Office

กำหนดสไตล์ใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้สไตล์การจัดรูปแบบเอกสารของคุณเพื่อให้คุณสามารถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายนำชุดของตัวเลือกการจัดรูปแบบอย่างสอดคล้องกันตลอดทั่วทั้งเอกสารของคุณ ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบตัวเลือกที่จะไม่พร้อมใช้งานจากลักษณะและชุดรูปแบบที่พร้อมใช้งานใน Word คุณสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ที่มีอยู่ สร้างสไตล์ใหม่ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ลงในเอกสารของคุณและเทมเพล คุณยังสามารถเพิ่มเหล่านั้นลงในรายการสไตล์ด่วนสำหรับการเข้าถึง

นำชุดสไตล์

เลือกตำแหน่งที่ตั้งหรือข้อความในเอกสารของคุณ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกสไตล์คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการนำสไตล์แบบกำหนดเองหรือชุดสไตล์ด่วน บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกที่ปุ่มบานหน้าต่างสไตล์นั้นแล้ว เลือกสไตล์ในรายการนำสไตล์

ปรับเปลี่ยนลักษณะที่มีอยู่

 1. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกสไตล์

 2. ในกล่องโต้ตอบ สไตล์ ให้คลิก Modify

  คลิกปรับเปลี่ยนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เลือก
 3. เปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน เช่นฟอนต์ ในกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนสไตล์

  ในการปรับเปลี่ยนสไตล์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่ Word ใช้เมื่อคุณนำสไตล์
 4. คุณสามารถระบุว่า ใหม่ หรือปรับเปลี่ยนสไตล์ของคุณถูกเพิ่มลงในเทมเพลว่า เอกสารปัจจุบันตาม ด้วยการเลือกเพิ่มลงในเทมเพลต

 5. สำหรับการเข้าถึงได้ง่ายเป็นสไตล์ขณะที่กำลังใช้ Word เลือกเพิ่มลงในรายการสไตล์ด่วน

  รายการสไตล์ด่วนแสดงลักษณะบนแท็บหน้าแรก

  รายการสไตล์ด่วนทำให้นำสไตล์ ไปใช้งานด่วนสำหรับเอกสารของคุณ และแบบง่าย
 6. คลิก ตกลง

เพิ่มสไตล์แบบกำหนดเองใหม่

คุณสามารถสร้างสไตล์ใหม่ และเพิ่มลงในรายการสไตล์ด่วน

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกปุ่มสไตล์บานหน้าต่าง

  บนแท็บ หน้าแรก บานหน้าต่างสไตล์ ถูกเน้นเอาไว้ .

 2. คลิก สไตล์ใหม่

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์ใหม่

 4. เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการภายใต้คุณสมบัติ

 5. เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการภายใต้การจัดรูปแบบ

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มลงในรายการสไตล์ด่วน จากนั้นคลิก ตกลง

 7. ใช้ลักษณะใหม่ของคุณจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มลักษณะ บนแท็บหน้าแรก

ลบสไตล์แบบกำหนดเอง

คุณสามารถลบเองจากแกลเลอรีสไตล์ด่วนเมื่อคุณไม่ต้องการ

 • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ ควบคุม + คลิก หรือคลิกขวาสไตล์คุณต้องการลบ และคลิกเอาออกจากแกลเลอรีสไตล์ด่วน

ดูเพิ่มเติม

ดูตำแหน่งที่สไตล์ถูกนำไปใช้ในเอกสาร

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

เปลี่ยนหรือเอาธีมออก

การนำลักษณะไปใช้

คุณสามารถนำการจัดรูปแบบไปใช้กับข้อความได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้ ลักษณะ ใน Word มีสไตล์พร้อมใช้งาน 4 สไตล์คือ ย่อหน้า อักขระ ตาราง และรายการสไตล์

ไอคอนในกล่องโต้ตอบสไตล์

ชนิดของสไตล์

ไอคอนสไตล์ย่อหน้า

สไตล์ย่อหน้ากำหนดลักษณะของข้อความในเอกสารที่ระดับย่อหน้า เมื่อคุณนำสไตล์ของย่อหน้าไปใช้กับข้อความ สไตล์ย่อหน้าจะถูกนำไปใช้กับทั้งย่อหน้า โดยทั่วไปจะใช้สไตล์ย่อหน้าเพื่อควบคุมการจัดรูปแบบโดยรวมของข้อความส่วนใหญ่ เช่น ส่วนเนื้อหาของจดหมายข่าว หรือใบปลิว

สไตล์ย่อหน้าสามารถรวมถึงการจัดรูปแบบทั้งหมดรวมถึงกำหนดสไตล์อักขระ อย่างไรก็ตาม สไตล์นี้ยังควบคุมไปถึงลักษณะทั้งหมดของรูปร่างของย่อหน้า เช่น การจัดแนวข้อความ แท็บหยุด ระยะห่างบรรทัด และเส้นขอบ

โดยค่าเริ่มต้น สไตล์ย่อหน้าทั่วไปจะถูกนำไปใช้กับข้อความในช่องว่าง หรือเอกสารใหม่ เช่นเดียวกับสไตล์รายการย่อหน้า จะถูกนำไปใช้รายการข้อมูล เช่น เมื่อคุณใช้คำสั่งลักษณะแสดงหัวข้อย่อยเพื่อสร้างรายการหัวข้อย่อย

ไอคอนสไตล์อักขระ

สไตล์อักขระกำหนดลักษณะของข้อความในเอกสารเช่นกัน แต่จะอยู่ในระดับอักขระ สไตล์อักขระมักจะควบคุมการจัดรูปแบบส่วนที่เล็กลงของข้อความ เช่น ทำคำๆ หนึ่งในย่อหน้าให้เด่นขึ้น

สไตล์อักขระประกอบด้วยการจัดรูปแบบเช่น ชื่อฟอนต์ ขนาด สี ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เส้นขอบ และการแรเงา สไตล์อักขระ ไม่รวมถึงการจัดรูปแบบที่มีผลกระทบต่อลักษณะย่อหน้า เช่น ระยะห่างบรรทัด การจัดแนวข้อความ การเยื้อง และแท็บหยุด

สไตล์ของอักขระที่มีอยู่แล้วภายในมีพร้อมใช้งานหลายรูปแบบ เช่น การเน้น ทำให้ตัวเน้นเป็นสีอ่อนลง และทำให้ตัวเน้นเป็นสีเข้มขึ้น สไตล์ที่มีอยู่ภายในแต่ละสไตล์ได้รวมการจัดรูปแบบไว้ด้วย เช่น ตัวหน้า ตัวเอียง และโทนสี เพื่อให้ทำงานร่วมกับชุดสไตล์การพิมพ์ได้ เช่น ใช้การเน้นกับรูปแบบข้อความสไตล์อักขระให้เป็นตัวหนา ตัวเอียง และ โทนสี

ไอคอนสไตล์ตาราง

สไตล์ตารางกำหนดลักษณะของตาราง ซึ่งรวมลักษณะต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบข้อความของแถวหัวเรื่อง เส้นตาราง และโทนสีสำหรับแถวและคอลัมน์ คุณสามารถใช้สไตล์ตารางกับการจัดรูปแบบที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วโดยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ไอคอนสไตล์รายการ

สไตล์รายการกำหนดลักษณะของรายการต่างๆ ซึ่งรวมลักษณะต่างๆ เช่น สไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือแบบแผนชุดตัวเลข การเยื้อง และข้อความป้ายชื่อต่างๆ

 1. เลือกคำ ย่อหน้า รายการ หรือตารางที่คุณต้องการใช้สไตล์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไตล์ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์

  ถ้าต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปที่สไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณนำสไตล์ไปใช้กับย่อหน้า หัวเรื่อง และองค์ประกอบอื่นๆ คุณสามารถนำไปใช้กับชุดสไตล์ร่วมอื่นๆ ในเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็ว บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าสไตล์ด่วน ปุ่มเปลี่ยนการตั้งค่าสไตล์ด่วน จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  • ถ้าคุณนำสไตล์ไปใช้กับรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกหนึ่งในสไตล์รายการ ถ้าไม่เลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขต่างๆ ในรายการอาจถูกนำออกไป

เปลี่ยนสไตล์

การเปลี่ยน ลักษณะ ทำให้การเปลี่ยนการจัดรูปแบบของข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณที่มีการใช้สไตล์อยู่ สามารถทำได้ง่ายขึ้น เช่น ถ้าคุณใช้สไตล์ หัวเรื่อง 1 กับบทหัวเรื่องในเอกสารของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดรูปแบบอของบทหัวเรื่องทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน โดยการเปลี่ยนข้อกำหนดการจัดรูปแบบสไตล์

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไตล์ ให้คลิก จัดการสไตล์ที่ใช้ในเอกสาร จัดการสไตล์ที่ถูกใช้ในเอกสาร

 2. ภายใต้ เลือกสไตล์เพื่อนำไปใช้ ให้ชี้ไปที่สไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน คลิก ปุ่มเมนูปรับเปลี่ยนสไตล์ ถัดจากสไตล์ จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยนสไตล์

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเปลี่ยนสไตล์ที่เป็นต้นแบบของสไตล์อื่นๆ สไตล์อื่นๆ จะเปลี่ยนไปด้วย เช่น สไตล์ส่วนใหญ่ใช้สไตล์ปกติ การทำการเปลี่ยนแปลงในสไตล์ปกติจะเปลี่ยนในสไตล์อื่นๆ ที่ใช้สไตล์ปกติเป็นต้นแบบ

  • ถ้าต้องการใช้สไตล์ที่ทำการปรับเปลี่ยนแล้วในเอกสารอื่นที่ใช้เทมเพลตเดียวกัน ให้เลือกกล่องเครื่องหมาย เพิ่มไปยังเทมเพลต Word จะเพิ่มสไตล์ที่ทำการปรับเปลี่ยนแล้วไปยังเทมเพลตที่อยู่ในเอกสารที่ใช้งานอยู่

สร้างสไตล์

คุณสามารถสร้าง ลักษณะ ได้โดยกำหนดการตั้งค่าทั้งหมดด้วยตนเอง หรือคุณสามารถประหยัดเวลาได้โดยการปรับเปลี่ยนจากสไตล์ที่อยู่อยู่เพื่อสร้างสไตล์ใหม่

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไตล์ ให้คลิก จัดการสไตล์ที่ใช้ในเอกสาร จัดการสไตล์ที่ถูกใช้ในเอกสาร

 2. คลิก สไตล์ใหม่

  ภายใต้ สไตล์ คลิก สไตล์ใหม่

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์ใหม่

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ หรือคลิกที่เมนูป็อปอัพ รูปแบบ เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

  เลือก ตัวเลือก หรือคลิก รูปแบบ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการใช้ข้อความที่จัดรูปแบบแล้วเป็นต้นแบบของสไตล์ใหม่ ให้เลือกข้อความก่อนที่คุณจะคลิก สไตล์ใหม่ ปุ่ม สไตล์ใหม่ กล่องโต้ตอบ สไตล์ใหม่ จะเปิดขึ้นพร้อมแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดของข้อความที่คุณเลือก ซึ่งคุณแค่ต้องพิมพ์ชื่อใหม่ของสไตล์เท่านั้น

ลบลักษณะ

ใน Word คุณสามารถลบสไตล์ใดก็ได้ที่คุณสร้าง แต่คุณไม่สามารถลบสไตล์ที่มีอยู่ภายใน Word ได้ เมื่อคุณลบสไตล์ Word จะนำสไตล์ปกติมาใช้ในย่อหน้าทั้งหมดที่ถูกจัดรูปแบบไว้ด้วยสไตล์ที่ถูกลบ แล้วนำข้อกำหนดทุกอย่างของสไตล์ที่ถูกลบออกจากรายการสไตล์

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไตล์ ให้คลิก จัดการสไตล์ที่ใช้ในเอกสาร จัดการสไตล์ที่ถูกใช้ในเอกสาร

 2. ภายใต้ เลือกสไตล์เพื่อนำไปใช้ ให้ชี้ไปที่สไตล์ที่คุณต้องการลบ คลิก ปุ่มเมนูปรับเปลี่ยนสไตล์ ถัดจากสไตล์ จากนั้นคลิก ลบ

ทำงานกับสไตล์ด่วน

หลังจากที่คุณนำสไตล์ไปใช้กับย่อหน้า หัวเรื่อง และองค์ประกอบอื่นๆ คุณสามารถปรับใช้ชุดสไตล์ด่วนได้ ชุดสไตล์ด่วน (เช่น Distinctive) คือ คอลเลกชันของสไตล์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเอกสารที่ดูน่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพ ตัวอย่างเช่น ชุดหนึ่งของสไตล์ด่วนอาจมีสไตล์สำหรับระดับหัวเรื่อง เนื้อความ เครื่องหมายอัญประกาศ และชื่อเรื่องหลายรายการ แม้ว่าชุดสไตล์ด่วนอาจประกอบด้วยสไตล์ทั้งหมดที่คุณต้องการ คุณอาจต้องการเพิ่มสไตล์ใหม่หรือเปลี่ยนสองสามสไตล์ในชุดสไตล์ด่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการกำหนดลักษณะสไตล์ของเอกสารของคุณ หลังจากที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนสไตล์ คุณสามารถบันทึกชุดสไตล์ใหม่เป็นชุดสไตล์ด่วนแบบกำหนดเองโดยใช้ชื่ออื่นได้

คุณต้องการทำอะไรได้อย่างไร

เมื่อคุณใช้สไตล์ด่วนในเอกสารของ สไตล์ในเอกสารของคุณทั้งหมดจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่คุณกำหนดในชุดสไตล์ด่วน ถ้าคุณไม่ชอบชุดสไตล์ด่วนที่คุณได้นำไปใช้ คุณสามารถเลือกรายการอื่นได้อย่างง่ายดาย Word อัปเดตลักษณะของเอกสารของคุณโดยยึดตามสไตล์ด่วนใหม่ที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ

 • บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าสไตล์ด่วน ปุ่มเปลี่ยนการตั้งค่าสไตล์ด่วน จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

คุณสามารถเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของสไตล์ที่มีอยู่ เช่นสไตล์หัวเรื่องหรือรายการ และบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของชุดสไตล์ด่วนแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไตล์ กด CONTROL ค้างไว้ คลิกลักษณะที่คุณต้อง การปรับเปลี่ยน แล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน

 2. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์ ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปยังสไตล์ตามที่คุณต้องการ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มลงในรายการสไตล์ด่วน จากนั้นคลิก ตกลง

 3. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าสไตล์ด่วน ปุ่มเปลี่ยนการตั้งค่าสไตล์ด่วน จากนั้นคลิก บันทึกเป็นชุดสไตล์ด่วน

 4. ในกล่อง บันทึกเป็น พิมพ์ชื่อของชุดสไตล์ด่วน แล้วคลิก ตกลง

คุณสามารถเพิ่มสไตล์ใหม่ไปยังชุดสไตล์ด่วน

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไตล์ ให้คลิก จัดการสไตล์ที่ใช้ในเอกสาร จัดการสไตล์ที่ถูกใช้ในเอกสาร

 2. คลิก สไตล์ใหม่

  ภายใต้ สไตล์ คลิก สไตล์ใหม่

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์ใหม่

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ หรือคลิกที่เมนูป็อปอัพ รูปแบบ เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

  เลือก ตัวเลือก หรือคลิก รูปแบบ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มลงในรายการสไตล์ด่วน จากนั้นคลิก ตกลง

 6. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าสไตล์ด่วน ปุ่มเปลี่ยนการตั้งค่าสไตล์ด่วน จากนั้นคลิก บันทึกเป็นชุดสไตล์ด่วน

 7. ในกล่อง บันทึกเป็น พิมพ์ชื่อของชุดสไตล์ด่วน แล้วคลิก ตกลง

คุณสามารถลบชุดสไตล์ด่วนแบบกำหนดเองที่คุณไม่ต้องการแล้วได้

 1. ใน Finder เปิดโฟลเดอร์ /Users/ ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/Style Sets

 2. ลากชุดสไตล์ด่วนที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

ดูเพิ่มเติม

ดูตำแหน่งที่สไตล์ถูกนำไปใช้ในเอกสาร

คัดลอกสไตล์และข้อความอัตโนมัติระหว่าเอกสาร หรือเทมเพลต

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

เปลี่ยนหรือเอาธีมออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×