กำหนดวิธีที่โปรแกรมอื่นจะส่งข้อมูลไปยัง OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น คลิกปุ่มส่งไปยัง OneNote ในโปรแกรมอื่น ๆระบบ Microsoft Office 2007 หรือ ใน Windows Internet Explorer สร้างหน้าใหม่ใน OneNote Office ในส่วนพิเศษที่เรียกว่าการจัดหมวดหมู่บันทึกย่อ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น และระบุตำแหน่งที่ OneNote ควรจัดเก็บของคุณบนเว็บบันทึกย่อ ข้อความอีเมล และเนื้อหาจากเอกสารและไฟล์อื่น ๆ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกที่แยกต่างหากสำหรับการจับภาพบันทึกย่อบนเว็บ และการใช้ OneNote พิมพ์โปรแกรมควบคุมสำหรับการนำเข้าเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลอื่น

เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับบันทึกย่อบนเว็บ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก คลิกส่งไปยัง OneNote ในรายการประเภท

 3. ภายใต้บันทึกย่อ Web เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้บันทึกย่อบนเว็บที่ถูกส่งไปยังหน้าใหม่ในส่วนของสมุดบันทึกระบุเฉพาะเจาะจง คลิกหน้าใหม่ในส่วน แล้ว เรียกดูไปยังสมุดบันทึกส่วนและเส้นทางไฟล์ที่คุณต้องสร้างหน้า

  • เมื่อต้องการให้บันทึกย่อบนเว็บที่ถูกส่งไปยังหน้าใหม่ในส่วนที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน คลิกหน้าใหม่ในส่วนปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการให้บันทึกย่อบนเว็บที่ถูกส่งไปยังหน้าที่เปิดอยู่ คลิกบนหน้าปัจจุบัน

เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับ "ที่พิมพ์ออกมา"

โปรแกรมควบคุมการพิมพ์ OneNote ช่วยให้คุณส่งข้อมูลจากไฟล์ใด ๆ คอมพิวเตอร์ไปยังหน้าในสมุดบันทึก OneNote ของคุณว่าคุณได้ "พิมพ์" ไปที่หน้าแทนที่จะส่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่มีจริง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก คลิกส่งไปยัง OneNote ในรายการประเภท

 3. ภายใต้พิมพ์ออกมา เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้ไฟล์ที่พิมพ์ออกมาลงในหน้าใหม่ลงในเฉพาะส่วนของสมุดบันทึกเฉพาะเจาะจง คลิกหน้าใหม่ในส่วน แล้ว เรียกดูไปยังสมุดบันทึกส่วนและเส้นทางไฟล์ที่สามารถสร้างหน้า

  • เมื่อต้องการให้ไฟล์ที่พิมพ์ออกมาลงในหน้าใหม่ในส่วนที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน คลิกหน้าใหม่ในส่วนปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการให้ไฟล์ที่พิมพ์ไปยังหน้าที่เปิดอยู่ คลิกบนหน้าปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×