true

เสียงต่ำได้เนื่องจาก Concealed อัตราส่วน

Boolean

ค่า true ถ้าสตรีมเสียงถูกจัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตามอัตราส่วน Concealed ขีดจำกัดเมตริกแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? จะยังคงเป็น false สำหรับเสียงที่ไม่ใช่สตรีมเท่านั้น

ค่าว่างระบุปลายทางไม่รายงานนี้ข้อมูล หรือไม่พบสตรีมเสียงแชร์สตรีม

true

ไม่ได้จัดระดับ

Boolean

0 ถ้าสตรีมมีข้อมูลเพื่อจัดประเภทเป็นสิ่งที่ควรหรือแย่เพียงพอ 1 มิฉะนั้น

-

1

OnePercent PacketLoss

Boolean

1 ถ้าสูญเสียแพคเก็ตเกิน 1%, 0 มิฉะนั้น

-

1

เหตุผลที่ไม่ดี

ค่าสถานะ

รายการของค่าสถานะที่ระบุว่าทำไมสตรีมถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่ดี อาจมีหลายค่าสถานะที่ตั้งเนื่องจากอาจมีหลายเหตุผลทำไมสตรีมถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่ดี อ้างอิงถึงพื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร? สำหรับรายละเอียด

 • ค่าที่เป็นไปได้:

 • อัตราส่วน concealed

 • ประสิทธิภาพลดลง

 • Jitter

 • แพคเก็ตสูญหาย

 • ปัดเดินทาง

 • เปอร์เซ็นต์ความสามารถของแบบไดนามิก

 • เปอร์เซ็นต์โทรอัตราเฟรมต่ำ

 • ค่าเฉลี่ยอัตรารับเฟรม

 • Avg อัตราเฟรมวิดีโอ

 • Avg เปอร์เซ็นต์ขาดทุนเฟรมภายในวิดีโอ

 • อัตราขาดทุนแพคเก็ตวิดีโอ

 • ข้อความติดประกาศ Fec plr วิดีโอ

 • ค่าเฉลี่ยของเวลาแฝงของการประมวลผลไทล์ RDP

 • ค่าเฉลี่ย OneWay สัมพัทธ์ Spoiled รวมเปอร์เซ็นต์ไทล์

ค่าว่างระบุสตรีมถูกไม่จัดประเภทได้ไม่ดี

ConcealedRatio | ประสิทธิภาพลดลง

ไม่ดี

Boolean

1 ถ้ามีการสตรีมข้อมูลเพียงพอที่จะจัดประเภทได้ดี หรือดี และสตรีมถูกจัดประเภทเป็น 0 ไม่ดีมิฉะนั้น

-

1

ดี

Boolean

1 ถ้ามีการสตรีมข้อมูลเพียงพอที่จะจัดประเภทได้ดี หรือดี และสตรีมถูกจัดประเภทเป็นสิ่งที่ควร 0 มิฉะนั้น

-

1

คำติชมอันดับแรก

การจัดอันดับผู้ใช้ (1-5)

การจัดอันดับของการโทรที่เกี่ยวข้องกับสตรีม โดยปลายทางแรกบนมาตราส่วน 1-5 (5 =ดีเยี่ยม) 0 ระบุผู้ใช้ที่ถูกแสดงแบบสำรวจจัดอันดับสาย แต่ไม่ได้จัดอันดับประสบการณ์การใช้งานของพวกเขา

ค่าว่างระบุแบบสำรวจไม่ถูกแสดงไว้ไปยังจุดสิ้นสุดแรก

5

จัดอันดับคำติชมที่สอง

การจัดอันดับผู้ใช้ (1-5)

การจัดอันดับของการโทรที่เกี่ยวข้องกับสตรีม โดยปลายทางที่สองในระดับ 1-5 (5 =ดีเยี่ยม) 0 ระบุผู้ใช้ที่ถูกแสดงแบบสำรวจจัดอันดับสาย แต่ไม่ได้จัดอันดับประสบการณ์การใช้งานของพวกเขา

ค่าว่างระบุแบบสำรวจไม่ถูกแสดงไว้ไปยังจุดสิ้นสุดที่สอง

5

โทเค็นคำติชมแรก

สตริง

สตริงที่มีรายการของคำติชมโทเค็นกับค่าสถานะบูลีที่ระบุถ้า โทเค็นถูกตั้งค่า โดยผู้ใช้ที่ให้คำติชมจากจุดสิ้นสุดแรก

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีคำติชมให้ไว้ โดยผู้ใช้ของปลายทางแรก

{DistortedSpeech:1 ElectronicFeedback:1 BackgroundNoise:1 MuffledSpeech:1 เสียงก้อง: 1; }

โทเค็นคำติชมที่สอง

สตริง

สตริงที่มีรายการของคำติชมโทเค็นกับค่าสถานะบูลีที่ระบุถ้า โทเค็นถูกตั้งค่า โดยผู้ใช้ที่ให้คำติชมจากปลายทางที่สอง

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีคำติชมให้ไว้ โดยผู้ใช้ของปลายทางที่สอง

{DistortedSpeech:1 ElectronicFeedback:1 BackgroundNoise:1 MuffledSpeech:1 เสียงก้อง: 1; }

คำติชมแรกมีปัญหาเสียง

Boolean

True ถ้าระบุโทเค็นคำติชมจากปลายทางแรก สตรีมมีปัญหาเสียง false มิฉะนั้น

-

false

คำติชมที่สองมีปัญหาเสียง

Boolean

True ถ้าระบุโทเค็นคำติชมจากปลายทางสอง สตรีมมีปัญหาเสียง false มิฉะนั้น

-

false

คำติชมแรกมีปัญหาวิดีโอ

Boolean

True ถ้าระบุโทเค็นคำติชมจากปลายทางแรก สตรีมมีปัญหาการวิดีโอ false มิฉะนั้น

-

false

คำติชมที่สองมีปัญหาวิดีโอ

Boolean

True ถ้าระบุโทเค็นคำติชมจากปลายทางสอง สตรีมมีปัญหาการวิดีโอ false มิฉะนั้น

-

false

สาเหตุเหตุการณ์เสียงก้องแรก

ค่าสถานะ

ค่าสถานะที่ระบุในเหตุผลใด DeviceEchoEvent ถูกยกปลายทางแรก อาจมีหลายค่าสถานะสำหรับสตรีมแบบเดียวกัน ค่าสถานะรวมถึง:

 • ตัวอย่างเสียงประทับเวลาจากจับรูป หรืออุปกรณ์ที่ใช้แสดง BAD_TIMESTAMP - ถูกมีคุณภาพต่ำ

 • POSTAEC_ECHO - ระดับสูงของเสียงก้องยังคงอยู่หลังจากยกเลิกการประชุมเสียงก้อง

 • MIC_CLIPPING - ระดับสัญญาณจากอุปกรณ์จับภาพมีอินสแตนซ์ที่สำคัญของระดับสัญญาณสูงสุด

 • EVENT_ANLP - เสียงตัวอย่างจากจับภาพประกอบด้วยเสียงรบกวนสูง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือไม่มีสาเหตุเหตุการณ์รายงาน โดยปลายทางแรก

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

สาเหตุเหตุการณ์เสียงก้องที่สอง

ค่าสถานะ

ค่าสถานะที่ระบุในเหตุผลใด DeviceEchoEvent ถูกยกกำลังสองปลายทาง อาจมีหลายค่าสถานะสำหรับสตรีมแบบเดียวกัน ค่าสถานะรวมถึง:

 • ตัวอย่างเสียงประทับเวลาจากจับรูป หรืออุปกรณ์ที่ใช้แสดง BAD_TIMESTAMP - ถูกมีคุณภาพต่ำ

 • POSTAEC_ECHO - ระดับสูงของเสียงก้องยังคงอยู่หลังจากยกเลิกการประชุมเสียงก้อง

 • MIC_CLIPPING - ระดับสัญญาณจากอุปกรณ์จับภาพมีอินสแตนซ์ที่สำคัญของระดับสัญญาณสูงสุด

 • EVENT_ANLP - เสียงตัวอย่างจากจับภาพประกอบด้วยเสียงรบกวนสูง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือไม่มีสาเหตุเหตุการณ์รายงาน โดยปลายทางแรก

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

ไมโครโฟนเปอร์เซ็นต์เสียงก้องแรกใน

ช่วง (เปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อพบเสียงก้องในเสียงจากอุปกรณ์จับภาพหรือไมโครโฟนก่อนที่จะยกเลิกการประชุมเสียงก้อง โดยปลายทางแรก ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

068: [5-10)

ไมโครโฟนเปอร์เซ็นต์เสียงก้องที่สองใน

ช่วง (เปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อพบเสียงก้องในเสียงจากอุปกรณ์จับภาพหรือไมโครโฟนก่อนที่จะยกเลิกการประชุมเสียงก้อง โดยปลายทางที่สอง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

068: [5-10)

ส่งเป็นเปอร์เซ็นต์เสียงก้องแรก

ช่วง (เปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเสียงก้องตรวจพบว่ามีเสียงจากอุปกรณ์จับภาพหรือไมโครโฟนหลังจากยกเลิกการประชุมเสียงก้อง โดยปลายทางแรก ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

068: [5-10)

ส่งเป็นเปอร์เซ็นต์เสียงก้องที่สอง

ช่วง (เปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเสียงก้องตรวจพบว่ามีเสียงจากอุปกรณ์จับภาพหรือไมโครโฟนหลังจากยกเลิกการประชุมเสียงก้อง โดยปลายทางที่สอง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

068: [5-10)

ก่อน ส่งสัญญาณระดับ

ช่วง (dB decibels)

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับส่งเสียงสำหรับทุกรายการเป็นคำพูดโมโน เสียง หรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางแรก ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

055: [-10-15)

Second ส่งสัญญาณระดับ

ช่วง (dB decibels)

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับส่งเสียงสำหรับเสียงที่จัดประเภทเป็นคำพูดโมโน หรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางที่สองออก ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

055: [-10-15)

ระดับการรับสัญญาณแรก

ช่วง (dB decibels)

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับเสียงที่ได้รับสำหรับทุกรายการเป็นคำพูดโมโน เสียง หรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางแรก ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

056: [-5 -10)

รับสัญญาณระดับที่สอง

ช่วง (dB decibels)

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับเสียงที่ได้รับสำหรับเสียงที่จัดประเภทเป็นคำพูดโมโน หรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางที่สองออก ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

056: [-5 -10)

ก่อน ส่งเสียงรบกวนระดับ

ช่วง (dB decibels)

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับส่งเสียงสำหรับเสียงที่จัดประเภทเป็นเสียงรบกวนโมโนหรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางแรก ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

048: [-45 -50)

Second ส่งเสียงรบกวนระดับ

ช่วง (dB decibels)

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับส่งเสียงสำหรับเสียงที่จัดประเภทเป็นเสียงรบกวนโมโนหรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางที่สองออก ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

048: [-45 -50)

ระดับเสียงรบกวนรับแรก

ช่วง (dB decibels)

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับเสียงที่ได้รับสำหรับเสียงที่จัดประเภทเป็นเสียงรบกวนโมโนหรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางแรก ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

048: [-45 -50)

ระดับเสียงรบกวนรับสอง

ช่วง (dB decibels)

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับเสียงที่ได้รับสำหรับเสียงที่จัดประเภทเป็นเสียงรบกวนโมโนหรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางที่สองออก ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

048: [-45 -50)

อัตราส่วนเหตุการณ์คุณภาพส่งเครือข่ายแรก

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่จุดสิ้นสุดแรกตรวจพบเครือข่ายถูกทำให้เกิดเสียงที่ส่งที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

015: [0.01-0.02)

สองเครือข่ายส่งคุณภาพเหตุการณ์อัตราส่วน

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่ปลายทางสองตรวจพบเครือข่ายถูกทำให้เกิดเสียงที่ส่งที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

015: [0.01-0.02)

อัตราส่วนเหตุการณ์คุณภาพเครือข่ายแรกได้รับ

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่จุดสิ้นสุดแรกตรวจพบเครือข่ายถูกทำให้เกิดเสียงได้รับที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

015: [0.01-0.02)

อัตราส่วนเหตุการณ์คุณภาพเครือข่ายที่สองได้รับ

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่ปลายทางสองตรวจพบเครือข่ายถูกทำให้เกิดเสียงได้รับที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

015: [0.01-0.02)

อัตราส่วนเหตุการณ์การหน่วงเวลาเครือข่ายแรก

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่จุดสิ้นสุดแรกตรวจพบการหน่วงเวลาเครือข่ายถูกสำคัญมีผลกระทบต่อความสามารถในการติดต่อสื่อสารแบบสองทางในเวลาจริง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์การหน่วงเวลาเครือข่ายที่สอง

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่ปลายทางสองตรวจพบการหน่วงเวลาเครือข่ายถูกสำคัญมีผลกระทบต่อความสามารถในการติดต่อสื่อสารแบบสองทางในเวลาจริง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์ต่ำแบนด์วิดท์เครือข่ายแรก

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่จุดสิ้นสุดแรกตรวจพบแบนด์วิดท์ที่พร้อมใช้งานหรือนโยบายแบนด์วิดท์ถูกต่ำก่อให้เกิดเสียงที่ส่งที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์ต่ำแบนด์วิดท์เครือข่ายที่สอง

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่ปลายทางสองตรวจพบแบนด์วิดท์ที่พร้อมใช้งานหรือนโยบายแบนด์วิดท์ถูกต่ำก่อให้เกิดเสียงที่ส่งที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์พอ CPU แรก

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่จุดสิ้นสุดแรกตรวจพบทรัพยากร CPU พร้อมใช้งานไม่เพียงพอ และคุณภาพเสียงไม่ดีสาเหตุส่ง และรับขึ้น ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์พอ CPU ที่สอง

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่ปลายทางสองตรวจพบทรัพยากร CPU พร้อมใช้งานไม่เพียงพอ และคุณภาพเสียงไม่ดีสาเหตุส่ง และรับขึ้น ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

แรกอุปกรณ์ครึ่ง AEC สองเหตุการณ์อัตราส่วน

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรตรวจพบปัญหาปลายทางแรก และดำเนินการ canceller เสียงก้อง acoustic ในโหมดพิมพ์สองด้านแบบครึ่ง ซึ่งความสามารถในการติดต่อสื่อสารแบบสองทางในเวลาจริงได้รับผลกระทบ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

สองอุปกรณ์ครึ่ง AEC สองเหตุการณ์อัตราส่วน

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรตรวจพบปัญหาปลายทางที่สอง และดำเนินการ canceller เสียงก้อง acoustic ในโหมดพิมพ์สองด้านแบบครึ่ง ซึ่งความสามารถในการติดต่อสื่อสารแบบสองทางในเวลาจริงได้รับผลกระทบ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

อุปกรณ์แรกแสดงอัตราส่วนเหตุการณ์ไม่ทำงาน

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่จุดสิ้นสุดแรกตรวจพบอุปกรณ์การแสดงกำลังทำงานอย่างถูกต้อง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

อุปกรณ์ที่สองที่แสดงอัตราส่วนเหตุการณ์ไม่ทำงาน

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่ปลายทางที่สองตรวจพบการแสดงอุปกรณ์ที่กำลังทำงานอย่างถูกต้อง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

อุปกรณ์แรกจับอัตราส่วนเหตุการณ์ไม่ทำงาน

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่จุดสิ้นสุดแรกตรวจพบอุปกรณ์จับภาพที่ถูกทำงานอย่างถูกต้อง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

อุปกรณ์สองจับอัตราส่วนเหตุการณ์ไม่ทำงาน

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่ปลายทางสองตรวจพบอุปกรณ์จับภาพที่ถูกทำงานอย่างถูกต้อง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์ข้อบกพร่องของเสียงอุปกรณ์แรก

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่จุดสิ้นสุดแรกตรวจพบข้อบกพร่องของเสียงหรือช่องว่างในเสียงที่เล่น หรือการจับภาพไว้ที่ทำให้เกิดเสียงกำลังถูกส่ง หรือรับที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์ข้อบกพร่องของเสียงอุปกรณ์ที่สอง

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่ปลายทางสองตรวจพบข้อบกพร่องของเสียงหรือช่องว่างในเสียงที่เล่น หรือการจับภาพไว้ที่ทำให้เกิดเสียงกำลังถูกส่ง หรือรับที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์ SNR ต่ำอุปกรณ์แรก

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่จุดสิ้นสุดแรกตรวจพบเสียงต่ำไปที่ระดับเสียงรบกวนที่ทำให้เกิดเสียงกำลังถูกส่งที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์ SNR ต่ำอุปกรณ์ที่สอง

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่ปลายทางสองตรวจพบเสียงต่ำไปที่ระดับเสียงรบกวนที่ทำให้เกิดเสียงกำลังถูกส่งที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์ระดับเสียงต่ำอุปกรณ์แรก

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่จุดสิ้นสุดแรกตรวจพบระดับเสียงต่ำที่ทำให้เกิดเสียงกำลังถูกส่งที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์ระดับเสียงต่ำอุปกรณ์ที่สอง

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่ปลายทางสองตรวจพบระดับเสียงต่ำที่ทำให้เกิดเสียงกำลังถูกส่งที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์การคลิปหน้าอุปกรณ์แรก

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่กำลังถูกส่งการคลิปหน้าปลายทางตรวจพบแรกในการจับเสียงที่ทำให้คุณภาพเสียงไม่ดี ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์การคลิปหน้าอุปกรณ์ที่สอง

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่กำลังถูกส่งการคลิปหน้าปลายทางตรวจพบที่สองในจับเสียงที่ทำให้คุณภาพเสียงไม่ดี ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์เสียงก้องอุปกรณ์แรก

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่กำลังถูกส่งเสียงก้องปลายทางตรวจพบแรกที่ทำให้คุณภาพเสียงไม่ดี ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์เสียงก้องอุปกรณ์ที่สอง

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่กำลังถูกส่งเสียงก้องปลายทางตรวจพบสองที่ทำให้คุณภาพเสียงไม่ดี ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

อุปกรณ์แรกใกล้กับจุดสิ้นสุดการอัตราส่วนเหตุการณ์อัตราส่วนเสียงก้อง

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่จุดสิ้นสุดแรกตรวจพบอัตราส่วนของระดับสัญญาณสิ้นสุดใกล้เคียงกับระดับเสียงก้องที่ทำให้เกิดเสียงกำลังถูกส่งที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

อุปกรณ์สองใกล้กับจุดสิ้นสุดการอัตราส่วนเหตุการณ์อัตราส่วนเสียงก้อง

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่ปลายทางสองวิธีตรวจหาอัตราส่วนของระดับสัญญาณสิ้นสุดใกล้เคียงกับระดับเสียงก้องที่ทำให้เกิดเสียงกำลังถูกส่งที่มีคุณภาพต่ำ ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

อุปกรณ์แรกแสดงอัตราส่วนเหตุการณ์ Volume ศูนย์

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่แสดง volume อุปกรณ์ปลายทางตรวจพบแรกถูกตั้งค่าเป็น 0 ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

อุปกรณ์ที่สองที่แสดงอัตราส่วนเหตุการณ์ Volume ศูนย์

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่สองปลายทางตรวจพบ volume แสดงอุปกรณ์ถูกตั้งค่าเป็น 0 ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

อุปกรณ์แรกแสดงอัตราส่วนเหตุการณ์ปิดเสียง

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่ปลายทางแรกตรวจพบการแสดงอุปกรณ์ถูกปิดเสียง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

อัตราส่วนเหตุการณ์ปิดเสียงการแสดงอุปกรณ์ที่สอง

ช่วง (อัตราส่วน)

เศษส่วนของการโทรที่สองปลายทางตรวจพบการแสดงอุปกรณ์ถูกปิดเสียง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

นับเหตุการณ์ปลายทางหลายอุปกรณ์แรก

ช่วง (อัตราส่วน)

จำนวนครั้งในระหว่างการโทรที่จุดสิ้นสุดแรกตรวจพบปลายทางหลายในสภาพแวดล้อมห้องหรือ acoustic เดียวกัน ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

สอง Count เหตุการณ์ปลายทางหลายอุปกรณ์

ช่วง (อัตราส่วน)

จำนวนครั้งในระหว่างการโทรปลายทางสองตรวจพบปลายทางหลายในสภาพแวดล้อมห้องหรือ acoustic เดียวกัน ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

แรกอุปกรณ์ Howling เหตุการณ์ Count

ช่วง (อัตราส่วน)

จำนวนครั้งในระหว่างการโทรที่จุดสิ้นสุดแรกตรวจพบอย่าง น้อยสองปลายทางในที่เดียวกันห้องหรือ acoustic สภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดเสียงที่มีคุณภาพต่ำในรูปแบบของ howling หรือ screeching เสียง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลรายงาน โดยแรกปลายทางไม่

016: [0.02-0.03)

สองอุปกรณ์ Howling เหตุการณ์ Count

ช่วง (อัตราส่วน)

จำนวนครั้งในระหว่างการโทรปลายทางสองตรวจพบอย่าง น้อยสองปลายทางในที่เดียวกันห้องหรือ acoustic สภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดเสียงที่มีคุณภาพต่ำในรูปแบบของ howling หรือ screeching เสียง ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

ค่าว่างระบุสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ หรือข้อมูลที่ไม่มีรายงาน โดยปลายทางที่สอง

016: [0.02-0.03)

ผู้ส่งรายงานข้อผิดพลาด

สตริง

ระบุปลายทางที่ส่งรายงานข้อผิดพลาดสายเรียกเข้าสำหรับสตรีม รายงานนี้ประกอบด้วยระบบเพิ่มเติม และอาจแสดงสายโทรหรือการตั้งค่ารายการดรอปัญหากับการโทร

ค่าว่างระบุการรายงานข้อผิดพลาดโทรถูกส่ง

ชื่อ

ข้อผิดพลาดของสื่อ

สตริง

ระบุถ้า รายงานข้อผิดพลาดสายเรียกเข้าสำหรับสตรีมผิดพลาดระดับสื่อ หรือไม่ รายงานนี้ประกอบด้วยระบบเพิ่มเติม และอาจแสดงสายโทรหรือการตั้งค่ารายการดรอปัญหากับการโทร

ค่าว่างระบุการรายงานข้อผิดพลาดโทรถูกส่ง

True

ชนิดของความล้มเหลวสื่อ

สตริง

ชนิดของความล้มเหลวสื่อที่เกี่ยวข้องกับสตรีม ค่าที่เป็นไปได้คือ:

 • Midcall

 • CallSetup

 • NotMediaFailure

ค่าว่างระบุการรายงานข้อผิดพลาดโทรถูกส่ง

Midcall

Rtp Rtcp Mux

Boolean

True ระบุว่า RTP และ RTCP ถูก multiplexed พอร์ตเดียวกัน False มิฉะนั้น

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง

True

Stun เวอร์ชัน

จำนวนเต็ม

เวอร์ชันของโพรโทคอล STUN ที่ใช้สำหรับการสร้างการโทร

ค่าว่างระบุข้อมูลนี้ไม่มีรายงาน โดยปลายทาง

2

รีเลย์สื่อ

สตริง

ที่อยู่ IP สำหรับ relay(s) สื่อที่ใช้สำหรับเซสชัน อาจรายงานสับเปลี่ยนที่คั่นด้วยเครื่องคู่แบบสัญลักษณ์ ' +' if สตรีมได้

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

"13.107.8.2 + 13.107.8.2"

เหตุผลความล้มเหลวในการตั้งค่าโทร

การแจงนับ

การจำแนกประเภทของทำไมสื่อไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อสำหรับการโทร ค่าที่เป็นไปได้:

 • กฎขาดหาย FW ลึกแพคเก็ตตรวจสอบยกเว้น - หมายความว่า อุปกรณ์เครือข่ายเส้นทางอาจป้องกันไม่ให้เส้นทางสื่อถูกสร้างขึ้นได้เนื่องจากกฎการตรวจสอบแพคเก็ตลึก อาจมีสาเหตุพร็อกซี หรือไฟร์วอลล์กฎไม่ถูกอย่างถูกต้องกำหนดค่า

 • กฎขาดหาย FW IP บล็อกยกเว้น - หมายความว่า อุปกรณ์เครือข่ายเส้นทางอาจป้องกันไม่ให้เส้นทางสื่อถูกสร้างขึ้นไปยังเครือข่ายของ Office 365 อาจมีสาเหตุกฎไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีที่ไม่ได้กำลังถูกกำหนดค่าให้อนุญาตการเข้าถึงที่อยู่ IP และพอร์ตที่ใช้สำหรับ Skype สำหรับการรับส่งข้อมูลทางธุรกิจ

 • – อื่น ๆ ระบุเส้นทางสื่อไม่สามารถสร้างสาย แต่ไม่สามารถจัดประเภทสาเหตุรากได้

 • ไม่สื่อล้มเหลว - ระบุปัญหาไม่พบกับที่ตั้งของเส้นทางสื่อ

ค่าว่างระบุไม่ล้มเหลวเพราะตั้งค่าการโทรได้เนื่องจากปัญหาการสื่อที่ทราบแล้ว

กฎยกเว้นช่อง FW IP หายไป

คือเซสชันการรวมที่ไม่ระบุชื่อ

Boolean

ค่า true ถ้าผู้เข้าร่วมการประชุมถูกการไม่ระบุชื่อ False มิฉะนั้น

ค่าว่างระบุข้อมูลที่จะกำหนดถ้าผู้ใช้เชื่อมต่อแบบไม่ระบุชื่อ หรือไม่

True

มี Blob Diag สื่อ

Boolean

ค่า true ถ้าเซสชันมีข้อมูลการวินิจฉัยสื่อ False มิฉะนั้น

ค่าว่างระบุข้อมูล signaling บางอย่างไม่ถูกจัดเก็บสำหรับสตรีมนี้

True

แก้ไข Dns ใช้แคช

Boolean

ค่า true ถ้าปลายทางใช้แคช DNS เพื่อแก้ไขสื่อสับเปลี่ยนที่อยู่ False มิฉะนั้น

ค่าว่างระบุว่า ไม่มีรายงานข้อมูลนี้ โดยปลายทาง

เท็จ

จับคู่รายละเอียดการเชื่อมต่อเครือข่าย

จับคู่ที่ระบุ

จับคู่เสียรายละเอียดการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับปลายทางที่สอง และแรก ค่าที่เป็นไปได้:

 • wifi: wifi

 • wifi: แบบมีสาย

 • แบบมีสาย: wifi

 • แบบมีสาย: แบบมีสาย

 • MobileBB: MobileBB

 • MobileBB: อื่น ๆ

 • MobileBB: อุโมงค์

 • MobileBB: wifi

 • MobileBB: แบบมีสาย

 • อื่น ๆ: อื่น ๆ

 • อื่น ๆ: wifi

 • อื่น ๆ: แบบมีสาย

 • อุโมงค์: อุโมงค์

 • อุโมงค์: wifi

 • อุโมงค์: แบบมีสาย

 • : MobileBB

 • : อื่น ๆ

 • : อุโมงค์

 • : wifi

 • : แบบมีสาย

 • :

ค่าว่างในการแจงนับที่ระบุชนิดการเชื่อมต่อเครือข่ายปลายทางไม่รู้จัก สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นถ้าไม่สามารถสร้างการโทร

แบบมีสาย: แบบมีสาย

จับคู่ประเภทตัวแทนผู้ใช้

จับคู่ที่ระบุ

จับคู่ของประเภทตัวแทนผู้ใช้สำหรับปลายทางที่สอง และแรก

ค่าว่างในการแจงนับที่ระบุตัวแทนผู้ใช้ปลายทางไม่ได้เป็นชนิดที่ทราบแล้ว

AV MCU: OC

เป็นคู่ของเซิร์ฟเวอร์

จับคู่ที่ระบุ

จับคู่ของรหัสของปลายทางที่สอง และแรกเป็นไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ ค่าที่เป็นไปได้ได้แก่: ไคลเอ็นต์: ไคลเอ็นต์ ไคลเอ็นต์: Server, Server: Server

ไม่มีค่าว่าง

ไคลเอ็นต์: เซิร์ฟเวอร์

จับคู่เป็นน้ำแข็งเชื่อมต่อ

จับคู่ที่ระบุ

จับคู่ของ connectivity เป็นน้ำแข็งใช้ปลายทางแต่ละชนิด ค่าที่เป็นไปได้:

 • โดยตรง: โดยตรง

 • โดยตรง: ล้มเหลว

 • โดยตรง: HTTP

 • ล้มเหลว: ล้มเหลว

 • ล้มเหลว: รีเลย์

 • HTTP: รีเลย์

 • :

 • : โดยตรง

 • : ล้มเหลว

 • : HTTP

 • : รีเลย์

ค่าว่างในการแจงนับที่ระบุเป็นน้ำแข็งเชื่อมต่อที่ใช้ โดยปลายทางถูกเรียก หรือรายงาน

โดยตรง: รีเลย์

จับคู่ OS

จับคู่ที่ระบุ

จับคู่ของชื่อ OS และรุ่นที่สอง และแรกปลายทาง

ค่าว่างในการแจงนับที่ระบุชื่อ OS ไม่สามารถแยกวิเคราะห์ หรือไม่ได้มีรายงาน โดยปลายทาง

Windows 10: Windows 10

ผู้เช่า Id คู่

จับคู่ที่ระบุ

จับคู่ของ id ของผู้เช่าสำหรับแรก และสองปลายทาง

ค่าว่างในการแจงนับที่ระบุว่า ไม่สามารถกำหนดรหัสผู้เช่า สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นถ้าปลายทางจะลงชื่อเข้าใช้ Skype ในสถานที่สำหรับการปรับใช้ Business Server

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000:00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

จับคู่ชื่อแบบเอกสารสำเร็จรูป

จับคู่ที่ระบุ

จับคู่ของชื่อแบบเอกสารสำเร็จรูปสำหรับปลายทางที่สอง และแรก

ค่าว่างในการแจงนับที่ระบุว่า ไม่สามารถกำหนดชื่อแบบเอกสารสำเร็จรูปสำหรับจุดสิ้นสุด ซึ่งอาจเป็น เพราะปลายทางจะอยู่ภายนอกกับเครือข่ายบริษัท หรือมีการเข้าถึงเครือข่ายจากไซต์โดยไม่มีการแมปเครือข่าย

แบบเอกสารสำเร็จรูปหลัก: แบบเอกสารสำเร็จรูปไซต์สาขา

จับคู่ Corp ภายใน

จับคู่ที่ระบุ

แสดงคู่ถ้าปลายทางมีอยู่ภายใน หรือภาย นอกโดยยึดตามการแมปซับเครือข่ายขององค์กร ค่าที่เป็นไปได้:

 • ภายใน: ภายใน

 • ภายใน: ภายนอก

 • ภายนอก: ภายนอก

-

ภายใน: ภายใน

สถานการณ์สมมติคู่

จับคู่ที่ระบุ

แสดงคู่ถ้าปลายทางมีอยู่ภายใน หรือภาย นอกกับเครือข่ายขององค์กรโดยยึดตามการแมปซับและรายละเอียดการเชื่อมต่อเครือข่าย

หมายเหตุ: คู่จะถูกคั่นด้วย ' - '

ค่าว่างในการแจงนับที่ระบุชนิดการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่รู้จักสำหรับปลายทางตัวใดตัวหนึ่ง หรือทั้งสอง

ไคลเอ็นต์แบบภายใน-wifi ภายในไคลเอ็นต์

IsTeams

Boolean

True ระบุว่า ตัวแทนผู้ใช้ที่สอง และแรกสำหรับสตรีม ปลายทางของทีม Microsoft

False บ่งชี้ตัวแทนผู้ใช้ Skype สำหรับปลายทางธุรกิจ

True

บันทึกย่อบนชนิดข้อมูลขนาด/หน่วย:

ช่วง

มิติที่ระบุเป็นช่วงหรือกลุ่มของค่าจะแสดงโดยใช้รูปแบบต่อไปนี้:

<sort order string> [<lower bound inclusive> - <upper bound exclusive)

ตัวอย่างเช่น มิติระยะเวลา (นาที) แสดงระยะเวลาการโทรในหน่วยวินาที มีค่ารายงานเป็นช่วงของค่า

ระยะเวลา (นาที)

วิธีการแปล

062: [0-0)

ระยะเวลาการสตรีม = 0 นาที

064: [1-2)

1 นาที < =ระยะเวลาการสตรีม < 2 นาที

065: [2-3)

ใช้เวลา 2 นาที < =ระยะเวลาการสตรีม < 3 นาที

066: [3-4)

3 นาที < =ระยะเวลาการสตรีม < 4 นาที

<เรียงลำดับสตริ > จะใช้ในการควบคุมลำดับการจัดเรียงเมื่อการนำเสนอข้อมูล และสามารถใช้ได้กับการกรอง ตัวอย่างเช่น ตัวกรองในระยะเวลา (นาที) < "065" จะแสดงสตรีมเท่ากับช่วงเวลาที่น้อยกว่า 2 นาที ('0' นำหน้าจำเป็นสำหรับตัวกรองเพื่อทำงานตามที่คาด)

หมายเหตุ: ค่าจริงของสตริงที่ลำดับการเรียงลำดับไม่สำคัญ

การแจงนับคู่

ขนาดที่จัดให้เป็นคู่การแจงนับที่จะแสดงโดยใช้รูปแบบต่อไปนี้:

<enumeration value from one end point> : < enumeration value from the other endpoint>

จัดลำดับของค่าแจงนับที่สอดคล้องกัน แต่ไม่แสดงลำดับของปลายทางหนึ่ง หรือสองอยู่

ตัวอย่างเช่น คู่รายละเอียดการเชื่อมต่อเครือข่ายแสดงค่ารายละเอียดการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับปลายทางสอง:

จับคู่รายละเอียดการเชื่อมต่อเครือข่าย

วิธีการแปล

แบบมีสาย: แบบมีสาย

แรก และสองปลายทางทั้งสองใช้แบบมีสาย ethernet เชื่อมต่อ

แบบมีสาย: wifi

สิ้นสุดแรกที่ใช้แบบมีสายการเชื่อมต่ออีเทอร์และเชื่อมต่อแบบปลายทางใช้สอง หรือปลายทางที่สองใช้การเชื่อมต่ออีเทอร์สาย และปลายทางแรกใช้การเชื่อมต่อแบบ

: wifi

สิ้นสุดแรกใช้การเชื่อมต่อ WiFi และการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้โดยปลายทางที่สองโดยไม่รู้จัก หรือปลายทางที่สองใช้การเชื่อมต่อ WiFi และการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้ โดยปลายทางแรกไม่รู้จัก

ค่าว่าง

ตารางด้านบนรายการสาเหตุทำไมขนาดอาจเป็นค่าว่าง ขนาดและการวัดมากจะเป็นค่าว่างถ้ามิติ QoE ระเบียนพร้อมใช้งานเป็นเท็จ ในกรณีนี้เมื่อมีสายไม่ได้ถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หน่วยวัด

ตารางต่อไปนี้แสดงหน่วยวัดในขณะนี้พร้อมใช้งานในการโทรคุณภาพแดชบอร์ด (CQD):

ชื่อหน่วยวัด

หน่วย

คำอธิบาย

นับจำนวนของสตรีมผลรวม

จำนวนของสตรีมเท่า

ใส่หมายเลขกระแสสื่อโดยไม่คำนึงถึงชนิดของสื่อ

นับจำนวนของสตรีมเสียง

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าเสียง

นับจำนวนของสตรีม AppSharing

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวน RDP ยึดสตรีมเท่าแชร์แอปพลิเคชัน

นับจำนวนของสตรีมวิดีโอ

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมวิดีโอ

นับจำนวนของสตรีม VBSS

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่แชร์วิดีโอใช้หน้าจอ

นับจำนวนเสียงไม่ดี

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่จัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตามการประเมินของเครือข่ายเสียงแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

นับจำนวนของสตรีมดีเสียง

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่จัดประเภทเป็นสิ่งที่ควรโดยยึดตามการประเมินของเครือข่ายเสียงแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

นับจำนวนของสตรีมไม่ได้จัดระดับเสียง

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเสียงที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอเพื่อจัดประเภทเป็นสิ่งที่ควรหรือแย่ที่ยึดตามการประเมินของเครือข่าย แสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

เปอร์เซ็นต์ต่ำเสียง

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ของสตรีมเสียงทั้งหมดที่ถูกจัดประเภทเป็นแย่โดยยึดตามเมตริกเครือข่ายที่แสดงไว้ที่นี่: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

นับจำนวน PacketLoss OnePercent เสียง

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าเสียงด้วยการสูญเสียแพคเก็ตมากกว่า 1%

เปอร์เซ็นต์ PacketLoss OnePercent เสียง

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ของสตรีมเท่าเสียงทั้งหมดด้วยการสูญเสียแพคเก็ตมากกว่า 1%

เสียงต่ำได้เนื่องจาก Jitter Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของตำแหน่งที่การวัด jitter มีขนาดเกินขีดจำกัดของสตรีมเท่าเสียงแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

เสียงต่ำได้เนื่องจาก PacketLoss Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของตำแหน่งที่การวัดขาดทุนแพคเก็ตมีขนาดเกินขีดจำกัดของสตรีมเท่าเสียงแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้:พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

เสียงต่ำได้เนื่องจาก Count ประสิทธิภาพลดลง

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนที่ลดประสิทธิภาพการวัดมีขนาดเกินขีดจำกัดของสตรีมเท่าเสียงแสดงไว้ที่นี่https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

เสียงต่ำได้เนื่องจาก RoundTrip นับจำนวน

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนที่ปัดเดินทางมีขนาดเกินขีดจำกัดของสตรีมเท่าเสียงแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

เสียงต่ำได้เนื่องจาก ConcealedRatio Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนที่อัตราส่วน concealed มีขนาดเกินขีดจำกัดของสตรีมเท่าเสียงแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

แย่ AppSharing ได้เนื่องจาก SpoiledTilePercentTotal Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของแอปพลิเคชันที่แชร์ซึ่งการวัดรวมเปอร์เซ็นต์ไทล์ spoiled มีขนาดเกินขีดจำกัดของสตรีมเท่าแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

แย่ AppSharing ได้เนื่องจาก RelativeOneWayAverage Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของแอปพลิเคชันที่แชร์ซึ่งการวัดรวมเปอร์เซ็นต์ไทล์ spoiled มีขนาดเกินขีดจำกัดของสตรีมเท่าแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

แย่ AppSharing ได้เนื่องจาก RDPTileProcessingLatencyAverage Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของแอปพลิเคชันที่แชร์ที่ไทล์ RDP ค่าเฉลี่ยของเวลาแฝงของการประมวลผลมีขนาดเกินขีดจำกัดของสตรีมเท่าแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

แย่วิดีโอได้เนื่องจาก VideoPostFecplr Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนที่ plr Fec โพสต์วิดีโอที่มีขนาดเกินขีดจำกัดการสตรีมวิดีโอแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

แย่วิดีโอได้เนื่องจาก VideoLocalFrameLossPercentageAvg Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของตำแหน่งที่วิดีโอภายในกรอบขาดทุนเปอร์เซ็นต์ Avg มีขนาดเกินขีดจำกัดของสตรีมเท่าวิดีโอแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

แย่วิดีโอได้เนื่องจาก RecvFrameRateAverage Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของตำแหน่งที่การรับเฟรมอัตราค่าเฉลี่ยมีขนาดเกินขีดจำกัดการสตรีมวิดีโอแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

แย่วิดีโอได้เนื่องจาก LowFrameRateCallPercent Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนที่เปอร์เซ็นต์โทรอัตราเฟรมต่ำเกินขีดจำกัดการสตรีมวิดีโอแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

แย่วิดีโอได้เนื่องจาก LowResolutionCallPercent Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนที่โทรเปอร์เซ็นต์ความละเอียดต่ำเกินขีดจำกัดการสตรีมวิดีโอแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

แย่วิดีโอได้เนื่องจาก VideoPacketLossRate Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนที่อัตราวิดีโอแพคเก็ตขาดทุนมีขนาดเกินขีดจำกัดการสตรีมวิดีโอแสดงไว้ที่นี่https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

แย่วิดีโอได้เนื่องจาก VideoFrameRateAvg Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนที่ Avg วิดีโอเฟรมอัตรามีขนาดเกินขีดจำกัดการสตรีมวิดีโอแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

แย่วิดีโอได้เนื่องจาก DynamicCapabilityPercent Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ความสามารถของแบบไดนามิกที่มีขนาดเกินขีดจำกัดการสตรีมวิดีโอแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

แย่ VBSS ได้เนื่องจาก VideoPostFecplr Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของวิดีโอตามแชร์หน้าจอสตรีมเท่าที่ plr Fec โพสต์วิดีโอที่มีขนาดเกินขีดจำกัดมีอยู่ในรายการต่อไปนี้: อะไรเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE ได้อย่างไร

แย่ VBSS ได้เนื่องจาก VideoLocalFrameLossPercentageAvg Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของวิดีโอตามแชร์หน้าจอสตรีมเท่าที่ที่วิดีโอภายในกรอบขาดทุนเปอร์เซ็นต์ Avg มีขนาดเกินขีดจำกัดมีอยู่ในรายการต่อไปนี้: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

แย่ VBSS ได้เนื่องจาก RecvFrameRateAverage Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของวิดีโอตามแชร์หน้าจอสตรีมเท่าที่การรับเฟรมอัตราค่าเฉลี่ยมีขนาดเกินขีดจำกัดมีอยู่ในรายการต่อไปนี้: อะไรเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE ได้อย่างไร

แย่ VBSS ได้เนื่องจาก LowFrameRateCallPercent Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของวิดีโอตามแชร์หน้าจอสตรีมเท่าที่เปอร์เซ็นต์โทรอัตราเฟรมต่ำเกินขีดจำกัดมีอยู่ในรายการต่อไปนี้: อะไรเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE ได้อย่างไร .

แย่ VBSS ได้เนื่องจาก LowResolutionCallPercent Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของวิดีโอตามแชร์หน้าจอสตรีมเท่าที่โทรเปอร์เซ็นต์ความละเอียดต่ำเกินขีดจำกัดมีอยู่ในรายการต่อไปนี้: อะไรเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE ได้อย่างไร .

นับจำนวนของสตรีมวิดีโอที่ไม่ดี

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมวิดีโอที่จัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตามการประเมินของเครือข่ายแสดงไว้ที่นี่https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

นับจำนวนของสตรีมดีวิดีโอ

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมวิดีโอที่จัดประเภทเป็นสิ่งที่ควรโดยยึดตามการประเมินของเครือข่ายแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

นับจำนวนของสตรีมวิดีโอที่ไม่ได้จัดระดับ

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมวิดีโอที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอเพื่อจัดประเภทเป็นสิ่งที่ควรหรือแย่ที่ยึดตามการประเมินของเครือข่าย แสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

เปอร์เซ็นต์ต่ำวิดีโอ

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ของสตรีมวิดีโอทั้งหมดที่จัดประเภท ตามการประเมินของเครือข่ายโดยขึ้นอยู่กับต่ำแสดงไว้ที่นี่https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

นับจำนวนของสตรีมต่ำ AppSharing

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของแอปพลิเคชันสตรีมเท่าที่จัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตามการประเมินของเครือข่ายที่แชร์แสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

นับจำนวนของสตรีมดี AppSharing

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของแอปพลิเคชันสตรีมเท่าที่จัดประเภทเป็นสิ่งที่ควรโดยยึดตามการประเมินของเครือข่ายที่แชร์แสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

นับจำนวนของสตรีม AppSharing ไม่ได้จัดระดับ

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของแอปพลิเคชันที่แชร์สตรีมที่ไม่มีข้อมูลเพื่อจัดประเภทได้ดี หรือไม่ดีพอ โดยยึดตามเมตริกเครือข่ายที่แสดงไว้ที่นี่: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

AppSharing เปอร์เซ็นต์ต่ำ

เปอร์เซ็นต์

แสดงเปอร์เซ็นต์ของแอปพลิเคชันทั้งหมดที่แชร์สตรีมที่ถูกจัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตามการประเมินของเครือข่ายที่นี่: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

นับจำนวนของสตรีมแย่ VBSS

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของวิดีโอตามแชร์หน้าจอสตรีมเท่าทุกรายการเป็นแย่ที่ยึดตามการประเมินของเครือข่ายแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

สิ่งที่ควร VBSS สตรีม Count

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของวิดีโอตามแชร์หน้าจอสตรีมเท่าทุกรายการเป็นสิ่งที่ควรโดยยึดตามการประเมินของเครือข่ายแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

นับจำนวนของสตรีม VBSS ไม่ได้จัดระดับ

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมวิดีโอตามแชร์หน้าจอที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอเพื่อจัดประเภทเป็นสิ่งที่ควรหรือแย่ที่ยึดตามการประเมินของเครือข่าย แสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

VBSS เปอร์เซ็นต์ต่ำ

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ของผลรวมใช้หน้าจอแชร์วิดีโอสตรีมที่จัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตามเมตริกเครือข่ายที่แสดงไว้ที่นี่: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

ระยะเวลาการโทร Avg

วินาที

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของสตรีมเท่าในหน่วยวินาที

Avg จัดอันดับคำติชมแรก

การจัดอันดับผู้ใช้ (1-5)

การจัดอันดับเฉลี่ยของสตรีมเท่าที่รายงาน โดยผู้ใช้ปลายทางแรก โทรมีการจัดอันดับจาก 1 ถึง 5 และจัดอันดับที่ถูกนำไปใช้กับสตรีมเท่าทั้งหมดของการโทร

Avg จัดอันดับคำติชมที่สอง

การจัดอันดับผู้ใช้ (1-5)

การจัดอันดับเฉลี่ยของสตรีมเท่าที่รายงาน โดยผู้ใช้ปลายทางที่สอง โทรมีการจัดอันดับจาก 1 ถึง 5 และจัดอันดับที่ถูกนำไปใช้กับสตรีมเท่าทั้งหมดของการโทร

นับจำนวนการจัดอันดับคำติชมแรก

จำนวนของสตรีมเท่าจัดอันดับ

จำนวนของสตรีมเท่าที่จัดอันดับ โดยผู้ใช้ปลายทางแรก โทรมีการจัดอันดับจาก 1 ถึง 5 และจัดอันดับที่ถูกนำไปใช้กับสตรีมเท่าทั้งหมดของการโทร

นับจำนวนการจัดอันดับคำติชมที่สอง

จำนวนของสตรีมเท่าจัดอันดับ

จำนวนของสตรีมเท่าที่จัดอันดับ โดยผู้ใช้ปลายทางที่สอง โทรมีการจัดอันดับจาก 1 ถึง 5 และจัดอันดับที่ถูกนำไปใช้กับสตรีมเท่าทั้งหมดของการโทร

นับจำนวนต่ำการจัดอันดับของคำติชมแรก

จำนวนของสตรีมเท่าจัดอันดับ

จำนวนของสตรีมเท่าที่จัดอันดับ โดยผู้ใช้ปลายทางแรกเป็น 1 หรือ 2 โทรมีการจัดอันดับจาก 1 ถึง 5 และจัดอันดับที่ถูกนำไปใช้กับสตรีมเท่าทั้งหมดของการโทร

นับจำนวนต่ำการจัดอันดับของคำติชมที่สอง

จำนวนของสตรีมเท่าจัดอันดับ

จำนวนของสตรีมเท่าที่จัดอันดับ โดยผู้ใช้ปลายทางที่สองเป็น 1 หรือ 2 โทรมีการจัดอันดับจาก 1 ถึง 5 และจัดอันดับที่ถูกนำไปใช้กับสตรีมเท่าทั้งหมดของการโทร

คำติชมจัดอันดับต่ำเปอร์เซ็นต์แรก

จำนวนของสตรีมเท่าจัดอันดับ

เปอร์เซ็นต์ของสตรีมจัดอันดับทั้งหมดที่ถูกจัดอันดับ โดยผู้ใช้ปลายทางแรกเป็น 1 หรือ 2 โทรมีการจัดอันดับจาก 1 ถึง 5 และจัดอันดับที่ถูกนำไปใช้กับสตรีมเท่าทั้งหมดของการโทร

สองคำติชมจัดอันดับต่ำเปอร์เซ็นต์

จำนวนของสตรีมเท่าจัดอันดับ

เปอร์เซ็นต์ของสตรีมจัดอันดับทั้งหมดที่ถูกจัดอันดับ โดยผู้ใช้ปลายทางที่สองเป็น 1 หรือ 2 โทรมีการจัดอันดับจาก 1 ถึง 5 และจัดอันดับที่ถูกนำไปใช้กับสตรีมเท่าทั้งหมดของการโทร

แรกคำติชมโทเค็นเสียงปัญหา Count

จำนวนการจัดอันดับสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่ผู้ใช้ปลายทางแรกระบุปัญหาเกี่ยวกับเสียง

สองคำติชมโทเค็นเสียงปัญหา Count

จำนวนการจัดอันดับสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่ผู้ใช้ปลายทางสองระบุปัญหาเกี่ยวกับเสียง

แรกคำติชมโทเค็นวิดีโอปัญหา Count

จำนวนของสตรีมเท่าจัดอันดับ

จำนวนของสตรีมเท่าที่ผู้ใช้ปลายทางแรกระบุปัญหากับวิดีโอ

สองคำติชมโทเค็นวิดีโอปัญหา Count

จำนวนของสตรีมเท่าจัดอันดับ

จำนวนของสตรีมเท่าที่ผู้ใช้ปลายทางสองระบุปัญหากับวิดีโอ

นับจำนวนโทรดี SLA เสียง

จำนวนการโทร

จำนวนของการโทรด้วยเสียงภายในขอบเขตของ Skype ที่สำหรับ SLA คุณภาพเสียงธุรกิจ (Volume Licensing สำหรับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์และบริการออนไลน์) ทุกรายการเป็นการประชุมเป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย

นับจำนวนสายที่ไม่ดี SLA เสียง

จำนวนการโทร

จำนวนการโทรด้วยเสียงภายในขอบเขตของ Skype ที่สำหรับธุรกิจเสียงคุณภาพ SLA (Volume Licensing สำหรับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์และบริการออนไลน์) ทุกรายการเป็นการประชุมเป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายไม่

นับจำนวนโทร SLA เสียง

จำนวนการโทร

จำนวนการโทรด้วยเสียงภายในขอบเขตของ Skype ที่สำหรับ SLA คุณภาพเสียงธุรกิจ (Volume Licensing สำหรับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์และบริการออนไลน์)

เปอร์เซ็นต์โทรดี SLA เสียง

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ของการโทรด้วยเสียงภายในขอบเขตของ Skype ที่สำหรับ SLA คุณภาพเสียงธุรกิจ (Volume Licensing สำหรับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์และบริการออนไลน์) ที่ถูกจัดประเภทเป็นการประชุมเป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย

นับจำนวนของสตรีมโทรด้วยเสียงที่ดี

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าเสียงที่ทั้งสองสตรีมเท่าเสียงในการโทร (ช่วงโทร) จะไม่จัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตามการประเมินของเครือข่ายแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

นับจำนวนของสตรีมโทรด้วยเสียงที่ไม่ดี

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าเสียงที่เสียงอย่างน้อยหนึ่งในการโทร (ช่วงโทร) ถูกจัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตามการประเมินของเครือข่ายแสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

นับจำนวนของสตรีมสายที่ไม่ได้จัดระดับเสียง

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าเสียงที่ทั้งสองสตรีมเท่าเสียงในการโทร (ช่วงโทร) อาจไม่สามารถจัดประเภทได้เนื่องจากไม่มีการประเมินของเครือข่าย

เปอร์เซ็นต์โทรด้วยเสียงที่ไม่ดี

เปอร์เซ็นต์

แสดงเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดสตรีมเสียงที่เสียงอย่างน้อยหนึ่งในการโทร (ช่วงโทร) ถูกจัดประเภทเป็นแย่ที่ยึดตามการประเมินของเครือข่ายที่นี่: พื้นฐานสำหรับการจัดประเภทสายเป็นแย่ใน Lync 2013 QoE คืออะไร?

ไมโครโฟนเปอร์เซ็นต์เสียงก้องแรก Avg ใน

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยของเวลาในระหว่างการสตรีมปลายทางแรกตรวจพบเสียงก้องในเสียงจากอุปกรณ์จับภาพหรือไมโครโฟนก่อนที่จะยกเลิกการประชุมเสียงก้อง

ไมโครโฟนเปอร์เซ็นต์เสียงก้องวินาที Avg ใน

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยของเวลาในระหว่างการสตรีมปลายทางสองตรวจพบเสียงก้องในเสียงจากอุปกรณ์จับภาพหรือไมโครโฟนก่อนที่จะยกเลิกการประชุมเสียงก้อง

ส่งเป็นเปอร์เซ็นต์เสียงก้อง Avg แรก

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยของเวลาในระหว่างการสตรีมว่า ปลายทางแรกพบเสียงก้องในเสียงจากอุปกรณ์จับภาพหรือไมโครโฟนหลังจากยกเลิกการประชุมเสียงก้อง

ส่งเป็นเปอร์เซ็นต์เสียงก้อง Avg วินาที

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยของเวลาในระหว่างการสตรีมว่า ปลายทางสองพบเสียงก้องในเสียงจากอุปกรณ์จับภาพหรือไมโครโฟนหลังจากยกเลิกการประชุมเสียงก้อง

ระดับสัญญาณเสียงส่ง Avg แรก

Decibels

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับส่งเสียงสำหรับทุกรายการเป็นคำพูดโมโน เสียง หรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอส่ง โดยปลายทางแรก

ระดับสัญญาณเสียงส่ง Avg วินาที

Decibels

ระดับพลังงานค่าเฉลี่ยของส่งเสียงสำหรับทุกรายการเป็นคำพูดโมโน เสียง หรือช่องทางซ้ายของส่ง โดยสองปลายทางเสียงสเตอริโอ

ระดับสัญญาณเสียงรับ Avg แรก

Decibels

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับเสียงที่ได้รับสำหรับทุกรายการเป็นคำพูดโมโน เสียง หรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางแรก

ระดับสัญญาณเสียงรับ Avg วินาที

Decibels

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับเสียงที่ได้รับสำหรับเสียงที่จัดประเภทเป็นคำพูดโมโน หรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางที่สองออก

ระดับเสียงรบกวนส่งเสียง Avg แรก

Decibels

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับส่งเสียงสำหรับเสียงที่จัดประเภทเป็นเสียงรบกวนโมโนหรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางแรก

ระดับเสียงรบกวนส่งเสียง Avg วินาที

Decibels

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับส่งเสียงสำหรับเสียงที่จัดประเภทเป็นเสียงรบกวนโมโนหรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางที่สองออก

ระดับเสียงรบกวนการรับเสียง Avg แรก

Decibels

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับเสียงที่ได้รับสำหรับเสียงที่จัดประเภทเป็นเสียงรบกวนโมโนหรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางแรก

ระดับเสียงรบกวนการรับเสียง Avg วินาที

Decibels

ค่าเฉลี่ยพลังงานระดับเสียงที่ได้รับสำหรับเสียงที่จัดประเภทเป็นเสียงรบกวนโมโนหรือช่องทางซ้ายของเสียงสเตอริโอโดยปลายทางที่สองออก

นับจำนวน BAD_TIMESTAMP เสียงก้องเสียงแรก

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนที่เสียงก้องเกิดขึ้น โดยการประทับเวลาของอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องจากปลายทางแรกยกเลิกการประชุมเสียงก้องจำกัดในเสียงส่งสตรีมเท่านั้น

นับจำนวน POSTAEC_ECHO เสียงก้องเสียงแรก

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่เสียงก้องสูงตรวจพบหลังจากยกเลิกการประชุมเสียงก้องสำหรับเสียงถูกส่ง โดยปลายทางแรก

นับจำนวน EVENT_ANLP เสียงก้องเสียงแรก

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่ปลายทางแรกตรวจพบเสียงในการจับเสียงที่ถูกจำกัดยกเลิกการประชุมเสียงก้องในส่งเสียง

นับจำนวน EVENT_DNLP เสียงก้องเสียงแรก

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่ปลายทางแรกตรวจพบเสียงในการจับเสียงที่ถูกจำกัดยกเลิกการประชุมเสียงก้องในส่งเสียง

นับจำนวน MIC_CLIPPING เสียงก้องเสียงแรก

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่ปลายทางแรกตรวจพบการคลิปหน้าในการจับเสียงที่ถูกจำกัดยกเลิกการประชุมเสียงก้องในส่งเสียง

นับจำนวน BAD_STATE เสียงก้องเสียงแรก

จำนวนของสตรีมเท่า

ระบุจำนวนของสตรีมเท่าที่ปลายทางแรกตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับภายในที่ถูกจำกัดยกเลิกการประชุมเสียงก้องในส่งเสียง

นับจำนวน BAD_TIMESTAMP เสียงก้องเสียงที่สอง

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่เสียงก้องเกิดขึ้น โดยการประทับเวลาของอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องจากปลายทางที่สองว่า ยกเลิกการประชุมเสียงก้องจำกัดในเสียงส่ง

นับจำนวน POSTAEC_ECHO เสียงก้องเสียงที่สอง

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่เสียงก้องสูงตรวจพบหลังจากยกเลิกการประชุมเสียงก้องสำหรับเสียงถูกส่ง โดยปลายทางที่สองออก

นับจำนวน EVENT_ANLP เสียงก้องเสียงที่สอง

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่ปลายทางสองตรวจพบเสียงรบกวนในการจับเสียงที่ถูกจำกัดยกเลิกการประชุมเสียงก้องในส่งเสียง

นับจำนวน EVENT_DNLP เสียงก้องเสียงที่สอง

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่ปลายทางสองตรวจพบเสียงรบกวนในการจับเสียงที่ถูกจำกัดยกเลิกการประชุมเสียงก้องในส่งเสียง

นับจำนวน MIC_CLIPPING เสียงก้องเสียงที่สอง

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่ปลายทางสองตรวจพบการคลิปหน้าในการจับเสียงที่ถูกจำกัดยกเลิกการประชุมเสียงก้องในส่งเสียง

นับจำนวน BAD_STATE เสียงก้องเสียงที่สอง

จำนวนของสตรีมเท่า

ระบุจำนวนของสตรีมเท่าที่ปลายทางสองตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับภายในที่ถูกจำกัดยกเลิกการประชุมเสียงก้องในส่งเสียง

ตั้งค่าการโทรรวมล้มเหลว Count สตรีม

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่เส้นทางสื่อไม่สามารถสร้างระหว่างปลายทางที่จุดเริ่มต้นของการโทร

นับจำนวนของสตรีมทิ้งโทรผลรวม

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่สื่อเส้นทางไม่ได้ไม่สิ้นสุดตามปกติ

สื่อรวมล้มเหลว Count สตรีม

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่เส้นทางสื่อตัวใดตัวหนึ่งไม่สามารถสร้าง หรือไม่ได้สิ้นสุดตามปกติ

นับจำนวนของสตรีมประสบผลสำเร็จรวมสื่อ

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่เส้นทางสื่อถูกสร้างขึ้น และสิ้นสุดตามปกติ

ตั้งค่าการโทรรวมประสบผลสำเร็จ Count สตรีม

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมเท่าที่สามารถสร้างเส้นทางสื่อระหว่างปลายทางที่จุดเริ่มต้นของการโทร

โทรรวมการติดตั้งล้มเหลวเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ของสตรีมเท่าทั้งหมดที่เส้นทางสื่อไม่สามารถสร้างระหว่างปลายทางที่จุดเริ่มต้นของการโทร

โทรรวมทิ้งเปอร์เซ็นต์ความล้มเหลว

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ของสตรีมเท่าทั้งหมดที่สื่อเส้นทางไม่ได้ไม่สิ้นสุดตามปกติ

อัตราส่วน Seizure ตอบทั้งหมด

อัตราส่วน

อัตราส่วนระหว่างยอดสายเรียกเข้ากับระยะเวลาที่น้อยกว่า 5 วินาทีเหนือจำนวนรวมของสายเรียกเข้า

โทรสั้น ๆ รวมเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ของผลรวมโทรหาความยาวไม่เกิน 1 นาที

เปอร์เซ็นต์ความล้มเหลวรวมสื่อ

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ของสตรีมเท่าทั้งหมดที่ไม่สามารถสร้างเส้นทางสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเหสิ้นสุดตามปกติ

การลดเสียง Avg

หมายถึง คะแนนความคิดเห็น (0-5)

Average คะแนนความคิดเห็นการหมายความว่าเครือข่ายประสิทธิภาพลดลงสำหรับสตรีมเท่านั้น แสดงปริมาณขาดทุนเครือข่ายและ jitter ได้รับผลกระทบคุณภาพเสียงที่ได้รับ

Avg Jitter

มิลลิวินาที

หาค่าเฉลี่ย jitter เครือข่ายสำหรับสตรีมเท่าเป็นมิลลิวินาที

Avg Jitter Max

มิลลิวินาที

Jitter เครือข่ายสูงสุดสำหรับการสตรีมเท่าเป็นมิลลิวินาที

แพคเก็ต Avg อัตราการสูญหาย

เปอร์เซ็นต์

ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยของแพคเก็ตสูญหายไปจากคำนวณโดยใช้ช่วงเวลาที่สอง 5 สำหรับสตรีมเท่า

แพคเก็ต Avg ขาดทุนอัตรา Max

เปอร์เซ็นต์

ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์สูงสุดของแพคเก็ตสูญหายไปในระหว่างช่วงเวลาที่สองใด ๆ 5 สำหรับสตรีมเท่านั้น

MOS เครือข่าย Avg โดยรวมค่าเฉลี่ย

หมายถึง คะแนนความคิดเห็น (0-5)

หาค่าเฉลี่ย หรือการหาค่าเฉลี่ยเครือข่ายหมายความว่าคะแนนความคิดเห็นสำหรับสตรีมเท่านั้น แสดงค่าเฉลี่ยทำนายคุณภาพขายลดหนี้เสียงได้รับในเครือข่ายแพ้ jitter และตัวแปลงสัญญาณ

อัตราส่วน Avg Concealed ตัวอย่าง

อัตราส่วน

ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตามอัตราส่วนของหมายเลขของเฟรมเสียงกับตัวอย่างที่สร้างขึ้น โดยแพคเก็ต concealment สูญหายไปยังจำนวนรวมของเฟรมเสียงสำหรับสตรีมเท่านั้น 0.1 บ่งชี้ 10% ของเฟรมอยู่ concealed ตัวอย่าง

อัตราส่วน Avg ท้าทายตัวอย่าง

อัตราส่วน

ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตามอัตราส่วนของหมายเลขของเฟรมเสียงกับตัวอย่างที่ได้รับท้าทายเพื่อชดเชย jitter หรือขาดทุนเป็นตัวเลขทั้งหมดของเฟรมเสียงสำหรับสตรีมเท่า นั้น 0.1 บ่งชี้เฟรมเสียง 10% ยืดตัวอย่างที่มีอยู่

ปัด Avg เดินทาง

มิลลิวินาที

ค่าเฉลี่ยของเวลาประมาณเผยแพร่เครือข่ายเฉลี่ยถูกคำนวณตามที่ระบุใน RFC3550 เป็นมิลลิวินาทีสำหรับสตรีมเท่านั้น

ปัด Avg เดินทาง Max

มิลลิวินาที

คำนวณค่าเฉลี่ยของเวลาประมาณเผยแพร่เครือข่ายสูงสุดตามที่ระบุใน RFC3550 เป็นมิลลิวินาทีสำหรับสตรีมเท่า

เครือข่าย Avg Jitter

มิลลิวินาที

ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเครือข่าย jitter เป็นมิลลิวินาทีถูกคำนวณ windows สองมากกว่า 20 ระหว่างเซสชันสำหรับสตรีมเท่า

ข้อความติดประกาศวิดีโอ Avg FECPLR

อัตราส่วน

รวมค่าเฉลี่ยของแพคเก็ตอัตราขาดทุนหลังจากที่มีการใช้ FEC สำหรับข้ามสตรีมวิดีโอและตัวแปลงสัญญาณสำหรับสตรีมเท่าทั้งหมด

วิดีโอ Avg ภายในกรอบขาดทุนเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยของเฟรมวิดีโอสูญหายไปตามที่แสดงให้ผู้ใช้สำหรับสตรีมเท่านั้น ซึ่งรวมถึงเฟรมกู้จากเครือข่ายขาดทุน

ค่าเฉลี่ยอัตรารับเฟรมวิดีโอ Avg

เฟรมต่อวินาที

คำนวณค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเฟรมต่อวินาทีที่ได้รับสำหรับวิดีโอสตรีมเท่าเหนือระยะเวลาของเซสชันสำหรับสตรีมเท่า

วิดีโอ Avg เฟรมต่ำอัตราโทรเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์

ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ของเวลาของการโทรที่อัตราเฟรมจะน้อยกว่าเฟรม 7.5 ต่อวินาทีสำหรับสตรีมเท่านั้น

Avg วิดีโอความละเอียดต่ำโทรเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยของเวลาของการโทรที่เป็นความละเอียดต่ำสำหรับสตรีมเท่านั้น ขีดจำกัดคือ พิกเซล 120 สำหรับขนาดเล็กลง

อัตราขาดทุนแพคเก็ต Avg วิดีโอ

อัตราส่วน

คำนวณค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเลขเศษส่วนของแพคเก็ตขาด เป็น RFC3550 ที่ระบุใน เหนือระยะเวลาของเซสชันสำหรับสตรีมเท่า

อัตราเฟรมวิดีโอ Avg

เฟรมต่อวินาที

เฟรมเฉลี่ยต่อวินาทีที่ได้รับสำหรับสตรีมวิดีโอ ถูกคำนวณเหนือระยะเวลาของเซสชัน ค่าที่จัดกลุ่มตามช่วง

เปอร์เซ็นต์ความสามารถของแบบไดนามิก Avg วิดีโอ

มิลลิวินาที

ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ไคลเอ็นต์เรียกใช้ความสามารถของ < 70% คาดวิดีโอการประมวลผลสำหรับชนิดของ CPU นี้สำหรับสตรีมเท่า นั้น

ผลรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ Spoiled Avg AppSharing

มิลลิวินาที

ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ถูกละทิ้งแทนที่จะถูกส่งไปยังแบบเพียร์ระยะไกล (ตัวอย่าง จาก MCU เพื่อแสดงเป็น) สำหรับสตรีมเท่า ของ ไทล์ที่ถูกละทิ้งอาจเกิดขึ้น โดยข้อจำกัดด้านแบนด์วิดท์ระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์

Avg AppSharing OneWay แบบสัมพัทธ์

มิลลิวินาที

ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยสัมพัทธ์วิธีหนึ่งหน่วงเวลาปลายทางเป็นมิลลิวินาทีสำหรับแอปพลิเคชันที่แชร์สตรีมเท่านั้น

เวลาแฝงของการประมวลผลไทล์ RDP Avg AppSharing

มิลลิวินาที

ค่าเฉลี่ยของเวลาแฝงของค่าเฉลี่ยเป็นมิลลิวินาทีประมวลผลการเรียงต่อกันบนกองซ้อน RDP ที่เซิร์ฟเวอร์การประชุมสำหรับสตรีมเท่านั้น

สื่อล้มเหลวเนื่องจากไฟร์วอลล์ IP ถูกบล็อก Count สตรีม

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมที่ไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากการบล็อกการเข้าถึง Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครือข่าย ความล้มเหลวเหล่านี้โดยทั่วไปจะระบุพร็อกซี ไฟร์วอลล์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ความปลอดภัยเครือข่ายไม่ถูกต้องกำหนดค่าการเข้าถึงที่อยู่ IP และพอร์ตที่ใช้ โดย Skype for Business ใน Office 365

ไฟร์วอลล์ IP ถูกบล็อกเปอร์เซ็นต์ความล้มเหลวของสื่อ

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ของสตรีมที่ไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากการบล็อกการเข้าถึง Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครือข่าย ความล้มเหลวเหล่านี้โดยทั่วไปจะระบุพร็อกซี ไฟร์วอลล์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ความปลอดภัยเครือข่ายไม่ถูกต้องกำหนดค่าการเข้าถึงที่อยู่ IP และพอร์ตที่ใช้ โดย Skype for Business ใน Office 365

สื่อล้มเหลวเนื่องจาก Count สตรีมไฟร์วอลล์ DPI

จำนวนของสตรีมเท่า

จำนวนของสตรีมที่ไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากอุปกรณ์เครือข่ายบล็อกการเข้าถึงได้เนื่องจากแพคเก็ตลึกตรวจสอบไม่อนุญาตให้มี Skype การรับส่งข้อมูลธุรกิจ ความล้มเหลวเหล่านี้โดยทั่วไประบุพร็อกซี ไฟร์วอลล์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ความปลอดภัยเครือข่ายไม่ถูกต้องกำหนดค่าการเข้าถึงที่อยู่ IP และพอร์ตที่ใช้ โดย Skype for Business ใน Office 365

ไฟร์วอลล์ DPI เปอร์เซ็นต์ความล้มเหลวของสื่อ

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ของสตรีมที่ไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากอุปกรณ์เครือข่ายบล็อกการเข้าถึงได้เนื่องจากแพคเก็ตลึกตรวจสอบไม่อนุญาตให้มี Skype การรับส่งข้อมูลธุรกิจ ความล้มเหลวเหล่านี้โดยทั่วไประบุพร็อกซี ไฟร์วอลล์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ความปลอดภัยเครือข่ายไม่ถูกต้องกำหนดค่าการเข้าถึงที่อยู่ IP และพอร์ตที่ใช้ โดย Skype for Business ใน Office 365

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×