กำหนดแมโคลงในฟอร์มหรือปุ่มตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ปุ่ม (ตัวควบคุมฟอร์ม) หรือปุ่มคำสั่ง (ตัวควบคุม ActiveX) เพื่อเรียกใช้แมโครที่จะดำเนินการกระทำเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มนั้น

ทั้งปุ่มตัวควบคุมฟอร์มและปุ่มคำสั่งของตัวควบคุม ActiveX ยังเรียกได้อีกอย่างว่า ปุ่มกด คุณอาจใช้ปุ่มหรือปุ่มคำสั่งเพื่อทำให้การพิมพ์แผ่นงาน การกรองข้อมูล หรือการคำนวณตัวเลขเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้ว ปุ่มตัวควบคุมฟอร์มและปุ่มคำสั่งของตัวควบคุม ActiveX จะมีลักษณะที่ปรากฏและฟังก์ชันคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองปุ่มก็มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งจะอธิบายในส่วนต่อไปนี้

ปุ่ม (ตัวควบคุมฟอร์ม)

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มบนแถบเครื่องมือฟอร์ม

ปุ่มคำสั่ง (ตัวควบคุม ActiveX)

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มคำสั่ง ActiveX

สามารถพบแมโครและ VBA มือบนแท็บนักพัฒนา ซึ่งถูกซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น เพื่อให้ขั้นตอนแรกคือการ เปิดใช้งาน

แท็บนักพัฒนาบน ribbon

เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

 • ในExcel 2016, Excel 2013 และExcel 2010

  1. ไปที่ไฟล์ >ตัวเลือก >กำหนด Ribbon เอง

  2. ในประเภท กำหนด Ribbon เอง ในรายการ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

   กำหนด Ribbon เอง
 • Excel 2007 ใน

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   ตัวเลือก Excel
  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   แสดงแท็บนักพัฒนาบน ribbon ตัวเลือก

เพิ่มปุ่ม (ตัวควบคุมฟอร์ม)

 1. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุมฟอร์ม คลิกปุ่ม รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 2. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของปุ่มปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบกำหนดแมโค ปรากฏขึ้น

 3. กำหนดแมโคไปยังปุ่ม นั้นแล้ว คลิกตกลง

 4. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุมของปุ่ม ให้คลิกขวาที่ปุ่ม แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

เพิ่มปุ่มคำสั่ง (ตัวควบคุม ActiveX)

 1. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิกปุ่มคำสั่ง รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 2. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของปุ่มคำสั่งปรากฏขึ้น

 3. ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแสดงโค้ด
  ซึ่งเป็นเริ่ม Visual Basic Editor ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิถูกเลือกในรายการดรอปดาวน์ทางด้านขวา กระบวนงานย่อยที่เรียกว่า CommandButton1_Click ดังที่แสดงไว้ในรูปภาพต่อไปนี้ เรียกใช้สองแมโครเมื่อปุ่มถูกคลิก: คือ SelectC15 และ HelloMessage

  กระบวนงานย่อยใน Visual Basic Editor

 4. ในกระบวนงานย่อยสำหรับปุ่มคำสั่ง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • พิมพ์ชื่อของแมโครที่มีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถค้นหาแมโครได้ด้วยการคลิก แมโคร ในกลุ่ม โค้ด คุณสามารถเรียกใช้แมโครหลายแมโครจากปุ่มได้ด้วยการพิมพ์ชื่อแมโครแยกบรรทัดกันภายในกระบวนงานย่อย

  • พิมพ์โค้ด VBA ของคุณเอง

 5. ปิด Visual Basic Editor และให้แน่ใจว่า มีปิดโหมดออกแบบ โดยการคลิกโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 6. เมื่อต้องการเรียกใช้โค้ด VBA ที่ถูกแนบมากับปุ่ม ให้คลิกปุ่มคำสั่ง ActiveX ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

 7. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ

 8. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุมของปุ่มคำสั่ง บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ รูปปุ่ม คุณสามารถเพิ่มเติม คลิกขวาปุ่มคำสั่ง นั้นแล้ว คลิกคุณสมบัติ

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณคลิกคุณสมบัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกวัตถุที่คุณต้องการตรวจสอบ หรือเปลี่ยนคุณสมบัติ

  กล่อง คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละคุณสมบัติ ให้เลือกคุณสมบัตินั้น แล้วกด F1 เพื่อแสดงหัวข้อ วิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อคุณสมบัติในกล่อง ค้นหา ในวิธีใช้ Visual Basic ได้ด้วย ตารางต่อไปนี้จะสรุปคุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณต้องการระบุ

ให้ใช้คุณสมบัตินี้

ทั่วไป:

โหลดตัวควบคุมหรือไม่เมื่อเปิดสมุดงาน (ยกเว้นตัวควบคุม ActiveX)

AutoLoad (Excel)

ตัวควบคุมสามารถรับโฟกัสและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือไม่

Enabled (ฟอร์ม)

แก้ไขตัวควบคุมได้หรือไม่

Locked (ฟอร์ม)

ชื่อของตัวควบคุม

Name (ฟอร์ม)

วิธีการแนบตัวควบคุมไว้กับเซลล์ที่อยู่ใต้ตัวควบคุม (ลอยอย่างอิสระ ย้ายโดยไม่ปรับขนาด หรือย้ายและปรับขนาด)

Placement (Excel)

พิมพ์ตัวควบคุมได้หรือไม่

PrintObject (Excel)

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

Visible (ฟอร์ม)

ข้อความ:

แอตทริบิวต์ของแบบอักษร (ตัวหนา ตัวเอียง ขนาด ขีดทับ ขีดเส้นใต้ และน้ำหนัก)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (ฟอร์ม)

ข้อความอธิบายบนตัวควบคุมที่ระบุหรืออธิบายตัวควบคุม

Caption (ฟอร์ม)

ตัดข้อความเนื้อหาของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดบรรทัดหรือไม่

WordWrap (ฟอร์ม)

ขนาดและตำแหน่ง:

ปรับขนาดของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่

AutoSize (ฟอร์ม)

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์

Height, Width (ฟอร์ม)

ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมและขอบซ้ายหรือขอบบนของแผ่นงาน

Left, Top (ฟอร์ม)

การจัดรูปแบบ:

สีพื้นหลัง

BackColor (ฟอร์ม)

ลักษณะพื้นหลัง (โปร่งใสหรือทึบ)

BackStyle (ฟอร์ม)

สีพื้นหน้า

ForeColor (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

Shadow (Excel)

รูป:

บิตแมปที่จะแสดงในตัวควบคุม

Picture (ฟอร์ม)

ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพที่สัมพันธ์กับป้ายคำอธิบายของรูปภาพ (ซ้าย บน ขวา เป็นต้น)

PicturePosition (ฟอร์ม)

แป้นพิมพ์และเมาส์:

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับตัวควบคุม

Accelerator (ฟอร์ม)

ไอคอนเมาส์แบบกำหนดเอง

MouseIcon (ฟอร์ม)

ชนิดของตัวชี้ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือวัตถุใดๆ (มาตรฐาน ลูกศร หรือรูปตัว I เป็นต้น)

MousePointer (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมได้รับโฟกัสเมื่อคลิกหรือไม่

TakeFocusOnClick (ฟอร์ม)

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการตั้งค่า ActiveX ในไฟล์ Office

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×