กำหนดสิทธิ์สำหรับไซต์ SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กลุ่ม SharePoint คือ ชุดของผู้ใช้ที่ทั้งหมดมีการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับไซต์และเนื้อหาเดียวกัน แทนที่จะ กว่ากำหนดบุคคลสิทธิ์หนึ่งครั้ง คุณสามารถใช้กลุ่มการได้โดยสะดวกกำหนดระดับสิทธิ์เดียวกันกับผู้ใช้หลาย ๆ คนพร้อมกัน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณจำเป็นระดับสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ในการสร้างกลุ่มและจัดการสิทธิ์ ระดับการควบคุมทั้งหมดมีทั้งสองอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

ฉันต้องการ

 1. บนเว็บไซต์ของคุณหรือไซต์ทีม ให้คลิก การตั้งค่า เกียร์ของการตั้งค่าขนาดเล็กซึ่งแทนที่การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก สิทธิ์ของไซต์
  หน้าสิทธิ์จะเปิดขึ้น

 3. ในแท็บ แก้ไข ให้คลิก สร้างกลุ่ม

 4. บนหน้าสร้าง กลุ่ม ในกล่องชื่อ และเกี่ยวกับตัวฉัน พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับกลุ่ม SharePoint นี้

 5. ในกลุ่มเจ้าของ กล่อง ระบุชื่อเจ้าของกลุ่มความปลอดภัยนี้เดียว

 6. ในส่วน การตั้งค่ากลุ่ม ให้ระบุว่าใครสามารถดูและแก้ไขการเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ได้บ้าง

 7. ในส่วน การร้องขอการเป็นสมาชิก ให้ระบุการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับการร้องขอเพื่อเข้าร่วมหรือออกจากกลุ่ม คุณสามารถระบุที่อยู่อีเมลที่จะส่งคำร้องขอได้

 8. ในส่วน ให้สิทธิ์ของกลุ่มแก่ไซต์นี้ เลือกระดับสิทธิ์สำหรับกลุ่มนี้

 9. คลิก สร้าง

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่มได้ตลอดเวลา

 1. บนเว็บไซต์ของคุณหรือไซต์ทีม ให้คลิก แชร์
  สกรีนช็อตของปุ่ม ควบคุมไซต์ บนไซต์ทีม ปุ่ม แชร์ จะอยู่ในวงกลม

 2. ตามค่าเริ่มต้น กล่องโต้ตอบแชร์ ที่ปรากฏขึ้นแสดงเชิญบุคคลเมื่อต้องการแก้ไข ข้อความหรือเชิญบุคคล นี้เชิญให้ผู้ใช้ที่คุณเพิ่มเข้าร่วมกลุ่มสมาชิกของ SharePoint เมื่อต้องการเลือกกลุ่มที่แตกต่างกันและระดับสิทธิ์ คลิกแสดงตัวเลือก แล้ว เลือกแตกต่างกัน SharePoint ระดับสิทธิ์หรือกลุ่มภายใต้เลือกระดับสิทธิ์หรือกลุ่ม
  เพิ่มสมาชิกกลุ่มในกล่องโต้ตอบ

  1. ในกล่องชื่อ Enter ที่ อยู่อีเมล หรือทุกคน ใส่อยู่อีเมลหรือชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อชื่อปรากฏในกล่องยืนยันด้านล่างของรายการ เลือกชื่อนั้นเพื่อเพิ่มลงในกล่องข้อความ

  2. ถ้าคุณต้องการเพิ่มชื่อเพิ่มมากขึ้น ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

  3. (เลือกได้) ใส่ข้อความที่เป็นแบบส่วนตัวจะส่งไปยังผู้ใช้ใหม่ในรวมข้อความส่วนบุคคลกับการเชิญนี้

  4. คลิกแชร์

 1. บนเว็บไซต์ของคุณหรือไซต์ทีม ให้คลิก การตั้งค่า เกียร์ของการตั้งค่าขนาดเล็กซึ่งแทนที่การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก บุคคลและกลุ่ม

 3. บนหน้า บุคคลและกลุ่ม ในเปิดใช้ด่วน ให้คลิกที่ชื่อของกลุ่มที่คุณต้องการเอาชื่อผู้ใช้ออก

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการเอาออก คลิก การกระทำ แล้วคลิก เอาผู้ใช้ออกจากกลุ่ม

 5. ในหน้าต่างการยืนยัน ให้คลิก ตกลง

 1. บนไซต์ทีมของคุณ ให้คลิก การตั้งค่า เกียร์ของการตั้งค่าขนาดเล็กซึ่งแทนที่การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก สิทธิ์ของไซต์

 3. บนแท็บ สิทธิ์ คลิก ให้สิทธิ์

 4. ในกล่องโต้ตอบ แชร์ ให้พิมพ์ชื่อของกลุ่ม SharePoint ที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึง

 5. ตามค่าเริ่มต้น กล่องโต้ตอบแชร์ แสดงเชิญบุคคลเมื่อต้องการแก้ไข ข้อความหรือเชิญบุคคล มีสิทธิ์สามารถแก้ไข การนี้ให้สิทธิ์ในกลุ่มสมาชิกของ SharePoint เมื่อต้องการเลือกระดับสิทธิ์ที่แตกต่างกัน คลิกแสดงตัวเลือก แล้ว เลือกแตกต่างกัน SharePoint ระดับสิทธิ์หรือกลุ่มภายใต้เลือกระดับสิทธิ์ หรือเลือกระดับสิทธิ์หรือกลุ่ม ดรอปดาวน์กล่องแสดงทั้งกลุ่มและระดับสิทธิ์แต่ละ เช่นแก้ไข หรือแสดงเท่านั้น

 6. คลิก แชร์

ข้อควรระวัง:  เราขอแนะนำไม่ให้คุณลบกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นเนื่องจากจะทำให้ระบบไม่เสถียร คุณควรลบเฉพาะกลุ่มที่คุณได้สร้างขึ้นและไม่ต้องการใช้อีกต่อไป

 1. บนไซต์ทีมหรือเว็บไซต์ ให้คลิก การตั้งค่า เกียร์ของการตั้งค่าขนาดเล็กซึ่งแทนที่การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก บุคคลและกลุ่ม

 3. ในเปิดใช้ด่วน ให้คลิกชื่อของกลุ่ม SharePoint ที่คุณต้องการลบออก

 4. คลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก การตั้งค่ากลุ่ม

 5. ที่ด้านล่างของหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของกลุ่ม ให้คลิก ลบ

 6. ในหน้าต่างการยืนยัน ให้คลิก ตกลง

ถ้าคุณได้กำหนดระดับสิทธิ์เอง หรือได้สร้างระดับสิทธิ์ใหม่ขึ้น คุณสามารถกำหนดสิทธิ์นั้นให้กับกลุ่มหรือผู้ใช้หลายๆรายได้

 1. บนไซต์ทีมของคุณ ให้คลิก การตั้งค่า เกียร์ของการตั้งค่าขนาดเล็กซึ่งแทนที่การตั้งค่าไซต์ จากนั้นคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก สิทธิ์ของไซต์

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากบุคคลหรือกลุ่มที่คุณต้องการกำหนดระดับสิทธิ์ใหม่

 4. บนแท็บ สิทธิ์ ให้คลิก แก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้

 5. บนหน้าแก้ไขสิทธิ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อของระดับสิทธิ์ใหม่ ถ้าคุณเลือกระดับสิทธิ์หลาย ระดับสิทธิ์ที่มอบหมายให้กับกลุ่มคือ สหภาพของแต่ละสิทธิ์ในระดับต่าง ๆ นั่นคือ ถ้าหนึ่งระดับสิทธิ์นี้มีสิทธิ์ (A, B, C), และระดับมีสิทธิ์ (C, D), ระดับใหม่สำหรับกลุ่มมีสิทธิ์ (A, B, C, D)

 6. คลิกตกลง

 1. บนไซต์ทีมหรือเว็บไซต์ของคุณ ให้คลิก การตั้งค่า เกียร์ของการตั้งค่าขนาดเล็กซึ่งแทนที่การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 3. ในกล่อง ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการเพิ่มผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้ป้อนชื่อหรือนามแฝงสำหรับใช้งานของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก X ถัดจากชื่อของบุคคลนั้นแล้วใส่ชื่อใหม่

  3. เมื่อต้องการเอาผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันออก ให้คลิก X ถัดจากชื่อของบุคคลนั้น

 4. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูลิงก์ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณต้องเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน ผู้ดูแล SharePoint Online หรือผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ลิงก์นี้จะไม่แสดงให้เจ้าของไซต์เห็น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×