กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่ ตัวเลข และรายการหลายระดับ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏของรายการ ด้วยการกำหนดรายการลำดับเลข หัวข้อย่อย และหลายระดับของคุณเอง เมื่อคุณกำหนด เหล่านั้นคุณสามารถบันทึกการตั้งค่าเหล่านั้นเป็นสไตล์ และใช้อีกครั้งและอีกครั้ง

คุณต้องการทำอะไร

กำหนดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่

กำหนดรูปแบบตัวเลขใหม่

กำหนดรายการหลายระดับใหม่

กำหนดสไตล์ของรายการใหม่

ปิดใช้งานการลำดับเลขอัตโนมัติสำหรับรายการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่เป็นสัญลักษณ์

 1. เลือกข้อความหรือรายการสัญลักษณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรายการหัวข้อย่อย ลูกศรลงของปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ใน Word แล้ว คลิ กกำหนดสัญลักษณ์ใหม่

 3. คลิกสัญลักษณ์ แล้วคลิกสัญลักษณ์คุณต้องการใช้แล้ว

 4. คลิก ตกลง

เปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นรูปภาพ

 1. เลือกข้อความหรือรายการสัญลักษณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรายการหัวข้อย่อย ลูกศรลงของปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ใน Word แล้ว คลิ กกำหนดสัญลักษณ์ใหม่

 3. คลิกรูปภาพ จากนั้น เรียกดูรูปภาพของคุณจากไฟล์หรือ Bing Image Search

 4. คลิก แทรก

 5. ตรวจทานอะไรสัญลักษณ์รูปภาพจะมีลักษณะอย่างไร และคลิกตกลง เพื่อเพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปภาพได้ โดยการทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5

เปลี่ยนแบบอักษรสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

 1. เลือกข้อความหรือรายการสัญลักษณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรายการหัวข้อย่อย ลูกศรลงของปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ใน Word แล้ว คลิ กกำหนดสัญลักษณ์ใหม่

 3. คลิกฟอนต์ จากนั้น เปลี่ยนคุณสมบัติฟอนต์ที่จะใช้สำหรับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าบนแท็บแบบอักษร หรือแท็บขั้นสูง:

แท็บ

คำอธิบาย

เลือกแท็บฟอนต์

เปลี่ยนฟอนต์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ สไตล์ ขนาด สี ขีดเส้นใต้สไตล์ สีขีดเส้นใต้ และเอฟเฟ็กต์

แท็บขั้นสูง

เปลี่ยนระยะห่างตัวอักขระฟอนต์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อและฟีเจอร์ OpenType

เปลี่ยนการจัดแนวสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

 1. เลือกข้อความหรือรายการสัญลักษณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรายการหัวข้อย่อย ลูกศรลงของปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ใน Word แล้ว คลิ กกำหนดสัญลักษณ์ใหม่

 3. ภายใต้การจัดแนว เลือกซ้ายกึ่งกลาง หรือขวา

 4. คลิก ตกลง

กำหนดรูปแบบตัวเลขใหม่

 1. เลือกข้อความหรือรายการลำดับเลขที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรายการลำดับเลข ปุ่มลูกศรลง รายการลำดับเลข ของ Word แล้ว คลิ กกำหนดรูปแบบตัวเลขใหม่

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ คลิกลูกศรถัดจากหมายเลขสไตล์ และเลือกตัวเลข ตัวอักษร หรือรูปแบบตามลำดับเวลาอื่น

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ สไตล์ และสี คลิกฟอนต์ แล้วเลือกการตั้งค่าบนแท็บแบบอักษร หรือแท็บขั้นสูง:

  แท็บ

  คำอธิบาย

  เลือกแท็บฟอนต์

  เปลี่ยนฟอนต์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ สไตล์ ขนาด สี ขีดเส้นใต้สไตล์ สีขีดเส้นใต้ และเอฟเฟ็กต์

  แท็บขั้นสูง

  เปลี่ยนระยะห่างตัวอักขระฟอนต์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อและฟีเจอร์ OpenType

 5. เมื่อต้องการผนวกตัวเลข ด้วยเส้นประ วงเล็บ หรือค่าอื่น ใส่ในเขตข้อมูลรูปแบบตัวเลข

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตัวเลข เลือกซ้ายกึ่งกลาง หรือด้านขวา ภายใต้การจัดแนว

 7. คลิก ตกลง

กำหนดรายการหลายระดับใหม่

 1. เลือกข้อความหรือรายการลำดับเลขที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรายการหลายระดับ ลูกศรลงของปุ่ม หลายระดับ ใน Word แล้ว คลิ กกำหนดหลายระดับรายการใหม่

 3. ขยายกล่องโต้ตอบรายการหลายระดับ ด้วยการคลิกเพิ่มเติม ที่มุมล่างซ้าย

 4. เลือกระดับรายการการปรับเปลี่ยน โดยการเลือกในรายการ 1 จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น

 5. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณ ด้วยการคลิกรายการทั้งหมด จุดนี้ไปข้างหน้า หรือย่อหน้าปัจจุบัน

 6. เมื่อต้องการใช้ลักษณะที่มีอยู่ใน Word สำหรับแต่ละระดับในรายการ เลือกลักษณะภายใต้ระดับการเชื่อมโยงกับลักษณะ

 7. เลือกหมายเลขที่แสดงในแกลเลอรี ระดับ 1 จะแสดงตามค่าเริ่มต้น

 8. ตั้งชื่อรายการหลายระดับในรายการชื่อเขตข้อมูล ListNum ชื่อนี้จะปรากฏขึ้น ที่ใดก็ตามที่คุณดูเขตข้อมูล Listnum

 9. เมื่อต้องการผนวกรายการลำดับเลขกับเส้นประ วงเล็บ หรือค่าอื่น ใส่ในเขตข้อมูลรูปแบบตัวเลข

 10. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ สไตล์ และสี คลิกฟอนต์ แล้วเลือกการตั้งค่าบนแท็บแบบอักษร หรือแท็บขั้นสูง:

  แท็บ

  คำอธิบาย

  เลือกแท็บฟอนต์

  เปลี่ยนฟอนต์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ สไตล์ ขนาด สี ขีดเส้นใต้สไตล์ สีขีดเส้นใต้ และเอฟเฟ็กต์

  แท็บขั้นสูง

  เปลี่ยนระยะห่างตัวอักขระฟอนต์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อและฟีเจอร์ OpenType

 11. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ คลิกลูกศรถัดจากหมายเลขสไตล์ และเลือกตัวเลข ตัวอักษร หรือรูปแบบตามลำดับเวลาอื่น ระบุจำนวนระดับการรวมจากนี้

 12. เลือกหมายเลขเริ่มต้นรายการที่ ค่าเริ่มต้นเป็น1 เมื่อต้องการเริ่มต้นลำดับเลขหลังจากระดับเฉพาะเจาะจง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเริ่มรายการหลังจาก และเลือกระดับในรายการ

 13. เลือกทางกฎหมายลักษณะลำดับเลข เมื่อต้องการบังคับให้มีลักษณะตามกฎหมายบนรายการหลายระดับ

 14. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตัวเลข เลือกซ้ายกึ่งกลาง หรือด้านขวา ภายใต้การจัดแนว

 15. ระบุค่าสำหรับตำแหน่งที่จะเริ่มการจัดแนวและค่าสำหรับการเยื้องข้อความ

 16. เมื่อต้องการค่าเหล่านี้นำไปใช้กับรายการทั้งหมด เลือกตั้งค่าสำหรับทุกระดับ

 17. ใส่ค่าสำหรับอะไรจึงควรติดตามแต่ละตัวเลขอักขระแท็บช่องว่าง หรือไม่มีสิ่งใดเพิ่มแท็บหยุดที่ ตรวจสอบ และใส่ค่า

 18. คลิก ตกลง

กำหนดสไตล์ของรายการใหม่

 1. เลือกข้อความหรือรายการลำดับเลขที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรายการหลายระดับ ลูกศรลงของปุ่ม หลายระดับ ใน Word แล้ว คลิ กกำหนดสไตล์ของรายการใหม่

 3. ระบุชื่อสำหรับสไตล์ของรายการใหม่

 4. เลือกหมายเลขเริ่มต้นรายการที่ ค่าเริ่มต้นเป็น1

 5. เลือกระดับในรายการเพื่อนำการจัดรูปแบบของคุณ

 6. ระบุตัวอักษร ขนาด และสีสำหรับสไตล์รายการ

 7. เปลี่ยนลูกศรลงเพื่อเปลี่ยนสไตล์ของรายการหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

 8. เลือกสัญลักษณ์สำหรับรายการ

 9. เลือกรูปภาพสำหรับรายการ

 10. เลือกเพื่อย้ายเยื้องไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา

 11. เลือกเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในเอกสารนี้เท่านั้น หรือเอกสารใหม่โดยยึดตามแม่แบบนี้

 12. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดรูปแบบเพิ่มเติม คลิกรูปแบบ และเลือกฟอนต์ลำดับเลขเอฟเฟ็กต์ข้อความ และอื่น ๆ

 13. คลิก ตกลง

ปิดใช้งานการลำดับเลขอัตโนมัติสำหรับรายการ

 1. ใช้วิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมสำหรับ Word ที่คุณกำลังใช้เวอร์ชันนี้:

  Word 2016, Word 2013 หรือ Word 2010

  • เลือกไฟล์ และจากบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกตัวเลือก

  Word 2007

  • คลิกปุ่ม Microsoft Office นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกของ Word

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกพิสูจน์อักษร

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. เลือกแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 5. ภายใต้นำไปใช้ขณะพิมพ์ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ นั้นแล้ว เลือกตกลง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนการเยื้องระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือตัวเลข และข้อความในรายการ

เปลี่ยนลำดับเลขในรายการลำดับเลข

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×