กำหนดว่า Excel เปิดขึ้น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ให้เลือกทำดังนี้

เปิดเวิร์กบุ๊กโดยอัตโนมัติ

 • ใน Finder ย้ายเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้ไปยังโฟลเดอร์ /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel

  ถ้าเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้ถูกเก็บไว้ในไดรฟ์เครือข่าย หรือ ถ้าคุณไม่ต้องการย้ายเวิร์กบุ๊กจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน สร้างนามแฝงสำหรับไฟล์ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการสร้างนามแฝง ดูวิธีใช้ของ Apple

  เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น Excel เปิดไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการระบุในโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง บนเมนูExcel คลิกการกำหนดลักษณะ คลิกทั่วไป ทางนั้น ในกล่องเมื่อเริ่มใช้งาน เปิดไฟล์ทั้งหมดใน พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการให้ Excel เพื่อเปิดโดยอัตโนมัติ

เปิดเวิร์กบุ๊กทั้งหมดในโฟลเดอร์

 • ใน Finder ย้ายเวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่คุณต้องการใช้ /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel

  ถ้าเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้จะถูกเก็บไว้ในไดรฟ์เครือข่าย หรือ ถ้าคุณไม่ต้องการย้ายเวิร์กบุ๊กจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน สร้างนามแฝงสำหรับไฟล์เหล่านี้ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการสร้างนามแฝง ดูวิธีใช้ของ Apple

  เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น Excel เปิดไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการระบุในโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง บนเมนูExcel คลิกการกำหนดลักษณะ คลิกทั่วไป ทางนั้น ในกล่องเมื่อเริ่มใช้งาน เปิดไฟล์ทั้งหมดใน พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการให้ Excel เพื่อเปิดโดยอัตโนมัติ

หยุดเวิร์กบุ๊กเปิดโดยอัตโนมัติ

Excel เปิดแฟ้มที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์เริ่มต้น Excel หรือโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองที่ โดยอัตโนมัติ

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ไฟล์เปิดแต่ละครั้งที่คุณเปิด Excel ย้ายเวิร์กบุ๊กจากโฟลเดอร์ /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel หรือโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองไปยังโฟลเดอร์อื่น

  เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น Excel เปิดไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการระบุในโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง บนเมนูExcel คลิกการกำหนดลักษณะ คลิกทั่วไป ทางนั้น ในกล่องเมื่อเริ่มใช้งาน เปิดไฟล์ทั้งหมดใน พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการให้ Excel เพื่อเปิดโดยอัตโนมัติ

ซ่อนแกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิด Excel เวิร์กบุ๊กแกลเลอรีเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน

  ในครั้งถัดไปที่คุณเปิด Excel โปรแกรมเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนรูปแบบไฟล์ปกติสำหรับบันทึกเวิร์กบุ๊ก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×