กำหนดเวลาเริ่มและความเร็วของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน PowerPoint คุณสามารถควบคุมเมื่อเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเริ่มทำงานและความเร็วที่จะเกิดขึ้น แม้แต่คุณสามารถทำซ้ำ หรือกรอกลับเอฟเฟ็กต์เพื่อรับเพียงขวาลักษณะหน้าตาสำหรับงานนำเสนอของคุณ บทความนี้จะแสดงตัวอย่างวิธีการปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอของคุณ

กำหนดเวลาเริ่ม

คุณสามารถตั้งค่าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มทำงานเมื่อคุณคลิกเมาส์ หรือเริ่มพร้อมกันกับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ บนสไลด์ได้

 1. บนสไลด์ ให้คลิกที่ข้อความหรือวัตถุที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการกำหนดเวลาเริ่ม

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว คลิกเริ่ม ลูกศรลง และเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  กำหนดเวลาเริ่มภาพเคลื่อนไหว

  • เมื่อต้องการเริ่มภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณคลิกสไลด์ ให้เลือก เมื่อคลิก

  • เมื่อต้องการเริ่มภาพเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันกับเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้านี้ในรายการ (โดยที่หนึ่งคลิกจะดำเนินการเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหลายรายการ) ให้เลือก กับก่อนหน้านี้

  • เมื่อต้องการเริ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวในทันทีหลังจากที่เอฟเฟ็กต์ก่อนหน้าในรายการเล่นเสร็จ ให้เลือก หลังก่อนหน้านี้

ตั้งค่าความเร็ว

เมื่อต้องการเล่นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวของคุณให้เร็วขึ้นหรือช้าลง ให้เปลี่ยนการตั้งค่า ระยะเวลา

 1. บนสไลด์ ให้คลิกที่ข้อความหรือวัตถุที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการตั้งค่าความเร็ว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกล่อง ระยะเวลา ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้เอฟเฟ็กต์ทำงาน

  ตั้งค่าความเร็วของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

  เคล็ดลับ:  ค่าที่น้อยกว่าหมายความว่าเอฟเฟ็กต์จะทำงานเร็วขึ้นและจะสิ้นสุดเร็วขึ้น และค่าที่มากกว่าหมายความว่าเอฟเฟ็กต์จะทำงานช้าลงและใช้เวลานานขึ้นถึงจะเสร็จสิ้น

หน่วงเวลาเริ่ม

ถ้าคุณต้องการหน่วงเวลาเริ่มหรือหยุดเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวชั่วขณะในระหว่างแสดงสไลด์ คุณสามารถตั้งค่าหน่วงของเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ได้

 1. บนสไลด์ ให้คลิกข้อความหรือวัตถุที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกการหน่วงเวลาหรือการกำหนดเวลาอื่น

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกล่อง หน่วงเวลา ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้เอฟเฟ็กต์หยุดชั่วขณะก่อนทำงาน

  หยุดชั่วขณะหรือหน่วงเวลาก่อนที่จะเริ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวถัดไป

  เคล็ดลับ:  การเริ่มของช่วงหน่วงเวลาในเอฟเฟ็กต์จะถูกควบคุมจากการตั้งค่า เริ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าเอฟเฟ็กต์ถูกตั้งค่าเป็น เริ่มหลังจากก่อนหน้า ที่มีการหน่วงเวลา 1.5 วินาทีแล้ว การหน่วงเวลา 1.5 วินาทีจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้าสิ้นสุดลง

ทำซ้ำหรือกรอกลับ

โดยปกติแล้วเมื่อวัตถุที่เคลื่อนไหวเล่นเสร็จแล้ว วัตถุจะคงอยู่ที่จุดสิ้นสุดและปรากฏตามรูปแบบสุดท้ายของวัตถุนั้น คุณสามารถตั้งค่าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว (หรือลำดับของเอฟเฟ็กต์) กลับไปยังตำแหน่งเดิม หรือทำซ้ำได้

 1. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว คลิกตัวเปิดใช้แสดงตัวเลือกเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม คลิกตัวเปิดใช้ แสดงตัวเลือกเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม

แสดงเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม

 1. คลิกแท็บ การกำหนดเวลา แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเล่นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้เลือกตัวเลือกในรายการ ทำซ้ำ

  • เมื่อต้องการส่งกลับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวไปยังลักษณะและตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมบนสไลด์โดยอัตโนมัติหลังจากที่เล่น ให้เลือกกล่อง กรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

   ทำซ้ำหรือกรอกลับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวของ PowerPoint ให้ดูที่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×