กำหนดวิธีการที่ Excel เปิดสมุดงานและแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเปิด Excel คุณต้องการดูเวิร์กบุ๊กที่เฉพาะเจาะจงอย่างรวดเร็วได้อย่างไร หรือคุณมีเทมเพลตแบบกำหนดเองที่คุณต้องใช้ทุกครั้งที่คุณสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ได้อย่างไร มีสองสามขั้นตอนง่าย ๆ คุณสามารถกำหนดสิ่งที่คุณเห็น เมื่อ Excel เปิดขึ้น หรือ เมื่อเวิร์กบุ๊กใหม่ หรือแผ่นงานจะถูกสร้างขึ้น

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ย้ายเวิร์กบุ๊กที่คุณจะใช้ไปยังโฟลเดอร์เริ่ม ต้น/Excel:

 1. ใน Finder พิมพ์เมื่อเริ่มใช้งานในกล่องค้นหา แล้วกดส่งกลับ

 2. ในผลลัพธ์ ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เริ่มต้น แล้ว ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์Excel

 3. ย้ายเวิร์กบุ๊กของคุณไปยังโฟลเดอร์นี้

ถ้าเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้ถูกเก็บไว้ในไดรฟ์เครือข่าย หรือ ถ้าคุณไม่ต้องการย้ายเวิร์กบุ๊กจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน สร้างนามแฝงสำหรับไฟล์ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการสร้างนามแฝง ดูวิธีใช้ของ Apple

 1. ใน Finder พิมพ์เมื่อเริ่มใช้งานในกล่องค้นหา และกดส่งกลับ

 2. ในผลลัพธ์ ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เริ่มต้น แล้ว ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์Excel

 3. ย้ายสมุดงานออกจากโฟลเดอร์นี้

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ในกล่องเมื่อเริ่มใช้งาน เปิดไฟล์ทั้งหมดใน ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการให้ Excel เพื่อเปิดโดยอัตโนมัติ

เมื่อ Excel เปิดเวิร์กบุ๊กใหม่ ไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นจากเทมเพลตที่เรียกว่าเวิร์กบุ๊ก เมื่อต้องการใช้แม่แบบกำหนดเอง คุณต้องแทนเริ่มต้นเวิร์กบุ๊กกับของคุณเอง

 1. เปิดเทมเพลตที่คุณจะใช้เป็นเทมเพลตเริ่มต้นใหม่

 2. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 3. ในกล่องบันทึกเป็น พิมพ์เวิร์กบุ๊ก

 4. ในกล่องค้นหา พิมพ์เมื่อเริ่มใช้งานในกล่องค้นหา และกดส่งกลับ

 5. ในผลลัพธ์ ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เริ่มต้น ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์Excel แล้ว คลิ กบันทึก

 6. ใน Finder ค้นหา และเปิดโฟลเดอร์เริ่มต้น อีกครั้ง

 7. CTRL + คลิก หรือคลิกขวาไฟล์เวิร์กบุ๊ก และคลิกรับข้อมูล

 8. บนบานหน้าต่างชื่อและนามสกุล ในกล่องประกอบด้วยชื่อไฟล์ เลือกส่วน.xltxของชื่อไฟล์ กด DELETE และกดแล้ว ส่งกลับ

  ข้อความ "บ้างคุณแน่ใจว่า คุณต้องการเอา '.xltx' นามสกุล" จะปรากฏขึ้น

 9. คลิก เอาออก

  หมายเหตุ: นามสกุลไฟล์ต้องเอาออกสำหรับ Excel จดจำรุ่นมเพลเวิร์กบุ๊กใหม่

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ในกล่องของแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กใหม่ ใส่จำนวนของแผ่นงานที่คุณต้องการในเวิร์กบุ๊ก

คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นที่ใช้ Excel เมื่อใดก็ ตามที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กใหม่ ตามค่าเริ่มต้น ข้อความในทุกเวิร์กบุ๊ก Excel จะฟอนต์ เนื้อความ 12 พอยต์

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ในรายการแบบอักษรเริ่มต้น คลิกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

 4. ในรายการขนาดฟอนต์ พิมพ์ หรือคลิกขนาดฟอนต์

  หมายเหตุ: คุณต้องปิด และเปิด Excel เพื่อเริ่มใช้แบบอักษรเริ่มต้นใหม่และขนาดฟอนต์แล้ว ฟอนต์เริ่มต้นใหม่และขนาดฟอนต์จะใช้ได้เฉพาะในเวิร์กบุ๊กใหม่ที่คุณสร้างหลังจากที่คุณเปิด Excel อีกครั้ง เวิร์กบุ๊กที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดเวิร์กบุ๊กแกลเลอรีเมื่อเปิด Excel

  ในครั้งถัดไปที่คุณเปิด Excel นั้นเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า

ดูเพิ่มเติม

เริ่มต้นไฟล์จากเทมเพลต

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ใน Finder ย้ายเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้ไปยังโฟลเดอร์ /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel

  ถ้าเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้ถูกเก็บไว้ในไดรฟ์เครือข่าย หรือ ถ้าคุณไม่ต้องการย้ายเวิร์กบุ๊กจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน สร้างนามแฝงสำหรับไฟล์ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการสร้างนามแฝง ดูวิธีใช้ของ Apple

Excel เปิดแฟ้มที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์เริ่มต้น Excel และในโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองไม่จำเป็นทั้ง โดยอัตโนมัติ

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ไฟล์เปิดแต่ละครั้งที่คุณเปิด Excel ย้ายเวิร์กบุ๊กจาก
  /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel โฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองไปยังโฟลเดอร์อื่น

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ในกล่องเมื่อเริ่มใช้งาน เปิดไฟล์ทั้งหมดใน ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้อง Excel เพื่อเปิดโดยอัตโนมัติ

เมื่อ Excel เปิดเวิร์กบุ๊กใหม่ ไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นจากเทมเพลตที่เรียกว่าเวิร์กบุ๊ก เมื่อต้องการใช้แม่แบบกำหนดเอง คุณต้องแทนเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นด้วยตนเอง

 1. เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลตเริ่มต้นใหม่

 2. บนเมนูExcel คลิกไฟล์ แล้ว คลิ กบันทึกเป็น

 3. ในกล่องบันทึกเป็น พิมพ์:

  เวิร์กบุ๊ก

 4. ใช้เบราว์เซอร์คอลัมน์ เพื่อเลือกแอปพลิเค ชัน/Microsoft Office 2011/Office/เริ่ม ต้น/Excel แล้ว คลิ กบันทึก

 5. ในการค้นหา เปิดแอปพลิเค ชัน/Microsoft Office 2011/Office/เริ่ม ต้น/Excel

 6. เลือกไฟล์เวิร์กบุ๊ก บนการกระทำ เมนูป็อปอัพ เมนูป็อปอัพการกระทำ คลิ กรับข้อมูล

 7. บนบานหน้าต่างชื่อและนามสกุล ในกล่องประกอบด้วยชื่อไฟล์ เลือกส่วน.xltxของชื่อไฟล์ กด DELETE นั้นแล้ว กดส่งกลับ

  ข้อความ "บ้างคุณแน่ใจว่า คุณต้องการเอาส่วนขยาย '.xltx' " จะปรากฏขึ้น

 8. คลิก เอาออก

  หมายเหตุ: นามสกุลไฟล์ต้องถูกเอาออกเพื่อให้ Excel รู้จักเวอร์ชันใหม่ของเทมเพลเวิร์กบุ๊ก

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ในกล่องของแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กใหม่ ใส่จำนวนของแผ่นงานที่คุณต้องการในเวิร์กบุ๊ก

คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นที่ใช้ Excel เมื่อใดก็ ตามที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กใหม่ ตามค่าเริ่มต้น ข้อความในทุกเวิร์กบุ๊ก Excel จะฟอนต์ เนื้อความ 12 พอยต์

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. บนเมนูป็อปอัพฟอนต์มาตรฐาน คลิกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

 4. ในกล่องขนาด พิมพ์ หรือคลิกขนาดฟอนต์

  หมายเหตุ: คุณต้องปิด และเปิด Excel เพื่อเริ่มเล่นโดยใช้แบบอักษรเริ่มต้นใหม่และขนาดฟอนต์นั้น อีกครั้ง ฟอนต์เริ่มต้นใหม่และขนาดฟอนต์ไว้เฉพาะในเวิร์กบุ๊กใหม่ที่คุณสร้างหลังจากที่คุณเปิด Excel อีกครั้ง เวิร์กบุ๊กที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิด Excel เวิร์กบุ๊กแกลเลอรีเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน

  ในครั้งถัดไปที่คุณเปิด Excel โปรแกรมเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า

ดูเพิ่มเติม

สร้างและใช้เทมเพลตของคุณเอง

เริ่มด้วยเทมเพลตเพื่อสร้างเอกสารใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×