กำหนดระดับการอ่านของเอกสารใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Word ใช้มาตราส่วนความง่ายในการอ่าน Flesch เพื่อระบุความซับซ้อนสัมพัทธ์ของข้อความที่เขียน ระบบนี้จะใช้การวิเคราะโดยยึดตามค่าเฉลี่ยของจำนวนพยางค์ต่อคำ และจำนวนคำต่อประโยค คะแนนที่สูงกว่าจะสัมพันธ์กับข้อความที่เข้าใจง่ายกว่า คะแนนที่น้อยกว่าจะสัมพันธ์กับข้อความที่เข้าใจยากกว่า เอกสารส่วนใหญ่ควรมีคะแนนระหว่าง 60 ถึง 70 คะแนน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณตั้งค่า Word เพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของข้อความในภาษาอื่น และเอกสารที่มีข้อความในหลายภาษา Word จะแสดงสถิติความยากง่ายในการอ่านสำหรับข้อความในภาษาสุดท้ายที่ได้รับการตรวจสอบเท่านั้น เช่น เอกสารมีสามย่อหน้า โดยที่ย่อหน้าแรกเป็นภาษาสเปน ย่อหน้าที่สองเป็นภาษาฝรั่งเศส และย่อหน้าที่สามเป็นภาษาอังกฤษ Word จะแสดงสถิติความยากง่ายในการอ่านสำหรับข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดการกำหนดลักษณะของ Word คุณต้องมีเอกสารเปิดอยู่

 2. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 3. ภายใต้ ไวยกรณ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบไวยกรณ์ด้วยการสะกด

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสถิติอ่าน และปิดกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์

 5. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การสะกดและไวยากรณ์ และคลิกการสะกดและไวยากรณ์

  หลังจาก Word เสร็จสิ้นการตรวจสอบการสะกดและไวยกรณ์แล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับการอ่านของเอกสาร

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดการกำหนดลักษณะของ Word คุณต้องมีเอกสารเปิดอยู่

 2. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 3. ภายใต้ ไวยกรณ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบไวยกรณ์ด้วยการสะกด

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงสถิติที่ได้จากความยากง่ายในการอ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ในเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การสะกดและไวยกรณ์

  หลังจาก Word เสร็จสิ้นการตรวจสอบการสะกดและไวยกรณ์แล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับการอ่านของเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

แสดงการนับจำนวนคำ (และอื่น ๆ) ใน Word for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×