กำหนดค่า Web Part การค้นหาเนื้อหาใน SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แสดงเนื้อหาบนหน้า SharePoint ของคุณ โดยการกำหนดค่าคิวรีอย่างง่าย และขั้นสูงใน Web Part การค้นหาเนื้อหา

เกี่ยวกับ Web Part การค้นหาเนื้อหา (CSWP)

เมื่อผู้เยี่ยมชมเรียกดูหน้าที่มี CSWP อยู่ Web Part ดังกล่าวจะออกคิวรีให้โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงภายใน CSWP ส่วนใหญ่แล้ว ผู้เยี่ยมชมจะไม่รู้ว่ามีการใช้เทคโนโลยีการค้นหาเพื่อแสดงเนื้อหาที่พวกเขากำลังดูอยู่ สำหรับพวกเขา หน้าเหล่านั้นจะมีลักษณะที่แสดงเหมือนเว็บเพจอื่นๆ ทั่วไป

ด้วยการกำหนดค่าคิวรีใน CSWP คุณสามารถกำหนดว่าเนื้อหาใดที่ผู้เยี่ยมชมจะเห็นเมื่อพวกเขาเรียกดูหน้าที่มี CSWP ตามค่าเริ่มต้น คิวรีใน CSWP ถูกกำหนดค่าให้แสดงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดบนไซต์สามรายการ ด้วยการกำหนดค่าคิวรี คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของรายการที่ถูกแสดงใน CSWP และรายการที่เนื้อหาถูกแสดงอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าของคิวรีเพื่อให้ CSWP แสดงเก้าข้อมูลในรายการจากรายการเฉพาะ หรือหกเอกสารล่าสุดที่ผู้เยี่ยมชมสร้างขึ้นในไลบรารีเอกสาร

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม Web Part การค้นหาเนื้อหา

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint ผู้ออกแบบบนไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part

 2. ไปที่หน้าที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part

 3. จากการตั้งค่า เครื่องมือการตั้งค่ารูปเฟืองขนาดเล็กซึ่งอยู่ที่การตั้งค่าไซต์ เลือกแก้ไขหน้า

 4. ในโซนที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part ให้เลือก เพิ่ม Web Part

 5. ในรายการ ประเภท ให้เลือก Rollup เนื้อหา

 6. ในรายการ ส่วน ให้เลือก การค้นหาเนื้อหา > เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

แสดงเนื้อหาโดยการกำหนดค่าคิวรีอย่างง่ายใน Web Part การค้นหาเนื้อหา

ถ้าคิวรีที่คุณต้องการให้ CSWP ออกสามารถทำได้ง่าย ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจำกัดผลลัพธ์การค้นหาไปแหล่งผลลัพธ์หรือเมื่อต้อง การ แท็กเฉพาะ จาก นั้นคุณอาจจะ เท่านั้นจำเป็นต้องใช้การกำหนดค่าตัวเลือกบนแท็บพื้นฐาน

แท็บ พื้นฐาน เมื่อกำหนดค่าคิวรีใน Web Part การค้นหาเนื้อหา

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint ผู้ออกแบบบนไซต์ที่มี CSWP

 2. ไปที่หน้าที่มี CSWP ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. จากการตั้งค่า เครื่องมือการตั้งค่ารูปเฟืองขนาดเล็กซึ่งอยู่ที่การตั้งค่าไซต์ เลือกแก้ไขหน้า

 4. ใน Web Part ให้เลือกลูกศรของ เมนู Web Part การค้นหาเนื้อหา > แก้ไข Web Part

 5. ในบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part ในส่วน คุณสมบัติ ในส่วน เกณฑ์การค้นหา ให้เลือก เปลี่ยนแปลงคิวรี

  กล่องโต้ตอบดังที่แสดงในรูปข้างบนจะเปิดขึ้น ที่นี่ คุณสามารถกำหนดค่าคิวรีตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

เลือกคิวรี

เลือกแหล่งผลลัพธ์เพื่อระบุว่า เนื้อหาใดจะถูกค้นหา

จำกัดผลลัพธ์ตามแอป

เลือกตัวเลือกจากรายการเพื่อจำกัดผลลัพธ์ไว้ที่ไซต์ ไลบรารี รายการ หรือ URL ที่เฉพาะเจาะจง

จำกัดตามแท็ก

คุณสามารถจำกัดผลลัพธ์ไว้ที่เนื้อหาที่ถูกแท็กด้วยคำได้

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ไม่จำกัดตามแท็กใดๆ

ผลลัพธ์การค้นหาจะไม่ถูกจำกัดตามคำ

จำกัดตามคำนำทางของหน้าปัจจุบัน

ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกจำกัดไว้ที่เนื้อหาที่ถูกแท็กด้วยคำนำทางของหน้าปัจจุบัน คำนำทางจะถูกแสดงเป็นส่วนสุดท้ายของ URL ที่จำง่าย ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์สำหรับไซต์ที่ใช้การนำทางที่มีการจัดการเท่านั้น

จำกัดตาม การนำทางปัจจุบันและลูก

ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกจำกัดไว้ที่เนื้อหาที่ถูกแท็กด้วยคำที่ใช้นำทางของหน้าปัจจุบัน (แสดงเป็นส่วนสุดท้ายของ URL ที่จำง่าย) และเนื้อหาที่ถูกแท็กด้วยคำย่อยของคำที่ใช้ในการนำทางปัจจุบัน ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์สำหรับไซต์ที่ใช้การนำทางที่มีการจัดการเท่านั้น

หมายเหตุ: ในสถานการณ์ประกาศแบบข้ามไซต์ เลือกนี้จะทำงานเฉพาะ เมื่อแหล่งผลลัพธ์ที่คุณเลือกจากเมนูแบบสอบถามที่เลือก เป็นแหล่งผลลัพธ์แค็ตตาล็อกที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อไซต์การประกาศไปยังแค็ตตาล็อก

จำกัดบนแท็กนี้

ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกจำกัดไว้ที่เนื้อหาที่ถูกแท็กด้วยแท็กที่คุณพิมพ์ลงในกล่อง

ด้านบนของหน้า

แสดงเนื้อหาโดยการกำหนดค่าคิวรีขั้นสูงใน Web Part การค้นหาเนื้อหา

ถ้าคิวรีที่คุณต้องการให้ CSWP ออกเป็นขั้นสูง ตัวอย่าง ที่คุณต้องการใช้การอ้างอิงไวยากรณ์ Keyword Query Language (KQL)คุณจำเป็นต้องใช้การกำหนดค่าตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในโหมดขั้นสูง บนแท็บพื้นฐาน

เมื่อคุณกำหนดค่าคิวรีในโหมดขั้นสูง คุณยังสามารถใช้ตัวแปรคิวรีได้ ตัวแปรคิวรีจะแทนที่จะถูกแทนที่ ด้วยค่าเมื่อมีการเรียกใช้แบบสอบถาม ตัวอย่างของตัวแปรคิวรีจะ {User.Name }, ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับชื่อของผู้ใช้ที่จะดูหน้า หรือ {URLToken.1 }, ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับค่าแรกใน URL ตามนับจากขวาไปซ้าย

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint ผู้ออกแบบบนไซต์ที่มี CSWP

 2. ไปที่หน้าที่มี CSWP ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. จากการตั้งค่า เครื่องมือการตั้งค่ารูปเฟืองขนาดเล็กซึ่งอยู่ที่การตั้งค่าไซต์ เลือกแก้ไขหน้า

 4. ในบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part ในส่วน คุณสมบัติ ในส่วน เกณฑ์การค้นหา ให้เลือก เปลี่ยนแปลงคิวรี

 5. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ให้เลือก สลับไปยังโหมดขั้นสูง

 6. กำหนดค่าคิวรีของคุณตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

แท็บพื้นฐาน

เลือกคิวรี

เลือกแหล่งผลลัพธ์เพื่อระบุว่าเนื้อหาใดจะถูกค้นหา

ตัวกรองคำสำคัญ

คุณสามารถใช้ตัวกรองคำสำคัญเมื่อต้องการเพิ่มตัวแปรคิวรีแบบสอบถามของคุณ สำหรับรายการของตัวแปรคิวรีที่พร้อมใช้งาน ดูตัวแปรคิวรีใน SharePoint Server 2013

คุณสามารถเลือกตัวแปรคิวรีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้จากรายการดรอปดาวน์ แล้วเพิ่มลงในคิวรีโดยการเลือก เพิ่มตัวกรองคำสำคัญ

ตัวกรองคุณสมบัติ

คุณสามารถใช้ตัวกรองคุณสมบัติเพื่อคิวรีเนื้อหาของคุณสมบัติที่มีการจัดการที่ได้รับการตั้งค่าให้เป็น สอบถามได้ ใน Schema การค้นหา

คุณสามารถเลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการจากรายการดรอปดาวน์ ตัวกรองคุณสมบัติ ให้เลือก เพิ่มตัวกรองคุณสมบัติ เพื่อเพิ่มตัวกรองไปยังคิวรี

หมายเหตุ: คุณสมบัติที่มีการจัดการแบบกำหนดเองจะไม่ได้แสดงอยู่ในรายการตัวกรองคุณสมบัติ เมื่อต้องการเพิ่มคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่มีการจัดการคิวรีของคุณ ในกล่องข้อความแบบสอบถาม ให้ใส่ชื่อของคุณสมบัติที่มีการจัดการของคุณแบบกำหนดเองตามเงื่อนไขแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่นMyCustomColorProperty:Green

ข้อความคิวรี:

พิมพ์คิวรีของคุณ โดยใช้Keyword Query Language (KQL)หรือใช้รายการตัวกรองคำสำคัญ และตัวกรองคุณสมบัติ เพื่อสร้างคิวรี

คิวรีคำสำคัญอาจประกอบด้วย คำสำคัญ คุณสมบัติ ตัวกรอง หรือตัวดำเนินการที่เป็นข้อความอิสระ ล้อมตัวแปรคิวรีด้วยวงเล็บปีกกา ตัวแปรคิวรีจะถูกแทนที่ด้วยค่าที่แท้จริงเมื่อมีการเรียกใช้คิวรี

คิวรีคำสำคัญมีความยาวสูงสุด 2,048 อักขระ

แท็บ ตัวคัดสรร

ใช้แท็บนี้ถ้าคุณต้องการให้ผลลัพธ์การค้นหาของคุณถูกจำกัดไว้ที่คำที่มีค่าตัวคัดสรรอย่างน้อยหนึ่งค่า คุณสมบัติที่มีการจัดการที่เปิดใช้งานเป็นตัวคัดสรรใน Schema การค้นหาจะแสดงรายการในส่วน เลือกตัวคัดสรรของคุณ เลือกค่าตัวคัดสรรในรายการ แล้วเลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มลงในคิวรี

ถ้าคุณต้องการให้ผลลัพธ์การค้นหาแสดงเป็นกลุ่มบนคุณสมบัติที่มีการจัดการอย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติ ให้เลือก แสดงเพิ่มเติม วิธีนี้จะเป็นประโยชน์ในการแสดงหลายตัวแปรสำหรับรายการที่ระบุ และเมื่อคุณต้องการจัดกลุ่มตัวแปรภายใต้ผลลัพธ์เดียว

แท็บ การเรียงลำดับ

ในแท็บนี้ คุณสามารถระบุวิธีที่คุณต้องการให้ผลลัพธ์การค้นหาทำการเรียงลำดับข้อมูล คุณสมบัติที่มีการจัดการที่ถูกตั้งค่าให้สามารถเรียงลำดับได้ใน Schema การค้นหาถูกแสดงรายการในรายการดรอปดาวน์ เรียงลำดับตาม จากรายการนี้ ให้เลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการ แล้วเลือก จากมากไปหาน้อย หรือ จากน้อยไปหามาก เมื่อต้องการเพิ่มระดับการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มระดับการเรียงลำดับ

ถ้าคุณเลือก จัดอันดับ จากรายการ เรียงลำดับตาม แล้วคุณสามารถเลือกรูปแบบการจัดอันดับที่จะใช้ในการเรียงลำดับในรายการ รูปแบบการจัดอันดับ ได้ คุณยังสามารถเพิ่มกฎและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้โดยเลือก เพิ่มกฎการจัดอันดับแบบไดนามิก

แท็บ การตั้งค่า

กฎคิวรี

เลือกถ้าต้องการใช้กฎคิวรี

การเขียน URL ใหม่

ถ้าคุณต้องการให้เลือก URL เขียนไปยังหน้ารายละเอียดรายการเป็นแบบสัมพัทธ์สำหรับแต่ละรายการแค็ตตาล็อกตามที่กำหนดไว้เมื่อคุณเชื่อมต่อไซต์การประกาศไปยังแค็ตตาล็อกใหม่ ถ้าคุณเลือกไม่เขียน Url, Url สำหรับแค็ตตาล็อกจะชี้ไปยังรายการไลบรารีของแค็ตตาล็อกเชื่อมต่อโดยตรง

ลักษณะการโหลด

เลือกได้เมื่อคุณต้องการให้ผลลัพธ์การค้นหาที่ส่งกลับโดย CSWP ปรากฏบนเว็บเพจ ถ้าคุณใช้ตัวเลือกเริ่มต้น นั่นคือ ตัวเลือกการซิงค์: ออกคิวรีจากเซิร์ฟเวอร์ คิวรีถูกส่งออกจากเซิร์ฟเวอร์ และผลลัพธ์การค้นหาจะรวมอยู่ในการตอบสนองของหน้าที่ SharePoint ส่งกลับ ถ้าคุณเลือก ตัวเลือกอะซิงโครนัส: ออกคิวรีจากเบราว์เซอร์ คิวรีถูกส่งออกจากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้หลังจากได้รับหน้าที่สมบูรณ์แล้ว คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้สำหรับเนื้อหา เช่น รายการคำแนะนำ หรือรายการที่ได้รับความนิยม

ลำดับความสำคัญ

เลือกลำดับความสำคัญสำหรับเนื้อหาที่ Web Part นี้แสดงซึ่งสัมพันธ์กับ Web Part การค้นหาอื่นๆ ถ้า SharePoint กำลังใช้งานในภาวะที่มีการโหลดจำนวนมาก คิวรีจะถูกเรียกใช้ตามลำดับความสำคัญ

แคช

ถ้าคุณต้องการแคสำหรับผู้ใช้ในกลุ่มผลลัพธ์การค้นหาให้เลือกกลุ่มความปลอดภัย Active Directory หนึ่ง ด้วยการแคผลลัพธ์การค้นหาสำหรับกลุ่มความปลอดภัย คุณสามารถลดเวลาในการโหลดหน้า

หมายเหตุ: คุณควรเลือกกลุ่มความปลอดภัยที่เหมือนกันสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มผลลัพธ์การค้นหาซึ่งจะเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ทำหน้าที่โหลดได้เร็วขึ้น ด้วยการแคชมุมใน Web Part การค้นหาเนื้อหา

แท็บ ทดสอบ

ในแท็บนี้ คุณสามารถแสดงตัวอย่างรายละเอียดคิวรีที่ถูกส่งโดย CSWP

ข้อความคิวรี:

แสดงคิวรีที่จะถูกเรียกใช้โดย CSWP

เลือก แสดงเพิ่มเติม เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

เทมเพลตคิวรี

เนื้อหาของเทมเพลตคิวรีที่ถูกนำไปใช้กับคิวรี

ปรับการค้นหาตาม

แสดงตัวคัดสรรที่นำไปใช้กับคิวรี ตามที่กำหนดไว้บนแท็บ ตัวคัดสรร

จัดกลุ่มตาม

แสดงผลลัพธ์การค้นหาที่ถูกจัดกลุ่มตามคุณสมบัติที่มีการจัดการตามที่กำหนดไว้ในแท็บ ตัวคัดสรร

กฎคิวรีที่นำไปใช้

แสดงกฎคิวรีใดจะถูกนำไปใช้กับคิวรี

ตัวแปรเทมเพลตของคิวรี

แสดงตัวแปรคิวรีที่จะถูกนำไปใช้กับคิวรี และค่าของตัวแปรเหล่านี้ที่นำไปใช้กับหน้าปัจจุบัน เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ ให้เลือก ทดสอบคิวรี

เมื่อต้องการทดสอบว่าคิวรีทำงานอย่างไรสำหรับคำในส่วนของผู้ใช้อื่นให้เลือก เพิ่มคำในส่วนของผู้ใช้ เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ ให้เลือก ทดสอบคิวรี

ข้อความคิวรี

แสดงคิวรีที่จะถูกส่งออกโดย CSWP

ด้านบนของหน้า

ควบคุมวิธีการแสดงเนื้อหาใน Web Part การค้นหาเนื้อหา

เมื่อต้องการควบคุมวิธีแสดงเนื้อหาใน CSWP คุณจำเป็นต้องกำหนดเทมเพลตการแสดง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีสร้างเทมเพลตการแสดงผลแบบกำหนดเอง ดูจัดการการออกแบบ 2013 SharePoint เทมเพลตการแสดง

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า Web Part การค้นหาเนื้อหาเพื่อลดเวลาในการโหลดหน้า

CSWP มีความยืดหยุ่นสำหรับการกำหนดค่าแบบสอบถามเป็นจำนวนมาก แต่ ถ้าคุณกำหนดค่า Web part สำหรับการใช้คิวรีที่ซับซ้อนมากSharePoint มีการทำงานยากกว่าเมื่อต้องการแก้ไขแบบสอบถาม ซึ่งสามารถนำไปอีกครั้ง เมื่อต้องการเวลาในการโหลดหน้าเพิ่มขึ้น ในศัพท์เฉพาะการค้นหา นี้จะเหมือนกับเวลาแฝงของคิวรีที่เพิ่มขึ้น

เคล็ดลับต่อไปนี้สามารถช่วยคุณลดความซับซ้อนของแบบสอบถามและเวลาในการโหลดหน้า:

 • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวดำเนินการ OR หลาย หรือตัวดำเนินการเพิ่มความซับซ้อนของแบบสอบถามและตัวดำเนินการมากกว่านั้น ถ้าแบบสอบถามของคุณประกอบด้วยตัวดำเนินการ OR ลองเปลี่ยนคิวรีเมื่อต้องการใช้ตัวดำเนินการและแทน

 • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวดำเนินการตัวแทน (*) ลองแทน การกำหนดค่าคิวรีเพื่อใช้ตรงกับเงื่อนไขทุกประการ

 • หลีกเลี่ยงการใช้วลีคำสำคัญ แทน พยายามใช้คำสำคัญเดียว

 • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวแปรคิวรีที่ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ใช้ หรือคำ และคุณสมบัติของชุดคำ ดูตัวแปรคิวรีใน SharePoint Server 2013สำหรับข้อมูลและตัวอย่างของคุณสมบัติเหล่านี้

 • หลีกเลี่ยงการเพิ่มการเรียงลำดับแบบกำหนดเองเช่นระดับการเรียงลำดับและกฎการสั่งซื้อแบบไดนามิก แทน ลองใช้ตัวเลือกจากเมนูดึงลงโดยการเรียงลำดับ และจัดอันดับแบบ บนแท็บการเรียงลำดับ การเรียงลำดับเริ่มต้น

 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้กฎคิวรีเลือกไม่ได้ใช้กฎคิวรี จากแท็บการตั้งค่า

 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้ CSWP เพื่อแสดงเนื้อหาจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์เลือกไม่เขียน Url จากแท็บการตั้งค่า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Web Part ผลลัพธ์การค้นหา

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×