กู้คืนข้อความอีเมลที่ถูกลบใน Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณตั้งใจลบข้อความอีเมลในOutlook บนเว็บ คุณสามารถกู้คืนข้อความถ้าจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ ในบางกรณี คุณสามารถแม้กู้คืนรายการหลังจากที่จะล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

คุณยังสามารถกู้คืนโฟลเดอร์ที่ถูกลบ (รวมทั้งหมดของข้อความ) ถ้าจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ เป็นที่น่าเสียดาย คุณไม่สามารถกู้คืนโฟลเดอร์ที่ถูกลบอย่างถาวร แต่คุณสามารถใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อกู้คืนข้อความที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบอย่างถาวร

หมายเหตุ: ลงชื่อเข้าสู่ Outlook บนเว็บที่ใช้งาน Office 365 ของคุณ หรือโรงเรียนบัญชีผู้ใช้

วิธีการกู้คืนอีเมลใน Outlook บนเว็บ

กู้คืนอีเมลที่อยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ

กู้คืนอีเมลที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อคุณออกจากระบบ

กู้คืนอีเมลที่อยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ

เมื่อคุณลบข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน สิ่งที่คุณลบจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบในกล่องจดหมายของคุณ ซึ่งเป็นที่แรกสำหรับการค้นหา ถ้าคุณกำลังพยายามค้นหารายการที่ถูกลบ ถ้ารายการอยู่ที่นั่น ต่อไปนี้เป็นวิธีการกู้คืนรายการนั้น:

ในรายการโฟลเดอร์อีเมลของคุณ ให้เลือก รายการที่ถูกลบ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • การคืนค่าข้อความเพื่อโฟลเดอร์เดิม คลิกขวารายการแล้ว เลือกกู้คืน

  สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกการกู้คืนที่เลือกหลังจากที่มีเลือกข้อความอีเมลในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 • เมื่อต้องการคืนค่าข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น คลิกขวารายการ และเลือกย้าย >ย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น ถัดไป ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ จากนั้นย้าย

เคล็ดลับ: ถ้าคุณลบโฟลเดอร์ โฟลเดอร์นั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ และจะปรากฏเป็นโฟลเดอร์ย่อย เมื่อต้องการกู้คืนโฟลเดอร์ (และรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น) ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ถูกลบ แล้วคลิก ย้าย จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่จะย้ายไป

กู้คืนอีเมลที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ

ถ้าคุณไม่สามารถค้นหารายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ตำแหน่งถัดไปเพื่อค้นหาเป็นโฟลเดอร์รายการที่สามารถกู้คืนได้

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างOutlook บนเว็บ เลือกโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 2. ที่ด้านล่างของหน้าต่าง เลือกกู้คืนรายการที่ถูกลบ

  สกรีนช็อตของปุ่มกู้คืนรายการที่ถูกลบ

 3. เลือกรายการคุณต้องการกู้คืน จากนั้น เลือกกู้คืน จากตัวใดตัวหนึ่งแถบเครื่องมือ

  สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกลบและกู้คืนใน Outlook บนแถบเครื่องมือเว็บ

  หรือ จากบานหน้าต่างการอ่าน

  สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกการกู้คืนที่เลือกในบานหน้าต่างการอ่าน

 4. ในการกู้คืนรายการ เลือกตกลง

  สกรีนช็อตแสดงกู้คืนรายการที่กล่องโต้ตอบที่อธิบายว่า จะสามารถคืนค่ารายการที่เลือกเพื่อกู้คืนเพื่อโฟลเดอร์เดิมเมื่อเป็นไปได้

ที่ทำรายการการกู้คืนไปใช่ไหม    รายการคุณเลือกเพื่อกู้คืนจะถูกคืนค่าไปโฟลเดอร์เดิมเมื่อเป็นไปได้ ถ้าไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์เดิม รายการจะถูกคืนค่าดังนี้:

 • ข้อความจะไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 • รายการปฏิทินจะไปยังปฏิทินของคุณ

 • ที่ติดต่อจะไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ

 • งานจะไปยังโฟลเดอร์งานของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถลบรายการที่แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบการกู้คืนรายการที่ถูกลบ เลือกรายการ นั้นแล้ว เลือกลบ ถ้าคุณลบรายการออก คุณไม่สามารถใช้กู้คืนรายการที่ถูกลบ เมื่อต้องการย้อนกลับไป

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อคุณออกจากระบบ

เมื่อคุณลบข้อความ ข้อความดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ คุณสามารถให้ข้อความอยู่ที่นั่นจนกว่าคุณจะเอาออก หรือคุณสามารถตั้งค่าให้ Outlook บนเว็บ ล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณทุกครั้งที่คุณลงชื่อออกโดยอัตโนมัติก็ได้

เมื่อต้องการล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อคุณออกจากระบบ:

 1. เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >จดหมาย >ตัวเลือก ซึ่งเปิดบานหน้าต่างตัวเลือก ทางด้านซ้าย

 2. ภายใต้Mail เลือกตัวเลือกข้อความ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ เมื่อฉันลงชื่อออก แล้วเลือก บันทึก

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกข้อความแสดงสกรีนช็อตกล่องที่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อฉันออกจากระบบ

กลับไปยังด้านบนสุด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

ข้อมูลในบทความนี้นำไปใช้กับOutlook บนเว็บ เท่านั้น ถ้าคุณไม่ได้ใช้Outlook บนเว็บ เลือกจากหัวข้อต่อไปนี้สำหรับความช่วยเหลือ:

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณกำลังใช้ ดู: Outlook เวอร์ชันใดที่ฉันได้อย่างไร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×