กู้คืนบันทึกย่อที่ถูกลบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณได้ทำบันทึกย่อล่าสุดที่คุณกำลังทำงานอยู่สูญหายไป คุณยังคงโชคดีอยู่ ตามค่าเริ่มต้น OneNote จะเก็บรักษาการสำรองอัตโนมัติแบบจำกัดไว้จำนวนหนึ่ง ตำแหน่งที่คุณค้นหาการสำรองข้อมูลนี้จะขึ้นอยู่กับว่า บันทึกย่อของคุณถูกเก็บไว้ที่ใด

บทความเหล่านี้นำไปใช้กับการ 2016 และ 2013 เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปของ OneNote

ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote Online, OneNote สำหรับ Windows 10, OneNote สำหรับ Mac, OneNote for iPad หรือ OneNote for Android โปรดดูที่วิธีใช้ตัวเลือกจากแอปพลิเคชันของคุณ

ในบทความนี้

ค้นหาการสำรองในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ค้นหาการสำรองในสมุดบันทึกใน OneDrive

ค้นหาการสำรองในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่กับบันทึกย่อที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดสมุดบันทึกที่คุณทำบันทึกย่อล่าสุดหายไป

 2. เลือก ไฟล์ > ข้อมูล > เปิดการสำรอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปิดการสำรอง ให้สังเกตชื่อโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้น แต่ละโฟลเดอร์จะเป็นตัวแทนสมุดบันทึก OneNote ที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์สมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิด

 5. เลือกไฟล์สำรองของส่วนสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิด แล้วเลือก เปิด

 6. ถ้ามีบันทึกย่อที่ถูกลบของคุณอยู่ในส่วนหรือหน้าสำรอง ให้คลิกขวาที่แท็บส่วนหรือแท็บหน้าแต่ละแท็บที่คุณต้องการคืนค่า แล้วใช้คำสั่ง ย้ายหรือคัดลอก เพื่อใส่บันทึกย่อกลับไปในตำแหน่งที่ตั้งเดิม

สิ่งสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความสับสนระหว่างบันทึกย่อสำรองและบันทึกย่อปกติของคุณ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดส่วนการสำรองเมื่อคุณตรวจสอบเสร็จแล้ว ในมุมมอง เปิดส่วน ให้คลิกขวาที่แท็บส่วนของการสำรองของคุณ แล้วเลือก ปิด

ด้านบนของหน้า

ค้นหาการสำรองบนสมุดบันทึกใน OneDrive

ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่กับบันทึกย่อที่จัดเก็บไว้ใน OneDrive ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดสมุดบันทึกที่แชร์ซึ่งคุณทำบันทึกย่อล่าสุดหายไป

 2. เลือก ประวัติ > ถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก > ถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก

 3. ถ้าพบบันทึกย่อที่ถูกลบของคุณที่นั่น ให้คลิกขวาที่แท็บหน้าที่คุณต้องการคืนค่า แล้วใช้คำสั่ง ย้ายหรือคัดลอก เพื่อใส่บันทึกย่อกลับไปในตำแหน่งที่ตั้งเดิม

บันทึกย่อใดๆ ที่ถูกลบออกในระหว่าง 60 วันที่ผ่านมาควรปรากฏในถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก เว้นแต่จะมีการล้างถังรีไซเคิลของสมุดบันทึกในช่วงเวลาดังกล่าว

สิ่งสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความสับสนระหว่างบันทึกย่อการสำรองและบันทึกย่อตามปกติของคุณ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดถังรีไซเคิลเมื่อคุณตรวจสอบการสำรองที่มีเสร็จแล้ว คลิกลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวที่อยู่ถัดจากแท็บส่วน บันทึกย่อที่ถูกลบ เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

เพื่อช่วยปกป้องคุณจากสูญหายของข้อมูลในอนาคต คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการสำรองอัตโนมัติใน OneNote

ด้านบนของหน้า

ในบทความนี้

ค้นหาการสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ค้นหาการสำรองข้อมูลในสมุดบันทึกที่แชร์

ค้นหาการสำรองในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่กับบันทึกย่อที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดสมุดบันทึกที่คุณทำบันทึกย่อล่าสุดหายไป

 2. คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > เปิดการสำรองข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปิดการสำรอง ให้สังเกตชื่อโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้น แต่ละโฟลเดอร์จะเป็นตัวแทนสมุดบันทึก OneNote ที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์สมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิด

 5. เลือกไฟล์สำรองส่วนสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

 6. ถ้ามีบันทึกย่อที่ถูกลบของคุณอยู่ในส่วนหรือหน้าการสำรอง ให้คลิกขวาที่แท็บส่วนหรือแท็บหน้าแต่ละแท็บที่คุณต้องการคืนค่า แล้วใช้คำสั่ง ย้ายหรือคัดลอก เพื่อใส่บันทึกย่อกลับไปในตำแหน่งที่ตั้งเดิม

สิ่งสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความสับสนระหว่างบันทึกย่อการสำรองและบันทึกย่อตามปกติของคุณ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดส่วนการสำรองเมื่อคุณตรวจสอบเสร็จแล้ว ในมุมมอง เปิดส่วน ให้คลิกขวาที่แท็บส่วนของการสำรองของคุณ แล้วคลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

ค้นหาการสำรองในสมุดบันทึกที่แชร์

ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่กับบันทึกย่อที่ถูกเก็บอยู่ในสมุดบันทึกที่แชร์ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดสมุดบันทึกที่แชร์ซึ่งคุณทำบันทึกย่อล่าสุดหายไป

 2. คลิก ประวัติ > ถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก > ถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก

 3. ถ้าพบบันทึกย่อที่ถูกลบของคุณที่นั่น ให้คลิกขวาที่แท็บหน้าที่คุณต้องการคืนค่า แล้วใช้คำสั่ง ย้ายหรือคัดลอก เพื่อใส่บันทึกย่อกลับไปในตำแหน่งที่ตั้งเดิม

บันทึกย่อใดๆ ที่ถูกลบออกในระหว่าง 60 วันที่ผ่านมาควรปรากฏในถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก เว้นแต่ว่าเจ้าของสมุดบันทึกหรือผู้สร้างคนอื่นล้างถังรีไซเคิลของสมุดบันทึกในช่วงเวลาดังกล่าว

สิ่งสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความสับสนระหว่างบันทึกย่อการสำรองและบันทึกย่อตามปกติของคุณ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดถังรีไซเคิลเมื่อคุณตรวจสอบการสำรองที่มีเสร็จแล้ว คลิกลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวที่อยู่ถัดจากแท็บส่วน บันทึกย่อที่ถูกลบ เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

เพื่อช่วยปกป้องคุณจากสูญหายของข้อมูลในอนาคต คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการสำรองอัตโนมัติใน OneNote

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×