กำหนดอยู่พื้นฐานไฮเปอร์ลิงก์สำหรับไฮเปอร์ลิงก์แบบสัมพัทธ์ในเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้อยู่สัมบูรณ์หรืออยู่แบบสัมพัทธ์เมื่อคุณสร้างไฮเปอร์ลิงก์ใน Word อยู่สัมบูรณ์คืออยู่แบบเต็มหรือเส้นทางของเว็บไซต์เป้าหมายหรือแฟ้ม เช่น https://www.mycompany.com/departments/rresearch/articles/2017/578045.docx

อยู่แบบสัมพัทธ์ของไซต์หรือไฟล์เป้าหมายจะสัมพันธ์กับตำแหน่งที่ตั้งของเอกสารปัจจุบัน และโดยทั่วไปมากสั้นกว่าอยู่แบบเต็ม ตัวอย่าง ถ้าเอกสารของคุณอยู่ https://www.mycompany.com/departments/research/articles/newwidgets.docx ที่อยู่พื้นฐานเริ่มต้นใช้งานสำหรับไฮเปอร์ลิงก์คือ https://www.mycompany.com/departments/research/articles/ หากคุณต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังอีกเอกสารหนึ่งในโฟลเดอร์ /articles คุณจำเป็นต้องใส่ชื่อเอกสารเท่านั้นในกล่องที่อยู่ ของการเชื่อมโยงหลายมิติ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสร้างลิงก์ไปยังบทความที่ มี https://www.mycompany.com/departments/development/articles/widgetparts.docx อยู่ คุณจะทำให้ development/articles/widgetparts.docx ในกล่องที่อยู่ ของไฮเปอร์ลิงก์ออก (คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่แบบเต็มของบทความเป้าหมาย)

ถ้าคุณต้องการใช้อยู่พื้นฐานต่าง ๆ สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ในเอกสาร คุณสามารถใส่ที่อยู่นี้ในเขตข้อมูลเชื่อมโยงหลายมิติ สำหรับเอกสาร ใช้ตัวอย่างในย่อหน้าก่อนหน้า สมมติว่า เอกสารของคุณ newwidgets.docx มีไฮเปอร์ลิงก์หลาย ๆ ลิงก์ไปยังบทความใน https://www.othercompany.com/support แม้ว่าคุณไม่สามารถใส่อยู่แบบเต็มสำหรับไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้แต่ละ โซลูชันดียิ่งขึ้นจะตั้งของคุณเชื่อมโยงหลายมิติพื้นฐานเป็น https://www.othercompany.com/support/ เมื่อคุณสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังบทความตำแหน่งที่ตั้งนี้ คุณจำเป็นต้องใส่เฉพาะชื่อบทความสำหรับไฮเปอร์ลิงก์ที่อยู่แทนที่เป็นอยู่แบบเต็ม

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าอยู่พื้นฐานไฮเปอร์ลิงก์ใหม่สำหรับเอกสาร

  1. บนเมนูไฟล์ คลิกข้อมูล

  2. ทางด้านขวาของบานหน้าต่าง ในกล่องเชื่อมโยงหลายมิติ พิมพ์อยู่หรือเส้นทางที่คุณต้องการใช้

  1. บนเมนูไฟล์ คลิกข้อมูล

  2. ทางด้านขวาของบานหน้าต่าง คลิกลูกศรคุณสมบัติ นั้นแล้ว เลือกคุณสมบัติขั้นสูง

  3. คลิกแท็บ สรุป

  4. ในกล่องเชื่อมโยงหลายมิติ พิมพ์อยู่หรือเส้นทางที่คุณต้องการใช้

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เตรียม แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

  2. คลิกลูกศร ตัวเลือกและมุมมองของคุณสมบัติ คลิก คุณสมบัติขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ สรุป

  3. ในกล่องเชื่อมโยงหลายมิติ พิมพ์อยู่หรือเส้นทางที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×