กำหนดแป้นพิมพ์ลัดของคุณได้เอง

คุณสามารถกำหนดแป้นพิมพ์ลัด (หรือคีย์ลัด) โดยการกำหนดคำสั่ง แมโคร ฟอนต์ สไตล์ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นประจำ คุณยังสามารถเอาแป้นพิมพ์ลัดออกได้เช่นกัน คุณสามารถกำหนดหรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออกโดยใช้เพียง แป้นพิมพ์ หรือโดยใช้ เมาส์

ใช้เพียงแป้นพิมพ์เพื่อกำหนดหรือเอาแแป้นพิมพ์ลัดออก

 1. กด ALT+F แล้ว T เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Word

 2. กดลูกศรลงเพื่อเลือก กำหนด Ribbon เอง

 3. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกระทั่ง กำหนดเอง ถูกเลือกที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ จากนั้น กด ENTER

  ปุ่ม กำหนดเอง ในบานหน้าต่าง การกำหนด Ribbon และแป้นพิมพ์ลัดเอง

 4. ในกล่อง ประเภท ให้กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้หรือเอาคีย์ลัดออก

 5. กดแป้น TAB เพื่อไปยังกล่อง คำสั่ง

 6. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้หรือเอาคีย์ลัดออก

  แป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการนั้นจะปรากฏในกล่อง แป้นปัจจุบัน หรือด้านล่างกล่องที่มีป้ายชื่อ ปัจจุบันกำหนดให้กับ

 7. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดคีย์ลัด

  ให้เริ่มต้นคีย์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่าเคอร์เซอร์จะอยู่ในกล่อง กดคีย์ลัดใหม่

  2. กดคีย์บอร์ดผสมที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นคีย์ลัด ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL บวกกับอีกแป้นที่คุณต้องการใช้

  3. ให้ดูที่ ปัจจุบันกำหนดให้กับ (หรือ ปัจจุบันกำหนดให้กับ) เพื่อตรวจดูว่าคีย์บอร์ดผสมนั้นได้ถูกกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ากำหนดแล้ว ให้เลือกคีย์บอร์ดผสมอื่นๆ ต่อไป

   การสร้างแป้นพิมพ์ลัดในกล่องโต้ตอบ กำหนดคีย์บอร์ดเอง

   สิ่งสำคัญ: การกำหนดการกดแป้นพิมพ์พร้อมกันใหม่หมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้การกดแป้นพิมพ์พร้อมกันนั้นเพื่อจุดประสงค์ดั้งเดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การกด CTRL+B จะเปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนด CTRL+B เป็นคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำให้ข้อความเป็นตัวหนาได้โดยการกด CTRL+B เว้นแต่คุณคืนค่าการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมโดยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ กำหนดแป้นพิมพ์เอง

  4. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน จะถูกเลือก

  5. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคีย์ลัดลงไป จากนั้นกด ENTER

  6. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่า กำหนด จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดที่มีความสามารถทางการโปรแกรมได้ คีย์บอร์ดผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนเอาไว้แล้วเพื่อเริ่มการโปรแกรมด้วยคีย์บอร์ด

  นำคีย์ลัดออก

  1. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน จะถูกเลือก

  2. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคีย์ลัดลงไป จากนั้นกด ENTER

  3. กดแป้น SHIFT+TAB ซ้ำๆ จนกระทั่งเคอร์เซอร์อยู่ในกล่อง แป้นปัจจุบัน

  4. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกคีย์ลัดที่คุณต้องการนำออก

  5. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่า นำออก จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

 1. กด ALT+F, I เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Word

 2. กดลูกศรลงเพื่อเลือก กำหนดเอง

 3. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกระทั่ง กำหนดเอง ถูกเลือกที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ จากนั้น กด ENTER

  ปุ่ม กำหนดเอง ในตัวเลือก Word - บานหน้าต่าง กำหนดเอง

 4. ในกล่อง ประเภท ให้กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้หรือเอาคีย์ลัดออก

 5. กดแป้น TAB เพื่อไปยังกล่อง คำสั่ง

 6. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้หรือเอาคีย์ลัดออก

  แป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการนั้นจะปรากฏในกล่อง แป้นปัจจุบัน หรือด้านล่างกล่องที่มีป้ายชื่อ ปัจจุบันกำหนดให้กับ

 7. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดคีย์ลัด

  ให้เริ่มต้นคีย์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่าเคอร์เซอร์จะอยู่ในกล่อง กดคีย์ลัดใหม่

  2. กดคีย์บอร์ดผสมที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นคีย์ลัด ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL บวกกับอีกแป้นที่คุณต้องการใช้

  3. ให้ดูที่ ปัจจุบันกำหนดให้กับ (หรือ ปัจจุบันกำหนดให้กับ) เพื่อตรวจดูว่าคีย์บอร์ดผสมนั้นได้ถูกกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ากำหนดแล้ว ให้เลือกคีย์บอร์ดผสมอื่นๆ ต่อไป

   การสร้างแป้นพิมพ์ลัดในกล่องโต้ตอบ กำหนดคีย์บอร์ดเอง

   สิ่งสำคัญ: การกำหนดการกดแป้นพิมพ์พร้อมกันใหม่หมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้การกดแป้นพิมพ์พร้อมกันนั้นเพื่อจุดประสงค์ดั้งเดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การกด CTRL+B จะเปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนด CTRL+B เป็นคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำให้ข้อความเป็นตัวหนาได้โดยการกด CTRL+B เว้นแต่คุณคืนค่าการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมโดยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ กำหนดแป้นพิมพ์เอง

  4. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน จะถูกเลือก

  5. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคีย์ลัดลงไป จากนั้นกด ENTER

  6. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่า กำหนด จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดที่มีความสามารถทางการโปรแกรมได้ คีย์บอร์ดผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนเอาไว้แล้วเพื่อเริ่มการโปรแกรมด้วยคีย์บอร์ด

  นำคีย์ลัดออก

  1. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน จะถูกเลือก

  2. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคีย์ลัดลงไป จากนั้นกด ENTER

  3. กดแป้น SHIFT+TAB ซ้ำๆ จนกระทั่งเคอร์เซอร์อยู่ในกล่อง แป้นปัจจุบัน

  4. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกคีย์ลัดที่คุณต้องการนำออก

  5. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่า นำออก จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

ใช้เมาส์ในการกำหนดหรือนำคีย์ลัดออก

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง

 2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง กำหนด Ribbon และแป้นพิมพ์ลัดเอง ให้คลิก กำหนดเอง

  ปุ่ม กำหนดเอง ในบานหน้าต่าง การกำหนด Ribbon และแป้นพิมพ์ลัดเอง

 3. ในกล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน ให้คลิกชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคีย์ลัดลงไป

 4. ในกล่อง ประเภท ให้คลิกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้ หรือเอาคีย์ลัดออก

 5. ในกล่อง คำสั่ง ให้คลิกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้ หรือนำคีย์ลัดออก

  แป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดให้กับคำสั่งนั้นหรือรายการอื่นจะปรากฏในกล่อง แป้นปัจจุบัน หรือด้านล่างกล่องที่มีป้ายชื่อ ปัจจุบันกำหนดให้กับ

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดคีย์ลัด

  ให้เริ่มต้นคีย์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. ในกล่อง กดคีย์ลัดใหม่ ให้กดคีย์บอร์ดผสมที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นคีย์ลัด ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL บวกกับอีกแป้นที่คุณต้องการใช้

  2. ให้ดูที่ แป้นปัจจุบัน (หรือ ปัจจุบันกำหนดให้กับ) เพื่อตรวจดูว่าคีย์บอร์ดผสมนั้นได้ถูกกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ากำหนดแล้ว ให้เลือกคีย์บอร์ดผสมอื่นๆ ต่อไป

   การสร้างแป้นพิมพ์ลัดในกล่องโต้ตอบ กำหนดคีย์บอร์ดเอง

   สิ่งสำคัญ: การกำหนดการกดแป้นพิมพ์พร้อมกันใหม่หมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้การกดแป้นพิมพ์พร้อมกันนั้นเพื่อจุดประสงค์ดั้งเดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การกด CTRL+B จะเปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนด CTRL+B เป็นคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำให้ข้อความเป็นตัวหนาได้โดยการกด CTRL+B เว้นแต่คุณคืนค่าการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมโดยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ กำหนดแป้นพิมพ์เอง

  3. คลิก กำหนด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดที่มีความสามารถทางการโปรแกรมได้ คีย์บอร์ดผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนเอาไว้แล้วเพื่อเริ่มการโปรแกรมด้วยคีย์บอร์ด

  นำคีย์ลัดออก

  1. ในกล่อง แป้นปัจจุบัน ให้คลิกคีย์ลัดที่คุณต้องการนำออก

  2. คลิก เอาออก

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office > ตัวเลือก Word > กำหนดเอง

 2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง กำหนด Ribbon และแป้นพิมพ์ลัดเอง ให้คลิก กำหนดเอง

  ปุ่ม กำหนดเอง ในตัวเลือก Word - บานหน้าต่าง กำหนดเอง

 3. ในกล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน ให้คลิกชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคีย์ลัดลงไป

 4. ในกล่อง ประเภท ให้คลิกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้ หรือเอาคีย์ลัดออก

 5. ในกล่อง คำสั่ง ให้คลิกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้ หรือนำคีย์ลัดออก

  แป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดให้กับคำสั่งนั้นหรือรายการอื่นจะปรากฏในกล่อง แป้นปัจจุบัน หรือด้านล่างกล่องที่มีป้ายชื่อ ปัจจุบันกำหนดให้กับ

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดคีย์ลัด

  ให้เริ่มต้นคีย์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. ในกล่อง กดคีย์ลัดใหม่ ให้กดคีย์บอร์ดผสมที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นคีย์ลัด ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL บวกกับอีกแป้นที่คุณต้องการใช้

  2. ให้ดูที่ แป้นปัจจุบัน (หรือ ปัจจุบันกำหนดให้กับ) เพื่อตรวจดูว่าคีย์บอร์ดผสมนั้นได้ถูกกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ากำหนดแล้ว ให้เลือกคีย์บอร์ดผสมอื่นๆ ต่อไป

   การสร้างแป้นพิมพ์ลัดในกล่องโต้ตอบ กำหนดคีย์บอร์ดเอง

   สิ่งสำคัญ: การกำหนดการกดแป้นพิมพ์พร้อมกันใหม่หมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้การกดแป้นพิมพ์พร้อมกันนั้นเพื่อจุดประสงค์ดั้งเดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การกด CTRL+B จะเปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนด CTRL+B เป็นคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำให้ข้อความเป็นตัวหนาได้โดยการกด CTRL+B เว้นแต่คุณคืนค่าการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมโดยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ กำหนดแป้นพิมพ์เอง

  3. คลิก กำหนด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดที่มีความสามารถทางการโปรแกรมได้ คีย์บอร์ดผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนเอาไว้แล้วเพื่อเริ่มการโปรแกรมด้วยคีย์บอร์ด

  นำคีย์ลัดออก

  1. ในกล่อง แป้นปัจจุบัน ให้คลิกคีย์ลัดที่คุณต้องการนำออก

  2. คลิก เอาออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×