กำหนดหน้าประเภทและหน้ารายการแค็ตตาล็อกให้คำใน SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่จะกำหนดหน้าประเภทและหน้ารายการแค็ตตาล็อก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

กำหนดหน้าประเภทและหน้ารายการแค็ตตาล็อกให้กับคำ

เมื่อคุณมอบหมายในหน้าประเภทให้คำ หน้าที่คุณระบุจะถูกมอบหมายไปที่ลูกของคำเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ: คุณควรกำหนดเฉพาะหน้าประเภทและหน้ารายการแค็ตตาล็อกลงในคำถ้าใช้ชุดคำเป็นคำแท็กตั้งสำหรับเนื้อหาแค็ตตาล็อก

  1. จากการตั้งค่า เครื่องมือการตั้งค่ารูปเฟืองขนาดเล็กซึ่งอยู่ที่การตั้งค่าไซต์ เลือกการตั้งค่าไซต์

  2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ในส่วน การดูแลไซต์ ให้คลิก การจัดการที่เก็บคำ

  3. บนหน้าเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ ในส่วนที่เก็บคำ TAXONOMY เลือกคำที่คุณต้องการกำหนดหน้าประเภทและหน้ารายการแค็ตตาล็อก

  4. เลือกแท็บหน้า TERM-DRIVEN

  5. เมื่อต้องการกำหนดหน้าประเภทให้คำ ในส่วนการตั้งค่าหน้าของเป้าหมาย เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปลี่ยนหน้าเป้าหมายสำหรับคำนี้ ทางแล้ว พิมพ์ URL ของหน้าประเภทที่คุณต้องการกำหนด หรือ คุณสามารถเลือกปุ่มเรียกดู จากนั้น เลือกหน้าประเภทที่คุณต้องการกำหนดให้กับคำ

  6. เมื่อต้องการกำหนดหน้าประเภทให้กับลูกของคำ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปลี่ยนหน้าเป้าหมายสำหรับลูกของคำนี้ ทางแล้ว พิมพ์ URL ของหน้าประเภทที่คุณต้องการกำหนด หรือ คุณสามารถเลือกปุ่มเรียกดู จากนั้น เลือกหน้าประเภทที่คุณต้องการกำหนดให้กับลูกของคำ

  7. เมื่อต้องการกำหนดหน้ารายการแค็ตตาล็อกสำหรับแค็ตตาล็อกที่ถูกแท็ก ด้วยคำปัจจุบัน เลือกเปลี่ยนหน้ารายการของแค็ตตาล็อกสำหรับประเภทนี้ ทางแล้ว พิมพ์ URL ของแค็ตตาล็อกข้อมูลหน้าที่คุณต้องการกำหนด หรือ คุณสามารถเลือกปุ่มเรียกดู จากนั้น เลือกหน้ารายการแค็ตตาล็อกที่คุณต้องการกำหนดให้กับแค็ตตาล็อกที่ถูกแท็ก ด้วยคำ

  8. เมื่อต้องการกำหนดหน้ารายการแค็ตตาล็อกสำหรับแค็ตตาล็อกที่ถูกแท็ก ด้วยลูกของคำปัจจุบัน เลือกเปลี่ยนหน้ารายการของแค็ตตาล็อกสำหรับเด็กของประเภทนี้ ทางแล้ว พิมพ์ URL ของแค็ตตาล็อกข้อมูลหน้าที่คุณต้องการกำหนด อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเลือกปุ่มเรียกดู จากนั้น เลือกแค็ตตาล็อกข้อมูลหน้าที่คุณต้องการกำหนด

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับหน้าประเภทและหน้ารายการแค็ตตาล็อก

หน้าประเภทและหน้ารายการแค็ตตาล็อกเค้าโครงหน้าคือที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงเนื้อหาของแค็ตตาล็อกในลักษณะสอดคล้องกันข้ามไซต์ของคุณ คุณไม่จำเป็นในการสร้างหน้าแต่ละมากมายสำหรับเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงในเป็นเพียงที่สอดคล้องกันข้ามไซต์ของคุณ โดยใช้หน้าเหล่านี้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณได้ที่เว็บไซต์ที่ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เค้าโครงและโครงสร้างของหน้าที่แสดงโปรแกรมเล่น MP3 ควรจะสอดคล้องกับเค้าโครงและโครงสร้างของหน้าที่แสดงกล้อง ดังนั้น แทนที่จะสร้างหนึ่งหน้าเพื่อแสดงเครื่องเล่น MP3 และหนึ่งหน้าเพื่อแสดงกล้อง คุณสามารถสร้างหน้าประเภทหนึ่ง และใช้คำสั่งนี้เพื่อแสดงเนื้อหาสำหรับทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์

นี่คือตัวอย่างที่แสดงวิธีหนึ่งหน้าประเภทจะใช้เพื่อแสดงสองผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

ตัวอย่างของหน้า ประเภท

ในทำนองเดียวกัน เค้าโครงและโครงสร้างของหน้าที่แสดงเล่น MP3 ควรจะสอดคล้องกับเค้าโครงและโครงสร้างของหน้าที่แสดงกล้อง แทนที่จะสร้างหนึ่งหน้าแต่ละรายการที่แยกต่างหาก คุณสามารถสร้างหน้ารายการแค็ตตาล็อก และใช้คำสั่งนี้เพื่อแสดงเนื้อหาสำหรับแต่ละรายการ

นี่คือตัวอย่างที่แสดงวิธีหนึ่งหน้ารายการแค็ตตาล็อกถูกใช้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ที่แยกต่างหากสอง

ตัวอย่างของหน้ารายการแค็ตตาล็อก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×