กำหนดเอง และบันทึกธีมใน PowerPoint for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ธีมมอบการออกแบบสไลด์ที่สมบูรณ์สำหรับงานนำเสนอของคุณ รวมถึงการออกแบบพื้นหลัง สไตล์ฟอนต์ สี และเค้าโครง

กำหนดธีมของคุณเอง

 1. เมื่อต้องการค้นหาธีมที่จะใช้ในงานนำเสนอของคุณ คลิกแท็บ ออกแบบ คลิกธีม และดูตัวอย่างการแสดงผลบนสไลด์

  ธีม PPT for Mac
 2. คุณสามารถกำหนดธีมเพิ่มเติมโดยการเปลี่ยนฟอนต์ สี และสีพื้นหลังบนแท็บ ออกแบบ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์และสี ให้คลิกลูกศรลงในแกลเลอรี ตัวแปร จากนั้นคลิก ฟอนต์, สี, หรือ สไตล์พื้นหลัง

  แกลเลอรีโทนสีสำหรับ PowerPoint for Mac

สำหรับการกำหนดสีแบบต่างๆ เพิ่มเติม คุณสามารถแก้ไข ต้นแบบสไลด์

บันทึกธีมแบบกำหนดเองของคุณ

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้โฮเวอร์เหนือธีมใดก็ได้ แล้วคลิกปุ่มลูกศรลงที่แสดงใต้แผงธีม

 2. คลิก บันทึกธีมปัจจุบัน

  เมื่อคุณบันทึกธีมของคุณไปยังโฟลเดอร์ธีม โฟลเดอร์ธีมจะแสดงโดยอัตโนมัติในแกลเลอรีภายใต้ธีมแบบกำหนดเอง ถ้าธีมของคุณไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ธีมนั้น คลิก เรียกดูธีม เพื่อค้นหาธีมในตำแหน่งที่บันทึกไว้

  PPT for Mac บันทึกธีมของคุณ

กำหนดธีมของคุณเอง

ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

เปลี่ยนสีของธีม (เลือกได้)

 1. บนแท็บชุดรูปแบบธีม ภายใต้เลือกธีมมาตรฐานที่คุณชอบ

 2. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ตัวเลือกธีม คลิก สี จากนั้นคลิกธีมสีที่คุณต้องการ

  แท็บ ธีม กลุ่ม ตัวเลือกธีม

เปลี่ยนฟอนต์ของธีม (เลือกได้)

 • บนแท็บชุดรูปแบบ ภายใต้ตัวเลือกธีม คลิกฟอนต์ แล้ว คลิ กฟอนต์ของธีมที่คุณต้องการ

  แท็บ ธีม กลุ่ม ตัวเลือกธีม

เปลี่ยนพื้นหลังของธีม (เลือกได้)

 • บนแท็บชุดรูปแบบ ภายใต้ตัวเลือกธีม คลิกพื้นหลัง นั้นแล้ว คลิกสไตล์พื้นหลังที่คุณต้องการ

  แท็บ ธีม กลุ่ม ตัวเลือกธีม

บันทึก และใช้ชุดรูปแบบของคุณ

บันทึกธีมของคุณใหม่

 1. บนแท็บชุดรูปแบบธีม ภายใต้คลิกบันทึกธีม

  แท็บ ธีม ในกลุ่ม ธีม

 2. ในกล่องบันทึกเป็น พิมพ์ชื่อของธีม แล้ว คลิ กบันทึก

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ธีมแบบกำหนดเองถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้: /Users/ usernameไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้เทมเพล / ธีมของฉัน

นำธีมของคุณใหม่

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการนำธีมใหม่เมื่อต้องการ

 2. บนแท็บชุดรูปแบบธีม ภายใต้คลิกธีมที่คุณสร้างขึ้น

  แท็บ ธีม ในกลุ่ม ธีม

  เมื่อต้องการดูธีมเพิ่มเติม ชี้ไปที่ชุดรูปแบบ แล้ว คลิ ก ลูกศรลงเพิ่มเติม ชุดรูปแบบที่คุณสร้างจะแสดงภายใต้กำหนดเอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint 2016 for Mac

สร้าง หรือเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

สร้างหรือลบสีแบบกำหนดเอง

ตั้งค่าธีมเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×