กู้คืนรายการที่ถูกลบใน Outlook สำหรับ Windows

เมื่อคุณบังเอิญลบรายการออกจาก Outlook กล่องจดหมาย คุณมักจะสามารถกู้คืนกลับมาได้ ที่แรกสำหรับค้นหาคือ โฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ถ้าคุณไม่พบรายการที่คุณต้องการที่นั่น ตำแหน่งถัดไปสำหรับการค้นหาคือ โฟลเดอร์ รายการที่กู้คืนได้ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยใช้เครื่องมือ กู้คืนรายการที่ถูกลบ

ต้องการกู้คืนโฟลเดอร์ที่ถูกลบใน Outlook 2013 หรือ Outlook 2016 สำหรับ Windows หรือไม่    คุณสามารถกู้คืนโฟลเดอร์ที่ถูกลบ (พร้อมข้อความทั้งหมดภายในโฟลเดอร์) ได้ ถ้าโฟลเดอร์นั้นยังคงอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ ดูวิธีการกู้คืน น่าเสียดายที่คุณจะไม่สามารถกู้คืนโฟลเดอร์ที่ถูกลบอย่างถาวรไปแล้วได้ แต่คุณสามารถใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อกู้คืนข้อความจากโฟลเดอร์ที่คุณลบ

วิธีการกู้คืนอีเมลที่ถูกลบ การนัดหมายในปฏิทิน งานกิจกรรม รายชื่อผู้ติดต่อ และงานที่ถูกลบ

กู้คืนรายการที่ยังอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณ

 1. ใน Outlook ให้ไปที่รายการโฟลเดอร์อีเมล แล้วคลิก รายการที่ถูกลบ

  คลิก รายการที่ลบ ในรายการโฟลเดอร์
 2. เมื่อคุณพบข้อความ ให้คลิกขวาที่ข้อความนั้น แล้วคลิก ย้าย > โฟลเดอร์อื่น

  คลิก ย้าย แล้วคลิก โฟลเดอร์อื่น
 3. เมื่อต้องการย้ายข้อความนั้นไปที่กล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้คลิก กล่องจดหมายเข้า แล้วคลิก ตกลง

  คลิกกล่องจดหมายเข้าเพื่อย้ายรายการที่ถูกลบไปที่กล่องจดหมายเข้าของคุณ
 4. เมื่อต้องการกู้คืนรายการชนิดอื่นๆ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกู้คืนรายการปฏิทิน ให้คลิกขวาที่รายการนั้น แล้วคลิก ย้าย > โฟลเดอร์อื่น > ปฏิทิน

  • เมื่อต้องการกู้คืนที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อนั้น แล้วคลิก ย้าย > โฟลเดอร์อื่น > ที่ติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนที่ติดต่อ ดู กู้คืนที่ติดต่อที่ถูกลบใน Outlook

  • เมื่อต้องการกู้คืนงาน ให้คลิกขวาที่งานนั้น แล้วคลิก ย้าย > โฟลเดอร์อื่น > งาน

   เลือกโฟลเดอร์ที่จะย้ายรายการประเภทอื่น

ด้านบนของหน้า

 • ถ้าคุณลบโฟลเดอร์ โฟลเดอร์นั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ และจะปรากฏเป็นโฟลเดอร์ย่อย เมื่อต้องการกู้คืนโฟลเดอร์ (และรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น) ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ถูกลบ แล้วคลิก ย้ายโฟลเดอร์ จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่จะย้ายไป

 • เมื่อต้องการกู้คืนที่ติดต่อที่ถูกลบใน Outlook.com ให้ดูที่หัวข้อนี้

 • Outlook จะลบรายการจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่ มีตัวเลือก Outlook ที่จะล้างข้อมูลทั้งหมดในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณจบการทำงาน Outlook ต่อไปนี้คือวิธีป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนี้:

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ขั้นสูง

  3. ภายใต้ เริ่มและจบการทำงาน Outlook ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ เมื่อจบการทำงาน Outlook

  4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 • ใช้กล่อง ค้นหารายการที่ถูกลบ (หรือกด CTRL + E) เพื่อค้นหารายการที่คุณต้องการกู้คืน

 • เมื่อต้องการค้นหารายการชนิดอื่นๆ เช่น การนัดหมาย ที่ติดต่อ หรืองานที่ถูกลบ ให้เรียงลำดับตามคอลัมน์ ไอคอน

  เรียงลำดับตามไอคอนเพื่อค้นหารายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ
 • ใช้เครื่องมือการค้นหาขั้นสูง สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ ค้นหาข้อความโดยใช้การค้นหาทันที

 • ถ้าคุณทราบวันที่โดยประมาณเมื่อคุณลบรายการ ให้เพิ่มคอลัมน์ ปรับเปลี่ยน ไปยังมุมมองโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ วิธีการมีดังนี้:

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก การตั้งค่ามุมมอง

  2. คลิก คอลัมน์

  3. ในรายการดรอปดาวน์ภายใต้ เลือกคอลัมน์ที่มีอยู่จาก ให้เลือก เขตข้อมูลวันที่/เวลา

  4. เลือก ปรับเปลี่ยน แล้วคลิก เพิ่ม ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับคอลัมน์ที่ปรากฏได้

  5. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

  จากนั้นคุณสามารถเรียงลำดับตามคอลัมน์ ปรับเปลี่ยนเมื่อ เพื่อจัดกลุ่มรายการที่ถูกลบในวันที่ที่เฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการค้นหาข้อความจากโฟลเดอร์ที่ถูกลบ เนื่องจากข้อความทั้งหมดจะมีวันที่ที่ปรับเปลี่ยนวันเดียวกัน

  เรียงลำดับตามคอลัมน์ที่ปรับเปลี่ยน ถ้าคุณทราบว่ารายการถูกลบไปแล้ว
 • ผู้ดูแลระบบของคุณอาจตั้งค่านโยบายให้ลบรายการต่างๆ ออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณหลังครบจำนวนวันที่กำหนด เช่นเดียวกับเมื่อคุณลบรายการ รายการที่ถูกลบตามนโยบายจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ ดังนั้น ถ้าคุณไม่พบข้อมูลในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ ให้ค้นหาในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ เราจะแสดงวิธีการให้คุณดูในส่วนถัดไป

ด้านบนของหน้า

กู้คืนรายการที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณอีกต่อไป

ถ้าคุณไม่พบรายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ที่ถัดไปที่สำหรับการค้นหาคือโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ นี่เป็นโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้ และเป็นที่ที่รายการจะถูกย้ายมาเมื่อคุณเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ลบรายการออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 • ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 • ลบรายการอย่างถาวรด้วยการเลือกรายการนั้น แล้วกด Shift+Delete

ดูวิดีโอหรือทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ด้านล่างวิดีโอเพื่อกู้คืนรายการต่างๆ จากโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ต่อไปนี้เป็นวิธีการกู้คืนรายการต่างๆ จากโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้

 1. ใน Outlook ให้ไปที่รายการโฟลเดอร์อีเมล แล้วคลิก รายการที่ถูกลบ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าแรก ถูกเลือกเอาไว้ จากนั้นคลิก กู้คืนรายการที่ถูกลบจากเซิร์ฟเวอร์

  เลือกโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ แล้วคลิก กู้คืนรายการจากเซิร์ฟเวอร์

  สิ่งสำคัญ: ถ้า กู้คืนรายการที่ถูกลบจากเซิร์ฟเวอร์ เป็นสีเทาหรือไม่อยู่ที่นั่น:

 3. เลือกรายการที่คุณต้องการกู้คืน คลิก คืนค่ารายการที่เลือก แล้วคลิก ตกลง

  เลือกรายการที่จะคืนค่า แล้วคลิก ตกลง

เคล็ดลับ: คุณสามารถกู้คืนข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน และงานต่างๆ จากโฟลเดอร์รายการที่สามารถกู้คืนได้

รายการจะถูกย้ายไปยังตำแหน่งใด    เมื่อคุณกู้คืนรายการต่างๆ จากโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ รายการเหล่านั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ดังนั้น หลังจากที่คุณกู้คืนรายการ คุณจะพบรายการนั้นได้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ และให้ย้ายรายการนั้นไปยังโฟลเดอร์อื่น ถ้าคุณกู้คืนการนัดหมายในปฏิทิน ที่ติดต่อ หรืองาน สิ่งที่คุณกู้คืนจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ จากที่นั่น คุณจะสามารถย้ายรายการเหล่านั้นกลับไปยังปฏิทิน รายการที่ติดต่อ หรืองานของคุณได้ เมื่อต้องการค้นหารายการที่ถูกกู้คืน ให้ค้นหาในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ด้านบนของหน้า

 • เพื่อช่วยคุณค้นหารายการที่เฉพาะเจาะจงในหน้าต่าง กู้คืนรายการที่ถูกลบ ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ เรื่อง, ถูกลบเมื่อ หรือ จาก เพื่อเรียงลำดับรายการตามคอลัมน์นั้น

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับรายการที่กู้คืนได้

  โปรดสังเกตว่า วันที่ ถูกลบเมื่อ จะระบุว่ารายการถูกลบอย่างถาวร (โดยใช้ Shift + Delete) หรือถูกลบออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อใด

 • เรียงลำดับตามคอลัมน์ ถูกลบเมื่อ เพื่อช่วยในการค้นหาข้อความจากโฟลเดอร์ที่ถูกลบถ้าโฟลเดอร์นั้นถูกลบอย่างถาวร (โดยใช้ Shift + Delete) เนื่องจากข้อความทั้งหมดนั้นจะเป็นวันที่เดียวกัน

 • รายการทั้งหมดในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ รวมถึงที่ติดต่อ รายการปฏิทิน และงานจะถูกแทนที่ด้วยไอคอนเดียวกัน ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนซองจดหมาย

  ชนิดรายการทั้งหมดมีไอคอนเดียวกันในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้
 • ถ้าคุณมีรายการจำนวนมากในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ อาจเป็นการยากที่จะพบสิ่งที่คุณกำลังค้นหาอยู่ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่าง:

  • ถ้าคุณกำลังค้นหาที่ติดต่อ ให้เรียงลำดับตามคอลัมน์ เรื่อง แล้วค้นหาชื่อของบุคคลนั้น คุณยังสามารถเรียงลำดับตามคอลัมน์ จาก แล้วค้นหารายการที่ว่างเปล่าเนื่องจากที่ติดต่อไม่มีเขตข้อมูล จาก

  • ถ้าคุณกำลังค้นหาการนัดหมายในปฏิทินหรืองาน ให้เรียงลำดับตามคอลัมน์ จาก แล้วค้นหาชื่อของคุณ

 • เมื่อต้องการกู้คืนหลายรายการ ให้คลิก คืนค่ารายการที่เลือก แล้วกด CTRL ขณะที่คุณคลิกรายการ คุณสามารถกู้คืนหลายรายการติดกันได้ด้วยการคลิกรายการแรก แล้วกดแป้น Shift ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่รายการสุดท้ายที่คุณต้องการกู้คืน

 • ผู้ดูแลระบบของคุณอาจระบุระยะเวลาที่คุณสามารถกู้คืนรายการใน โฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ ตัวอย่างเช่น อาจมีนโยบายที่ให้ลบอะไรก็ตามที่อยู่ใน โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ครบ 30 วัน และอีกนโยบายหนึ่งที่ให้คุณกู้คืนรายการใน โฟลเดอร์รายการที่กู้คืน ได้อีกไม่เกิน 14 วัน โดยหลังจาก 14 วันผ่านพ้นไป ผู้ดูแลระบบของคุณจะยังสามารถกู้คืนรายการได้ ถ้าคุณไม่พบรายการในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบของคุณว่าพวกเขาสามารถกู้คืนรายการนั้นได้หรือไม่ คุณสามารถชี้ให้ผู้ดูแลระบบดูหัวข้อนี้ ซึ่งมีคำแนะนำทีละขั้นตอน: กู้คืนรายการที่ถูกลบในกล่องจดหมายของผู้ใช้ – วิธีใช้สำหรับการดูแล

  ถ้าคุณหรือผู้ดูแลระบบของคุณไม่พบรายการในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ รายการอาจถูกลบออกอย่างถาวรจากกล่องจดหมายของคุณและไม่สามารถกู้คืนได้

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการคำแนะนำสำหรับ Outlook เวอร์ชันอื่นหรือไม่

บทความนี้สำหรับ Outlook 2013 หรือโปรแกรมเดสก์ท็อป Outlook 2016 คุณต้องการใช้บทความอื่นหรือไม่?

ลองOutlook.com | Outlook 2010 | Outlook Web App | Outlook บนเว็บ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×