กำหนดค่า หรือปิดข้อความอัตโนมัติที่จัดรูปแบบ (จัดรูปแบบอัตโนมัติ)

กำหนดค่า หรือปิดข้อความอัตโนมัติที่จัดรูปแบบ (จัดรูปแบบอัตโนมัติ)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการจัดรูปแบบอัตโนมัติเพื่อนำไปใช้ หรือเปลี่ยนการจัดรูปแบบอัตโนมัติเช่นเครื่องหมายยัติภังค์ และเส้นประ เศษส่วน ไฮเปอร์ลิงก์ เครื่องหมายอัญประกาศ และหัวข้อย่อย หรือ รายการลำดับเลขได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติ ยกเลิกการแต่ละตัวเลือกที่คุณต้องการปิดใช้งานบนแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

แท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

สิ่งสำคัญ: 

 • ตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ เป็นตัวเลือกส่วนกลางที่นำไปใช้กับไฟล์ทั้งหมดสำหรับโปรแกรม

 • ไม่สามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ เพื่อเขียนข้อความ ใน Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher, Visio

ความแตกต่างระหว่าง "การจัดรูปแบบอัตโนมัติ" และ "จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์" คืออะไร

คุณอาจสังเกตแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติคล้ายกันสองในกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ และนี้อาจก่อให้เกิดความสับสนบางอย่าง ความแตกต่างได้ว่า การตั้งค่าการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ จะถูกนำไปใช้กับข้อความในเวลาที่คุณกำลังพิมพ์ ในขณะที่การตั้งค่าบนแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติ จะถูกนำไปใช้เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติ (ซึ่งต้องการใช้แถบเครื่องมือด่วน) ประโยชน์สูงสุดของบทความนี้อธิบายถึงตัวเลือกบนแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ ดูการใช้แท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติและคำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่ด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติ

ค้นหาแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ในโปรแกรม Office ของคุณ

เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานจัดรูปแบบอัตโนมัติในโปรแกรม Office ก่อน เปิดแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ ทางแล้ว คลิกที่งานคุณต้องการด้านล่าง

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติ ดูที่การใช้แท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติและคำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติใน Word

โปรแกรมทั้งหมดยกเว้น Outlook:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

Outlook:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย > ตัวเลือกผู้แก้ไข > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

Word, Excel และ PowerPoint:

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม > ตัวเลือก [โปรแกรม] > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

Outlook:

 1. เปิดรายการจดหมาย แล้วคลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม > ตัวเลือกผู้แก้ไข > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

Publisher และ Visio:

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

โปรแกรม Office แต่ละมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันของตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติ ตัวเลือกทั้งหมดที่ได้อธิบายไว้ที่นี่ เลือกตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งาน หรือล้างตัวเลือกที่จะปิดใช้งาน

แทน ตามที่คุณพิมพ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

"อัญประกาศตรง" ด้วย "อัญประกาศโค้ง"

แทนเครื่องหมายอัญประกาศตรง ("") และ โค้ง เปิด และปิดอัญประกาศเดี่ยว (') เครื่องหมายอัญประกาศตรงกับ และเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวโค้ง

แทนเศษส่วน (1/2) ด้วยสัญลักษณ์เศษส่วน (½)

แทนเศษส่วนที่พิมพ์ (1/2) ด้วยสัญลักษณ์เศษส่วนเป็นอักขระหนึ่งตัว (½) ตัวเลือกนี้แทนที่เฉพาะพิมพ์เศษส่วนต่อไปนี้: 1/4, 1/2 และ 3/4

* ตัวหนา * และตัวเอียงจริง

การนำแบบอักษรเป็นตัวหนาไปใช้กับข้อความใด ๆ ในเครื่องหมายดอกจัน (*); วงเล็บ อักษรตัวเอียงให้กับข้อความภายในเครื่องหมายขีดล่าง (_) ตัวอย่างเช่น, * คอมพิวเตอร์ * กลายเป็นคอมพิวเตอร์และ _computer_ กลายเป็นคอมพิวเตอร์ โปรดสังเกตว่า ใน Word (*) หรือ (_) จะถูกแทนที่ ด้วยการจัดรูปแบบ ใน Outlook (*) และ (_) จะยังคงอยู่หลังจากที่การจัดรูปแบบจะถูกนำไปใช้

เส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย ด้วยไฮเปอร์ลิงก์

แทนที่พิมพ์ที่อยู่อินเทอร์เน็ต เส้นทางเครือข่าย และที่อยู่อีเมลด้วยเชื่อมโยงหลายมิติ

แทนเลขแสดงอันดับ (1st) ด้วยตัวยก

แทนเลขแสดงอันดับที่แสดงตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการตามลำดับ (ตัวอย่างเช่น 1st, 2nd หรือ 3rd) ด้วยตัวยก ( 1st เขียนแบบตัวยก )

แทนยัติภังค์ (--) ด้วยเส้นประ (—)

แทนยัติภังค์สองขีด (-) ด้วยเส้นประยาว (—); แทนยัติภังค์หนึ่งขีดที่ มีช่องว่างก่อน และ หลัง (-) ด้วยเส้นประสั้น (-) หมายเหตุว่า ถ้าคุณต้องการให้เส้นประยาวไม่ใช้ช่องว่างก่อน และ หลังเครื่องหมายยัติภังค์คู่

ยิ้ม:-) และลูกศร== > ด้วยสัญลักษณ์พิเศษ

แทนที่พิมพ์ยิ้มและลูกศร ด้วยสัญลักษณ์อักขระที่เทียบเท่ากัน

นำไปใช้ขณะพิมพ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

หัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ

สร้างรายการหัวข้อย่อยเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มต้น ด้วยหนึ่งอักขระต่อไปนี้ *, -, หรือ > แล้วตาม ด้วยช่องว่างหรือแท็บ

เมื่อต้องการสิ้นสุดรายการหัวข้อย่อย กด ENTER สองครั้ง

เส้นขอบ

วาดเส้นเมื่อคุณพิมพ์อินสแตนซ์ที่อยู่ติดกันสามอักขระต่อไปนี้ ~, #, *, -, _, หรือ =บนบรรทัดใหม่ แล้วกด ENTER แล้ว ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ~ ~ ~ บนบรรทัดใหม่ จากนั้น กด ENTER วาดเส้นหยักผ่านหน้า

ลักษณะหัวเรื่อง

นำสไตล์หัวเรื่องเพื่อย่อหน้าห้า หรือน้อยกว่าคำที่ลงท้าย ด้วยเครื่องหมายวรรคตอนหลังจากที่คุณกด ENTER สองครั้ง สำหรับหัวเรื่อง 1 พิมพ์บรรทัดใหม่ สำหรับหัวเรื่อง 2 นำหน้า ด้วยแท็บเดียว บรรทัดใหม่ สำหรับหัวเรื่อง 3 นำหน้า มีสองแท็บบรรทัดใหม่

หมายเหตุ: คุณต้องกด ENTER สองครั้งหลังจากย่อหน้าก่อนนั้นเพื่อนำสไตล์หัวเรื่องโดยอัตโนมัติ

รายการลำดับเลขอัตโนมัติ

สร้างรายการลำดับเลขเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มต้น ด้วยตัวเลข 1 แล้วตาม ด้วยจุดหรือ tab

เมื่อต้องการหยุดรายการลำดับเลข กด ENTER สองครั้ง

ตาราง

สร้างตารางที่มีแถวเดียว เมื่อคุณแทรกลำดับของเครื่องหมายบวก (+) และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดข้อความ แล้ว กด ENTER คุณต้องเริ่มต้น และสิ้นสุดลำดับที่ มีเครื่องหมายบวก ตัวอย่างเช่น, +--- + --- + --- + สร้างตารางที่มีแถวเดียวที่ มีสามคอลัมน์ ความกว้างของคอลัมน์จะเท่ากับจำนวนยัติภังค์พิมพ์ระหว่างเครื่องหมายบวก เมื่อต้องการเพิ่มแถวใดก็ได้ในตาราง วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนท้ายของแถวที่คุณต้องการแทรกแถวใหม่ นั้นแล้ว กด ENTER

รวมแถวและคอลัมน์ใหม่ในตาราง (Excel เท่านั้น)

เพิ่มแถวใหม่หรือคอลัมน์ลงในตารางที่มีอยู่เมื่อคุณใส่ข้อมูลในคอลัมน์หรือแถวที่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสองคอลัมน์ตารางในคอลัมน์ A และ B จากนั้น ใส่ข้อมูลในเซลล์ติดกันในคอลัมน์ C คอลัมน์ C รูปเป็นส่วนหนึ่งของตารางที่มีอยู่

ข้อความชื่อเรื่องพอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้ (PowerPoint เท่านั้น)

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความชื่อเรื่องเพื่อให้พอดีกับข้อความในตัวแทนข้อความชื่อเรื่องที่กำหนด

หมายเหตุ: ลดความชื่อเรื่องโดยอัตโนมัติ ด้วยการเพิ่มขนาดฟอนต์เดียวเท่านั้น ตัวอย่างจาก 44 เป็น 40 โดยยึดตามฟอนต์มีอยู่ภายในสำหรับฟอนต์ ถ้าคุณต้องการลดขนาดฟอนต์ เลือกข้อความชื่อเรื่องเพิ่มเติม และเลือกตัวใดตัวหนึ่งแบบอักษรขนาดเล็กอยู่แล้วภายในขนาดจากขนาดฟอนต์รายการ หรือพิมพ์ขนาดฟอนต์คุณต้องการในรายการขนาดฟอนต์

เนื้อความพอดีอัตโนมัติกับพื้นที่ที่สำรองไว้ (PowerPoint เท่านั้น)

ลดขนาดฟอนต์ของเนื้อความให้พอดีกับข้อความในพื้นที่สำรองไว้กำหนดเนื้อหาข้อความ

ทำอัตโนมัติขณะพิมพ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

จัดรูปแบบจุดเริ่มต้นของรายการเช่นก่อนหน้า

จัดรูปแบบข้อความนำของข้อมูลในรายการเช่นข้อความนำของข้อมูลในรายการก่อนหน้า นำการจัดรูปแบบจะเกิดซ้ำจนถึงเครื่องหมายวรรคตอนอักขระแรกของข้อมูลในรายการ โดยทั่วไประยะ เครื่องหมายจุดคู่ ยัติภังค์ เส้นประยาว เครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายอัศเจรีย์ หรืออักขระที่คล้ายกัน

เฉพาะการจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับข้อความนำหน้าทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ซ้ำในรายการถัดไป การจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับส่วนของข้อความนำหน้าจะไม่ถูกนำไปใช้ซ้ำกับข้อความนำหน้าของรายการที่ตามมา

ตั้งค่าการเยื้องซ้าย และย่อหน้าแรก ด้วยและ backspace

เยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า โดยย้ายเคอร์เซอร์ก่อนบรรทัดแรก แล้ว กดแป้น TAB เยื้องย่อหน้าทั้งหมด ด้วยการย้ายเคอร์เซอร์ก่อนทุกบรรทัดในย่อหน้า (ยกเว้นบรรทัดแรก), แล้ว กดแป้น TAB เมื่อต้องการเอาการเยื้อง วางเคอร์เซอร์ในบรรทัดแรกของย่อหน้าก่อน นั้นแล้ว กดแป้น BACKSPACE

กำหนดสไตล์ตามการจัดรูปแบบของคุณ

นำไปใช้สไตล์มีอยู่ภายในกับข้อความที่จัดรูปแบบด้วยตนเองเมื่อข้อความมีการจัดรูปแบบเดียวกับสไตล์ที่มีอยู่แล้ว

เติมสูตรลงในตารางเพื่อสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ (Excel เท่านั้น)

ใช้สูตรเดียวกับเซลล์ตารางทั้งหมดในคอลัมน์ ปรับสูตรโดยอัตโนมัติเพื่อขยายไปยังเซลล์ตารางทั้งหมดในคอลัมน์

เมื่อต้องการปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับโปรแกรม ยกเลิกการแต่ละตัวเลือกที่คุณต้องการปิดใช้งานบนแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ โปรดจำไว้ว่า ตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ มีส่วนกลาง ดังนั้นตัวเลือกใด ๆ ที่คุณปิดจะถูกปิดใช้งานในไฟล์ทั้งหมดในโปรแกรมนั้น

แท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ ด้วยตัวเลือกยกเลิกเลือก

คุณทันทีปฏิเสธ หรือเปลี่ยนการจัดรูปแบบอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์เอกสาร เมื่อ Office นำไปใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติ คลิกตัววเลือก ปุ่ม รูปปุ่ม ที่ปรากฏขึ้น แล้วเลือก:

 • ยกเลิกการจัดรูปแบบ (และคุณสามารถเลือกที่จะทำซ้ำหลังจากที่คุณยกเลิก) สำหรับอินสแตนซ์นี้เท่านั้น

 • เปลี่ยนตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่ระบุจากส่วนกลาง โดยการคลิกตัวเลือกหยุด เพื่อให้ Office หยุดทำการเปลี่ยนแปลงนี้

 • เปลี่ยนตัวเลือก โดยการคลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติของตัวควบคุม เพื่อเปิดแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ และเปลี่ยนการตั้งค่า

Word มีแท็บการจัดรูปแบบอัตโนมัตินอกเหนือจากแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ การตั้งค่าการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ จะถูกนำไปใช้กับข้อความในเวลาที่คุณกำลังพิมพ์ ตามที่อธิบายไว้ด้านบน แท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติ ค่อยใช้ เนื่องจากตัวเลือกบนนั้นเท่านั้นไปใช้เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งจัดรูปแบบอัตโนมัติ ซึ่งคุณต้องเพิ่มแถบเครื่องมือด่วนจะใช้

คำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติทำให้ชนิดเดียวกันของการเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยการตั้งค่าการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ แต่ บนข้อความที่มีอยู่แล้วพิมพ์ลงไป ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบเอกสารทั้งหมดในครั้งเดียว (เช่น จะแทนเครื่องหมายอัญประกาศตรง ด้วยอัญประกาศโค้ง หรือแทนเศษส่วนที่ มีอักขระตัวเลขเศษส่วน), คำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติสามารถทำเช่นนี้

เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติลงในแถบเครื่องมือด่วน และใช้งาน ทำต่อไปนี้:

 1. ใน Word คลิกไอคอนกำหนดแถบเครื่องมือด่วน แล้ว คลิ กคำสั่งเพิ่มเติม

  เลือกคำสั่งเพิ่มเติมสำหรับแถบเครื่องมือด่วน

 2. ภายใต้เลือกคำสั่งจาก เลือกคำสั่งทั้งหมด

 3. เลื่อนลงในรายการ เลือกจัดรูปแบบอัตโนมัติ หรือจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะ คลิกเพิ่ม นั้นแล้ว คลิกตกลง

  เลือกคำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติ Access อย่างรวดเร็ว

 4. เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่ง คลิกไอคอนการจัดรูปแบบอัตโนมัติ ใน Word

  ไอคอนการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×