กำหนดไฮเปอร์ลิงก์ลงในแถบเครื่องมือปุ่มหรือเมนูคำสั่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถจัดเรียงใหม่ และเปลี่ยนปุ่มแถบเครื่องมือ เมนู และคำสั่งเมนู โดยใช้เมาส์ หรือคุณสามารถใช้คำสั่งการจัดเรียงใหม่ กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้ โดยใช้คีย์บอร์ด งานที่คุณสามารถทำได้ โดยใช้คีย์บอร์ดจะถูกระบุเป็น (คีย์บอร์ดสามารถเข้าถึงได้)

เมื่อคุณกำหนดตัวไฮเปอร์ลิงก์ ลงในแถบเครื่องมือเมนู หรือปุ่มคำสั่ง ไฮเปอร์ลิงก์แทนคำสั่งที่กำหนดให้กับปุ่มหรือเมนูคำสั่งนั้นในขณะนี้ คุณไม่สามารถกำหนดไฮเปอร์ลิงก์กับปุ่มที่แสดงรายการหรือเมนูเมื่อคลิกแล้ว

กำหนดไฮเปอร์ลิงก์ลงในแถบเครื่องมือปุ่มหรือเมนูคำสั่ง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามองเห็นแถบเครื่องมือที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  วิธีการ

  1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการแสดง

 3. กล่องโต้ตอบกำหนดเอง เปิด ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการกำหนดไฮเปอร์ลิงก์ไปยังปุ่มแถบเครื่องมือ

  1. คลิกขวาปุ่มแถบเครื่องมือ

  2. ชี้ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่กำหนด บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กเปิด

  เมื่อต้องการกำหนดไฮเปอร์ลิงก์ไปยังคำสั่งในเมนู

  1. คลิกเมนู

  2. คลิกขวาคำสั่งเมนู

  3. ชี้ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่กำหนด บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กเปิด

 4. ภายใต้ลิงก์ไปยัง คลิกแหล่งข้อมูลคุณต้องการลิงก์ไปยัง

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 6. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิก ปิด

กำหนดไฮเปอร์ลิงก์ลงในแถบเครื่องมือปุ่มหรือเมนูคำสั่ง (คีย์บอร์ดสามารถเข้าถึงได้)

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามองเห็นแถบเครื่องมือที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  วิธีการ

  1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการแสดง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง คลิกแท็บ คำสั่ง

 4. คลิกที่ จัดเรียงคำสั่งใหม่

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการกำหนดไฮเปอร์ลิงก์ไปยังปุ่มแถบเครื่องมือ

  1. ในกล่องโต้ตอบของคำสั่งการจัดเรียงใหม่ คลิกเครื่องมือ

  2. ในรายการเครื่องมือ คลิกแถบเครื่องมือที่ประกอบด้วยปุ่มคุณต้องการกำหนดไฮเปอร์ลิงก์ไป

  3. ในรายการตัวควบคุม คลิกปุ่ม

  4. คลิกปรับเปลี่ยนส่วนที่เลือก

  5. ชี้ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่กำหนด บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กเปิด

  เมื่อต้องการกำหนดไฮเปอร์ลิงก์ไปยังคำสั่งในเมนู

  1. ถ้าคำสั่งเมนูที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่บนแถบเมนู คลิกแถบเมนู แล้ว คลิ กเมนูคุณต้องการในรายการแถบเมนู

   ถ้าคำสั่งเมนูที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่บนแถบเครื่องมือ คลิกเครื่องมือ แล้ว คลิ กเมนูที่คุณต้องการในแถบเครื่องมือ รายการ ตัวอย่างเช่น คลิกวาด | รูปร่างอัตโนมัติเมื่อต้องการเปลี่ยนคำสั่งบนเมนูบนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

  2. ในรายการตัวควบคุม คลิกคำสั่งเมนูที่คุณต้องการกำหนดไฮเปอร์ลิงก์ไป

  3. คลิกปรับเปลี่ยนส่วนที่เลือก

  4. ชี้ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่กำหนด บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กเปิด

 6. ภายใต้ลิงก์ไปยัง คลิกแหล่งข้อมูลคุณต้องการลิงก์ไปยัง

 7. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×