กู้คืนบันทึกย่อที่ถูกลบใน OneNote สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

OneNote for Mac ช่วยให้คุณกู้คืนหน้าเดียวหรือส่วนของบันทึกย่อที่คุณเพิ่งลบทั้งหมด ในขณะที่ดูเพิ่งลบบันทึกย่อ คุณสามารถคืนค่าของพวกเขาหน้า หรือส่วน โดยการย้ายกลับไป ยังสมุดบันทึกต้นฉบับของพวกเขา หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่คุณต้องการ

OneNote จะเก็บบันทึกย่อที่ถูกลบไว้ 60 วัน หลังจากนั้นจะถูกลบถาวร

ดูบันทึกย่อที่ถูกลบเมื่อเร็วๆ นี้

ในสมุดบันทึกใดๆ ให้ทำตามต่อไปนี้

  1. ในแท็บ มุมมอง ให้คลิกลูกศรเล็กๆ ข้างๆ ปุ่ม บันทึกย่อที่ถูกลบ จากนั้นคลิก มุมมองบันทึกย่อที่ถูกลบ

  2. ในมุมมอง บันทึกย่อที่ถูกลบ ให้คลิกแท็บของหน้าหรือส่วนที่ถูกลบที่คุณต้องการดู

  3. เมื่อเสร็จสิ้นให้ออกจากมุมมองโดยการคลิกลูกศรโค้งที่ปรากฏที่ด้านขวาของป้ายส่วน บันทึกย่อที่ถูกลบ

หมายเหตุ: หน้าและส่วนต่างๆ ที่ถูกลบจะไม่ปรากฏอยู่ในรายการผลลัพธ์ของการค้นหาสมุดบันทึก เมื่อต้องการรวมบันทึกย่อในผลการค้นห้า คุณต้องคืนค่ารายการเหล่านั้นก่อน

คืนค่าบันทึกย่อที่ถูกลบเมื่อเร็วๆ นี้

ขณะที่กำลังดูหน้าหรือส่วนใดก็ตาม ในมุมมอง บันทึกย่อที่ถูกลบ ให้ทำตามต่อไปนี้

  1. Control-คลิก แท็บของหน้าหรือส่วนที่คุณต้องการคืนค่า

  2. ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก คืนค่าไปยัง

  3. เลือกปลายทางที่คุณต้องการย้ายบันทึกย่อที่ถูกลบ จากนั้นคลิก คืนค่า

หมายเหตุ: เมื่อคุณคืนหน้าหน้าหรือบันทึกย่อต่างๆ จากมุมมอง บันทึกย่อที่ถูกลบ บันทึกย่อเหล่านั้นจะถูกย้ายไปยังส่วนในสมุดบันทึกที่คุณเลือก ถ้าคุณคืนค่าส่วนทั้งหมด ส่วนเหล่านั้นจะย้ายไปยังสมุดบันทึกที่คุณเลือก พร้อมกับหน้าที่ถูกลบก่อนหน้าในส่วนนั้น

ลบบันทึกย่อที่ถูกลบเมื่อเร็วๆ นี้อย่างถาวร

OneNote จะเก็บบันทึกย่อที่ถูกลบไว้ 60 วัน หลังจากนั้นจะถูกลบถาวร คุณสามารถลบถาวรด้วยตนเองเมื่อไหร่ก็ได้ (เช่น เมื่อต้องการลบข้อมูลลับจากบันทึกย่อที่ถูกลบในสมุดบันทึกที่แชร์) โดยทำต่อไปนี้

  1. ในมุมมอง บันทึกย่อที่ถูกลบ Control-คลิก แท็บของหน้าหรือส่วนที่คุณต้องการลบถาวร

  2. ในเมนูที่ปรากฏ ให้คลิก ลบถาวร

    เคล็ดลับ: เพื่อความปลอดภัย OneNote จะให้โอกาสในการกู้คืนกับคุณอีกครั้งหลังจากคลิก ถ้าคุณเปลี่ยนใจ ให้กด Command-Z บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อส่งบันทึกย่อที่ถูกลบกลับไปยังมุมมอง บันทึกย่อที่ถูกลบ หรือคลิก เลิกทำการลบ ในเมนู แก้ไข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×