กำหนดรายการโฟลเดอร์ใน Mail สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณใช้ Mail สำหรับ Windows 10 รายการโฟลเดอร์ของคุณแสดงโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า แบบร่าง และ รายการที่ถูกส่งของคุณ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ หรือลบโฟลเดอร์ใด ๆ ที่คุณสร้างได้ เมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์เพิ่มเติม คุณสามารถเข้าถึงเอกสารได้ โดยการเลือกเพิ่มเติม ในรายการโฟลเดอร์

ถ้าคุณต้องการดูโฟลเดอร์เพิ่มเติมในรายการโฟลเดอร์ คุณสามารถทำเครื่องหมายโฟลเดอร์แบบกำหนดเองของคุณเป็นโฟลเดอร์รายการโปรด โฟลเดอร์รายการโปรดที่แสดงในรายการโฟลเดอร์ของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้ายตลอดเวลา ถ้าคุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ลงในเมนูเริ่มสำหรับ Windows 10 สำหรับการเข้าถึงด่วน คุณสามารถตรึงโฟลเดอร์

กำหนดรายการโฟลเดอร์ โดยการเพิ่มโฟลเดอร์ลงในรายการโปรด

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ โฟลเดอร์ ให้เลือก เพิ่มเติม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นรายการโฟลเดอร์ของคุณ เลือกเส้นแนวนอนสามในมุมบนซ้ายของหน้าจอ

 2. บนเดสก์ท็อป คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้อง การเพิ่มลงในรายการโฟลเดอร์แล้ว เลือกเพิ่มในรายการโปรด ถ้าคุณอยู่บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต กด ค้างไว้เพื่อแสดงเมนูบริบท และเลือกเพิ่มในรายการโปรด คุณจะเห็นดาวเพิ่มทางด้านขวาของชื่อโฟลเดอร์เพื่อระบุเป็นโฟลเดอร์รายการโปรด

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอาโฟลเดอร์รายการโปรดจากรายการ คลิกขวาที่ชื่อของโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ทางแล้ว เลือกเอาออกจากรายการโปรด เอาโฟลเดอร์ออกจากรายการโปรดของคุณจะไม่ลบโฟลเดอร์ คุณยังสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์จากแอป Mail โดยการเลือกเพิ่มเติม เพื่อแสดงรายการของโฟลเดอร์ทั้งหมดของคุณ ถ้าคุณต้องการลบโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถเลือกลบ โฟลเดอร์และจดหมายทั้งหมดภายในโฟลเดอร์นั้นจะถูกลบ คุณไม่สามารถลบโฟลเดอร์เริ่มต้น เช่นกล่องจดหมายเข้าแบบร่างรายการที่ถูกส่ง และกล่องจดหมายออก

  ทำให้โฟลเดอร์เป็นรายการโปรด
ตรึงโฟลเดอร์กับเมนูเริ่ม
 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ โฟลเดอร์ ให้เลือก เพิ่มเติม

 2. บนเดสก์ท็อป คลิกขวาชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการตรึงกับเมนูเริ่ม นั้นแล้ว เลือกPin เพื่อเริ่มต้น ถ้าคุณอยู่บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต กด ค้างไว้เพื่อแสดงเมนูบริบท และเลือกPin เพื่อเริ่มต้น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอาโฟลเดอร์ออกจากเมนูเริ่ม คลิกขวาที่ชื่อของโฟลเดอร์บนเมนูเริ่ม ทางแล้ว เลือกถอนการตรึงออกจากจุดเริ่มต้น เอาโฟลเดอร์ออกจากเมนูเริ่มของคุณจะไม่ลบโฟลเดอร์ คุณยังสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์จากแอป Mail โดยการเลือกเพิ่มเติม เพื่อแสดงรายการของโฟลเดอร์ทั้งหมดของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลบโฟลเดอร์ ดูฉันเพิ่ม หรือเอาโฟลเดอร์ออกได้อย่างไร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×