กำหนดค่า หรือปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

การสมัครใช้งาน Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ฟีเจอร์การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์เพื่อนำไปใช้ หรือเปลี่ยนการจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่นเครื่องหมายยัติภังค์ และเส้นประ เศษส่วน ไฮเปอร์ลิงก์ เครื่องหมายอัญประกาศ และหัวข้อย่อย หรือ รายการลำดับเลขได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับโปรแกรม เลือกแต่ละตัวเลือกที่คุณต้องการเปิดใช้งาน เมื่อต้องการปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติ ยกเลิกเลือกแต่ละตัวเลือกที่คุณต้องการปิดใช้งาน หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าการกำหนดลักษณะของการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ คลิกตกลง

แท็บการจัดรูปแบบขณะที่คุณพิมพ์

ความแตกต่างระหว่าง "การจัดรูปแบบอัตโนมัติ" และ "การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์" คืออะไร

 • ตั้งค่าการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ จะถูกนำไปใช้กับข้อความในขณะที่คุณกำลังพิมพ์

 • การตั้งค่าบนแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติ จะถูกนำไปใช้เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติ (ซึ่งจำเป็นต้องใช้แถบเครื่องมือด่วน) ด้วยตนเอง

ประโยชน์สูงสุดของบทความนี้อธิบายถึงตัวเลือกบนแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ ดูการใช้แท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติและคำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติใน d ทำด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของการจัดรูปแบบอัตโนมัติในโปรแกรม Office ก่อนอื่นให้เปิดหน้าต่าง ตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติ แล้วเลือกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

โปรแกรมทั้งหมดยกเว้น Outlook:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

Outlook:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย > ตัวเลือกผู้แก้ไข > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

Word, Excel และ PowerPoint:

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office > ตัวเลือก [โปรแกรม] > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

Outlook:

 1. เปิดรายการจดหมาย แล้วคลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office > ตัวเลือกผู้แก้ไข > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

Publisher และ Visio:

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

ตัวเลือกแต่ละรายการหมายความว่าอย่างไร

ตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างกันขึ้นโรคเมื่อโปรแกรมที่คุณกำลังอยู่ใน แอปบางแอ เช่นVisio จะมีตัวเลขขนาดเล็กของตัวเลือกเหล่านี้เท่านั้น

แทนที่ขณะที่คุณพิมพ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แทนที่ "อัญประกาศตรง" ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

แทนที่เครื่องหมายอัญประกาศตรง (" ") และเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (' ') ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศโค้งแบบเปิดและปิด และเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว

แทนที่เศษส่วน (1/2) ด้วยอักขระเศษส่วน (½)

แทนที่เศษส่วนที่พิมพ์ทั่วไป (เช่น 1/2) ด้วยอักขระเดียวที่เทียบเท่ากัน (½) ตัวเลือกนี้ทำงานสำหรับเศษส่วนที่พิมพ์ต่อไปนี้: 1/4, 1/2 และ 3/4

เมื่อต้องการแทรก อักขระเดี่ยวที่เทียบเท่ากันสองสามอื่น ๆ แทนเศษส่วน (เช่น 1/5) ดูแทรกเครื่องหมายถูกหรือสัญลักษณ์อื่น ๆ

ทำ *ตัวหนา* และ _ตัวเอียง_ ด้วยการจัดรูปแบบจริง

นำฟอนต์ตัวหนาไปใช้กับข้อความใดก็ตามที่ล้อมด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) และนำฟอนต์ตัวเอียงไปใช้กับข้อความใดก็ตามที่ล้อมด้วยเครื่องหมายขีดล่าง (_) ตัวอย่างเช่น *คอมพิวเตอร์* จะกลายเป็น คอมพิวเตอร์ และ _คอมพิวเตอร์_ จะกลายเป็น คอมพิวเตอร์ โปรดทราบว่า ใน Word (*) หรือ (_) จะถูกแทนที่ด้วยการจัดรูปแบบ ใน Outlook (*) และ (_) จะยังคงอยู่แม้ว่าจะนำการจัดรูปแบบไปใช้แล้ว

แทนที่เส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายด้วยไฮเปอร์ลิงก์

แทนที่ที่อยู่อินเทอร์เน็ต เส้นทางเครือข่าย และที่อยู่อีเมลที่พิมพ์ด้วยไฮเปอร์ลิงก์

แทนที่เลขลำดับ (1st) ด้วยตัวยก

แทนเลขแสดงอันดับ (ซึ่งแสดงตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการตามลำดับ) เช่น 1st, 2nd หรือ 3rd ด้วยเวอร์ชัน superscripted (เช่น 1st ที่เขียนแบบตัวยก )

แทนยัติภังค์ (--) ด้วยเส้นประ (—)

แทนที่ยัติภังค์คู่ (--) ด้วยเส้นประยาว (—) และช่องว่าง-ยัติภังค์-ช่องว่างต่อท้าย ( - ) ด้วยเส้นประสั้น (–) โปรดทราบว่า ถ้าคุณต้องการเส้นประยาว ไม่ต้อง ใส่ช่องว่างใดๆ ก่อนและหลังยัติภังค์คู่

แทนที่หน้ายิ้ม :-) และลูกศร ==> ด้วยสัญลักษณ์พิเศษ

แทนที่หน้ายิ้มและลูกศรที่พิมพ์ด้วยสัญลักษณ์อักขระและอีโมติคอนที่เทียบเท่ากัน

นำไปใช้ขณะที่คุณพิมพ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอัตโนมัติ

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มต้นด้วย *, - หรือ > ตามด้วยช่องว่างหรือ Tab

เมื่อต้องการหยุดรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Enter สองครั้ง

เส้นขอบ

วาดเส้นเมื่อคุณพิมพ์ ~, #, *, -, _ หรือ = ติดกันสามอักขระบนบรรทัดใหม่ แล้วกด Enter ตัวอย่างเช่น การกด Enter จะวาดเส้นหยักทั้งบรรทัด

สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน

นำสไตล์หัวเรื่องไปใช้กับย่อหน้าที่มีห้าคำหรือน้อยกว่า (ไม่ได้ลงท้ายด้วยเครื่องหมายวรรคตอน) หลังจากคุณกด ENTER สองครั้ง สำหรับหัวเรื่อง 1 พิมพ์บรรทัดใหม่ โดยไม่ต้องกด TAB นำหน้า สำหรับหัวเรื่อง 2 เริ่มบรรทัดใหม่ด้วยการกด TAB หนึ่งครั้ง สำหรับหัวเรื่อง 3 เริ่มบรรทัดใหม่ด้วยการกด TAB สองครั้ง

หมายเหตุ: คุณต้องกด Enter สองครั้งหลังย่อหน้าก่อนหน้าเพื่อนำสไตล์ของหัวเรื่องไปใช้โดยอัตโนมัติ

รายการลำดับเลขอัตโนมัติ

สร้างรายการลำดับเลขเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มด้วยตัวเลข 1 แล้วตามด้วยจุดหรือ Tab

เมื่อต้องการหยุดรายการลำดับเลข ให้กด Enter สองครั้ง

ตาราง

สร้างตารางแบบแถวเดียวเมื่อคุณแทรกชุดของเครื่องหมายบวก (+) และยัติภังค์ (-) ตามลำดับเมื่อเริ่มบรรทัดข้อความ แล้วกด ENTER คุณต้องเริ่มและลงท้ายลำดับด้วยเครื่องหมายบวก ตัวอย่างเช่น +---+---+------+ จะสร้างตารางแบบแถวเดียวที่มีสามคอลัมน์ ความกว้างของคอลัมน์จะมีสัดส่วนเท่ากับจำนวนยัติภังค์ระหว่างเครื่องหมายบวก เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ใดก็ได้ในตาราง ให้วางเคอร์เซอร์ที่ท้ายแถวในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแถวใหม่ แล้วกด ENTER

ใส่แถวและคอลัมน์ใหม่ลงในตาราง (Excel เท่านั้น)

เพิ่มแถวและคอลัมน์ใหม่ลงในตารางที่มีอยู่เมื่อคุณใส่ข้อมูลลงในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตารางแบบสองคอลัมน์ ในคอลัมน์ A และ B จากนั้นใส่ข้อมูลลงในเซลล์ที่อยู่ติดกันในคอลัมน์ C คอลัมน์ C จะถูกจัดรูปแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของตารางที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ

ปรับข้อความชื่อเรื่องให้พอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้โดยอัตโนมัติ (PowerPoint เท่านั้น)

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความชื่อเรื่องเพื่อให้ข้อความพอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้ของข้อความชื่อเรื่องที่กำหนด

หมายเหตุ: ข้อความชื่อเรื่องจะลดลงประมาณหนึ่งการเพิ่มลดค่าของขนาดฟอนต์เท่านั้น (ตัวอย่างเช่น จาก 44 เป็น 40) โดนยึดตามขนาดฟอนต์ที่มีอยู่แล้วภายในสำหรับฟอนต์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องการลดขนาดฟอนต์ลงเพิ่มเติม ให้เลือกข้อความชื่อเรื่อง แล้วเลือกขนาดฟอนต์ที่มีอยู่แล้วภายในที่เล็กลงจากรายการขนาดฟอนต์ หรือพิมพ์ขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการลงในรายการขนาดฟอนต์

ปรับเนื้อความให้พอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้โดยอัตโนมัติ (PowerPoint เท่านั้น)

ลดขนาดฟอนต์ของเนื้อความเพื่อให้ข้อความพอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับเนื้อความที่กำหนด

ทำโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

จัดรูปแบบจุดเริ่มต้นของรายการให้เหมือนกับรายการก่อนหน้า

จัดรูปแบบข้อความนำหน้าของรายการให้เหมือนกับข้อความนำหน้าของรายการก่อนหน้า การจัดรูปแบบข้อความนำหน้าจะถูกทำซ้ำโดยขึ้นอยู่กับอักขระเครื่องหมายวรรคตอนแรกของรายการ ซึ่งโดยทั่วไปคือ จุด ทวิภาค ยัติภังค์ เส้นประยาว เครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายอัศเจรีย์ หรืออักขระที่คล้ายกัน

เฉพาะการจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับข้อความนำหน้าทั้งหมดเท่านั้นที่จะถูกนำไปใช้ซ้ำในรายการถัดไป การจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับเฉพาะส่วนของข้อความนำหน้าจะไม่ถูกนำไปใช้ซ้ำกับข้อความนำหน้าของรายการที่ตามมา

ตั้งค่าการเยื้องซ้ายและย่อหน้าแรกโดยใช้ Tab และ Backspace

เยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้าโดยวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดแรก แล้วกดปุ่ม TAB เยื้องทั้งย่อหน้าโดยวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดใดก็ได้ในย่อหน้า (ยกเว้นบรรทัดแรก) แล้วกดปุ่ม TAB เมื่อต้องการเอาการเยื้องออก ให้วางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดแรกของย่อหน้า แล้วกดปุ่ม BACKSPACE

กำหนดสไตล์โดยยึดตามการจัดรูปแบบของคุณ

นำสไตล์ที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้กับข้อความที่จัดรูปแบบด้วยตนเองเมื่อข้อความมีการจัดรูปแบบเหมือนกับสไตล์ที่มีอยู่แล้วภายใน

ใส่สูตรลงในตารางเพื่อสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ (Excel เท่านั้น)

นำสูตรเดียวไปใช้กับเซลล์ของทั้งตารางในคอลัมน์ สูตรจะปรับเปลี่ยนเพื่อขยายให้ครอบคลุมเซลล์ของตารางทั้งหมดในคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

คลิกส่วนหัวด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถปฏิเสธ หรือเปลี่ยนรูปแบบอัตโนมัติที่เกิดขึ้นขณะที่คุณพิมพ์ทันที เมื่อ Office นำไปใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติ โฮเวอร์เมาส์เหนือรายการที่ได้รับ AutoFormatted และเลือกการแก้ไขอัตโนมัติตัวเลือก ปุ่ม รูปปุ่ม ที่ปรากฏ:

 • ยกเลิกการจัดรูปแบบสำหรับอินสแตนซ์นี้เท่านั้น โดยการคลิกตัวเลือกเลิกทำ (คุณสามารถเลือกที่จะทำซ้ำการจัดรูปแบบหลังจากที่คุณยกเลิก ถ้าต้องการ)

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้CTRL + Z (ยกเลิก)เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบสำหรับอินสแตนซ์นี้เท่านั้นทันที

 • เปลี่ยนตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่ระบุแบบส่วนกลางนี้โดยคลิกที่ตัวเลือก หยุด เพื่อให้ Office หยุดการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติที่ทำขึ้นนี้

 • เปลี่ยนตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติ ด้วยการคลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติของตัวควบคุม เพื่อเปิดแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ และเปลี่ยนการตั้งค่า

Word มีแท็บการจัดรูปแบบอัตโนมัติ นอกเหนือจากแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ การตั้งค่าการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ จะถูกนำไปใช้กับข้อความในเวลาที่คุณกำลังพิมพ์ ตามที่อธิบายไว้ด้านบน แท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติ ค่อยใช้ เนื่องจากตัวเลือกบนนั้นเท่านั้นไปใช้เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งจัดรูปแบบอัตโนมัติ ซึ่งคุณต้องเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนจะใช้

คำสั่ง จัดรูปแบบอัตโนมัติ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงชนิดเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยการตั้งค่า จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ แต่การจัดรูปแบบจะถูกนำไปใช้กับข้อความที่พิมพ์อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ จัดรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อแทนที่เครื่องหมายอัญประกาศตรงด้วยอัญประกาศโค้ง หรือแทนที่เศษส่วนด้วยอักขระเศษส่วน ในทั้งเอกสารพร้อมกัน

เมื่อต้องการใช้คำสั่ง จัดรูปแบบอัตโนมัติ ก่อนอื่น ให้เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ดังนี้:

 1. ใน Word ให้คลิกไอคอน กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง แล้วคลิก คำสั่งเพิ่มเติม

  การเลือกคำสั่งเพิ่มเติมสำหรับแถบเครื่องมือด่วน

 2. ภายใต้ เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

 3. เลื่อนลงไปที่รายการ ให้เลือก จัดรูปแบบอัตโนมัติ... หรือ จัดรูปแบบอัตโนมัติแบบทันที คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

  การเลือกคำสั่งการเข้าถึงด่วนสำหรับการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

 4. เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่ง ให้คลิกไอคอน การจัดรูปแบบอัตโนมัติ ในแถบเครื่องมือด่วน

  ไอคอนการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×