กำหนดรหัสสีข้อความอีเมลส่งไปยังคุณเท่านั้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Microsoft Office Outlook ในเช้าเพื่อตรวจสอบอีเมลของคุณ คุณกำลังมอบสำหรับข้อความที่ส่งไปยังเฉพาะได้อย่างไร ได้อย่างง่ายดายคุณสามารถค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วได้ ด้วยสีข้อความที่ระบุถึงคุณเท่านั้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อความเหล่านั้นไปไว้เหนือที่คุณได้รับ จากรายชื่อการแจกจ่าย หรือตำแหน่งที่คุณจะใส่ที่อยู่บนบรรทัดสำเนาถึงหรือสำเนาลับของข้อความ

สีของข้อความส่งไปยังคุณเท่านั้น

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกการตั้งค่ามุมมอง >จัดรูปแบบตามเงื่อนไข ออก

 2. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก เพิ่ม

 3. พิมพ์ชื่อของคุณในกล่องชื่อ แล้ว คลิ กเงื่อนไข

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวกรอง พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณในกล่องส่งไป ถ้าคุณมีที่อยู่อีเมหลายที่เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Outlook ของคุณ คุณสามารถใส่ทั้งหมดออกได้โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ฉันกำลัง นั้นแล้ว เลือกบุคคลเฉพาะในบรรทัดถึง จากรายการดรอปดาวน์

 6. คลิก ตกลง

 7. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คลิกฟอนต์

 8. เลือกลักษณะที่ปรากฏของข้อความที่ตรงกับเงื่อนไข ตัวอย่างเช่นสี ภายใต้เลือกสีแดง จากรายการดรอปดาวน์

 9. คลิก ตกลง จากนั้นคลิก ตกลงอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

สีของข้อความส่งไปยังคุณเท่านั้น

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกจัดระเบียบ

  วิธีในการจัดการกล่องจดหมายเข้า

 2. ในกล่องโต้ตอบวิธีในการจัดระเบียบกล่องจดหมายเข้า คลิกใช้สี

 3. หลังจากแสดงข้อความที่ส่งให้ฉันในเท่านั้น คลิกสีที่คุณต้องการในรายการ

 4. คลิกเปิดใช้งาน

 5. ปิดกล่องโต้ตอบวิธีในการจัดระเบียบกล่องจดหมายเข้า

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการ กำหนดลักษณะเหล่านี้ข้อความที่ปรากฏของ เช่นของพวกเขาสไตล์ฟอนต์และขนาด คลิกใช้สี แล้ว คลิ กการจัดรูปแบบอัตโนมัติ ในกล่องโต้ตอบวิธีในการจัดระเบียบกล่องจดหมายเข้า

  • เมื่อต้องการปิดการตั้งค่าสี คลิกปิดใช้งาน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสี คลิกปิดใช้งาน คลิกสีที่คุณต้อง ทางแล้ว คลิกเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×