ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

กำหนดบัตรโปรไฟล์ในแอป Win32 โดยใช้รีจิสทรีคีย์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลระบบคุณสามารถแทนที่ป้ายชื่อบางรายการบนส่วนที่ติดต่อของบัตรโปรไฟล์ใน office ๒๐๑๓และ office ๒๐๑๖โดยใช้คีย์รีจิสทรี ตัวอย่างเช่นองค์กรของคุณอาจมีแอตทริบิวต์เพิ่มเติมที่คุณต้องการแสดงเช่นรหัสพนักงานศูนย์ต้นทุนเป็นต้น

เมื่อต้องการแทนที่ป้ายชื่อและค่าโดยใช้คีย์รีจิสทรีคุณต้องใส่ข้อมูลต่อไปนี้:

  1. ค่า # ของป้ายชื่อที่คุณต้องการแทนที่ (ดูตารางที่ 2: ป้ายชื่อที่ติดต่อบนบัตรโพรไฟล์) หมายเหตุ: ไม่สามารถแทนที่ป้ายชื่อบางรายการได้ ถ้าคุณระบุป้ายชื่อที่ไม่สามารถแทนที่ป้ายชื่อใหม่จะแสดงบนบัตรโปรไฟล์ สำหรับรายละเอียดให้ดูที่ตารางที่ 2: ป้ายชื่อที่ติดต่อบนบัตรโปรไฟล์

  2. ค่า MAPI และ/หรือชื่อแอตทริบิวต์ของโฆษณาของเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงบนบัตรโปรไฟล์ ดูที่ตาราง 3: แอตทริบิวต์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะแสดงเฉพาะในแอป Office Win32 เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงจะไม่แสดงบนบัตรโปรไฟล์ในแอปพลิเคชันเช่น Outlook บนเว็บหรือ OneDrive for Business

ข้อมูลรีจิสทรี

หมายเหตุ: สำรองข้อมูลรีจิสทรีของคุณก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

คีย์ย่อยของรีจิสทรีสำหรับบัตรโปรไฟล์ใน Outlook v ๑๕.๐:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\ContactCard]

คีย์ย่อยของรีจิสทรีสำหรับบัตรโปรไฟล์ใน Outlook v ๑๖.๐:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\16.0\Common\ContactCard]

ใช้ค่ารีจิสทรีในตาราง1เพื่อเปลี่ยนป้ายชื่อบัตรโปรไฟล์

ตารางที่ 1: ค่า

ค่า

ชนิด

หมายเหตุ

TurnOnContactTabLabelReplace #

ค่า: "ป้ายชื่อใหม่"

REG _ SZ

รีจิสทรีนี้จะแทนที่ป้ายชื่อเริ่มต้นที่แสดงในตาราง2

ตัวอย่าง: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลง IM ของป้ายชื่อให้เป็นทีมให้เปลี่ยน # เป็น9และค่าเป็นทีม

TurnOnContactTabMAPIReplace #

ค่าค่าเลขฐานสิบหกเป็นต่อตาราง3

REG_DWORD

รีจิสทรีนี้จะแทนที่ค่าของป้ายชื่อที่สอดคล้องกัน (#) ผ่าน MAPI

ตัวอย่าง: ถ้าคุณต้องการใช้ extensionAttribute1 ให้ใช้ 802D001F (ตามที่แสดงในตาราง 3)

TurnonContactTabADReplace #

ค่า แอตทริบิวต์ของโฆษณาสำหรับแต่ละตาราง3

REG _ SZ

รีจิสทรีนี้จะแทนที่ค่าของป้ายชื่อที่สอดคล้องกัน (#) ผ่านทางโฆษณา

ตัวอย่าง: ถ้าคุณต้องการใช้ ExtensionAttribute1 ให้ใช้ ExtensionAttribute 1

หมายเหตุ: แทนที่ < # > ที่มีจำนวนเต็มระหว่าง1ถึง16โดยยึดตามค่าที่แสดงในตารางที่ 2: ป้ายชื่อที่ติดต่อบนบัตรโปรไฟล์

ป้ายชื่อที่ติดต่อบนบัตรโปรไฟล์

คุณสามารถแทนที่ป้ายชื่อที่มีแอตทริบิวต์จาก AD DS หรือ AAD (ดูข้อยกเว้น)

ตารางที่ 2: ป้ายชื่อที่ติดต่อบนบัตรโปรไฟล์

ป้ายชื่อ

ค่า

หมายเหตุ

อีเมล/อีเมลแอดเดรส

1

ไม่สามารถแทนที่ป้ายชื่อได้ ถ้าคุณแทนที่ด้วยคีย์รีจิสทรีป้ายชื่อเพิ่มเติมจะแสดงบนบัตร

โทรศัพท์ที่ทำงาน

2

ไม่สามารถแทนที่ป้ายชื่อได้ ถ้าคุณแทนที่ด้วยคีย์รีจิสทรีป้ายชื่อเพิ่มเติมจะแสดงบนบัตร

โทรศัพท์ที่ทำงาน2

3

แฟกซ์ที่ทำงาน

4

อุปกรณ์เคลื่อนที่/โทรศัพท์มือถือ

5

ไม่สามารถแทนที่ป้ายชื่อได้ ถ้าคุณแทนที่ด้วยคีย์รีจิสทรีป้ายชื่อเพิ่มเติมจะแสดงบนบัตร

โทรศัพท์บ้าน

6

โทรศัพท์บ้าน2

7

โทรศัพท์อื่น

8

ที่อยู่ IM

9

ตำแหน่งที่ตั้งของ Office

11

บริษัท

12

ที่อยู่ที่ทำงาน

13

ที่อยู่ที่บ้าน

14

ที่อยู่อื่น

15

วัน

16

ค่า MAPI ของแอตทริบิวต์

ตารางที่ 3: แอตทริบิวต์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

Attribute

ค่า MAPI

legacyExchangeDN

3003001f

ข้อมูล

3004001f

จดหมาย

39fe001f

displayNamePrintable

39ff001f

mailNickname

3a00001f

ชื่อ

3a06001f

telephoneNumber

3a08001f

homePhone

3a09001f

ชื่อย่อ

3a0a001f

Cn

3a0f001f

sn

3a11001f

บริษัท

3a16001f

ชื่อ

3a17001f

แผนก

3a18001f

physicalDeliveryOfficeName

3a19001f

อุปกรณ์เคลื่อนที่

3a1c001f

ชื่อที่ใช้แสดง

3a20001f

เพจเจอร์

3a21001f

facsimileTelephoneNumber

3a23001f

บริษัท

3a26001f

L

3a27001f

st

3a28001f

streetAddress

3a29001f

รหัสไปรษณีย์

3a2a001f

telephoneAssistant

3a2e001f

msExchAssistantName

3a30001f

homePostalAddress

3a5d001f

homeMTA

8007001f

C

8069001f

ถนน

813a001f

employeeNumber

8c67001f

personalPager

8c68001f

employeeType

8c69001f

personalTitle

8c6b001f

ExtensionAttribute1

802D001F

ExtensionAttribute2

802E001F

ExtensionAttribute3

802F001F

ขยาย

8031001F

ExtensionAttribute6

8032001F

ExtensionAttribute7

8033001F

ExtensionAttribute8

8034001F

ExtensionAttribute9

8035001F

ExtensionAttribute10

8036001F

ExtensionAttribute11

8C57001F

ExtensionAttribute12

8C58001F

ExtensionAttribute13

8C59001F

ExtensionAttribute14

8C60001F

ExtensionAttribute15

8C61001F

ดูเพิ่มเติม

วิธีการสำรองและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

วิธีการเพิ่มปรับเปลี่ยนหรือลบคีย์ย่อยและค่าของรีจิสทรีโดยใช้ไฟล์ .reg

ผู้ใช้อีเม

คุณสมบัติ MAPI

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×