กู้คืนบันทึกย่อที่ถูกลบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณได้ทำบันทึกย่อล่าสุดที่คุณกำลังทำงานอยู่สูญหายไป คุณยังคงโชคดีอยู่ ตามค่าเริ่มต้น OneNote จะเก็บรักษาการสำรองอัตโนมัติแบบจำกัดไว้จำนวนหนึ่ง ตำแหน่งที่คุณค้นหาการสำรองข้อมูลนี้จะขึ้นอยู่กับว่า บันทึกย่อของคุณถูกเก็บไว้ที่ใด

ในบทความนี้

ค้นหาการสำรองในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ค้นหาการสำรองในสมุดบันทึกใน OneDrive

ค้นหาการสำรองในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่กับบันทึกย่อที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดสมุดบันทึกที่คุณทำบันทึกย่อล่าสุดหายไป

 2. เลือก ไฟล์ > ข้อมูล > เปิดการสำรอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปิดการสำรอง ให้สังเกตชื่อโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้น แต่ละโฟลเดอร์จะเป็นตัวแทนสมุดบันทึก OneNote ที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์สมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิด

 5. เลือกไฟล์สำรองของส่วนสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิด แล้วเลือก เปิด

 6. ถ้ามีบันทึกย่อที่ถูกลบของคุณอยู่ในส่วนหรือหน้าสำรอง ให้คลิกขวาที่แท็บส่วนหรือแท็บหน้าแต่ละแท็บที่คุณต้องการคืนค่า แล้วใช้คำสั่ง ย้ายหรือคัดลอก เพื่อใส่บันทึกย่อกลับไปในตำแหน่งที่ตั้งเดิม

สิ่งสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความสับสนระหว่างบันทึกย่อสำรองและบันทึกย่อปกติของคุณ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดส่วนการสำรองเมื่อคุณตรวจสอบเสร็จแล้ว ในมุมมอง เปิดส่วน ให้คลิกขวาที่แท็บส่วนของการสำรองของคุณ แล้วเลือก ปิด

ด้านบนของหน้า

ค้นหาการสำรองบนสมุดบันทึกใน OneDrive

ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่กับบันทึกย่อที่จัดเก็บไว้ใน OneDrive ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดสมุดบันทึกที่แชร์ซึ่งคุณทำบันทึกย่อล่าสุดหายไป

 2. เลือก ประวัติ > ถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก > ถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก

 3. ถ้าพบบันทึกย่อที่ถูกลบของคุณที่นั่น ให้คลิกขวาที่แท็บหน้าที่คุณต้องการคืนค่า แล้วใช้คำสั่ง ย้ายหรือคัดลอก เพื่อใส่บันทึกย่อกลับไปในตำแหน่งที่ตั้งเดิม

บันทึกย่อใดๆ ที่ถูกลบออกในระหว่าง 60 วันที่ผ่านมาควรปรากฏในถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก เว้นแต่จะมีการล้างถังรีไซเคิลของสมุดบันทึกในช่วงเวลาดังกล่าว

สิ่งสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความสับสนระหว่างบันทึกย่อการสำรองและบันทึกย่อตามปกติของคุณ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดถังรีไซเคิลเมื่อคุณตรวจสอบการสำรองที่มีเสร็จแล้ว คลิกลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวที่อยู่ถัดจากแท็บส่วน บันทึกย่อที่ถูกลบ เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

เพื่อช่วยปกป้องคุณจากสูญหายของข้อมูลในอนาคต คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการสำรองอัตโนมัติใน OneNote

ด้านบนของหน้า

ในบทความนี้

ค้นหาการสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ค้นหาการสำรองข้อมูลในสมุดบันทึกที่แชร์

ค้นหาการสำรองในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่กับบันทึกย่อที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดสมุดบันทึกที่คุณทำบันทึกย่อล่าสุดหายไป

 2. คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > เปิดการสำรองข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปิดการสำรอง ให้สังเกตชื่อโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้น แต่ละโฟลเดอร์จะเป็นตัวแทนสมุดบันทึก OneNote ที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์สมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิด

 5. เลือกไฟล์สำรองส่วนสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

 6. ถ้ามีบันทึกย่อที่ถูกลบของคุณอยู่ในส่วนหรือหน้าการสำรอง ให้คลิกขวาที่แท็บส่วนหรือแท็บหน้าแต่ละแท็บที่คุณต้องการคืนค่า แล้วใช้คำสั่ง ย้ายหรือคัดลอก เพื่อใส่บันทึกย่อกลับไปในตำแหน่งที่ตั้งเดิม

สิ่งสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความสับสนระหว่างบันทึกย่อการสำรองและบันทึกย่อตามปกติของคุณ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดส่วนการสำรองเมื่อคุณตรวจสอบเสร็จแล้ว ในมุมมอง เปิดส่วน ให้คลิกขวาที่แท็บส่วนของการสำรองของคุณ แล้วคลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

ค้นหาการสำรองในสมุดบันทึกที่แชร์

ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่กับบันทึกย่อที่ถูกเก็บอยู่ในสมุดบันทึกที่แชร์ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดสมุดบันทึกที่แชร์ซึ่งคุณทำบันทึกย่อล่าสุดหายไป

 2. คลิก ประวัติ > ถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก > ถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก

 3. ถ้าพบบันทึกย่อที่ถูกลบของคุณที่นั่น ให้คลิกขวาที่แท็บหน้าที่คุณต้องการคืนค่า แล้วใช้คำสั่ง ย้ายหรือคัดลอก เพื่อใส่บันทึกย่อกลับไปในตำแหน่งที่ตั้งเดิม

บันทึกย่อใดๆ ที่ถูกลบออกในระหว่าง 60 วันที่ผ่านมาควรปรากฏในถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก เว้นแต่ว่าเจ้าของสมุดบันทึกหรือผู้สร้างคนอื่นล้างถังรีไซเคิลของสมุดบันทึกในช่วงเวลาดังกล่าว

สิ่งสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความสับสนระหว่างบันทึกย่อการสำรองและบันทึกย่อตามปกติของคุณ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดถังรีไซเคิลเมื่อคุณตรวจสอบการสำรองที่มีเสร็จแล้ว คลิกลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวที่อยู่ถัดจากแท็บส่วน บันทึกย่อที่ถูกลบ เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

เพื่อช่วยปกป้องคุณจากสูญหายของข้อมูลในอนาคต คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการสำรองอัตโนมัติใน OneNote

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×