กู้คืนรายการหรืออีเมลที่ถูกลบใน Outlook Web App

เมื่อคุณบังเอิญลบรายการจากกล่องจดหมาย Outlook Web App (Outlook เวอร์ชันสำหรับเว็บเบราว์เซอร์) ของคุณ คุณมักจะสามารถกู้คืนกลับมาได้ ที่แรกสำหรับค้นหารายการที่ถูกลบ เช่น ข้อความอีเมล การนัดหมายในปฏิทิน ที่ติดต่อ หรืองาน คือโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ในกล่องจดหมายของคุณ ถ้าคุณไม่พบรายการที่คุณต้องการที่นั่น ที่ถัดไปสำหรับการค้นหาคือโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยใช้เครื่องมือ กู้คืนรายการที่ถูกลบ

กู้คืนรายการที่ยังอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณ

เมื่อคุณลบข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน สิ่งที่คุณลบจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ในกล่องจดหมายของคุณ ถ้าข้อความอยู่ที่นั่น ต่อไปนี้เป็นวิธีการกู้คืนข้อความนั้น:

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้แอป Outlook Web โดยใช้ URL ที่ให้โดยผู้ที่จัดการอีเมลสำหรับองค์กรของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้

 2. ในรายการโฟลเดอร์อีเมลของคุณ ให้คลิก รายการที่ถูกลบ

 3. เมื่อคุณพบข้อความแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อกู้คืนรายการ:

  • เมื่อต้องการคืนค่าข้อความไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้คลิกขวาที่ข้อความ แล้วคลิก ย้าย > กล่องจดหมายเข้า

   เส้นทางเมนูที่จะกู้คืนรายการจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ใน Outlook Web App

  • เมื่อต้องการคืนค่าข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น ให้คลิกขวาที่ข้อความ จากนั้นคลิก ย้าย เลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก ย้าย

 4. เมื่อต้องการกู้คืนรายการชนิดอื่นๆ ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการกู้คืนที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อนั้น แล้วคลิก ย้ายไปที่ที่ติดต่อ

  • เมื่อต้องการกู้คืนรายการปฏิทิน ให้คลิกขวาที่รายการนั้น แล้วคลิก ย้ายไปที่ปฏิทิน

  • เมื่อต้องการกู้คืนงาน ให้คลิกขวาที่งานนั้น แล้วคลิก ย้ายไปที่งาน

 • ถ้าคุณลบโฟลเดอร์ โฟลเดอร์นั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ และจะปรากฏเป็นโฟลเดอร์ย่อย เมื่อต้องการกู้คืนโฟลเดอร์ (และรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น) ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ถูกลบ แล้วคลิก ย้าย จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่จะย้ายไป

 • เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหารายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ คุณสามารถเรียงลำดับตาม ชนิด ซึ่งจะเป็นการจัดกลุ่มชนิดของรายการกล่องจดหมายที่เหมือนกัน

  เรียงลำดับตามชนิดในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ
 • ผู้ดูแลระบบของคุณอาจตั้งค่านโยบายให้ลบรายการต่างๆ ออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณหลังครบจำนวนวันที่กำหนด เช่นเดียวกับเมื่อคุณลบรายการ รายการที่ถูกลบตามนโยบายจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ ดังนั้น ถ้าคุณไม่พบข้อมูลในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ ให้ค้นหาในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ เราจะแสดงวิธีการให้คุณดูในส่วนถัดไป

กู้คืนรายการที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณอีกต่อไป

ถ้าคุณไม่พบรายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ที่ถัดไปที่สำหรับการค้นหาคือโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ นี่เป็นโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้ และเป็นที่ที่รายการจะถูกย้ายมาเมื่อคุณเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ลบรายการออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 • ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 • ลบรายการอย่างถาวรด้วยการเลือกรายการนั้น แล้วกด Shift+Delete

ต่อไปนี้เป็นวิธีการกู้คืนรายการต่างๆ จากโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้แอป Outlook Web โดยใช้ URL ที่ให้โดยผู้ที่จัดการอีเมลสำหรับองค์กรของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้

 2. ในรายการโฟลเดอร์อีเมลของคุณ ให้คลิกขวา รายการที่ถูกลบ แล้วคลิก กู้คืนรายการที่ถูกลบ

  เส้นทางเมนูที่จะเข้าถึงกล่องโต้ตอบ กู้คืนรายการที่ถูกลบ ใน Outlook Web App

 3. ถ้าจำเป็น ให้ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหารายการที่คุณต้องการกู้คืน

 4. เมื่อคุณพบรายการที่กำลังค้นหา ให้เลือกรายการนั้น แล้วคลิก กู้คืน

  กล่องโต้ตอบ กู้คืนรายการที่ถูกลบ ของ Outlook Web App

เคล็ดลับ: คุณสามารถกู้คืนข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน และงานต่างๆ จากโฟลเดอร์รายการที่สามารถกู้คืนได้

รายการจะถูกย้ายไปยังตำแหน่งใด    รายการนั้นจะถูกย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับชนิดของรายการนั้น ซึ่งหมายความว่า:

 • ข้อความจะไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 • รายการปฏิทินจะไปยังปฏิทินของคุณ

 • ที่ติดต่อจะไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ

 • งานจะไปยังโฟลเดอร์งานของคุณ

 • วันที่ที่ถูกลบสำหรับรายการในโฟลเดอร์รายการที่สามารถกู้คืนได้จะระบุวันที่ที่รายการนั้นถูกลบเป็นครั้งแรกและถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ไม่ใช่วันที่ที่รายการถูกลบอย่างถาวรและถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่สามารถกู้คืนได้

 • ถ้าคุณมีรายการจำนวนมากในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ อาจเป็นการยากที่จะพบสิ่งที่คุณกำลังค้นหาอยู่ เนื่องจากรายการต่างๆ ไม่มีไอคอนเฉพาะ และมีลักษณะคล้ายๆ กัน ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่าง:

  • ถ้าคุณกำลังค้นหาที่ติดต่อ ให้ค้นหาชื่อของบุคคลนั้น ที่ติดต่อจะไม่มีเขตข้อมูลเรื่อง

  • ถ้าคุณกำลังค้นหาการนัดหมายในปฏิทิน ให้ค้นหารายการที่ไม่มีชื่อของบุคคลหรือไม่มีบรรทัดเรื่อง

  • ถ้าคุณกำลังค้นหาที่ติดต่อ การนัดหมายในปฏิทิน หรืองาน ให้ค้นหาข้อความ ไม่มีการแสดงตัวอย่าง

 • เมื่อต้องการกู้คืนหลายรายการ ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแต่ละรายการ แล้วคลิก กู้คืน กล่องกาเครื่องหมายจะไม่ปรากฏขึ้นจนกว่าคุณจะโฮเวอร์เหนือกล่องนั้น

  โฮเวอร์เหนือกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดง แล้วคลิกเพื่อเลือกรายการ

  คุณยังสามารถกู้คืนหลายรายการที่อยู่ติดกันได้โดยการคลิกรายการแรก แล้วกดแป้น Shift ค้างไว้ จากนั้นคลิกรายการสุดท้ายที่คุณต้องการกู้คืน เมื่อรายการทั้งหมดถูกเลือกแล้ว ให้คลิก กู้คืน

 • คุณยังสามารถล้างรายการที่แสดงอยู่ในหน้าต่าง กู้คืนรายการที่ถูกลบ ได้เช่นกัน เพียงเลือกรายการ แล้วคลิก ล้างข้อมูล โปรดทราบว่า ถ้าคุณล้างหนึ่งรายการ คุณจะไม่สามารถใช้ กู้คืนรายการที่ถูกลบ เพื่อนำรายการนั้นกลับมาได้ คุณจะต้องขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณกู้คืนรายการที่ถูกลบ

 • ถ้าคุณทำงานให้กับองค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจระบุระยะเวลาที่สามารถกู้คืนรายการในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ ตัวอย่างเช่น อาจมีนโยบายที่จะลบทุกอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณเมื่อครบ 30 วัน และอีกนโยบายหนึ่งที่คุณอาจมีเวลาอีก 14 วันในการกู้คืนรายการในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ หลังจากครบ 14 วัน ผู้ดูแลระบบของคุณอาจยังคงสามารถกู้คืนรายการได้ ถ้าคุณไม่พบรายการในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบของคุณว่าจะสามารถกู้คืนรายการกลับมาให้คุณได้หรือไม่

คุณต้องการคำแนะนำสำหรับ Outlook เวอร์ชันอื่นหรือไม่

บทความนี้ใช้สำหรับ Outlook Web App ใช้เวอร์ชันอื่นใช่หรือไม่

ลองใช้ Outlook.com | Outlook บนเว็บ | Outlook 2016, 2013 หรือ 2010

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×